Valporik Asid Düzeyi, serumdan

Paylaş
Testin anlamı: Epilepsi tedavisinde kullanılan Valporik asid düzeyinin takibinde kullanılır.
Gerekli örnek: Kanı katıksız, kırmızı kapaklı tüplere alın. Son ilaç dozu ve kullanım zamanı belirtilmelidir.
Referans değerler:
Terapötik konsantrasyon: 50-100 µg/mL
Toksik konsantrasyon: >100 µg/mL

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *