Böbrek

Paylaş

bobrekBöbreklerin yerleri ve fonksiyonları: İnsan vücudunda böbrekler karın boşluğunun arkasında, gövdenin arka duvarında yer alan boşlukta, omurga ile direk birleşik ve diyaframın altında yer almaktadırlar. Böbreklerin en önemli görevi kanı süzmektir. Bu süreçte metabolik atıklar, ilaçlar ve toksinler idrara aktarılarak vücut dışına atılır. Ayrıca böbrekler vücudun mineral ve sıvı dengesinin sağlanmasında, PH düzeyinin ayarlanmasında ve kan basıncının düzenlenmesinde önemli role sahiptir.

Böbrek korteksinin bir kısmındaki renal piramidin kesiti:

Loblar arasındaki damarlar kortikomedüller sınırda dallanıp ark şeklindeki atardamarlara uzanır. Daha küçük dallar renal korpuskülde son bulur ve burada kan süzülerek ilk (birincil) idrar oluşur. Oluşan bu idrar böbrek pelvisinden üreterler kanalıyla idrar kesesine gidene kadar, idrarın içeriğini sürekli değiştiren idrar toplama kanalları sistemi de böbreğin içinde mevcuttur.

Renal Korpuskül:

Renal korpuskülde glomerulus adı verilen, kapsülle çevrili kılcal damarlar kümesi bulunur. Korpuskülün alt kısmında glomerulusun kavisleri birincil idrarı süzer. Korpuskülün üst kısmında ise glomerulusa bitişik olarak yer alan ve kan basıncının ve sıvı dengesinin düzenlenmesinde görevli hormonları üreten bir hücre sistemi bulunur.

Böbrek Taşları:bobrek-tasi

Böbrek taşı herhangi bir maddenin idrarda yüksek konsantrasyonda olması ve çözünemeyip kristaller halinde idrarda görülmesi ile oluşur. Böbrek pelvisindeki taşlar genellikle hiçbir belirti göstermezler ve tesadüfen yapılan bir ultrasonla teşhis edilirler. Ancak eğer taş üretere ulaşırsa çok ağrı veren kasılmalara neden olur.

Hipertansiyondan etkilenen böbrek:

Sürekli hipertansiyon ve/veya şeker hastalığının varlığı böbrek dokusunun ve glomerüllerin kılcal damarlarının hasarlanmasına neden olur. Böbrek büzülerek küçülür, yüzeyi düzensiz hale gelir ve fonksiyonu oldukça kısıtlanır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *