C3 veya Kompleman3, serum

Paylaş
Testin anlamı: Kompleman sisteminin merkezinde, klasik ve alternatif yolların her ikisinde birden görev alır. Molar bazda kompleman sisteminde en fazla bulunan komponenttir. En çok karaciğerde olmak üzere pek çok doku ve hücrede sentezlenir. Konjenital eksikliği tekrarlayan pyojenik enfeksiyonlara yol açar. SLE benzeri hastalıklarda, immunkompleks hastalıklarda, romatoid artrit, bakteriyel endokardit, viremi, parazitemi, bakteryel sepsiste azalmış olarak saptanır. Lipodistrofi ya da membranoproliferatif glomerülonefritlerde eğer hasta C3-nefritik faktör olarak adlandırılan otoantikora sahipse, C3 serumda oldukça azalmış olarak saptanabilir. Akut faz reaksiyonlarında, viral hepatitlerde, myokard enfarktüsünde, kanser, diabet, hamilelik, sarkoidoz, amiloidoz, tiroidit, tifo, pnömokok pnömonisi ve iltihaplı barsak hastalıklarında ise düzeyi artmış olarak saptanır.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler: 88-201 mg/dL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *