whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

Kemik Dansitometri (Kemik Erimesi Testi)

  • Kemik kaybı kantitatif olarak kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile saptanabilir.
  • Kemik yoğunluğu ölçümleri kemik dansitometri cihazları ile yapılmaktadır.
  • Merkezimizde kemik dansitometri ölçümü D.M.S Stratos cihazı ile yapılmaktadır.