whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

65 Yaş Üstü Sağlık Kontrolü Panel Testleri Kadın

Sedimantasyon

Tam Kan Analizi

Glukoz

Hba1c

Üre

Kreatinin

Glomeruler Filtrasyon Hızı İndeksi

Total Protein

Albumin

Globulin

Total Bilirubin

Alkalen Fosfataz (ALP)

Alanin Transaminaz(ALT)

Aspartat Transaminaz (AST)

Gama Glutamil Transferaz (GGT)

Total Kolesterol

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

VLDL Kolesterol

Trigliserit

T3

T4

TSH

Demir(Fe)

Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK)

Vitamin D

Magnezyum(Mg)

Kalsiyum(Ca)

Tam İdrar Tahlili

Ca-19-9

ASO

CRP

Rf

Akciğer Filmi

Tüm Batın Ultrasonografisi

Meme Ultrasonografisi

Kemik Mineral Dansitometri (KMD)

Tansiyon Ölçümü

Elektrokardiografi (EKG)

Ekokardiografi (EKO)