whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Anti Endomisyel Antikor (EMA)

Gluten tahıllarda bulunan bir protein türüdür. Endomisyel Antikor (ENA), vücudun glütene karşı ürettiği antikordur. Bu antikorlar, gluten tüketilince bağırsaklarda ödeme yol açar. Eğer bu antikorlar olmasaydı, bağırsak hücreleri glütenden zarar görürdü. Ayrıca, temel besinlerin bağırsaklardan emilmesini de önlerdi. Hastalığın adı Çölyak Hastalığı ve Dermatitis Herpetiformis'tir. Bu hastalarda glütene duyarlı enteropati yüksektir. Antikor tipi IgA'dır, salgı bezlerine özgüdü.
Yorum:
Kanda EMA IgA varlığı Çölyak Hastalığı ve Dermatit Herpetiformis için çok spesifiktir. Negatif sonuç Çölyak Hastalığı ve Dermatitis Herpetiformis tanısını her zaman dışlamaz. Doku Transglutaminaz IgA ve serum İmmünglobulin A seviyelerine yönelik daha ileri testler destekleyici olacaktır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00