whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Fibronektin

Fibronektin, hücre dışı matrikste bulunan yüksek moleküler ağırlıklı bir glikoproteindir. İntegrin adı verilen hücre zarı proteinlerine bağlanır ve hücre yapışma sürecinde yer alır. Hücre iskeleti organizasyonu, hücre döngüsü ilerlemesi, büyüme, hücre bütünlüğü ve farklılaşmasında kritik rol oynar. Ayrıca yara iyileşmesi sırasında, patolojik doku gelişimi prosesinde de mevcuttur. Fibronektin ile hücresel etkileşimler, hücre fonksiyonunu yönlendiren iki yönlü çapraz iletişime yol açar.
Yorum:
Fibronektin, hücre yapışması, büyümesi, göçü, farklılaşması, yara iyileşmesinde, embriyonik gelişimde ve değişmiş fibronektin ekspresyonunda ve yıkımında da önemli roller oynar. Artrit, kanser ve fibrozis gibi bir patolojilerle de ilgilidir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: 15 gün (laboratuvara danışın)