whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

65 Yaş Üstü Sağlık Kontrolü Panel Testleri Erkek

Sedimantasyon
Tam Kan Analizi
Glukoz
Hba1c
Üre
Kreatinin
Glomeruler Filtrasyon Hızı İndeksi
Total Protein
Albumin
Globulin
Total Bilirubin
Alkalen Fosfataz (ALP)
Alanin Transaminaz (ALT)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gama Glutamil Transferaz (GGT)
Total Kolesterol
HDLKolesterol
LDLKolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
T3
T4
TSH
Demir(Fe)
Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK)
Vitamin D 3
Magnezyum(Mg)
Kalsiyum(Ca)
Tam İdrar Tahlili
Prostat Spesifik Antijen (PSA)
Ca 72-4
ASO
CRP
Rf
Tansiyon Ölçümü
Elektrokardiografi (EKG)
Ekokardiografi (EKO)
Tüm Batın Ultrasonografisi
Akciğer Filmi