whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

CTK

Beta Crosslaps (beta CTX) Tip I Kollajenin, kemik protein matriksinin, yaklaşık %90 ı olan ve C Uçlarından üst üste binmiş bir ana yapı maddesidir. Kemik erimesinde idrar yoluyla atılır.
Yorum:
CTK testi, kemik erimesini önlemek için yapılan hormon replasman tedavisi ve bifosfonat tedavisinde postmenapoz hastalarına da kullanılan bir takip testidir. MRONJ (Tedavi ile ilişkili çene kemiğindeki osteonekroz) bazen bifosfonat tedavisi, kemik erimesi tedavisi, kanser tedavileri ve antianjionerjik tedavilerde bir komplikasyon olarak görülen bir durumdur. Bu test bu komplikasyonların olup olmadığını izlemek için de kullanılabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 gün sonra 18:00