whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Lateks Aglütinasyon Testi

Lateks testi, çeşitli vücut sıvılarında antikor olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
Yorum:
Lateks testi pozitif çıkarsa, test edilen numunede bağışıklık yanıtı artışına işaret edecektir. Bu durumda, klinik patolojiyi bulmak için ayrıntılı klinik testler yapılacaktır.
Numune: Vücut sıvıları.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra