whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

İnfertilite Paneli (Erkek)

Sperm testleri 2-7 günlük cinsel perhiz ile yapılmalıdır.
  • Spermiogram
  • Kruger (Sperm Morfoloji)
  • Sperm DNA Fragmantaston
  • FSH (KAN)
  • LH (KAN)
  • Skrotal USG