whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

GH, Büyüme Hormonu, HGH (Human Growth Hormone)

Büyüme Hormonu bir somatotropin olup, büyümeyi, hücre üremesini ve hücre yenilenmesini uyaran bir peptittir. İnsan gelişiminde önemlidir. Yaşam boyunca, insan vücudundaki yağ, kas, doku ve kemiği düzenler. Fonksiyonel aracı olarak somatomedin isimli Insülin Benzeri Büyüme Faktörlerinin (IGF) üretimini tetikler. Ergenlik başlangıcına kadar seviyeler artar. GH seviyeleri orta yaştan itibaren azaltır. GHRH (Büyüme Hormonu Salgılatan Hormon) ile sentezi uyarılır ve Somatostatin ile inhibe edilir.
Yorum:
Büyüme Hormonu salgılanması, gıda alımının azalmasına yanıt olarak artar. Bununla birlikte, bazı insanlar, hormonun aşırılığından etkilenebilir. Bunun nedeni hipofiz bezinin somatotrop hücrelerinin benign bir tümörü (adenom) olabilir. Bazı durumlarda, bir akciğer veya pankreas adacık tümörü bol miktarda GH üretir. Böyle bir durumda, özellikle gelişmekte olan çocuklarda devleşme (aşırı uzun) ve akromegali görülebilir. GH eksikliği,kısa boy ve cüceliğin birçok nedeninden biridir. Fetal gelişim sırasında, hipotalamus veya hipofiz bezinin birincil hasarından kaynaklanır. (Kalıtsal GH eksikliği) veya doğumdan sonra (edinilmiş GH eksikliği) olabilir. Ayrıca sentezini ve salgılanmasını düzenleyen gen mutasyonlarından da kaynaklanıyor olabilir. Çocuklar, doğumda normal olabilir, ancak büyüme geriliği 2 yıl içinde başlar. Nadir görülen bir kısa boy şekli, GH etkisine kalıtsal duyarsızlık nedeniyle oluşabilir(Dwarfizm).
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00