Vitamin E, Alfa-Tokoferol, serumdan

Paylaş
Testin anlamı: Çok önemli bir antioksidan olan E vitamini düzeyinin belirlenmesi amacıyla çalışılır.
Serum düzeyinin arttıran durumlar: Hiperlipidemi.
Serum düzeyinin azaltan durumlar: Malabsorbsiyon, diyetteki eksiklikler, prematür infantlar, abetalipoproteinemi.
Vitamin E düzeyinin değerlendirilmesinde Vit E / Lipid oranının kullanılması daha uygundur.
Vit E / Total Kolesterol + Trigliserid = 1.4-5.7
Vit E / Total Lipid > 0.6 (çocuklarda), > 0.8 (erişkinlerde) olmalıdır.
Gerekli örnek: Kanı kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin.
Referans değerler:
0-1 yaş: 0.25-0.37 mg/dL
2-12 yaş: 0.30-0.90 mg/dL
13-15 yaş: 0.60-1.00 mg/dL
>15 yaş: 0.50- 1.80 mg/dL

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *