whatsapp-desktop
 • Anlaşmalı Kurumlar
 • Sağlık Bülteni
 • Yayınlar
 • Kariyer
whatsapp-desktop

Panel Testleri Hizmeti

Panel testler belirli hastalıkların teşhis ve tedavisi için önceden belirlenmiş bazı standart test gruplarıdır. Bu testler kanımızın içindeki hücreler, proteinler, öncül maddeler, yağlar, şeker, hormonlar, enzimler, mineraller, moleküller gibi birçok maddenin seviyelerine bakarak bunları normal değerler ile karşılaştırır.
Herhangi bir maddenin normal değerlerden az ya da çok olması o madde ile ilgili bir metabolik bozukluğa, dolayısı ile hastalığa işaret eder.
Panel testler genellikle birbiri ile bir şekilde bağlantılı olan laboratuvar testlerinden oluşur.

Panel Testler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili testler şüpheli ilişkiden sonra geçen süre ile ilgili vücudunuzun verdiği immun yanıta göre farklıdır. Bu testler bakteriyel ve virütik enfeksiyonlarla ilgilidir, bulaşma şekilleri farklıdır ve örnekler de bu testlere göre değişir.
Kişinin immunitesi ilgili, semptomları ortaya çıkarmıyor olabilir ve hastalık Latent (belirtisiz) olarak hala tehlike yaratıyor olabilir. İmmunite zayıfladığında önceden alınmış enfeksiyon hastalık belirtileri haline dönmüş olabilir.
Aşağıdaki testler bulaşma gününden sonra geçen süreye göre sınıflandırılmıştır.
Semptom varsa mutlaka doktorla görüşüp o semptomla ilgili testlere öncelik verilmeli ve derhal tedaviye başlanması sağlanmalıdır.
Belirtiler: Akıntı, koku, renk, lezyon, enfeksiyon, şişlik, ağrılı idrar, idrar yaparken yanma, sık idrar, kasık ağrısı, karın ağrısı, kaşıntı, ciltte döküntüler olabilir.
Olası bulaşma gününe göre aşağıdaki test panelleri uygulanabilir.
Panel 1: Şüpheli İlişkiden Sonraki 3-10 Gün İçinde Yapılacak Testler:
 • HBsAg
 • HBeAg
 • Chlamydia Trachomatis IgA
 • Mycoplasma Kültür
 • Ureoplasma Kültür
 • Chlamydia Antijen
 • Gonorrhea Kültür
 • Candida Kültürü
 • Trichomonas Vaginalis
 • Gardnerella Vaginalis
Panel 2: Şüpheli İlişkiden Sonraki İlk 7 Gün İçinde Yapılacak Testler:
 • HBsAg
 • HBeAg
 • Chlamydia Trachomatis PCR
 • Gardnerella Vaginalis PCR
 • HSV Tip I DNA PCR
 • HSV Tip II DNA PCR
 • Mycoplasma Genitalium PCR
 • Mycoplasma Hominis PCR
 • Neisseria Gonorrhea PCR
 • Trichomonas Palladium PCR
 • Ureoplasma Urealticum PCR
 • HIV RNA PCR
 • HPV PCR
 • TPHA
Panel 3: Şüpheli İlişkiden Sonraki İlk 7-30 Günde Sonuç Veren Testler:
 • HBsAg
 • HBeAg
 • HBcAg
 • HIV P24 Antileni
 • ANTI HIV I+II
 • HSV Tip II IgM
 • HSV Tip I IgM
 • Chlamydia IgM
 • Chlamydia IgA
 • Smear
 • HPV Tiplendirme
 • Trichomonas Vaginalis
 • Gardnerella Vaginalis
 • Candida Kültürü
 • Mycoplasma Kültürü
 • Ureoplasma Kültürü
 • Chlamydia Kültürü
Panel 4: Şüpheli İlişkiden Sonra 30 Günde Sonuç Veren Testler:
 • MYCOPLASMA AB
 • GHLAMYDIA IG M
 • CHLAMYDIA IGG
 • UREOPLASMA AB
 • HSV TIP I IGM
 • HSV TIP I IGG
 • HSV TIP 2 IGM
 • HSV TIP 2 IGG
 • TPHA
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HBc
 • Anti Hbe
 • Anti HCV
 • Anti HIV I+II
 • HPV Tiplendirme
 • Smear Testi
 • Trichomonas Vaginalis
 • Gardnerella Vaginalis
 • Candida Kültürü
 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • HBA1c
 • Açlık İnsülin
 • Tokluk İnsulin
 • OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi)-Ailede Diabet Öyküsü Varsa
 • Homa İnsulin (İnsulin Direnci)
Kanser risk testleri sadece bu panellerle kesin tanı kriteri olarak kabul edilemez. Ön fikir verse de aile öyküsü, genetik danışmanlık ile genetik markerler ve Tomografi, MR bulgularıyla desteklenmelidir.
Meme Kanseri Risk Paneli
 • BRCA1
 • BRCA2
 • CA15-3
 • Digital Mammografi
 • Bilateral Meme Ultrasonografisi
Prostat Kanseri Riski Panale
 • PSA
 • fPSA
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
Gastrointestinal Sistem Kanser Risk Paneli
 • CA 72-4
 • CA 19-9
 • AFP
 • Tam kan testi
 • Sedimantasyon
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • ALP
 • LDH
 • Bilirubin (Total, Direkt, İndirekt)
 • Amilaz
 • Pankreatik Amilaz
 • CRP
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
Over Kanseri Risk Paneli
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Transvajinal Ultrasonografi
 • CA 125
 • bHCG
 • AFP
 • LDH
 • BRCA1
 • BRCA2
 • AMH
Serviks Kanseri Risk Paneli
 • CVS (Servikal Smear)
 • Pelvik Ultrasonografi
 • HPV Tiplendirme
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • TSH
 • T3
 • T4
 • FT3
 • FT4
 • ANTİTG
 • AMA
 • ANTİ TPO
 • Tiroglobulin
Adetin 2. günü kan alınır.
 • E2
 • FSH
 • LH
 • PRL
 • AMH
 • TSH
 • Açlık İnsulin
 • Homoinsulin
 • Pelvik Ultrasonografi
 • HSG (Histerosalpingografi-Rahim Filmi)
Sperm testleri 2-7 günlük cinsel perhiz ile yapılmalıdır.
 • Spermiogram
 • Kruger (Sperm Morfoloji)
 • Sperm DNA Fragmantaston
 • FSH (KAN)
 • LH (KAN)
 • Skrotal USG
 • AST
 • ALT
 • ALP
 • LDH
 • GGT
 • CRP
 • Sedimantasyon
 • Bilirubin (Total, Direkt, İndirekt)
 • AFP
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Trigliserit
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Sedimantasyon
 • Tam Kan Sayımı
 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • Açlık İnsülin
 • Tokluk İnsülin
 • İnsulin Direnci (Homa İnsulin)
 • HBA1c
 • Trigliserit
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • THS
 • FT3
 • FT4
 • T3
 • T4
 • Üst Batın Ultrasonografisi
Gebelikten Önce
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Kan Grubu
 • Smear Testi
 • Tam İdrar Tahlili
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Kromozom İncelemeleri (Doktor Tarafından İstenecek)
 • Tiroid testleri (TSH,T3,T4)
 • Torch Testleri (Toxoplasma IgM, IgG, Rubella IgM, IgG, CMV IgM, IgG, HSV Tip II IgM, IgG)
 • HBsAg
 • SMA Taşıyıcılık Testi (Doktor tarafından istenirse)
 • Talasemi testi (Doktor tarafından istenirse)
 • Hemofili Testi (Doktor tarafından istenirse)
 • Kistik Fibrozis Testi (Doktor tarafından istenirse)
Gebelik sırasında Rutin Takip
 • Glukoz
 • 50 Gr Yükleme Testi (Doktor Tarafından İstenirse)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • İndirekt Coombs (Rh uyumsuzluğu olan çiftlerde)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Torch Paneli (Gebelik sırasında doktorun hastanın enfeksiyonu düşündüren bulguları varsa)
 • HBsAg
 • Down Sendromu Tarama Testi, 1. ve 2. Trimester (Doktor tarafından istenirse)
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paneli (Doktor tarafından istenirse)
 • Chromosome Tests (Doktor tarafından istenirse)
 • Toxoplasma Gondii
 • Rubella Virus
 • CMV
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Bordatella Pertussis
 • Chlamydia Trachomatis
 • Parvovirus B19
 • Treponema Palladium
 • VZV
 • Sedimantasyon
 • Tam Kan Sayımı
 • Glukoz
 • Hba1c
 • Üre
 • Kreatinin
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Total Bilirubin
 • Alkalen Fosfataz
 • Alt
 • Ast
 • Ggt
 • Kreatin Kinaz
 • Tsh
 • T3
 • T4
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Magnezyum
 • Kalsiyum
 • Tam İdrar Tahlili
 • Akciğer Grafisi
 • Triptaz
 • Anti Gliadin Antikor Iga
 • Anti Gliadin Antikor Igg
 • Anti Endomisyum Antikor Iga
 • Anti Endomysium Antikor Igg
 • Doku Transglutaminaz Antikor Iga
 • Doku Transglutaminaz Antikor Igg
 • Sedimantasyon
 • Tam Kan Analizi
 • Glukoz
 • Hba1c
 • Üre
 • Kreatinin
 • Glomeruler Filtrasyon Hızı İndeksi
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Total Bilirubin
 • Alkalen Fosfataz (Alp)
 • Alanin Transaminaz(Alt)
 • Aspartat Transaminaz(Ast)
 • Gama Glutamil Transferaz(Ggt)
 • Total Kolesterol
 • Hdl Kolesterol
 • Ldl Kolesterol
 • Vldl Kolesterol
 • Trigliserit
 • T3
 • T4
 • Tsh
 • Demir(Fe)
 • Demir Bağlama Kapasitesi(Tdbk)
 • Vitamin D
 • Magnezyum(Mg)
 • Kalsiyum(Ca)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Prostat Spesifik Antijen(Psa)
 • Ca 72-4
 • Aso
 • Crp
 • Rf
 • Tansiyon Ölçümü
 • Elektrokardiografi(Ekg)
 • Ekokardiografieko)
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Akciğer Filmi
 • Sedimantasyon
 • Tam Kan Analizi
 • Glukoz
 • Hba1c
 • Üre
 • Kreatinin
 • Glomeruler Filtrasyon Hızı İndeksi
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Total Bilirubin
 • Alkalen Fosfataz (Alp)
 • Alanin Transaminaz(Alt)
 • Aspartat Transaminaz(Ast)
 • Gama Glutamil Transferaz(Ggt)
 • Total Kolesterol
 • Hdl Kolesterol
 • Ldl Kolesterol
 • Vldl Kolesterol
 • Trigliserit
 • T3
 • T4
 • Tsh
 • Demir(Fe)
 • Demir Bağlama Kapasitesi(Tdbk)
 • Vitamin D
 • Magnezyum(Mg)
 • Kalsiyum(Ca)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Ca-19-9
 • Aso
 • Crp
 • Rf
 • Akciğer Filmi
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Meme Ultrasonografisi
 • Kemik Mineral Dansitometri(Kmd)
 • Tansiyon Ölçümü
 • Elektrokardiografi(Ekg)
 • Ekokardiografi(Eko)
 •  
 • Glukoz
 • HBA1c
 • Troponin
 • Kreatin Kinaz
 • C Reaktif Protein (CRP)
 • Fibrinojen
 • Protrombin
 • Sedimantasyon
 • CBC (tam kan)
 • Homosistein
 • Trigliserit
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Kan Yağları Risk İndeksi
 • Beyin Natriüretik Peptit (BNP)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Akciğer Filmi
 • Ekokardiografi
 • EKG