kurucumuz_denge

Teşekkürler

Doç Dr. Selvin Aydın – Biyokimya Uzmanı

Denge Laboratuvarları ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi 27. yaşına ulaştı. Uluslararası standartlara bağlılıkla, kurumsallık yolculuğunda ilerlemek için çalışmakla geçen bu uzun yıllar ve zorluklar bizi temel ilkemiz olan hasta haklarına saygı ve doğruluktan hiçbir zaman vazgeçirmedi.

Öğretim üyeliği dönemimde birçok engel çoğu zaman araştırmalarımda imkansızlıklar yarattı.

Bizler, öğretim üyeleri olarak kariyer yaparken önceliklerimiz bilimsel yayınları izlemek, yeni hipotezler geliştirmek, bu hipotezlerle ilgili doğru hedefler ve araştırmalar gerçekleştirmek, çalışmalarımızdan elde ettiğimiz verileri ve sonuçları doğru istatistiksel değerlendirmelerle bilim dünyasına sunmaktır. Bu araştırmaları, dünya çapında aynı konu üzerinde çalışan bilim adamlarının görüşleri ve bulguları ile birleştirmek için, uluslararası dergilerde makaleler olarak yayınlamak neredeyse şarttır. Bu çalışmaların dışında, asistan yetiştirmek, üniversite laboratuvarlarında rutin hizmetlere ve yeni metotların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak öğretim üyelerinin en önemli görevlerindendir.

Ülkemizde gerek ekonomik, gerekse idari nedenlerle özellikle temel bilimler adı altında toplanan Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Radyoloji gibi kliniğe yön veren branşlar araştırmalar yapmak için birçok branştan daha çok yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Herhangi bir hastalık metabolitini analiz etmek, ya da testin çalışılma metodunu geliştirebilmek için birçok ön araştırma ve fizik, kimya, biyoloji temeline dayanan oldukça pahalı cihazlar gerekmektedir.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım tüm bu zorluklara rağmen, bulgularımı uluslararası platformlarda ve dergilerde paylaşma imkanını yaratmaya çalıştım. Ancak; mesleğimizin başka bir boyutu da vardı. Bu, özel laboratuvarların kuruluş ve varlığının nedeni olan, hastanın ve doktorun hızlı ve doğru sonuç alabilmesi için çalışmak, yurt dışında “Clinical Pathology” olarak adlandırılan birden fazla teşhis branşının bir çatı altında toplanması ve devlet ve üniversitelerin yükünü bir nebze azaltmaya yönelik ilkelerdi.

Üniversitede ve Araştırma hastanelerinde araştırma olanakları daralınca mesleğime bu şekilde hizmet etmek istedim. Ancak gördüm ki bu tür çalışmanın içine sağlık konusunda asla taviz verilmeyecek bilimsel ilkelerin dışında işletmecilik de bulunmaktaydı. Aslında en zoru da bu oldu. Sağlık hizmetlerini hastanın hizmet alım hakları ile birleştirdiğimizde ülkenin tüm zor koşullarına rağmen sevgi ve güven kazanabilmeyi başardık.

Bu konuda bize inanan, geçmişte bizimle birlikte bugüne gelmemiz için emek harcamış ve şu anda bizimle birlikte gücümüze güç katan tüm personelimize, doktorlarımıza ve sevgili hastalarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

Sağlıklı günler dileğim ve saygılarımla.

Doç. Dr. Selvin Aydın