whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop
Testler hakkındaki kısa notlar sadece testin genel olarak niteliğini açıklamaktadır. Sonuçlarınız hakkındaki kararı, sizin klinik bulgularınıza ve diğer test sonuçlarınıza göre sadece doktorunuz yorumlayabilir.
X

Anjiyotensin Konverting Enzim (ACE)

Vücuttaki sıvı hacmini dengeleyerek kan basıncını düzenleyen Renin-Anjiyotensin Sisteminin (RAS) bileşenidir. Görevi, Anjiyotensin I hormonunu aktif vazokonstriktör Anjiyotensin II'e dönüştürmektir.
Yorum:
ACE AIDS, Fungal Solunum Enfeksiyonu (Histoplasmosis), Diabetes Mellitus, hipertiroidizm, lenfoma, alkolik siroz, Gaucher hastalığı (lipid metabolizması bozukluğu), tüberkülozda artmaktadır. ACE ayrıca (inflamatuar bağışıklık sistemi hastalığı) ve sarkoidozda artmaktadır. Kronik obstrüktif pulmoner hastalık (COPD), akciğer kanseri, amfizem, kistik fibrozis, malnutrisyon, steroid ilaç tedavisi ve hipotiroidizmde düşük ACE seviyeleri görülebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00