CA19-9, Karbonhidrat antijeni 19-9, serum

Paylaş
Testin anlamı: Tek başına pankreas kanserinin tanı ve izlenmesinde, CEA ile birlikte gastric kanserlerin rekürrensinin saptanmasında kullanılır. Tüm GİS kanserleri ve adenokarsinomlarda kan düzeyi artar. Ancak özellikle pankreas kanseri vakalarının %70-80’inde artmış olarak gözlenir; ancak tarama testi olarak kullanılmaz. Kronik pankreatit, kolanjit ve siroz durumlarında da serum düzeylerinde artış saptanır.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler: <40 U/mL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *