CA125, Kanser antijeni 125, serum

Paylaş
Testin anlamı: Özellikle over kanseri tanı ve izlenmesinde kullanılır. Seröz, endometrial, endometrium ve fallop tüplerindeki adenokanserler, bazı jinekolojik olmayan kanserlerde, hamilelik, menstruasyon, endometrioz, over kistleri ve enfeksiyonlarda da serum düzeyi artmış olarak tespit edilebilir. Over kanserli vakalarda %82 oranında artmış olarak tespit edilir. Ancak normal sağlıklı kişilerin %1’inde, malign tumor taşımayan hastaların %6’sında artmış düzeylerine rastlandığı için tarama testi olarak kullanılmaz.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler: <35 U/mL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *