17-Hidroksiprogesteron, serumda

Paylaş
Testin anlamı: 21-hidroksilaz ve 11-beta-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazilerin tanısında kullanılır. Hirşutizm ve infertilitesi olan kadınların araştırılmasında, konjenital adrenal hiperplazilerin araştırılmasında ve bu hastalık nedeniyle glukokortikoid alan hastaların takibinde faydalıdır.

Serum düzeyinin arttığı durumlar: Adrenal ve ovaryen tümörlerde de yükselir.

Serum düzeyinin azaldığı durumlar: Erkek pseudohermafroditizmi, Addisson hastalığı
 
Gerekli Örnek: Kanı kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin
 
Referans Değerler:
Kord kanı: 900-5000 ng/dL
Prematüre: 26-568
0-7 gün: 20-230
7 gün – 5 yaş: 10-90
6-15 yaş: 10-100
16-50 yaş: 20-100
>50 yaş: 20-50
Hamile: 20-100
Folliküler: 20-100
Midsiklus: 20-100
Luteal: 20-300

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *