whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

Kuruluş Hikayemiz

Denge Laboratuvarları ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi 30 yaşına ulaştı. Uluslararası standartlara bağlılıkla, kurumsallık yolculuğunda ilerlemek için çalışmakla geçen bu uzun yıllar bizi temel ilkemiz olan hasta haklarına saygı ve doğruluktan hiçbir zaman vazgeçirmedi.

Laboratuvarımız İki Ana Prensibe Göre Hizmet Etmektedir

Sonuçların doğruluğu tekrar edilebilirliği ve validasyonu ve doğruluğu belirlenmiş çalışma sistemiyle onaylanmalıdır. Bunun için;

1. Cihaz parkının gücü, çalışılan numunenin farkı metotlarla çalışılıp aynı sonuca ulaşıldığı konusunda laboratuvar içi teyidini alacak çeşitte ve modern donanımlı olması, analitik faktörlerden oluşabilecek hataların hasta sonuçlarını etkilemesine izin vermeden, alternatif cihaz ve yöntemlerle tekrarlanabilirliğinin sağlanması.
2. Düzenli olarak iç ve dış kalite kontrol standartlarıyla çalışması;
  • Internal Kalite Kontrol: İçindeki metabolitin değerinin bilindiği örnekle bu bilinen değeri hatalı çalışıp çalışmadığını sık sık test edip bunu yanında çalışılan hastanın sonucunun da aynı doğrulukta çalışıldığının laboratuvar içi kontrolüdür.
  • External Kalite Kontrol: Birçok laboratuvarın katıldığı Uluslararası kalite Kontrol Programlarına dahil olup belli aralıklarda açılan ve içindeki metabolit değerleri laboratuvar tarafından bilinmeyen kontrol şişelerini aynı anda açıp ve aynı metotla çalışarak tüm laboratuvarın bu merkeze sonuçlarını gönderdiği bir sistemdir. Bu çalışmalar, merkez tarafından birleştirilir, bulunan değerler istatistiksel olarak, ortalama değere ulaşma ve ortalamadan sapmanın kabul edilebilir düzey dışında olanlarının laboratuvara bildirilir. Böylece, uluslararası laboratuvarlarda tekrarlanabilirliği kanıtlanmış sistemlerle çalışarak bu sistemin gönderdiği istatistiksel sonuçlara göre iyileştirme çalışmalarının yapılıyor olduğu sistemdir.
3. Panik değerlerin (yüksek ve düşük sonuçlar) açısından alınacak önlem ve uygulamaların protokol olarak belirlenmelidir. Bunlar, tekrar, teyit, hasta ve doktoruyla bilgi alışverişi, numune alım koşullarına uygunluk yani preanalitik hatalardır. Ayrıca, hastadan ve doktorundan alınan bilgilerin daha sonra başka koşullarda değerlendirilebilmesi için bu analizi etkileyebilecek faktörlerin sonuç kağıdına aktarılmasıdır. Bu bilgiler, açlık süresi, kullanılan ilaçlar, beklenen hastalıklar, daha önce alınmış sonuçlar, son adet tarihleri, antibiotik kullanıp kullanmadığı gibi bilgilerdir.
4. Gereken tetkik sonuçlarına göre hastanın kanının tekrar alınıp teyidi.
5. Sorumlu uzmanların uluslararası kuruluşları izleyip kongre ve yayınlarını takip edip bilgi ve yenilikleri işletme içinde uygulaması. Bu amaçla bu kurumlarla üyelikler yapılıp bilgi güncellenmesinin sağlanması

Hizmetin akreditasyon ve işletim sistemi sertifikalarıyla kontrol ve denetimi gerçekleştirilmiş ve kusursuz hizmete ulaşma prensibiyle çalışmasıdır; personel ve hasta memnuniyeti dahildir. Bu nedenle aşağıdaki maddelerin uygulanması kaçınılmazdır.

1. Her alanda, eğitimli, etik anlayışı, empati yeteneği olan personel çalıştırmak.
2. Sorumlu uzmanların bilinçli personel yetiştirmek için sık sık eğitim vermesi (klinik, teknik  ve hizmet içi), bu bilgilerin doğru algılandığının soru cevap olarak teyidi (bireysel eğitim).
3. Hastayı karşılayan ve kayıt yapan personelden, temizlik elemanlarına kadar hasta psikolojisini ön planda tutup, kolaylık, güler yüz, hijyen gibi gereksinimlerinin tam olarak karşılandığından emin olunması.
4. Kurum idarecisinin doktor ve hasta için ulaşılabilir olması soru ve sorunlarının ivedilikle giderilebildiğinden emin olunması, şikayetler varsa derhal gereken tüm önlemlerin alınması, memnuniyetin personele iletilmesi ve motivasyonlarının tam olması
5. Personelin en az cihaz parkı kadar önemli olduğunu işletmenin bilmesi, onların memnuniyet ve ihtiyaçlarının düşünülmesi çalışma koşullarının öz saygılarına yönelik olmasının sağlanması.