whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

Nedeni Bilinmeyen Halsizlik İçin Laboratuvar Testleri Ve Anlamları

Özellikle kış aylarında, ve bahar ayları başlangıcında nedeni bilinmeyen yorgunluk ve halsizlik sıklıkla duyulan şikayetlerdendir. Başağrıları, eklem ve adele ağrıları kronik yorgunluk bunlar arasındadır. Günlük stres ve depresyon dışında, nedenini araştırmak için laboratuvar testleri imdadımıza yetişir. Eğer herhangi bir vitamin, mineral eksikliği veya bilerek veya bilmeyerek geçirdiğimiz bir virütik, bakteriyel enfeksiyonumuz varsa, yada yine herhangi bir nedenle (stres,deresyon da dahil), karaciğer yorgunluğu, bilmediğimiz bir metabolik hastalığımız veya kanser olgusu varsa, bunları vücudumuzun verdiği sinyalleri dikkate alarak test etmeliyiz.

Bu testler henüz bir doktora başvurmadan yapılabilecek kan, idrar ve görüntüleme testleri olabilir.

Bu testler panel olarak şöyle özetlenebilir;

Sedimantasyon: Kanda bilmediğimiz herhangi bir metabolik değişiklikte (herhangi bir komponentin metabolik kullanımı, artışı veya atılımı ile ilgili bir nedenle), kanda yükselmesidir. Bu yükselme, romatizma, kanser, otoimmün hastalıklar, tiroid hastalıkları, polimyalji’de (belli kas gruplarında tutukluk yapan bir çeşit romatizmal hastalık) olabilir.

Tam kan analizi: Kandaki enfeksiyon, pıhtılaşma veya dokulara oksijen taşıyan hücrelerde veya bu hücrelerin hücresel komponentlerindeki bir artış veya eksilme ve bu hücrelerin dağılımı hakkında bilgi verir.

Glukoz (açlık kan şekeri) :Diabet ile ilgili bir sorunun ilk göstergesidir

HBA1c: 6 aylık kan şekeri ortalamamızı gösterir (Açlık kan şekeri günlük beslenme ve yaşam şekline göre tam bilgi vermeyebilir)

Üre,Kreatinin,Glomerüler Filtrasyon Hızı: Böbrek fonksiyonları hakkında ön bilgi verir

Total protein, Albumin, Globulin,T.Bilirubin,Alkalen Fosfataz, ALT,AST,GGT : Karaciğer fonksiyonları hakkında bilgi verir.

CK (Kreatin Kinaz): Adele yorgunluk ve travmaları hakkında bilgi verir.

TSH,T3,T4: Tiroidden kaynaklanan sorunları gösterir

Demir, Demir Bağlama Kapasitesi,Vit B12; Oksijen taşınmasındaki defekti ve bundan doğan halsizlik belirtilerini gösterir.

Vit D: Eksikliği, kemik ağrıları, genel vücut ağrılarına ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneğindeki azalmaya neden olabilir.

Magnezyum(Mg); Vücudun enerji molekülü olan ATP nin yapımında görevli olan mineraldeki eksiklik araştırılır.

Kalsiyum(Ca): Vücuttaki tüm transport mekanizmalarının ana komponentidir. Eksikliğinde tüm metabolik aktiviteler(kaslar dahil) yavaşlar.

Tam idrar tahlili: Vücudun sıvı metabolizması dahil tüm metabolik atıkların, vücudun iyon dengesinin hakkında ,mesanenin idrar yolları ve böbrek fonksiyonlarının , asit-baz dengesinin incelenmesidir.

Akciğer grafisi: Akciğerdeki herhangi bir patolojik görünüm bizi birçok akciğer hastalığının erken tanısına yönlendirebilir.

Bu testlerde görülebilecek herhangi bir aksaklık kişiyi o konuyla ilgili ileri incelemelere taşıyabilir.

İLERİ YAŞ BİREYLER (65 YAŞ ÜZERİ) LABORATUVAR SAĞLIK TESTLERİ