whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Safra Asitleri

Safra asitleri safrada bulunan steroid asitlerdir. Bu moleküller Taurin ve Glisin amino asitleriyle birleşip anyonik(- yüklü) karekterli safra tuzları oluştururlar. Görevleri dietle alınan yağların, yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) sindirimini kolaylaştırmaktır. Primer safra asitleri karaciğerde sentezlenen Kolik Asit ve Kenodeoksikolik Asitlerdir. Safra kesesi açlık sırasında safra asitlerini depolar ve konsantre eder. Safra asitlerinin sentezinin büyük bir kısmı karaciğerde kolesterolün yıkımını temsil eder. Hergüğn 500 mg lolesterol safra asitleri sentezi ile yıkıma uğrar ve safra içinde ince bağırsaklar yoluyla atılır. Primer safra asitleri, bağırsaklarda barsak bakterileri tarafından Litokolik ve Deoksikolik adını alan sekonder safra asitlerine dönüştürülür.
Yorum: Gebelikte İntrahepatik Kolestaz (ICP), gebelikte oluşan bir karaciğer komplikasyonudur. Bu durum safra ve safra asitlerinin akımını engeler ve böylece safra asitleri kanda birikmeye başlar. Bu durum tedavi edilmezse, fetusun strese girmesine, erken doğuma veya ölü doğuma neden olabilir. Kolonda, safra asitleri tekrar kullanılmak üzere geri emilir. Eğer yetersiz safra asidi emilimi yani malabsorbsiyonu (BAM) varsa, kolonda fazla safra asidi bulunacağından bu durum, sulu gaita veya ishale neden olabilir. Safra asitlerinin yetersizliği toksin birikimine neden olur. Yetersizlik aynı zamanda temel yapısı yağ olan bazı hormonların yapımını da bozar ki çoğu hormonun temel yapısı yağdır.Safra asitlerinin düşük düzeyleri gecikmiş gastrik boşalma, akut karaciğer hastalıkları ve siroza da neden olabilir. Safra asitlerinin yetersizliği genetik olarak kodu hatalı ve yanlış yapıda fonksiyonsuz yağ asidi yapımından da olabilir
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirir.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00