whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

Covid-19 Hastalarında Uzun Süre Sonraki Kardiovasküler Sonuçlar

Akut Covid-19 hastalarını tehdit eden kardiovasküler komplikasyonlar anlaşılmıştır ancak hastalığı geçirdikten sonra uzun süreli sonuçları henüz tam tanımlanamamıştır. Araştırıcılar 153760 Covid-19 enfeksiyonu olan hastayı  ve  5.637.647 aktif hastalığı olan kontrol grubu ile 5.859.411 geçirilmiş Covid-19 öyküsü olan kontrol grubu seçmişlerdir. Bu hastaları hem 30 gün sonra , hem de  1 yıllık beklenen kardiovasküler komplikasyonlar konusunda araştırmışlardır. Enfeksiyondan 30 gün sonra hastaların serebrovasküler bozukluklar, disaritmiler, iskemik veya noniskemik kardiovasküler hastalıklar, perikardit, myokardit, kalp zayıflığı ve tromboembolik sorunları olduğunu saptamışlardır. Bu hastaların hastanede yatma veya evde geçirme konusunda oluşturduğu bir fark gözlenmemiştir. Yani her iki tür hasta da kardiovasküler risk açısından aynı 30 günlük sonuçları yansıtmıştır. Araştırıcıların sonuçlarına göre bu risk ve komplikasyonların hastalıktan kurtulanlarda kardiovasküler komplikasyonlar açısından 1 yıl boyunca gözlenmesi gerekmektedir. Bu süreden sonraki klinik durum konusunda araştırmalar halen devam etmektedir.

Referanslar: Yan Xie, Evan Xu, Benjamin Bowe, Ziyad Al-Aly; natüre Medicine 2022, February 7