CA15-3, Kanser antijeni 15-3, serum

Paylaş

Testin anlamı:
 Meme kanseri tanı ve izlenmesinde kullanılır. Metastatik meme kanserli vakalarda %80 oranında artmış olarak tespit edilir. Meme kanserinin rekürrensinin tespitinde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yararlıdır. CEA ile birlikte kullanımı daha kesin yorum yapmamıza yarar. Diğer bazı malignitelerde de artmış olarak saptanabilir. Tarama testi için uygun değildir.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler: <30 U/mL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *