whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

ASCA IgA (Saccaromyces Cerevisiae IgA)

Bir mantar türüdür ancak kronik hastalıkları olan hastalarda, kanser hastalarında ve immun yetersizlik hastalıklarında opportunist yani immun sistemin zayıf olmasından faydalanarak yaşama imkanı bulan ve üreyen mantarlardır. IgA tipi akut enfeksiyonu göstermektedir. IgA akut enfeksiyonu gösterir.
Yorum:
Fungemi (Kanda mantar olması), endokardit (kalp intihabı), pnömoni, peritonit, idrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları ve özöfagus enfeksiyonları tanısı konulmaktadır. Ayrıca Crohn hastalığı (İnflamatuar barsak hastalığı), Ülseratif kolit ve Çölyak arasında ayırım yapmak için kullanılır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00