whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Gama-Aminobütirik Asit (GABA)

Beyinde transmiter görevi yapan doğal bir amino asittir. Nörotransmitterler kimyasal mesajcılar olarak çalışır. GABA, belirli beyin sinyallerini bloke ettiği veya engellediği ve sinir sisteminin etkinliğini azalttığı için inhibitör bir transmiterdir. Ayrıca plazma Büyüme Hormonu seviyelerini artırmak için endokrin sistem desteği olarak kullanılır.
Yorum:
GABA, nöbetlere karşı ve anksiyete giderici etkileri için kullanılır. GABA'yı stres, kaygı, depresyon ve yüksek tansiyon için besin takviyesi olarak kullanmak ilgi çekici olmakla birlikte kullanımını destekleyecek yeterli bilimsel kanıt yoktur. Yüksek dozlarda kan basıncını artırabilir. Çok fazla GABA aktivitesi, zayıf beyin aktivitesini gösterir.
Numune: Omurilik sıvısı.
Çalışma Günü: Laboratuvara danışın
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın