whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

Hematoloji

Hematolojik testler kan hastalıklarına tanı koymak için yapılır. Klinikte hematoloji, hemofili,pıhtılaşma bozuklukları, lökemi, lenfoma, myeloma, talasemiler gibi  kan hastalıklarının tanı ve tedavisinde yol gösterir.
Kanda eritrositler (kırmızı kan hücreleri), lökositler (beyaz kan hücreleri) ve plateletler (trombositler) bulunur. Hücreler kanın 45% si iken  55% si sudur. Bu hücrelerin her birinin ayrı ayrı fonksiyonları vardır. Eritrositler dokulara oksijen taşırken, karbondioksidi ise akciğere solunum yoluyla atılması için götürür. Lökositler vücudun savunma hücreleridir. Plateletler ise kanın pıhtılaşma mekanizmaları ile görevlidir.
Bu hücreler kemik iliği, dalak ve lenf düğümler, timusta ve kemik iliğinde sentezlenir. Hematolojinin konusu çeşitli hastalıklarda bu sentez aşamalarındaki sorunları, sentez ve fonksiyonları aşamasındaki bozuklukları saptamak ve böylece birçok kan hastalığının ve neden olduğu klinik sorunların nedenini araştırarak tedavisini ve takibini sağlamaktır.
Hematolojik testler özel boya, cihaz ve mikroskobik teknikleri gerektirir.
Hematolojik testler ilgili oldukları 4 ana grupta incelenir;
  • Hemoglobinopatiler
  • Hematolojik kanserler
  • Anemi
  • Koagülopati