whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Antitrombosit Antikorlar

Antitrombosit antikorlar, kanda trombositlerin azalmasına neden olan antikorlara karşı koyan antikorlardır.
Yorum:
Bir hastada trombosit sayısında azalma varsa Antitrombosit Antikor testi bu sorunun otoimmun kaynaklı olup olmadığını araştırmak için kullanılır. Idiopatik Otoimmun Trombolitik Purpura (ITP) hastalığında neden trombositlere bağlanan IgG tipi antikorlardır. Bu hastalıkta hemorajik (doku içi) kanamalar, iskemi (dokunun oksijensiz kalması) ve inme gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma(Sitrat). Açlık gerekmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00