whatsapp-desktop
 • Anlaşmalı Kurumlar
 • Sağlık Bülteni
 • Yayınlar
 • Kariyer
whatsapp-desktop

Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonu)

Ekokardiyografi (kalp ultrasonu) kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.
Neden Yapılır?
 • Dinlenilmekle saptanan kalp seslerinin (üfürümler vb.), kalp büyümesinin, açıklanamayan göğüs ağrıları, nefes darlığı veya düzensiz kalp atımlarının sebebini araştırmak amacıyla,
 • Kalp boşluklarının şeklini ve boyutlarını ölçmek için,
 • Kalp duvarlarının kalınlıklarını ve hareketlerini kontrol etmek için,
 • Kalp kapak yapılarının ve hareketlerinin net olarak değerlendirilmesi için,
 • Yapay kapağın fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla,
 • Kalp kasını etkileyen hastalıkları (örneğin kardiyomiyopatiler) tespit etmek için,
 • Kalbin içindeki pıhtı ve tümörlerin değerlendirilmesi amacıyla,
 • Konjenital kalp hastalıkları ya da bu nedenle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek amacıyla,
 • Kalp krizi sonrası kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalbin etrafında sıvı toplanması durumunda sıvı miktarının, cinsinin değerlendirilmesi ve kalbi saran perikard zarının yapısını ve kalınlığının değerlendirilmesi amacıyla,
 • Kalpten çıkan ana atar damarların (aort, pulmoner arter) yapı ve çaplarının değerlendirilmesi amacıyla yüzeysel ekokardiyografi yapılır.