whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Fruktoz (Semende), Semende Fruktoz

Fruktoz seminal veziküllerden bir früktoz-protein kompleksi olarak salgılanır. Bunun nedeni, ortam asiditesinin neden olduğu koagülasyonu inhibe etmek içindir. Normal koşullarda, bu fruktozu tamamı uzaklaştırılır, ancak fruktoz yüksekse, serbest fruktoz, semenin ozmotik basıncını artırır ve bu hücre (spermatozoa) ölümüyle sonuçlanır.
Yorum:
Seminal fruktoz düzeyleri obstruktif (tıkanma nedeniyle olan) azoospermi ve oligospermide yükselmiş olabilir. Eğer epididim blokajı tanısı konmuşsa, vazoepididmostomi uygulanarak bu blokaj kaldırılabilir. Eğer fruktoz hala yüksekse, bu , blokajın neden olmadığı infertilite sorunlarına işaret edebilir.
Numune: Semen. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00