C2 veya Kompleman2, serum

Paylaş
Testin anlamı: Hepatosit, monosit ve makrofajlarda sentezlenen bir proenzimdir. C2 eksikliği beyaz ırkta en sık rastlanan kompleman eksikliğidir. Çoğu zaman asemptomatikse de SLE benzeri hastalıklara, böbrek hastalıklarına, romatoid artrit ve tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Anjioödem, immunkompleks hastalarında, bakteriemi, viremi, otoimmun hastalıklar, şiddetli travma ve yanıklar ve ciddi malnütrisyonlarda da düzeyi azalır. Akut faz reaksiyonlarında ise düzeyi artmış olarak saptanır.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler: 25-47 U/mL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *