C4 veya Kompleman4, serum

Paylaş
Testin anlamı: Kompleman sisteminin klasik yolunda görev alan bir glikoproteindir. En çok hepatositler olmak üzere pek çok hücrede sentezlenir. Konjenital eksikliği SLE benzeri hastalıklarda, immunkompleks hastalıklarında, otoimmun tiroidit ve juvenil dermatomyozite neden olur. Herediter veya edinilmiş anjioödemde, bazı karaciğer hastalıklarında, glomerulonefritlerde, SLE’de, RA’da, respiratuvar distres sendromunda, otoimmun hemolitik anemi ve cryoglobülinemide ve sepsislerde sekonder eksikliğine rastlanır. Akut faz reaksiyonlarında ve bazı kanserlerde ise düzeyi artmış olarak saptanır.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler: 16-47 mg/dL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *