whatsapp-desktop
  • Anlaşmalı Kurumlar
  • Sağlık Bülteni
  • Yayınlar
  • Kariyer
whatsapp-desktop

SMS ONAY

DENGE SAĞLIK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak, Kişisel verilerinizin korunması konusunda önem ve azami hassasiyet gösterilmekte olup, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler, ticari ilişki içerisinde bulunulan kişiler ve çalışanlarımızın, her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ilgili kişi olarak sizlere sağlanan hizmet sebebiyle, bize yaptığınız başvurularla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, anlaşmalı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, çağrı merkezimiz, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, iş ortakları, servis sağlayıcıları- tedarikçileri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir, işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve muhafaza edilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. Maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimizin veri toplama ve kaydetmeye yönelik yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bağlı kuruluş ve tedarikçiler ile birlikte çalışılan yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, verilen hizmetin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla, laboratuvarımız, anlaşmalı kurum ve anlaşmalı sigorta şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile check-up hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi kapsamında Şirketimizle bu amaçla iş ilişkisi içerisinde olan iş ortakları, tedarikçiler ve servis sağlayıcılarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, şirketimiz bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği ve saklama ve imha politikamızda belirtilen sürelere uygun olarak saklanmaktadır.

6698 sayılı yasanın 11. Maddesine göre ilgili kişi;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, https://www.dengetip.com/ adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da yazılı ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

Öte yandan, cep/ev/iş telefonu, mail adresi gibi iletişim bilgilerimin tarafıma yukarıdaki-aşağıdaki amaçlar ile ticari elektronik gönderilmesi için alındığı, istediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğiniz elektronik iletilerde (ya da varsa yetkili şirketlerce/ iş ortaklarınca kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (red) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimlerin her halükarda devam edeceği hususlarında da bilgilendirildim/biliyorum. Bu çerçevede ve kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım ve satış amacıyla, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta / mail yöntemi ile her türlü bildirimlerin elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.

Ayrıca, tarafıma DENGE SAĞLIK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 6698 sayılı KVK hakkında bilgilendirme yapıldığını, şirketiniz ile paylaştığım bilgilerin şahsıma ait olduğu doğru ve güncel olduğunu, değişiklik halinde şirketinize bildireceğimi, aksi halde tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, şahsıma ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin, toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, yurt içinde şirketiniz ile sözleşmeli iş ortakları, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiğimi beyan ederim.