whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Antiplasmin

Plasmin fibrin trombusun yeniden modellenmesinden sorumlu bir fibrinolitik enzimdir. Bunu fibrini Faktör XIIIa ile bağlayarak yapmakta, pıhtının parçalanmasını daha zor hale getirmektedir. Plasmin inaktivatörü karaciğerde sentezlenen Alfa 2 Antiplasmindir. Plazminin fibrine bağlanmasını inhibe etmektedir.
Yorum:
Kanda Alfa 2 Plasmin inhibitörü mevcutsa, plasmin aracılı fibrin pıhtı parçalanmasına dirence neden olmaktadır. Düşük değerler anlamlı değildir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma(Sitrat).Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Pazartesi
Sonuç Zamanı: Bir ay (Laboratuvara danışın)