whatsapp-desktop
 • Anlaşmalı Kurumlar
 • Sağlık Bülteni
 • Yayınlar
 • Kariyer
whatsapp-desktop

Görüntüleme Merkezi

Görüntüleme, X-ray ve ultrasonik ses dalgalarıyla organ patolojilerini gösterir.
Görüntüleme merkezimizde uzman kadromuz ile verdiğimiz görüntüleme hizmetleri içerisinde röntgen, HSG (Histerosalpingografi), Computed Radyografi (CR) ve Dijital Mammografi, Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi, Kemik Dansitometri, Ekokardiografi yer almaktadır.

Hizmet Alanlarımız

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.
Neden Yapılır?
 • Dinlenilmekle saptanan kalp seslerinin (üfürümler vb.), kalp büyümesinin, açıklanamayan göğüs ağrıları, nefes darlığı veya düzensiz kalp atımlarının sebebini araştırmak amacıyla,
 • Kalp boşluklarının şeklini ve boyutlarını ölçmek için,
 • Kalp duvarlarının kalınlıklarını ve hareketlerini kontrol etmek için,
 • Kalp kapak yapılarının ve hareketlerinin net olarak değerlendirilmesi için,
 • Yapay kapağın fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla,
 • Kalp kasını etkileyen hastalıkları (örneğin kardiyomiyopatiler) tespit etmek için,
 • Kalbin içindeki pıhtı ve tümörlerin değerlendirilmesi amacıyla,
 • Konjenital kalp hastalıkları ya da bu nedenle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek amacıyla,
 • Kalp krizi sonrası kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalbin etrafında sıvı toplanması durumunda sıvı miktarının, cinsinin değerlendirilmesi ve kalbi saran perikard zarının yapısını ve kalınlığının değerlendirilmesi amacıyla,
 • Kalpten çıkan ana atar damarların (aort, pulmoner arter) yapı ve çaplarının değerlendirilmesi amacıyla yüzeysel ekokardiyografi yapılır.
 • Kemik kaybı kantitatif olarak kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile saptanabilir.
 • Kemik yoğunluğu ölçümleri kemik dansitometri cihazları ile yapılmaktadır.
 • Merkezimizde kemik dansitometri ölçümü D.M.S Stratos cihazı ile yapılmaktadır.
Ultrasonografi cihazları yüksek frekanslı ses dalgası ile çalışmaktadır. Özellikle gebelikte ve karın organları için inceleme yöntemidir. Meme, testis , tiroid, tükrük bezleri kaslar-tendonlar ve diğer yumuşak dokular gibi yüzeysel organ patolojilerini saptamakta kullanılır. Ayrıca transvaginal jinekolojik ve transrektal prostat incelemeleri gibi detaylı incelemeler, yeni doğan bebeklerde bıngıldak kapanmadan beyin ultrasonografi incelemeleri ve DKÇ (doğuştan kalça çıkığı) araştırmaları için kalça ultrasonografi incelemeleri yapılabilmektedir. Birimimizde bu incelemelerin tümü yapılabilmektedir.
Renkli Doppler tekniği ile damarlar noninvaziv olarak incelenebilir. Beyine giden boyun damarlarına ait aterom plaklarının oluşturduğu tıkanıklık-daralma sonucu inme ve beyin enfarktı ile sonuçlanan aterosklerotik hastalıklarda, kol ve bacaklardaki atardamar ve varis gibi kapak yetersizliğine bağlı toplardamar hastalıklarında, hipertansiyona sebep olabilen böbrek arterlerindeki bozukluklarda, anevrizmalarda, göz damarlarına ait patolojilerin tesbitinde, vasküler sebepli yeterli ereksiyon olmaması ile sonuçlanan penil patolojilerin saptanmasında ve kitlelerin iyi-kötü huylu ayrımında kullanılmaktadır.
Meme kanserleri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisidir. Meme kanserlerinde erken tanı konulması tedavideki başarı oranını oldukça arttırmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada mamografi tetkiki tarama amaçlı olarak çok sıklıkla kullanılmaktadır.
Mamografi incelemelerinde de görüntüyü oluşturan X-ışını’dır. Ancak mamografi cihazları diğer röntgen cihazlarından daha farklı şekilde tasarlanmış olup X-ışınının zararlı etkileri minimuma indirilmiştir. Farklı pozisyonlarda alınan grafiler radyologlar tarafından değerlendirilir.
Gerekli durumlarda ek grafiler alınarak inceleme sürdürülür. İncelemeye gerekirse yoğun ve kistik meme yapısına daha duyarlı olan ultrasonografik tetkik eklenir.
Histerosalpingografi  veya Türkçe tanımıyla ilaçlı rahim ve tüp filmi jinekolojide rahim ağzı kanalının, rahim içinin ve Fallop tüplerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini incelemede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
HSG çekilmesini takiben tüplerin içindeki küçük yapışıklıkların açılması söz konusu olduğunda tedavi edici özelliği de bulunmaktadır.
Nasıl Çekilir?
Rahim filmi çekilirken rahim ağzından (serviks) silindirik bir kateter yardımıyla uterus içine x-ışını tarafından görülen opak bir madde verilmektedir. Bu opak maddenin rahim içi dağılımı veya fallop tüplerinden geçişi skopi denilen görüntü yöntemi yardımıyla izlenir ve kaydedilir.
Ne için Çekilir?
Rahim içinde (uterus) olası kitlelerin varlığı araştırılır.
Opak maddenin tüpler içinde ilerleyişi ve karın içine yayılışı izlenerek tüplerin kapalı olup olmadığı gözlenir. Tüplerin birinde veya her ikisinde birden kısmi ya da tam bir tıkanıklık olup olmadığı anlaşılabilir.
Kısırlık (infertilite) araştırmalarında rutin olarak uygulanan bir yöntemdir. Film çekilirken geçen opak madde bazen tüplerin içindeki küçük yapışıklıkların açılmasını sağlayabilir. Dolayısıyla aslında teşhis yöntemi iken bazen sorunu da giderebilmektedir.
HSG Ne Zaman Çekilebilir?
Karar hastanın doktoru tarafından verilse de genel bilgi olarak en uygun zaman adet bitiminden bir kaç gün sonrası olarak uygulanır.
İşlem Ağrılı mıdır?
İlaçlı film sırasında rahim içine enjekte edilen sıvı (opak madde) tüplere giderken ve tüplerden batına geçerken bir miktar ağrı hissedilebilir. Bu ağrı dayanılmayacak düzeyde değildir. Yine de bazı hastalar kendi isteklerine bağlı olarak gerekli önlemler alındıktan sonra, genel anestezi eşliğinde (uyutularak) ilaçlı rahim filmi çekilebilir.
İşlem için randevu gerekmektedir.
CR tekniği, dijital veri elde etmek için konvansiyonel radyografi ekipmanını kullanan bir tekniktir. Konvansiyonel film yerine, konvansiyonel radyografide kullanılan boyut ve yapıdaki kasetler içerisine yerleştirilen özel bir görüntüleme plakasında latent görüntünün oluşturulması, bu yüklü plakanın radyasyonu alması, daha sonra bu plakanın özel bir cihaz ile okunarak dijital görüntü elde edilmesine dayanan yöntemdir.
Röntgen filmlerinde oluşan görüntüler X-ışınları kullanılarak elde edilir. Yeni geliştirilen cihazlarda daha az radyasyon dozu kullanılarak görüntü elde edilebilmektedir.