whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Nazofarenks Kültürü

Nazofaringeal kültür hızlı ağrısız bir testtir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan enfeksiyöz organizmaları belirlemek için yapılır. Tespit edilmesi gereken ana bakteriler Bordetella Pertusis ve Neisseria Meningitis'tir ve hastaya uygun tedaviyi vermek için antibiyogram yapılır.
Yorum:
Bakterilerden biri tespit edilip antibiyogram yapılırsa tedavi kolay ve hızlı olur. Enfeksiyon tespit edilmez ve tedavi edilmezse semptomlar hızla ilerleyerek öksürük, ardından tiz bir 'boğmaca' sesi, kusma, bitkinlik görülür, eğer bakteri Bordetella Pertusis ise bronkopnömoni ve akut ensefalopatiye yol açabilir. Bakteri Neisseria Menenjit ise, belirtiler arasında, basınçla kaybolmayan küçük kırmızı veya mor benekli döküntü, kusma, ishal, ateş, uzuv ağrısı, cilt solukluğu ve el üşümesi oluşur. Bunlar bakteriyel menenjit bulguları olup, beyin hasarı, işitme kaybı ve öğrenme güçlüğüne yol açabilir.
Numune: Nazofaringeal sürüntü
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 gün (laboratuvara danışın)