Vitamin A, Retinol, serumdan

Paylaş
Testin anlamı: A vitamini düzeyininin belirlenmesi veya malabsorbsiyon sendromlarının değerlendirilmesi amacıyla çalışılır.
Serum düzeyinin arttıran durumlar: İnfantlardaki idyopatik hiperkalsemi, hipervitaminozis, zehirlenme, kronik böbrek hastalıkları, glukokortikoidler, oral kontraseptifler.
Serum düzeyinin azaltan durumlar: Gece körlüğü, hipotiroidizm, KC, GİS ve pankreatik hastalıklar, kronik enfeksiyonlar, karsinoid sendrom, yaygın Tbc, protein malnutrisyonu, abetalipoproteinemi, çinko eksikliğine bağlı retinol bağlayan protein miktarlarındaki azalmalar, kistik fibrozis.
Gerekli örnek: Kanı kırmızı kapaklı tüplere alın, santrifüj edip 1.0 mL serumu soğuk zincirle gönderin. Numune ışıktan korunmalıdır. Hasta son 24 saat içinde alkol almamalıdır.
Referans değerler:
0-5 yaş: 20-43 µg/dL
6-12 yaş: 26-49 µg/dL
13-15 yaş: 26-72 µg/dL
>15 yaş: 30-80 µg/dL

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *