whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Sitomegalovirüs (CMV), Cytomegalovirus Avidite

Avidite testi, primer enfeksiyondan sonraki erken aşamada düşük olan ancak genellikle zamanla artan antikor bağlama gücünü ölçer. Yüksek avidite, enfeksiyonun en az 4 ay önce meydana gelme olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Enfeksiyonun akut fazında test sonucu düşük, kronik fazında yüksektir. Bu nedenle test, primer enfeksiyonu geçmiş enfeksiyondan ayırt etmek için yararlıdır.
Yorum:
IgM testinin varlığı, primer enfeksiyonu teşhis etmek için kullanılamaz çünkü IgM, sekonder enfeksiyon sırasında da mevcut olabilir. Düşük IgG avidite sonuçlarıyla kombine IgM pozitif sonuçlar, primer (mevcut) enfeksiyon için güvenilir kanıtlardır. Primer enfeksiyonun ardından IgG antikorları, 2-4 aylık matür enfeksiyona (yüksek avidite) kıyasla, düşük bağlanma gücüne sahiptir (düşük avidite).
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00