whatsapp-desktop
 • Anlaşmalı Kurumlar
 • Sağlık Bülteni
 • Yayınlar
 • Kariyer
whatsapp-desktop

Gebelik Paneli

Gebelikten Önce
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Kan Grubu
 • Smear Testi
 • Tam İdrar Tahlili
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Kromozom İncelemeleri (Doktor Tarafından İstenecek)
 • Tiroid testleri (TSH,T3,T4)
 • Torch Testleri (Toxoplasma IgM, IgG, Rubella IgM, IgG, CMV IgM, IgG, HSV Tip II IgM, IgG)
 • HBsAg
 • SMA Taşıyıcılık Testi (Doktor tarafından istenirse)
 • Talasemi testi (Doktor tarafından istenirse)
 • Hemofili Testi (Doktor tarafından istenirse)
 • Kistik Fibrozis Testi (Doktor tarafından istenirse)
Gebelik sırasında Rutin Takip
 • Glukoz
 • 50 Gr Yükleme Testi (Doktor Tarafından İstenirse)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • İndirekt Coombs (Rh uyumsuzluğu olan çiftlerde)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Torch Paneli (Gebelik sırasında doktorun hastanın enfeksiyonu düşündüren bulguları varsa)
 • HBsAg
 • Down Sendromu Tarama Testi, 1. ve 2. Trimester (Doktor tarafından istenirse)
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paneli (Doktor tarafından istenirse)
 • Chromosome Tests (Doktor tarafından istenirse)