C1 Esteraz İnhibitörü veya C1 inaktivatör, serum

Paylaş
Testin anlamı: C1-INH serpin grubu enzim inhibitörlerinden bir glikoproteindir. Kallikrein ve plazmin gibi bazı enzimlerin inhibisyonunda ve faktör XI ve XII’nin ve aynı zamanda C1r ve C1s’in aktivasyonunda rol alır. C1 aktivasyonu için bilinen tek kontrol mekanizması konumundadır. Karaciğerde sentezlenir ve sentezini androjenik steroidler uyarır. Bu nedenledir ki eksikliğinin tedavisinde androjenik steroidler kullanılır. Edinilmiş eksiklikleri altta yatan bir hastalığa bağlı olarak (SLE, lenfoma, lenfoproliferatif hastalıklar) gözlenir. Konjenital eksikliği ise herediter anjioödemden sorumludur. Konjenital olarak serumda fazla bulunması da tip 2 herediter anjioödeme yol açarken, hamilelik ve akut faz reaksiyonlarında serum miktarlarında artış saptanır.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler:
>%67 normal (normal)
%41-67 normal (sınırda)
<%41 normal (anormal)

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *