whatsapp-desktop
 • Anlaşmalı Kurumlar
 • Sağlık Bülteni
 • Yayınlar
 • Kariyer
whatsapp-desktop

Kalp Hastalıkları Risk Paneli

 • Glukoz
 • HBA1c
 • Troponin
 • Kreatin Kinaz
 • C Reaktif Protein (CRP)
 • Fibrinojen
 • Protrombin
 • Sedimantasyon
 • CBC (tam kan)
 • Homosistein
 • Trigliserit
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Kan Yağları Risk İndeksi
 • Beyin Natriüretik Peptit (BNP)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Akciğer Filmi
 • Ekokardiografi
 • EKG