whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

İnfluenza Antijeni A+B

Hızlı influenza (grip) tanı testleri, solunum numunelerinde influenza A ve B viral nükleoprotein antijenlerinin varlığını tanımlayabilen immünolojik analizlerdir (H1N1 virüsü). İnfluenza tespiti için diğer testler, viral kültür, seroloji, RT-PCR, immünfloresan testi olabilir.
Yorum:
İnfluenza A ve B mevsimsel grip salgınlarına neden olabilecek virüs tipleridir. Test, semptomların gripten mi yoksa SARS CoV-2 dahil olmak üzere diğer viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan mı kaynaklandığını belirlemeye yardımcıdır.
Numune: Nazofarengeal aspirasyon sürüntüsü
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat