C1q immunokompleks, serum

Paylaş
Testin anlamı: İmmunoglobülinlerin immunkomplekslere bağlanmasında klasik yolda tanınma ünitesini oluşturur. Bu sebeple immunkompleks varlığını tespit amacıyla çalışılır. İmmunkompleks oluşumuna neden olan hastalıklarda (SLE, glomerülonefrit, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu, lyme hastalığı, enfektif endokardit gibi) serum değeri yükselir. SLE ve romatoid artritin takibinde faydalıdır. Kala azarda (Leishmania Donovani) serum düzeyi çok artar. Edinilmiş eksiklikleri immun komplekslere bağlı kompleman tükenmesinde, otoimmun hastalıklarda, cryoglobüliemide ve lenfopenide gözlenirken, konjenital eksikliği herediter olabilir veya hipogamaglobülinemilerde gözlenir.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 0.5 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler: 9-17 mg/dL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *