Hemogram, Tam Kan Sayımı, tam kanda

Paylaş

Kan İçinde Ne Vardır?

Kanımızın içinde dokularımıza oksijen taşıyan hücreler, iltihap hücreleri ve pıhtılaşma ile ilgili hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler dışında, pıhtılaşma proteinleri olan fibrinojen, metabolik artıklar, öncül maddeler, yağlar, şeker, hormonlar, fonksiyonel proteinler, enzimler, mineraller, moleküller, vücudun korunma sistemleri, bağ dokuları ile ilgili birçok madde, tümör belirleyiciler ve vücut sıvımız gibi birçok madde kanımızda bulunmaktadır.

Önceden yapılmış standart testlerle bu maddelerin kandaki miktarları standart açlık sürelerine göre belirlenmiştir. Belirlenen bu miktarlar Normal Değerler olarak ifade edilir.

 

Kan Parametrelerindeki Değişim Hangi Nedenle Olur?

Vücudumuzun herhangi bir yerinde hücresel yıkım artmış, yani o doku hastalıklarla savaşmakta ise, bu hücrelerin içerikleri normalin üzerinde bir seviyede kana karışır. Bu şekilde, bu tip hücrelerin bulunduğu yerde ya da hücrelerin fonksiyonlarında bir problem olduğu anlaşılır.

Vücudumuzda normal olarak bulunmasi gereken bir madde azalmış ya da artmış olabilir. Bu, çok çeşitli sorunlar nedeniyle olabilir. Örneğin demir eksikliği tespit edilmesi bu mineralin alımında, emiliminde, taşınmasında olabilecek sorunları araştırmaya yön verirken, kanama ile kaybını da düşündürebilir. Bu konudaki örnekler çoğaltılabilir.

Vücudumuzda normal şartlarda bulunmaması gereken bir madde yüksek bulunabilir. Bu kanser veya iyi huylu da olsa tümör, sistemik, genetik kaynaklı hastalıklar ve benzeri durumlara işaret eder.

Kanımızdaki hücreler yine çeşitli nedenlerle artmış ya da azalmış olabilir. Kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler) dağılım ve büyüklükleri, iltihap hücrelerinin (lökositler) tipleri, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit veya plateletler) dağılımları bize yine birçok kan hastalığı hakkında bilgi verir.

 

Hemogram, Tam Kan Sayımı:

Testin anlamı: Tam kandaki hücreleri saymak için kullanılan testtir. Genel olarak WBC (lökositler), RBC (eritrositler), PLT (trombositler)’in sayıları ve diğer hesaplamaları içerir. Anemi, enfeksiyonlar, lösemi ve bazı kanama bozuklukları için yararlı bir testtir. Genel olarak bir hemogram testinin parametreleri ve bunların anlamları aşağıda özetlenmiştir.

Gerekli örnek: Hemogram tayini için gerekli tam kanı lavanta kapaklı kan tüplerine (EDTA’lı) alın, 2.0 mL EDTA’lı tam kanı orijinal tüpünde gönderin.

Referans değerler: Yukarıda her test için ayrı ayrı yazılan referans aralıklar sonuç raporunda ayrıntılı olarak sunulacaktır.

 

WBC (White Blood Cell, Beyaz Küre, Akyuvar) Lökosit (LEU) Sayısı:

Testin anlamı: Kandaki iltihap hücrelerinin sayımıdır. Enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun birincil savunma hücreleridir. Vücudumuzun herhangi bir yerinde farkında olduğumuz ya da olmadığımız bir enfeksiyon (bakteri ya da virüs kaynaklı), alerjik ya da sistemik bir reaksiyon olup olmadığını, kısaca vücudumuzun romatizma, kanser, ateşli hastalıklar, otoimmun hastalıklar gibi bir hastalıkla savaşmakta olup olmadığının genel göstergesidir. Genel olarak bakteriyel enfeksiyonlarda arttıkları viral enfeksiyonlarda azaldıkları söylenebilir.

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Lösemiler, lökemoid reaksiyon, enfeksiyon, akut hemoliz, akut hemorajileri takiben, splenektomi sonrası erken dönemde, polisitemia vera, egzersiz, menstruasyon, soğuğa maruz kalma, anestezi, doğum, paroksismal taşikardi, güneş ışığına maruz kalma, UV radyasyon, epilepsi, kusma, bulantı, elektrik şoku, kabakulak, su çiçeği, kronik enfeksiyonlar, lenfomalar, doku nekrozları, kemik iliğini tutan bazı tümörler, ilaç ya da metabolik intoksikasyon, hipersensitivite reaksiyonları.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Tifo, paratifo, tularemi, bruselloz, influenza, kızamık, enfeksiyöz hepatitler, psittakoz, tifüs, kala azar, malarya, milier tüberküloz, septisemi, çok uzun süren bakteryel enfeksiyonların sonunda, pernisiyöz anemi, aplastik anemi, hipersplenizm, Gaucher’s hastalığı, Felty’s sendromu, Chediak-Higashi sendromu, paroksismal nocturnal hemoglobinüri, iyonize radyasyon nedeniyle, anaflaktik şok ve SLE neticesinde.

Not: 1-15 yaşlar arasında lökosit sayısı 20’li yaşlara oranla daha düşük saptanır. 30 yaşından sonra ise erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek seviyelerde gözlenir.

Diferansiasyon: Lökositleri, yani beyaz küreleri tiplerine göre ayıran hemogram cihazları piyasada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar hem alt tiplerin sayısını, hem de yüzdelerini vererek anormal dağılımların tespitine ve periferik yayma hazırlanmasına olanak sunmaktadırlar. Genel olarak lökosit alt tipleri aşağıdaki gibidir:

Nötrofiller (GRAN, granülositler): Özellikle bakteriyel enfeksiyonlarla savaşta görevlidirler.

Lenfositler (LYMP): Özellikle viral enfeksiyonlarda bağışıklık için yararlı hücrelerdir.

Monositler (MID): Enfeksiyonlarla savaşta yararlıdırlar.

Eozinofiller (EO): Allerjik ve parazitik enfeksiyonlarda ve deri hastalıklarında artarlar.

Bazofiller (BASO): İltihabın kontrolünde etkilidirler.

Referans değerler:

Prematüre: 9.0-30.0 K/mm3

0-1 ay: 9.4-34.0 K/mm3

2-12 ay: 5.0-19.5 K/mm3

1-3 yaş: 6.0-17.5 K/mm3

4-5 yaş: 5.5-15.5 K/mm3

6-15 yaş: 4.5-15.5 K/mm3

 

RBC (Red Blood Cell, Kırmızı Küre, Alyuvar) Eritrosit (ERY) Sayısı:

Testin anlamı: Kandaki dokulara içerdiği demir yardımıyla akciğerden aldığı oksijeni taşıyan ve dokularda biriken karbondioksiti akciğere taşıyarak atılmasını sağlayan hücrelerin sayımıdır ve genelde anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon, yüksek irtifada bulunmak.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Anemiler, aplastik anemiye yol açan ilaç kullanımları, G6PDH eksikliği, immun mekanizma veya radyasyonla oluşan anemiler.

Not: Eritrosit sayısı saat 17 ile 07 arasında ve yemeklerden sonra düşük saptanır. Uzun süreli venöz staz, yani kan alımında uzun süreli turnike uygulaması yanlış yüksek sonuçlara neden olur.

Referans değerler:

Kord kanı: 3.9-5.5 milyon/µL

Prematüre: 3.9-5.5 milyon/µL

0-7 gün: 4.0-6.6 milyon/µL

7 gün-1 ay: 3.9-6.2 milyon/µL

2-3 ay: 3.0-5.4 milyon/µL

4-6 ay: 3.1-4.5 milyon/µL

7 ay-3 yaş: 3.7-5.3 milyon/µL

4-5 yaş: 3.9-5.3 milyon/µL

6-12 yaş: 4.0-5.2 milyon/µL

13-15 yaş:

Erkek: 4.5-5.3 milyon/µL

Kadın: 4.1-5.1 milyon/µL

>15 yaş:

Erkek: 4.5-5.9 milyon/µL

Kadın: 4.0-5.2 milyon/µL

 

Hemoglobin (Hb):

Testin anlamı: Kanda demir ve oksijeni bağlamakla görevli bir proteinin miktarıdır. Eritrositlerin dokulara oksijen taşımakla görevli kimyasal parçasıdır. Vücudun enerji yetersizliğinin en önemli ve ilk göstergesidir. 

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidrasyon, yanıklar, şiddetli kusma, intestinal obstrüksiyon).

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Anemiler, aplastik anemiye yol açan ilaç kullanımları, G6PDH eksikliği, immun mekanizma veya radyasyonla oluşan anemiler.

Not: Hemoglobin düzeyi saat 17 ile 07 arasında ve yemeklerden sonra düşük saptanır. Uzun süreli venöz staz, yani kan alımında uzun süreli turnike uygulaması yanlış yüksek sonuçlara neden olur. 64-75 yaş arasındaki erkeklerde değerlerde düşme gözlenir.

Referans değerler:

Kord kanı: 13.5-20.0 g/dL

Prematüre: 13.5-20.0 g/dL

0-7 gün: 14.5-22.5 g/dL

7 gün-1 ay: 13.5-20.5 g/dL

Erkek:

2-3 ay: 10.0-14.5 g/dL

4-6 ay: 9.5-13.5 g/dL

7 ay-3 yaş: 10.5-13.5 g/dL

4-5 yaş: 11.5-13.5 g/dL

6-12 yaş: 11.5-15.5 g/dL

13-15 yaş: 13.0-16.0 g/dL

16-50 yaş: 13.5-17.5 g/dL

>50 yaş: 14.0-18.0 g/dL

Kadın:

2-3 ay: 10.0-14.0 g/dL

4-6 ay: 9.5-13.5 g/dL

7 ay-3 yaş: 10.5-13.5 g/dL

4-5 yaş: 11.5-13.5 g/dL

6-12 yaş: 11.5-15.5 g/dL

13-15 yaş: 12.0-16.0 g/dL

16-50 yaş: 12.0-16.0 g/dL

>50 yaş: 13.0-17.0 g/dL

 

Hematokrit (Htc):

Testin anlamı: Kan içindeki eritrosit hücrelerin toplam hacim fraksiyonudur (PCV=packed cell volume veya EVF=Eritrosit volum fraksiyon); yani kanın hücresel kısmının sıvı kısmına oranla yüzdesel ifadesidir. Genelde anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.  Anemilerde (kansızlıkta) bu hücrelerin sayısı vücut tarafından çoğaltılmaya çalışılır ve bu nedenle bu fraksiyon normalden fazla görülür. Yani bu test kansızlığı belirlemeye yarar.

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon, yüksek irtifada bulunmak.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Anemiler.

Not: Hematokrit düzeyi saat 17 ile 07 arasında ve yemeklerden sonra düşük saptanır. Uzun süreli venöz staz, yani kan alımında uzun süreli turnike uygulaması yanlış yüksek sonuçlara neden olur. 64-75 yaş arasındaki erkeklerde değerlerde düşme gözlenir. Sağlıklı hamile kadınlarda hamile olmayanlara oranla daha düşük bulunur.

Referans değerler:

Kord kanı: %42-60

Prematüre: %42-60

0-7 gün: %45-67

7 gün-1 ay: %42-63

2-3 ay: %31-55

4-6 ay: %29-41

7 ay-3 yaş: %33-39

4-5 yaş: %34-40

6-12 yaş: %35-45

13-15 yaş:

Erkek: %37-49

Kadın: %36-46

16-50 yaş:

Erkek: %40-53

Kadın: %36-46

>50 yaş:

Erkek: %41-53

Kadın: %36-46

 

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) Ortalama Hücre Hemoglobini:

Testin anlamı: Her bir eritrositteki ortalama hemoglobin ağırlığıdır ve şu formülle hesaplanır: MCH(pg)=Hb(g/L)/litredeki_eritrosit_sayısı. Hb tam kan içindeki hemoglobin miktarını verirken MCH sadece eritrosit içindeki hemoglobinin miktarını verir. Düşük olması anemiyi (kansızlığı) gösterir.

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Megaloblastik anemiler, nonmegaloblastik makrositoz, sigara içimi, alkol tüketimi, menapoz sonrası kadınlar, oral kontraseptif kullanımı, artmış yaş.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Hipokrom mikrositer anemiler, demir eksikliği ve kronik hastalık anemisi, talassemi, bazı hemoglobinopatiler, bazen hipertiroidizm.

Referans değerler:

Kord kanı: 31-37 pg/hücre

0.5 ay: 30-37

1 ay: 29-36

2 ay: 27-34

4 ay: 25-32

6 ay: 24-30

9 ay-1 yaş: 25-30

1-2 yaş: 22-30

3-8 yaş: 25-31

9-14 yaş: 26-32

15-17 yaş:

Erkek: 27-32

Kadın: 26-34

18-44 yaş:

Erkek: 27-34

Kadın: 27-34

45-64 yaş:

Erkek: 27-35

Kadın: 27-34

65-74 yaş:

Erkek: 27-34

Kadın: 27-35

 

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) Ortalama Hücre Hemoglobin Konsantrasyonu:

Testin anlamı: MCH parametresinin eritrosit, yani alyuvar hacminden bağımsız olarak toplam eritrosit miktarına oranıdır. Eritrosit sayısından bağımsız olarak eritrositlerin hacmine göre hemoglobin miktarının ifadesidir. Şu formülle hesaplanır: MCHC(gHb/dL erit)=Hb(g/L)/Htc. Kansızlık varsa, nedeninin hemoglobin mi, yoksa eritrosit sayısına mı bağlı olduğu hakkında fikir verir.

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Herediter sferositoz, diğer sferositik anemiler.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Demir eksikliği anemisi, talassemi, bazı hemoglobinopatiler.

Referans değerler:

Kord kanı: 30-36 gHb/dL eritrosit

0.5 ay: 28-35

1 ay: 28-36

2 ay: 28-35

4 ay: 29-37

6-12 ay: 32-37

1-2 yaş: 32-38

3-11 yaş: 32-37

12-14 yaş:

Erkek: 32-37

Kadın: 32-36

15-17 yaş:

Erkek: 32-36

Kadın: 32-36

18-44 yaş:

Erkek: 32-37

Kadın: 32-36

45-64 yaş:

Erkek: 32-36

Kadın: 31-36

65-74 yaş:

Erkek: 31-36

Kadın: 32-36

 

MCV (Mean Corpuscular Volume) Ortalama Hücre Hacmi:

Testin anlamı: Oksijen taşıyan hücrelerin (eritrositlerin) ortalama büyüklüğüdür ve şu förmülle hesaplanır: MCV(fL)=Htc/litredeki_eritrosit_sayısı. MCV düşükse eritrositler daha ufak, yüksekse daha genişlemişlerdir. Demir eksikliği anemisinde eritrositler küçülür; dolayısıyla MCV değeri düşük çıkar. B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür; MCV yüksektir.

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Megaloblastik anemiler, nonmegaloblastik makrositoz, sigara içimi, alkol tüketimi, menapoz sonrası kadınlar, oral kontraseptif kullanımı, artmış yaş.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Hipokrom mikrositer anemiler, demir eksikliği ve kronik hastalık anemisi, talassemi, bazı hemoglobinopatiler, bazen hipertiroidizm.

Referans değerler:

Kord kanı: 98-118 fL

0.5 ay: 88-140

1 ay: 91-112

2 ay: 84-106

4 ay: 76-97

6 ay: 68-85

9 ay-1 yaş: 70-85

1-2 yaş: 70-84

3-5 yaş: 73-85

5-9 yaş: 75-87

9-12 yaş: 76-90

12-14 yaş:

Erkek: 77-94

Kadın: 73-95

15-17 yaş:

Erkek: 79-95

Kadın: 78-98

18-44 yaş:

Erkek: 80-99

Kadın: 81-100

45-64 yaş:

Erkek: 81-101

Kadın: 81-101

65-74 yaş:

Erkek: 81-103

Kadın: 81-102

 

RDW (Red Blood Cell Distribution Width) Eritrosit Dağılım Genişliği:

Testin anlamı: Kırmızı kan hücrelerinin diğer kan hücreleri arasındaki dağılımını gösterir. Kan hücrelerinin her birinin farklı boyutları vardır. Eritrositler 6-8 mikron çapındadır. Test edilen tüm eritrositlerin çaplarının değişkenliğini gösterir ve şu formülle hesaplanır: RDW,%=eritrosit_volümünün_standart_deviasyonu(fL)/MCV(fL)x100. Eğer anemi, yani kansızlık varsa ve bunun sebebi folik asit yetersizliği, B12 yetersizliği, demir yetersizliği veya başka benzeri nedenler ise bu hücrelerin çapı büyür ve bu değer yüksek çıkar.

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Eritrosit hücre çapını değiştiren genellikle nutrisyonel anemiler; myelodisplastik, megaloblastik, myelofitizik, sideroblastik anemiler; homozigot talassemiler; bazı hemoglobinopatiler ve artmış retikülositoz.

Homojen eritrositlerle karakterli kronik hastalık anemisi, akut kan kaybı, aplastik anemi, talassemi trait, herediter sferosiroz, HbE hastalığı ve taşıyıcılığında normal aralıkta bulunur.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Bilinen böyle bir tablo yoktur.

Referans değerler:

0-6 ay: 16.8±1.9

>6 ay: 13.2±1.6

 

PLT (Platelet) Trombosit Sayısı:

Testin anlamı: Bu hücreler kanın pıhtılaşma proteinlerini oluşturmaktadır ve kanamaya tıkaç oluşturarak pıhtılaşmaya ve kanamanın durmasına yardımcı olan hücrelerdir. Değişik pıhtılaşma ve kanama bozukluklarında kullanılır. Miktarı düşükse bu trombositopeni (bu hücrelerin hızla parçalanmakta ya da az yapılmakta olduğu) anlamına gelir. Her ikisi de kanamanın durmaması sorununu getirir. Miktarı yüksekse trombositoz anlamına gelir. Fazla üretimi (iyi yada kötü huylu kanser, kan hastalikları gibi durumlarda) gereksiz damar içi pıhtılaşmalara neden olur. Damar tıkanıklıkları ile sonuçlanabilir. Bazı araştırmacılar MPV (mean platelet volume), yani ortalama trombosit hacmi parametresini trombositoz ve trombositopeni tanısında oldukça yardımcı olarak belirtmektedirler. 

Kan düzeyinin arttığı durumlar: Myeloproliferatif hastalıklar, esansiyel trombositemi, polisitemi vera, KML, myeloid metaplazili myelofibrozis, enflamatuar hastalıklar, anemiler, malign hastalıklar, operasyon sonrası, egzersiz sonrası ve trombositopeni iyileşmesinde.

Kan düzeyinin azaldığı durumlar: Herediter olarak: Wiscott-Aldrich sendromu, izole trombositopeni, May-Hegglin anomalisi, Hb Köln, Bernard-Soulier sendromu. Edinilmiş olarak: immun trombositopenik purpura, immunolojik hastalıklar, idiopatik aplastik anemi, myelofitizik proses, megaloblastik anemiler, şiddetli demir eksikliği anemisi, mikroanjiopatik hemolitik anemi, splenomegali, dalağın neoplastik hastalıkları, enfeksiyonlar, DIC, izoimmunizasyon, karaciğer hastalıkları, üremi, masif kan transfüzyonları, eklampsi.

Referans değerler:

0-3 yaş: 130-400 K/mm3

4-5 yaş: 180-510 K/mm3

6-12 yaş: 160-510 K/mm3

13-15 yaş: 170-405 K/mm3

>15 yaş: 130-400 K/mm3

 

MPV (Mean Platelet Volume):

Testin anlamı: Pıhtılaşma hücrelerinin tüm hücrelere oranıdır. Genç trombositler boyut olarak diğerlerinden büyük olduğundan, yüksekliği trombosit yapımının hızlandığını ve ortamda pıhtılaşma hücrelerinin yapım veya yıkımında sorun olduğunu belirten kan hastalıklarının göstergesidir. Düşüklüğü ise kemik iliğinde trombosit yapımı ile ilgili bir problem işaret eder. Trombosit sayısı diğer hücrelere göre azdır.

 

PCT (Platelet Crit):

Testin anlamı:Kanın platelet hücrelerinin diğer hücrelere yüzde olarak oranıdır. Tek başına değerlendirilemez. Tam kan içindeki diğer parametrelerle ile birlikte değerlendirildiğinde platelet fonksiyonları hakkında bilgi verir.

 

PDW (Platelet  Distribution Width):

Testin anlamı:Kandaki diğer hücrelerin yoğunluk ve boyutlarına göre plateletlerin dağılımını gösterir. Bu parametre de pıhtılaşma bozuklukları ile hücre sayısı arasındaki bağlantının araştırılmasında diğer kan parametreleriyle birlikte değerlendirilir.

 

LYM (Lenfosit Sayımı):

Testin anlamı:Kandaki lökositlerin bir tipi olan lenfositlerin genel lökosit sayımına göre miktari o hastalığın hangi hücrelerle giderilmeye çalıştığının göstergesidir. Lenfositler sitotoksik, yani hücre öldürücü kimyasallar salgılayan hücre tipidir. Özellikle viral enfeksiyonlarda, lökemi ve lenfomalarda yüksek çıkar. Düşük olması ameliyat sonrası enfeksiyonları düşündürür. Melanom ve kolorektal kanserde kanser hücresini öldürmek için o bölgede birikirler.

 

MON (Monositler):

Testin anlamı:Kandaki lökositlerin tiplerinden biridir. Enfeksiyonlara ilk cevap veren hücrelerdir. Yüksek olmaları bir organ ya da bölgede bir enfeksiyonun başladığını ve ilk immun cevabın oluştuğunu gösterir. Daha sonra makrofajlara dönüşürler ve enfeksiyon nedenini ortadan kaldırırlar.

 

GRA (Granulositler):

Testin anlamı:Kandaki lokositlerin tiplerinden biridir. Bu hücrelerin çeşitli enfeksiyonlarla ve alerjiyle savaşan tipleri vardır. Üçe ayrılırlar. Nötrofiller organizmayı mikroorganizmaların istilasindan bir nevi onları yutarak (fagositoz) korur. Eozinofiller alerjik reaksiyonlarda ve bazı parazit enfeksiyonlarında artarlar; alerjik reaksiyonların da oluşmasına nedendirler. Bazofiller ise yine bazı bakteri ve parazitleri fagosite ederek (yutarak) kendi içlerinde yok ederler; aynı zamanda histamin denilen maddenin salınmasında da rol oynarlar.

 

Sedimantasyon:

Testin anlamı:Kanın hücre ve diğer maddelerle sıvı kısmı arasındaki yoğunluk farkını gösterir. Kanda herhangi bir hücre ya da herhangi bir molekül (şeker, yağlar, proteinler, savunma sistemleri, vb.) yükselirse, kanın yoğunluğu artar ve bu elemanların oranına göre kan elemanları hızla çöker. Bu çökme belli zamanda ne kadar yüksekse, normalin üzerinde bulunan bir ya da birkaç maddenin kanda hatalı olarak fazla bulunduğu anlaşılır ve bu maddeyi bulmak için daha detaylı araştırmalara başvurulur. Bir hastalığın ilk işaretidir (enfeksiyon, kanser, otoimmun hastalıklar, ateşli hastaliklar, vb.)

351 Comments

 • dilek şahan Posted 11 Ağustos 2016 03:11

  şu değerleri sorucaktım korkulacak bir şey varmı hasta yiğenim 2 yaşında wbc h 30,4 gra h 22,3 lym 6,5

  • admin Posted 16 Ağustos 2016 17:20

   Merhaba Dilek Hanım,

   Değerler yeğeninizde bir enfeksiyonun varlığına işaret etmektedir. Tedavi için mutlaka doktorunuz ile görüşmenizi öneriyoruz.

   Saygılarımızla.

   • Xxxfff Posted 16 Ağustos 2020 08:07

    Ferritin 9 çıktı hgb 15 hct 45 nedir bunlar cevaplarsınız sevinirim

   • ibrahim izmirli Posted 30 Eylül 2020 18:32

    wbc 11.70 neu% 47.4 lym# 4.90 lym%41.9 plt 353 pct 0.299% yaşım 21 bunlar ne anlama geliyo

  • Dilek hanım yegeninşzin durumu ne oldu hastalığı ne idi wbc yüksek cıktı.ve gram yüksekti sizin. Posted 29 Aralık 2016 01:06

   Hastaneye

 • Hilal kıs Posted 20 Ağustos 2016 21:18

  Merhaba kan testimde WBC 3.88 birim 10^9/L referans aralığı L (4.49 – 12.68) doktor düşüş olduğunu hematolojiye gitmemi söyledi korktum biraz cavaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

  • admin Posted 23 Ağustos 2016 12:39

   Merhaba Hilal Hanım,

   Beyaz kan hücrelerinin düşük olmasından çok yüksek olması enfeksiyon göstergesidir.
   Düşük olması durumunda ise, hemen ciddi kararlar vermeden önce testin bir kaç kez daha tekrarlanması önerilebilir.
   Çünkü test ince tüplerden hücreler geçerken optik bir gözle hücre sayımı yapma prensibi ile çalıştır ve test yaptırırken kişinin çok ya da az su içmiş olması veye bazı diğer günlük farklılıklarla sonucun düşük çıkması mümkündür.
   Tekrardan sonra da bu düşüklük sürüyorsa o zaman bir hematoloğa görünmek uygun olabilir.

   Sağlıklı günler dileriz.
   Saygılarımızla.

 • Merved Posted 23 Ağustos 2016 02:03

  Eritrositim 3.88 korkulacak bi değer mi

  • admin Posted 23 Ağustos 2016 12:45

   Merhaba Merve Hanım,

   Eritrositin düşük olması dokularınıza yeterince oksijen taşınamadığının göstergesidir ve bu durum size kendisini halsizlik olarak hissettirebilir. Düşüklüğun nedeni mutlaka araştırılmalıdır. Ancak test sonucu testin yapıldığı cihazın çalışma prensibi, sizin günlük su alımınız ve benzeri diğer faktörler ile etkilenebileceği için, kesin bir aksiyon almadan önce testin tekrarlanması, tekrar sonucunda düşüklük devam eder ise bir doktora gitmek daha doğru olacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz.
   Saygılarımızla.

 • Kubra Posted 24 Ağustos 2016 23:46

  Merhabalar benim değerlerim şöyle. Demir 229 mch 27.6,mxd % 8.8, mxd 0.4,ferritin 10.10 demir normal değer üstündeyken ferritin düşük sizce normal mi yoksa demir eksikliği var mı acaba

  • admin Posted 26 Ağustos 2016 00:51

   Merhaba Kübra Hanım,

   Demir normal değer üstündeyken demir depolamakla sorumlu ferritin adlı proteinin düşmesini bekleriz, çünkü daha fazla demir depolamaya gerek yoktur. Diğer değerleriniz de bu durumda normaldir.

   Sağlıklı günler dileriz.
   Saygılarımızla.

 • Gül Posted 31 Ağustos 2016 00:23

  Meraba gül ben oglum 9 aylık lökosti 28 cıntı dr hemotolojıye gidin dedi korktuk antibiyotık kullandı ama düşüş olmadı korkacak bişey varmıdır

  • admin Posted 31 Ağustos 2016 10:12

   Merhaba Gül Hanım,

   Sonuçlarınızı bir çocuk hematoloğuna göstermeniz bu aşamada en doğru karar olacaktır.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz.
   Saygılarımızla.

 • Gül Posted 31 Ağustos 2016 10:41

  Çok tşk lösemi falan degildir demi kaç gündür uyku yok gözümüzde

  • admin Posted 01 Eylül 2016 11:23

   Merhaba Gül Hanım,

   Antibiyotik kullanımı ile düşmemesi bir enfeksiyon nedeniyle yükselme olmadığını gösteriyor, bu doğrultuda maalesef bu yükseklik normal görünmüyor. Ancak sadece bu sonuçlara bakarak herhangi bir hastalığa dair teşhiste bulunmak mümkün değil. Sizi rahatsız eden bu şüpheden de kurtulmanız için en kısa sürede bir çocuk hematoloğuna başvurmanızı yeniden tavsiye ediyoruz.

   Teşekkür ederiz, saygılarımızla.

 • Fadime sahin Posted 03 Eylül 2016 13:27

  Mrb ben 34 yasindayim wbc 5,96 birim 10’ml 4-10,05 mch L26,3 pg 27-31 rdw h15 %12,1-14,3 idrar testi eritrosit h4 /Hpf 0-3 lokosit 1 /hpf 0-5 dansite h1,023 1,005-1,020 ph 5,0 5-7 yassiepital 2 0-20 digerleri negatif yorumlarsaniz cok sevinirim simdiden tskler

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:45

   Merhaba Fadime Hanım,

   Bu bilgiler ışığında sonuçlarınızda endişe edilecek bir durum görülmüyor. Ancak yine de mutlaka klinik geçmişinizi bilen doktorunuza danışarak yorumlarını almanızı öneririz.

   Sağlıklı günler dileriz.

   Saygılarımızla.

 • Yeter Posted 05 Eylül 2016 16:57

  Kızımın vitB12 156 demir(fe) 37 çıktı doktor iğne verdi sizce çok mu düşük

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:52

   Merhaba Yeter Hanım,

   Çok düşük ya da az düşük diye bir değerlendirme yapılması doğru bir yaklaşım olmaz; sınır altındaki her değer için doğru olan doktorunuzun önerdiği şekilde enjeksiyon tedavisi uygulanmasıdır. Tedavi tamamlandıktan sonra yeniden test yaptırılması ve değerlerin kontrol edilmesini öneririz.

   Size ve kızınıza sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Hazal akkas Posted 06 Eylül 2016 02:03

  Merhabalar benim oğlum 7 aylik besin alerjisi var hemogram yapıldi lym# 7.34 lym% 66 cikti nirmalmidir ?

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:54

   Merhaba Hazal Hanım,

   Şuan endişelenecek bir durum görünmüyor, ancak oğlunuzun besin alerjisi öyküsü ile bu test sonuçlarının değerlendirilmesi çok da anlamlı değil. Bir çocuk doktoruyla görüşüp, şikayetlerinize göre daha fazla testle desteklemenizi öneririz.

   Size ve ailenize sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Ecem Kerime Sarsu Posted 06 Eylül 2016 08:28

  Merhaba ,
  Oğlum 9 aylık demir eksikliği için ilaç kullanıyorduk doktorumuz demirinin yükseldiğini ancak trombositler düşük dedi. Sonuçları değerlendirirseniz çok sevinirim;

  PLT değeri 132

  Teşekkürler.

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:58

   Merhaba Ecem Hanım,

   Trombosit pıhtılaşma hücresidir. Demir eksikliğinin tedavisiyle ilgili olmasa da düşüklük ile ilgili yorum yapılabilmesi için tek bir kan testi yeterli değildir. Bebeğinizin durumunun klinik geçmişinizi bilen doktorunuz ile birlikte takip edilmesi, gerektiğinde farklı testler ile desteklenmesi gerekmektedir.

   Size ve ailenize sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Kadirekim Posted 06 Eylül 2016 22:16

  Demir 30. Ldh 236.crp 6.80 vitamin b12 188. Sizce normalmi doktor sadece b12 vitamin iğnesi verdi simdiden teşekkürler

  • admin Posted 09 Eylül 2016 10:00

   Merhaba Kadirekim,

   Düşük demir B12 vitamin eksikliğine bağlı olabilir, bu doğrultuda doktorunuzun önerdiği tedavi yerinde görünmektedir. Tedavi tamamlandıktan sonra, tedavinin işe yarayıp yaramadığının kontrolü için yeni bir test ile demirinizin normal sınırlara ulaştığının kontrol edilmesini öneririz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Nil Gül Posted 07 Eylül 2016 10:52

  Merhaba hocam kan tahlilinde (LY# 4.00 normal değeri 1.18-3.74) – (MO# 0.486 normal değeri 0.24-0.36) – (EO# 0.480 normal değeri 0.04-0.34) – (Ba# 0.089 normal değeri 0.01-0.08) bu değerlerim yüksek çıkmış neden yükselir bir sorunmu var yorumlarsanız çok memnun olurum.

  • admin Posted 09 Eylül 2016 10:21

   Merhaba Nil Hanım,

   LY (Lenfositler), MO (Monositler), EO (Eozinofiller) ve BA (Bazofiller) kandaki lökosit tiplerinden bazılarıdır ve vucütta enfeksiyon olması durumunda kanda yükselirler. Bu test sonuçlarının hafif yüksek olması geçirdiğiniz ufak bir enfeksiyona bağlı olabilir.

   Lenfositler sitotoksik, yani hücre öldürücü kimyasallar salgılayan hücre tipidir. O hastalığın hangi hücrelerle giderilmeye çalıştığının göstergesidir. Özellikle viral enfeksiyonlarda yüksek çıkar. Monositler enfeksiyonlara ilk cevap veren hücrelerdir. Yüksek olmaları bir organ ya da bölgede bir enfeksiyonun başladığını ve ilk immun cevabın oluştuğunu gösterir. Daha sonra makrofajlara dönüşürler ve enfeksiyon nedenini ortadan kaldırırlar. Eozinofiller bağ dokularında, özellikle sindirim ve solunum mukozalarında bulunurlar. Alerjik hastalıklar, immun yetmezlik durumları, mide hastalıkları gibi çeşitli enfeksiyonlarda kanda yükselirler. Bazofiller de vücut savunmasında rol alırlar ve önemli görevlerinden biri de fagositozdur, yani vücudun yabancı olduğu enfeksiyona neden olan hücreleri içlerine alarak yutar ve sindirerek yok ederler.

   Test sonuçlarınızda bu lökositlerde ciddi yükseklikler görülmediği için mevcut durumda tedaviye gerek görünmüyor. Ancak sonuçlarınızı klinik geçmişinizi bilen doktorunuz tarafından incelenmesi en doğru tavsiyeyi almanız açısından daha uygun olacaktır. Bizim önerimiz testleri bir süre sonra tekrarlatıp normale dönüp dönmediğini incelemenizdir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • kamuran Posted 08 Eylül 2016 02:39

  wbc değeri oğlumun sonuç 7,42 referans 10,2 normalmidir

  • admin Posted 09 Eylül 2016 10:23

   Merhaba Kamuran,

   Oğlunuzun yaşını belirtmemişsiniz, yorumlamamız için bu bilgi de önemli. Ancak sonuç ergen bir yaş için normal bir değerdir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • BİRSEN BULUT Posted 08 Eylül 2016 15:57

  merhaba, 13 aylık oğlum var değerleri şu şekilde bilgi vermenizi rica ederim.
  eritroksit: 3.89
  hemoglabin: 10.5
  hematokrit: 29.4
  mcw :75.6
  neu:19.5
  lenfosit: 70.9
  lelfosit: 6.39

  • admin Posted 09 Eylül 2016 10:57

   Merhaba Birsen Hanım,

   Testi çalışan laboratuvarın sonuçlarında 13 aylık bebek için normal değerler mutlaka verilmiştir. Verdiğiniz değerleri sonuç kağıdını görmeden yorumlamamız oldukça zor, çünkü bazı değerlerin yazılışı hatalı gibi görünüyor. Yazdığınız bulgularla değerlendirme yapmamız doğru olmasa da hemoglobin değeri düşük görünüyor. Önemli bir bulgu olmasa da bu tür değerlendirmeleri çocuğunuzun klinik geçmişini bilen doktoruyla yapmanız daha doğru olacaktır.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • saim ozkurt Posted 09 Eylül 2016 19:45

  hocam simdi bugun bir hemoram testi istediler is yerimdende sonuclar biraz yuksek sizce sorunum ne olabilir WCB-19,7 -GRAN-15,9 -GRAN%-81ve son olarak ta Sedim 60dk-16 bu sonuclara gore benim sorunum nedir acaba

  • admin Posted 19 Eylül 2016 09:58

   Merhaba Saim Bey,

   Değerleriniz ciddi bir enfeksiyon geçiriyor olabileceğinize işaret etmektedir. Enfeksiyonun kaynağınının saptanıp gerekli durumda antibiyotik tedavisine geçilebilmesi için sonuçlarınızı doktorunuza gösterip, onun yönlendirmesi ile gerekli tedaviyi almanızı öneririz.

   Teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
   Saygılarımızla.

 • Elif nur akyüz Posted 11 Eylül 2016 22:45

  Merhabalar 5 yıl kadar önce non hodking lenfoma atlattım.kan testimde monosit %12.2,mpv 7.9,tee cv 10.6 çıktı.monositin yüksekliğini değerlendirebilir misiniz.şimdiden çok teşekürler

  • admin Posted 19 Eylül 2016 10:09

   Merhaba Elif Nur Hanım,

   Geçirilmiş non hodking lenfoma, hastalığın çeşitli seyir ve terapiye farklı cevap vermesi nedeniyle, hastanın herhangi bir test sonucunun tedavi eden hematolog tarafından özel olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Şu anki sonuçlar yüksek gibi görünse de sizin durumunuza göre beklenen bir gelişme de olabilir. Bu nedenle böyle bir hastalık hakkında klinik öykünüzü bilmeden yorum yapmamız doğru olmayacaktır ve sizi yanıltabilir. Sonuçlarınızın değerlendirilmesi için en doğrusu, tedavinizi izleyen doktorun görüşünü almanız olacaktır.

   Acil şifalar dileriz.
   Saygılarımızla.

 • emine Posted 18 Eylül 2016 01:00

  Merhaba,
  2 yasindaki oglumun kan testinde normal
  sinirlar disinda cikan degerler sunlar, parantez icinde referans degerleri ile. yorumlarsaniz sevinirim, tesekkurler
  eritrosit: 5.46 (3.9-5.3)
  mch 23.6 (25-29)
  lenfosit 66 (30-60)
  ly# 7,32 (1,2-3,4₺

  • admin Posted 19 Eylül 2016 10:11

   Merhaba Emine Hanım,

   Oğlunuzun belirttiğiniz değerleri sınırın çok üzerinde değildir ancak tam kan testlerinde kanın alınış şekli, bebeğin dehidrate (susuz) olması veya benzeri günlük farklılıklar bu tür hatalı yükseklikler gösterebilir. Bu nedenle testi tekrarlatıp yükseklik devam ediyorsa doktoruyla görüşmenizi öneririz.

   Oğlunuz ve tüm ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz.
   Saygılarımızla.

 • sinan özkan Posted 20 Eylül 2016 15:34

  Merhaba hocam,

  bugün kan testi sonuçlarında hct 42.3 ve mpv 7.19 düsük cikti yorumlayabilir misiniz mpv degeri cok sıkıntılı mıdır?
  İyi Çalışmalar

  • admin Posted 22 Eylül 2016 11:08

   Merhaba Sinan Bey,

   Bu testleri yorumlayabilmek için kan sayımı sonuçlarınızı tam olarak görmek gerekir. Kan örneğiniz tek bir cihaz tarafından çalışılmaktadır. Htc değerinizin düşük olması hemoglobin veya eritrositlerinizin düşük olması ile anlamlıdır. MPV ise muhtemelen diğer testlerinize bağımlı olarak cihazın verdiği yalancı bir düşüklüktür. Ciddi bir problem olduğunu düşünmesek de tüm sonuçlarınızın klinik geçmişinizi bilen doktorunuzca değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

   Teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

 • Mete Kayakiran Posted 26 Eylül 2016 22:31

  Hocam Merhaba; 26 aylık oğlumun bugün kan testi sonuçları açıklandı. Malesef devlet hastaneleri yoğun olduğu için detaylı cevap alamadım. Değerleri size yazıyorum. Ne% 24,4 ( 50-70) , LYM 6,01 (0.8 – 4), LYM % 67,1 (20-40), HCT 36,1 (37 – 54) , MCV 74,7 (80 – 100 ) , MCH 26 ( 27 – 34 ) WBC 8,96 ( 4 – 10 )

  • admin Posted 27 Eylül 2016 21:01

   Merhaba Mete Bey,

   Oğlunuzda normal sınırların çok az altı veya üstü değerler görünüyorsa da, bu ufak değişimlerin tam kan testinin günlük değişimlerden (kanın alınış şekli, kişinin dehidrate (susuz) olması veya benzeri günlük farklılıklar) etkilenmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bizce önemli bir klinik durum saptanmamıştır ancak yine de doktorunuzla görüştüğünüzde sonuçlarınızın klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmesi daha doğru olur.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Esma yardimci Posted 29 Eylül 2016 23:44

  Hemogram tahlilim de sonucum bu cikti endiselenmelimiyim sizce HGB:10.0 PCT :0.183 pdw:19.0 MCH:25.8 HCT:31.3 RBC:3.87 NE#:9.00wBC:12.1 bu arada 38 haftalik hamileyim

  • admin Posted 02 Ekim 2016 21:38

   Merhaba Esma Hanım,
   Lökosit, yani iltihap ile ilgili hücreleriniz sınırın üzerindedir. Bu aşamada endişe edilmesi gereken bir durum olmasa da kadın doğum uzmanınıza bu sonuçları bildirip size vereceği enfeksiyon tedavisini uygulamanız gerekmektedir.
   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Burcu biricik Posted 01 Ekim 2016 22:23

  Kızım 21 yaşında tam kan sayımı sonuçlarını aldık ama detaylı bilgi alamadık
  Demir 70 mikrop/dl 60_180 referans
  Wbc 6.2
  Rbc 5.27 H
  Mch. 26.8 L
  B12 285. 187_883 referans
  Folat 4.5
  Ferritin 16.99

  Kanama zamanı 2 1_3 referan aralığı
  Pıhtılaşma zamanı 6. 3_6Referans aralığı

  • admin Posted 03 Ekim 2016 11:33

   Merhaba Burcu Hanım,
   Kızınızın sonuçlarında endişe duyulacak ciddi bir bulgu görünmüyor, ancak bu sonuçlar ancak klinik bulgular ile ele alındığında daha doğru değerlendirilebilir. Bu doğrultuda, sonuçlarınızı bu testi isteyen doktorunuzun değerlendirmesi daha uygun olacaktır.
   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz.
   Saygılarımızla.

 • Merve Y. Posted 04 Ekim 2016 10:06

  Merhaba,
  26 Aylık kızımın değerleri aşağıdaki gibidir, tam detaylı yorum alamadık sadece demir eksikliği var kan hapı önerildi. Siz de kontrol edebilir misiniz?
  Demir (FE) 45
  Ferritin 18,78
  WBC 10
  Lenfosit LW 4.5
  Monosit MW 0.9
  Nötrofil PNL 4.6
  Lenfosit% 45.4
  Monosit% 9
  Nötrofil% 45.6
  RBC 5.57
  HGB 13.7
  HCT 39.1
  MCV 70
  MCH 24.6
  MCHC 35.1
  RDW 15.1
  PLT 363
  PCT 0.244
  MPV 6.7
  PDW 13.8

  Teşekkürler,

  • admin Posted 04 Ekim 2016 19:50

   Merhaba Merve Hanım,
   Bebeğinizin demir değeri düşük görünüyor ancak bununla ilgisi olan hemoglobin değeri sınırın içerisinde. Demir düşüklüğü adına dışarıdan destek uygundur ancak aşırı kullanım olmaması adına mutlaka çocuk doktorunuzun kontrolü ve önerdiği dozda alınız.
   Bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Murat kaya Posted 05 Ekim 2016 18:21

  Merhaba hocam ben 17 yaşındayım yaklaşık 2 hafta önce ağzımin içinde aft çıktı 1 tane ve ben internetden araştırdım behçet hastalığıni duydum ve cok korktum daha sonra hastanede tahlil yaptırdım ve Değerler şöyle:
  Lym:0.95
  Mono:0.79 ve % 10 yazıyor
  Eos: 0.07
  Baso:0.07
  Wbc:7.77
  Sadece MPV ve pct Düşük yazıyor doktor hersey normal dedi ama ben çok tereddutteyim damarlarlarimda iltihap varmış gibi hissediyorum
  Sorum şu olacak
  Eger behçet olsaydım bu testte çıkar miydi yani çıkmasa bile belli olur muydu
  Çok teşekkür ederim

  • admin Posted 08 Ekim 2016 15:55

   Merhaba Murat Bey,

   Aft Herpes Simpleks virüsü ile oluşur. Sinir uçlarının iltihabıdır. Hepimizin vücudunda olabilecek bir virüstür ancak kendi korunma sistemimiz ortaya çıkmasını engeller. Direncimiz düştüğünde varlığını bu tür enfeksiyonlarla hissettirebilir. Bir nevi uçuktur. Sonuçlarınızda Behçet ile ilgili bir bulgu yoktur zaten bu tahlil Behçet hastalığı tanısı için yetersizdir. Behçet hastalığı bir bağışıklık sistemi hastalığıdır ve sadece ağızda değil; genital bölgede, gözde ve ciltte de görülür.Tek başına aft Behçeti düşündürmez. Bunun yerine direncinizi güçlendirici vitamin ve mineraller almanızı ve stresten uzaklaşmaya çalışmanızı öneririz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

   • Murat kaya Posted 08 Ekim 2016 17:46

    Hocam iki gündür şu bulgularda var:
    Kollarımda kızarıklık çıkıyor ama küçük daha sonra kaşıyorum ve kabarır gözümde de sulanma var belki de psikolojik ama bilmiyorum
    Yani eğer doktora behçet den suphelenseydi bunu söyler miydi

    • Murat kaya Posted 08 Ekim 2016 17:49

     Aynı zamanda doktorum benaxol b12 verdi ve bundan sonra kaşıntı yaptı bende
     Bir diğer sorum ise behçet in göz ve ciltteki bulguları nelerdir

     • admin Posted 09 Ekim 2016 20:26

      Merhaba Murat Bey,

      Behçet hastalığı deride yuvarlak lezyonlar şeklinde görülebilir. Genellikle bacak, kalça ve kolda görülse de vücudun tüm bölgelerine yerleşebilir. İki tür lezyon olabilir. Bunlardan biri iltihaplanmayan ve yara şeklinde açılmayan, 10-15 gün içinde renk değiştirip kendiliğinden iyileşen kızarıklıklardır. Diğer tür ise sivilceye benzer. Gözde ise kızarıklık, görme bozukluğu olarak görülebilir. Anlattığınız kaşıntı ve göz sulanması daha çok alerjik bir reaksiyonu düşündürse de, fiziksel muayeneniz yapılmadan bir teşhis konulması mümkün değildir. Bu nedenle en doğru yorumu yine sizi muayene eden doktorunuz yapacaktır.

      Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • ilknur Posted 08 Ekim 2016 11:10

  mrb;
  hemogram22 sonucum 32,9 çıktı.tahlillerdede referans aralığı vermemişler.ilgilenirseniz sevinirim.

  • admin Posted 08 Ekim 2016 15:57

   Merhaba İlknur Hanım,

   Hemogram tam kan testinin diğer adıdır ve 18 veya 22 parametrelik bir test grubundan oluşmaktadır. Hemogram22 diye tek başına bir test bulunmadığı için sonucunuzu bu bilgiler dahilinde yorumlama şansımız yok. Detaylı bilgi verebilirseniz yardımcı olabiliriz.

   Sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Arzu özdemir Posted 11 Ekim 2016 21:00

  Hocam iyi günler 5-6 ay öncesinde doktorlara gittiğimde beyaz kurum 17-18 arası cikiyordu geçen gittiğimdeise 9.99 olmuş ly#3.93 H(0.8-3.4) çıkmış eritrosit 25 H(0-3) bakteri 7 H(0-3) lokosit ise 7 H(0-4) çıktı acebA önemli bir duurum var mi

  • admin Posted 14 Ekim 2016 11:51

   Merhaba Arzu Hanım,

   Verdiğiniz güncel ve 5-6 ay öncesindeki değerlere göre enfeksiyonunuzun başarılı bir şekilde tedavi edildiği düşünülebilir ancak bize iletirken bazı test isimleri hatalı olmuş. Bu nedenle sonuçlarınızı doktorunuzun yorumlaması daha uygun olacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Arzu özdemir Posted 11 Ekim 2016 21:06

  Hocam lokosit 11 h(0-4) olacaktı yalnış yazılmış şimdiden teşekkür ederim

 • Şükran canli Posted 12 Ekim 2016 23:52

  Merhaba NE% 73.7 LY% 16.0 RBC 3.59 HGB 10.8 HCTHCT 32.4 YORUM YAPARSANIZ SEVİNİRİM.

  • admin Posted 14 Ekim 2016 11:52

   Merhaba Şükran Hanım,

   Değerleriniz bize kapsamlı şekilde iletilmemiş olduğu için detaylı bir değerlendirme yapmamız mümkün değil, ancak bu bilgilere göre kayda değer bir sorun görünmüyor.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zehra Posted 17 Ekim 2016 11:08

  Merhabalar efendim,

  Annemin kan değerleri genellikle düşüktür HGB değeri her zaman düşük çıkar. Fakat PLT değeri bu kez 428.000 çıktı.

  HGB düşükken PLT’nin yüksek olması korkulacak bir şey midir?

  Cevabınız çok önemli şimdiden çok teşekkürler.

  • admin Posted 17 Ekim 2016 13:26

   Merhaba Zehra Hanım,

   Platelet kanın pıhtılaşmasından sorumlu hücrelerdir. Hgb ile birlikte değerlendirilmez. Yükseklik ise kayda değer değildir. Muhtemelen kan alımı sırasında sıvı alımı yada geçici fizyolojik bir nedenle yüksek sonuç almış olabilirsiniz. Şu an sizi endişelendirecek bir bulgu değildir. Doktorunuzun da yönlendirmesi ile testi tekrarlatmanızı, yine yüksek çıkması durumunda sonucu değerlendirmenizi öneririz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zekiye Arslan Posted 20 Ekim 2016 10:23

  merhaba benim hemogram test sonucunda wbc:6,3 Ne:76,3 LY:18,7 MO:4,4 RBC:4,47 PCT:0,14 PDW:16,9 yorum yaparsanız çok sevinirim, iyi çalışmalar

  • admin Posted 25 Ekim 2016 11:45

   Merhaba Zekiye Hanım,

   Tam kan sonuçlarınızda dikkati çekecek bulgular görülmemiştir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • kübra cimşit Posted 20 Ekim 2016 15:05

  merhaba hocam 21 yaşındayım dün yaptırdığım test sonucları aşağıdaki gibidir yorumlarsanız sevinirim

  test son. referan değeri
  wbc 6.51 4.4-11.3
  plt 234 135-486
  rbc 5.07 4.1-5.1
  hct 32.9 35-47
  mch 20.6 27-33
  rdw 17.5 10.8-15.9
  pct 0.15 0.01-0.36
  pdw 17.7 0.99.9
  demir 17 25-170
  feritin 74.71 6.9-282

  • admin Posted 25 Ekim 2016 11:46

   Merhaba Kübra Hanım,

   Demir eksikliğiniz olduğu görülüyor. Basit bir takviyeyle çözülebilir. Bunun için sonuçlarınızı doktorunuza göstermeniz ve uygun bir demir takviyesine başlamanız önerilir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Medine Yasin Posted 22 Ekim 2016 01:22

  Merhaba oğlum 3 ay 3 günlük 37 haftalık 2.800 doğdu küveZ vs girmedi annesi sütü ile besliyorum 5.800 kilosu normal rutin kan değerlerine bakmak için girmiştim hastaneye hgb 9.8 referans aralığı L(13.5-17.5) PLt 235 referans aralığı N(150-450) Ne# 0.65 referans aralığı L(1.3-6.7) bunları kan sonucunda işaretleyip Hematolojiye sevk etti orasıda 5 tüp kan aldırdı ve bişey demedi bi yardımcı olur Musunuz lütfen korkuyorum

 • Medine Yasin Posted 22 Ekim 2016 01:24

  Hamilelikte bende de anemi vardı lütfen bi yardımcı olun

  • admin Posted 25 Ekim 2016 11:47

   Merhaba Medine Hanım,

   Bebeğiniz küçük olduğu için değerler çok anormal değil ancak bebeğinizin klinik geçmişini bilen doktorunuz tarafından değerlendirilmesi gerekir. Korkulacak bir durum olmamakla beraber takviye gerekebilir. Lütfen çocuk doktorunuza değerlerini gösterin.

   Bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Bahar Altın Posted 25 Ekim 2016 01:45

  Öncelikle kolay gelsin bu platform için çok teşekkür ederim aklımızdaki sorular cevaplarını buluyor.
  4 ay önce mide ağrılarıyla dahiliyeye gitmiştim ve endoskopi yapılmadan gastrit teşhisi koyulmuştu. Verilen ilaçlar Nyzant 300mg kapsül,Kreon 25000IU,Dicetel 50mg film tablet ve Talcid antiasit çiğneme tabletiydi. Bunları düzenli bir şekilde kullandım sonra iyileştiğimi düşünüp bir ay sonra bıraktım. İki hafta önce şikayetlerimin artmasıyla doktora gittiğimde farklı bir sorunum oluşmuştu ve Flagyl 500mg film tablet verdi onu da düzenli bir şekilde beş gün kullanıp bıraktım çünkü yan etkileri artıyordu. Sormak istediğim bu tip ilaçlar hemogramın sonucunda farklılık oluşturur mu?Şimdiden teşekkürler.

 • Bahar Altın Posted 25 Ekim 2016 02:09

  Ben yirmi yaşındayım ve son ilacım olan flagyl 500mg film tableti bırakmamın üzerinden sadece iki gün geçti bugün kan testi yaptırdım sonuçları ise:
  WBC= 7.48 K/uL referans 4.23-10.2
  RBC=4.71 M/uL referans 4.04-5.48
  HGB=12.6 g/dL referans 12.2-16.2
  HCT=31.8 % referans 37.7-47.9
  MVC=77.6 fL referans 80-97
  PLT=338 K/uL referans 142-424
  MCH=25.7 pg referans 27-31.2
  MCHC=33.1 g/dL referans 31.8-35.4
  RDV=14.9 % referans 10-20
  MPV=10.6 fL referans 6.8-10.8
  PCT=0.36 % referans 0.15-0.7
  PDW=12.8 fL referans 9-19
  NEU#=4.73 K/uL referans 1.56-6.13
  NEU%=63.2 % referans 34-71.1
  LYM#=1.83 K/uL referans 1.18-3.17
  LYM%=24.5 % referans 19.3-51.7
  MONO#=0.77 K/uL referans 0.24-0.36
  MONO%=10.3 % referans 4.7-12.5
  EOS#=0.11 K/uL referans 0.04-0.36
  EOS%=1.5 % referans 0.7-5.8
  BASO#=0.04 K/uL referans 0.01-0.08
  BASO%=0.5 % referans 0.1-1.2
  VitaminB12=247 pg/ml referans 145-913
  Bu ölçümler yapılırken aç karına ve su içmemişken yapıldı bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  • admin Posted 25 Ekim 2016 13:25

   Merhaba Bahar Hanım,

   Gastrit sorununuzu çözerken sekonder diye tabir edilen başka sorunların ortaya çıkması doğaldır (Örneğin: antibiyotik tedavisinde zararlı bakterileri yenmeye çalışırken faydalı bakterileri de yok edip mantar enfeksiyonunun başlaması). Böyle bir durumda ortaya çıkan yan sorunlar için de tedaviye başlanması gerekebilir. Bu durumun ve gastrit gibi sorunların kan tablonuzda değişiklik yapması mümkündür, ancak sonuçlarınızda, belki de tedavi sonrası test yaptırmış olmanızdan kaynaklı olarak, böyle bir durum gözlenmemektedir. Kan aldırırken aç olmanızın bir sakıncası yoktur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Mert Posted 25 Ekim 2016 19:57

  merhaba kan tahlili sonuçlarım MPV 5,88… PCT%0.14 bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

  • admin Posted 27 Ekim 2016 22:40

   Merhaba Mert Bey,

   MPV ve PCT değerleri kanın pıhtılaşmasıyla ilgili hücrelerin kan içindeki sayı ve hacmini gösterir. Sonuçları kan verme sırasındaki sıvı alımıyla çok yakından ilgilidir. Çok küçük sapmalar bu nedenle önemli olarak değerlendirilmez. Sonuçlarınız bu doğrultuda normal olarak değerlendirilebilir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

  • SÜHEYLA. Uygun Posted 05 Şubat 2017 01:06

   Merhaba oğlum 6 bucuk yasinda kbb ye gittiğimizde orta kulak iltihabı cikti antibiotik aldik boyun kısmında sislikleri gordum 1hafta sonra kontrole gittigimizde dr kan tahlili yapalim dedi sizde yorullarmisiniz
   Vbc 8.12 referans 4.50-14.50
   Rbc 4.57 referans 3.90-5.30
   Hgb 12.0 referans 10.07-15.0
   Hct 35.5 referans 32.0-44.0
   Mcv 77.7 referans 73.0-95.0
   Eo 0.07 referans. 0.00-0.40
   Dr korkulacak birsey olmadigini sadece iltihabin boyuna inmis l olabileceğini söyledi
   Siz ne yorum yaparsınız teşekkürler

   • admin Posted 12 Şubat 2017 14:20

    Merhaba Süheyla Hanım,

    Sonuçlarınız sizin de gördüğünüz gibi normal sınırlardadır. Biz buradan ancak bu kadarına yorum yapabiliriz. En doğru yönlendirmeyi ise bu sonuçları muayene bulguları ile birlikte değerlendiren doktorunuzun görüşüdür.

    Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • İrem aksu Posted 26 Ekim 2016 17:14

  Merhaba oqlumun degerleri

  Hgb :12.8
  Hct :39.6
  Mcv :70.1
  Mch :22.7
  Lym :8
  Lym%:64.1

  Hidroksi vitamin d : 19.56

  Wbc:12.5
  Neu:3.4
  Neu%:26.9

  İdrar sonuclarida

  Vitamin b12: 661
  Tsh : 7.263
  Demir baglama kapasitesi (uibc) : 439
  Transferin staturasyonu : 5.79
  Demir baglama kapasitesi (total): 466
  Demir(serum) : 27

  Sonuclari bunlar nasil acaba
  Meraktan catlicam salk gunu
  Dpktor kontrolu

  • admin Posted 27 Ekim 2016 22:41

   Merhaba İrem Hanım,

   Oğlunuzun yaşını yazmamışsınız. Yaş bilgisi yazdığınız değerler ile yakından ilgilidir. İdrar başlığı altında ise idrar sonuçları yok. Bu şekilde yazmak yerine sonuçları e-posta adresimize gönderebilirseniz sağlıklı değerlendirme yapabiliriz. Bu şekilde yapacağımız herhangi bir yorum sizi yanıltabilir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep Turan Posted 27 Ekim 2016 01:42

  Merhabalar hocam, 30 yasindayim ve yaptirmis oldugum hemogram testi sonucunda
  MCH 26.2
  MCHC 30.6
  MPV 13
  olarak cikti. Diger degerlerim ise normal referans araliginda gorunuyor. Degerli yorumlarinizi ve tavsiyelerinizi paylasirsaniz cok sevinirim. Saygilarimla..

  • admin Posted 27 Ekim 2016 22:42

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Gönderdiğiniz değerler kan alımı zamanında sıvı alımınızla yakından ilgilidir. Diğer değerleriniz normalse bu ilettiklerinizin kayda değer bir önemi olmadığını söylemek mümkündür. Cihazın ölçüm tekniği ile ilgili ufak sapmalar normaldir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zehra ince Posted 28 Ekim 2016 14:07

  Kızım 15 aylik tahlil sonuçları MCV:77 mch:25.9 PLT:659 MPV :5.7 LYM :62.6 GRA:31.11 çocuk Dr. DEMİR eksikliğinden bahsetti ama özellikle plt değerinin bukadar yüksek olması beni tedirgin etti bana yardimci olurmusunuz

  • admin Posted 31 Ekim 2016 18:05

   Merhaba Zehra Hanım,

   Bize verdiğiniz sonuçlar demir eksikliği konusunda bir fikir vermiyor. Muhtemelen doktorunuz bu bilgiyi diğer parametreleri değerlendirerek vermiştir ve doğru tedaviyi uygulayacaktır. Bu testler özel bir cihazla çalışılmaktadır ve tekniği kanın alımı hastanın sıvı alım durumu ile yakından ilgilidir. Söz konusu bebek olunca kan alımı sırasındaki ufak fizyolojik değişimler bu tür farklılıklara neden olabilir. Bunu doktorunuz da bildiği için PLT değerindeki yüksekliği kayda değer bulmamış ve size yorum yapmamış olabilir. Endişelenecek bir durum olsaydı zaten gerekeni mutlaka önerirdi. Bu test bir daha çalışılana kadar rahat olmanızı ve doktorunuzun görüşlerini dikkate almanızı öneririz.

   Bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • emre Dayanır Posted 02 Kasım 2016 19:36

  Mrb hocam yaş 25
  Halsizlik. yorgunluk. eklem yerlerimin hepsi
  agrisindan dolayı
  Doktora gittim kan sonuçları normal
  dedi ne yapmalıyım hocam

  • admin Posted 07 Kasım 2016 14:00

   Merhaba Emre Bey,

   Mevsim geçişlerinde bu durum normaldir, olabilir. Direncinizin düşmüş olması da mümkündür, beslenmenize dikkat edip bol sebze meyve yiyerek bağışıklığınızı güçlendirmenizi öneririz. Sorun devam ederse yeniden doktora gidip kaynağını anlamak için daha çeşitli testler yaptırmanız gerekebilir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Derya çelebi Posted 04 Kasım 2016 14:35

  İyi günler hocam mo#0.75 çıktı 4.50 kistim çıktı ca12. 32 çıktı bu testimi doktora gösteremedim uzerinden 1 buçuk sene geçti tekrar kan verdim mo#0.8 olmuş bu durumda endişelenmem gerekmi teşekkürler

  • admin Posted 07 Kasım 2016 16:25

   Merhaba Derya Hanım,

   Monosit değerindeki bu küçük değişiklik kayda değer değildir. Sonuçların doğru şekilde yorumlanabilmesi için 4.50 kistin ne kisti olduğu, CA dediğiniz testin detayı açıkça yazılmalıdır. Kısacası, bu şekilde kısa bilgilerle sağlığınız hakkında bir bilgi vermemiz doğru olmaz. Lütfen bu sonuçları yazılı olarak klinik geçmişinizi de bilen doktorunuza gösteriniz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Derya çelebi Posted 04 Kasım 2016 14:48

  Yaşım 37 unutmuşum bu testleri kadın hastalıkları için yaptırmışım bilginize .

 • Ahmet Bayram Posted 08 Kasım 2016 14:37

  iyi günler hocam, annemin kan değerleri şu şekilde korkulacak bir durum mu acaba, kendisi 36 yaşında,
  RBC 5,2
  WBC 15.8
  MPV 11.1
  LYM 5.1

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:24

   Merhaba Ahmet Bey,

   Annenizin kan değerleri bir enfeksiyonu düşündürüyor. Bir iç hastalıkları uzmanının annenizi görmesi doğru olacaktır.

   Annenizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • çiğdem akçay Posted 09 Kasım 2016 23:19

  iyi akşamlar. 8 yaşındaki oğlumun sonuçlarında yüksek çıkan değerler var.test aile sağlığı merkezinde yapıldı. acil değil ancak bir çocuk doktoruna gösterin dedi doktorumuz.sonuçları yorumlar mısınız?çok endişeliyim bu konuda.

  lenfosit oranı: 56,1
  monosit oranı:10,7
  lenfosit sayısı:5,17
  monosit sayısı:0,99

  nötrofil oranı ise düşük çıkmış:31,3

  ve trombosit 654

  teşekkürler şimdiden.

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:23

   Merhaba Çiğdem Hanım,

   Oğlunuzun tam kan sonuçları bir tekrarı gerektirebilir. Bu testin yapıldığında fizyolojik durum (açlık,su alımı vs) ve kan alım şekli sonuçları etkiler. Bir kez daha yapılarak değerlendirilmesi uygun olur.

   Oğlunuz ve aileniz ile birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Beytullah gümüşhan Posted 16 Kasım 2016 20:03

  Hocam merhaba 1 aydır doktor doktor geciyorum bende bir sıkıntı var ama hala arastirmaktayim sigarayı bıraktım 2 yıldır kilo alamiyorum kalp carpintim var nefes alamama sinirlilik kulak çınlaması uğultu bulantı isteksizlik sersemlik unutkanlık kaslarimda ağrı güçsüzlük birde şişkinlik oluyor. Kan degerlerim şudur.

  Hematoloji sonuc

  RBC- 6,83 (10^6/uL 3.20-6.0)
  MCV- 77,6 (fL 78.0-105.0)
  MCH- 25,6 (pg 27.0-33.0)

  İdrar sonuç

  SG- 1.0011 (p/hpf)
  UNDF- 4 (p/hpf)

  Biyokimya temiz
  Hormon tümör MRK temiz

  Birde endokrin troid doktoru hormon tümör MRK istemişti ondada

  ANTİ ANTİ TRG- 309.7 (IU/mL 0-115)
  Endokrin doktoru birseyimin olmadığını söyledi

  İç hastalıkları akdeniz anemisinden şüphelendi. Hematoloji ye yönlendirdi. Doktor muayene etti muayene iyi olduğumu söyledi ama kan istedi sonuçlar 15 gün sonra çıkacak değerlendirecek bu sonuçlarıma Gore sizde bir değerlendirme yaparmisiniz bu sonuçlar bende ne gibi belirtileri gosterir iyi çalışmalar hocam

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:31

   Merhaba Beytullah Bey,

   Gönderdiğiniz sonuçlar yetersiz. Bunlara göre ciddi bir bulgu yok. Şikayetiniz çok genel. Ancak doktor muayenesiyle birlikte incelendiğinde anlamlandırılabilir. Bu bilgilerle size değerlendirme yapmamız imkansızdır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Nur yıldırım Posted 19 Kasım 2016 10:58

  Merhaba 21 yaşındayım kan tahlili sonuçlarım
  WBC: 22.0 3.5-11.0
  HCT: 34.8 35.0-55.0
  LYM:7.77 15.0-50.0
  GRNR%: 81.6 35.0-80.0
  MID: 2.3 0.1-1.5
  GRNC: 18.0 1.2-8.0
  CRP(türbidimetrik): 105.81 0-5.

  Doktor kandaki mikrop oranın yüksek olduğunu söyledi

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:41

   Merhaba Nur Hanım,

   Doktorunuz söylediği gibi bir enfeksiyonunuz var gibi görünüyor. Bu enfeksiyonun nerede olduğunun tespit edilmesi ve uygun şekilde tedavisi gerekmektedir. Doktorunuz bu konuda size yardımcı olacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, sayglarımızla.

 • irem Posted 21 Kasım 2016 13:26

  yaşım 19
  wbc: 9,74
  rbc: 4,63
  hgb: 12,1
  hct: 35,1
  mcv: 75,9
  mch: 26,2
  mchc: 34,5
  rdw: 16,7
  plt: 336
  mpv: 7,02
  pct: 0,236
  pdw: 17,2
  lym#: 4,02
  lym% 41,3
  neut# 4,99
  neut% 51,3
  mon# 0,453

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:43

   Merhaba İrem Hanım,

   Ya yakın zamanda bir enfeksiyon geçirdiniz, ya da yeni başlayan bir enfeksiyonunuz var. İltihap hücreleriniz üst sınıra yaklaşmış. Önemli olmasa ve sınırı aşmamış olsa da bir doktora göstermenizde yarar var.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Onat Beyaz Posted 22 Kasım 2016 14:14

  6 yaşındaki kızımı aşırı miktarda kusma şikayeti ile (aç ve susuz olarak) götürdüğümüz acil serviste WBC 22,2 LYMPH%7,2 NEUT%88,7 olarak çıktı bunun dışında tüm değerler sınırlar içinde. Acildeki doktor endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtse de içim rahat değil. Yardımcı oalbilirmisiniz?

  • admin Posted 25 Kasım 2016 12:20

   Merhaba Onat Bey,

   Bu testlerin sonuçları fizyolojik durum (açlık, su alımı vs) ve kan alım şeklinden etkilenir. Bu nedenle bu değerler yüksek ihtimalle kızınızın kanının aç ve susuz olarak alınmış olmasından kaynaklanmaktadır. Normal koşullarda ise bu değerler enfeksiyonu düşündürür. Şikayetler devam ediyorsa tedavi edilmelidir. Kesildiyse normal beslenme koşullarında analiz tekrar edilmeli enfeksiyon ihtimali ortadan kaldırılmalıdır. Doktorunuzun muayene bulguları ve görüşü önemlidir. Gerek duysaydı bu testin tekrar yapılmasını isterdi veya tedaviye başlardı. Burada en doğru kararı doktorunuz verecektir.

   Saygılarımızla.

 • özgür erarslan Posted 22 Kasım 2016 16:44

  merhaba hocam 2,5 yaşında kızımın kan tahlili sonuçlarını yorumlar mısınız. şimdiden teşekkürler…

  WBC 5,62 K/uL 6-14
  LYM# 2,67 10³/µl 1,3-4
  MON# 0,45 10³/µl 0,05-0,7
  GRA# 2,51 10³/µl 2,5-7,5
  LYM% 47,4 % 25-40
  MON% 8 % 1-16
  GRA% 44,6 % 50-75
  RBC 4,11 10^6/µl 3,5-5,3
  HGB 11,1 g/dl 11-14
  HCT 34,22 % 36-52
  MCV 83 fl 76-96
  MCH 27 pg 26-32
  MCHC 32,4 g/dl 30-37
  RDWc 14,9 pg 11,6-20
  PLT 267 10^9/L 229-553
  PCT 0,17 % 0-0,99
  MPV 6,3 fl 6-16
  PDWc 34,5 % 0-99,9

  ayrıca bir de demir ve hormon testleri var.
  T4, Serbest 1,04 ng/dL 0,74-1,12
  TSH 2,26 mIU/mL 0,7-5,9
  Ferritin 11,4 ng/ml 7-140
  Vitamin B12 443 pg/mL 134-590
  Vitamin D3 (25 OH) Kolekalsiferol 35,4 ng/mL 14-60
  Demir (Serum) 44 ug/dL 37-145

  • admin Posted 25 Kasım 2016 13:20

   Sayın Erarslan,

   Sonuçlarınız genel olarak normal görünüyor. Sadece demir ve ferritin alt referans değerine yakındır. Herhangi klinik bir gösterge olmasa da doktoruz bu değerleri alt sınırın altına düşmemesi için takibe alabilir. Doktorunuza sonuçları göstermeniz daha uygun olur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Fadime alyanak Posted 22 Kasım 2016 19:27

  Merhaba,
  18 yaşındayım
  mo% = 9,3 — 3-12fL
  eo% = 2,1 — 0,5-5%
  Wbc = 8,41 — 4-10 10^12/L
  çıktı normal mi ?

  • admin Posted 25 Kasım 2016 13:22

   Merhaba Fadime Hanım,

   Sonuçlarınız verdiğiniz bu kısa bilgilere göre normal görünüyor ancak tüm sonuçlarınızı doktorunuza göstermeniz daha uygun olur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Ebru direnç Posted 22 Kasım 2016 21:45

  Hocam merhaba kızım 23 aylık ve değerleri şu şekilde
  LUC 4.7 (0-4)
  FERRİTİN 5.1 (10-291)
  LUC SAYISI 0.37 (0-0.4)
  ERITROSIT 13.7 (11.5-16)
  ORTALAMA TROM 9.1 (6.5-10.5)
  BAZOFİL SAYISI 0.02 (0-0.2)
  EOZINOFİL SAYISI 0.17 (0-0.7)
  MONOSİT SAYISI 0.49 (0.3-1)
  LENFOSİT SAYISI 4.81 (3-10)
  NÖTROFİL SAYISI 2.07 (1.5-8)
  BOZOFİL % 0.3 (0-1.5)
  EOZINOFİL % 2.2 (0-6)
  TROMBOSİT 344 (150-450)
  ERİTROSİT 4.56 (4-5)
  LÖKASİT 7.93 (6-17)
  VİTAMİN B12 380 (211-911)
  FOLAT DÜZEYİ 15.00 (>5.38)
  HEMOGLOBİN 12.06 (10.5-14)

  Cevabınızı bekliyorum hocm şimdiden Teşekkürederim

  • admin Posted 25 Kasım 2016 17:36

   Merhaba Ebru Hanım,

   Sonuçlarınızın bazıları normal değerlere göre düşük ya da yüksek ancak bebeklerde kan alımı daha güç olduğundan alım şekli ve bebeğin o anki beslenme ve su alımı sonuçlarda bu kadar küçük değişiklikler yaratabilmektedir. Bu nedenle sonuçlarınızı çocuk doktorunuzun muayene bulgularıyla birlikte ele alarak değerlendirmesi bizim internet ortamında yapacağımız değerlendirmeye kıyasla çok daha doğru olacaktır.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Tuğba Keskin Posted 23 Kasım 2016 13:23

  Merhaba hemogram sonucumda NE 38.2 , LY 52.2 görünüyor . Ne anlamana geliyor? Teşekkürler şimdiden

  • admin Posted 25 Kasım 2016 17:59

   Merhaba Tuğba Hanım,

   Neu yani nötrofil vücudun bakteri ve virüslerle savaşan hücreleridir. Lenfosit ise immün yanı savunma sisteminin aktivatör hücreleridir. Bunların tek başına hafif bir yüksekliği vücudunuzun herhangi bir etkene karşı sizi savunmaya çalıştığının bir göstergesidir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Ebru Aydoğdu Posted 26 Kasım 2016 01:10

  NE %21.10

  LY %70.76
  Merhaba, oğlum 10 aylık bu değerleri nasıl??

  • admin Posted 28 Kasım 2016 12:18

   Merhaba Ebru Hanım,

   Anladığımız kadarı ile tam kan sayımında bu değerleri yüksek yada düşük gördüğünüz için seçerek göndermişsiniz. Cihazın ölçüm tekniği, oğlunuzun çok küçük olması nedeniyle kan aşımındaki zorluklar ve oğlunuzun kan alındığı sıradaki açlık ve sıvı alım durumu bu rölatif değerlerde hafif sapmalar yapabilir. Diğer tüm sonuçlar sınır içindeyse bu değerlerdeki çok küçük değişimleri dikkate almaya gerek yoktur. Ancak en doğru yorumu sonuçları muayene bulguları ile birleştiren doktorunuz yapacak, gerekirse mutlaka sizden ek tetkikler isteyecektir.

   Oğlunuz ile birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Şehriban Duman Posted 29 Kasım 2016 16:59

  Merhaba 19 yaşındayım.WBC değerim 11,9
  Gran % 84,7
  Gran 10,1
  LYM %11,2
  Sizce bu değerler normal midir ?

  • admin Posted 30 Kasım 2016 09:13

   Merhaba Şehriban Hanım,

   Sonuçlarınız çok ciddi olmayan ancak tedavi gerektiren basit bir enfeksiyonun göstergesi olabilir. Doktorunuz enfeksiyonun kaynağını bulunca sizi gerekli tedaviye yönlendirecektir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Murat tekin Posted 30 Kasım 2016 20:59

  Merhaba 18 aylık kızımın kan sonuçlari
  WBC 10 (4-10)
  RBC 4,7 (3,5-5,5)
  HGB 8,5 (11-16)
  HCT 30 (36-48)
  MCV 63,8 (80-99)
  PLT 431 (150-450)
  MCH 18.1 (26-32)
  MCHC 28,3 (32-36)
  RDW 40,1 (37-54)
  PDW 9,5 (10-17)
  MPV 8,3 (7,4-10,4)
  Demir 25,17 (37-145)
  Demir baglama 323 (250-450)
  P-LCR 13,2 (13-43)
  Doktora gittigimizde ishal olmustu
  Vucutta su kaybi vardi. Doktor demir
  ilaci verdi 1 aya kan degeri
  yükselmezse hematolojiye gidin dedi. Sizin
  Fikriniz nedir hocam

  • admin Posted 06 Aralık 2016 15:51

   Merhaba Murat Bey,

   Kızınızın sadece savunma hücreleri olan lökositleri üst sınırdadır. Bu değer muhtemelen ishaline bağlı veya su kaybından dolayı lökositlerin yüksek gibi sayılmasından olabilir. Bu ancak testin tekrarında tam olarak anlaşılabilir. Yine de kritik bir bulgu değildir. Demir konusunda doktorunuzun önerdiği tedavi uygun görünüyor; lütfen onun takibinde kalınız.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep Posted 02 Aralık 2016 12:43

  Merhaba benim tahlillerimi yorumlarsaniz sevinirim tesekkur ederim
  Sedimantasyon 1 saat 44(0.30)
  Mono 0.77 (0.24.036)
  Eos 0.5 (0.04 0.35)
  Rbc 4.02 (4.04 5.48)
  Hgb 11.1 (12.2 16.2)
  Hct 34.6 (37.7 47.9)
  Mpv 11.8 (6.8 10.8)

  • admin Posted 06 Aralık 2016 16:06

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Sonuçlarınız immün, yani vücudunuzun savunma sisteminin herhangi bir dış etkene karşı sizi korumak üzere harekete geçtiğini düşündürüyor. Bu analizi sizden talep eden doktorunuzun muayene bulgularına göre gerekli destek tedavisini uygulamanız doğru olur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep Posted 03 Aralık 2016 12:05

  46 yasindayim

 • Fadime alyanak Posted 04 Aralık 2016 14:17

  Merhaba
  18 yaşındayım
  wbc 8,41- 4-10 10^9/L
  Rbc 5,48 – 3,50 – 5,50 10^12/L
  Hgb 15,9 11-16 g/dL
  htc 48,7 – 37-54%
  Mcv 88,9 – 80-100 fL
  mch 29,0 -27-34 pg
  mchc 32,6- 32-36g/dL
  plt 343 – 100-400 10^3/uL
  mpv 10,1- 6,5-12,0%
  Ne% 51,9- 50-70%
  Ly% 36,0 – 20-40%
  Mo% 9,3 – 3-12 fL
  eo% 2,1 – L – 0,5-5%
  Ba% 0,7- 0-1%
  Ne# 4,36 – 2-7 10^9/L
  Ly# 3,03 – 0,80-4,00 10^9/L
  mo# 0,78 – 0,12-1,20 10^9/L
  ba# 0,06 – 0-0,10 10^9/L
  ne# 4,36- 2-7 10^9/L
  rdw sd 42,7 – 35-56 fl
  Rdw cv 13,1 – 11-16%
  Pdw 12,4 – L – 15-17 fL
  ptc 0,35 – H – 0,108-0,282%
  P-lcr 25,6 – 11,0-45,0%

  Vücudumda çıkan bir kaç yaradan sonra enfeksiyon şüphesiyle tahlil yaptım icimin rahat etmesini istiyorum doktorum bir sorun yok deyip tetradox kapsül yazdı yardımcı olursanız sevinirim çok teşekkür ederim

  • admin Posted 06 Aralık 2016 16:27

   Merhaba Fadime Hanım,

   Sonuçlarınızda doktorunuzun da belirttiği üzere kayda değer bir sorun görünmemektedir. Yaraların sebebi tahlillerden ziyade muayene ile daha doğru yorumlanabilir; ancak strese bağlı sinir ucu enfeksiyonları olması mümkündür. Bunlar da geçicidir. Doktorunuzun önerilerini takip etmenizi öneririz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Gülçin Posted 07 Aralık 2016 14:14

  Hocam değerlerim wbc 13.4 gra#11.8 LLYM% 7.4 GRA%88 CRP+++POZITIF sonucunu degerlendirirmisiniz

  • admin Posted 08 Aralık 2016 11:11

   Merhaba Gülçin Hanım,

   Sonuçlarınız herhangi bir organınızda bir enfeksiyon (iltihap) olduğunu gösteriyor. Bu odak saptanıp hemen antibiyotik tedavisine geçilmelidir. Doktorunuz sonuçlarınızı değerlendirdikten sonra en doğru öneriyi size yapacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • HANİFE tsr Posted 07 Aralık 2016 16:33

  Kan sonuçlarında ly 80,luc 0.67 çıktı. Bu ne anlama geliygeliyor acaba

  • admin Posted 08 Aralık 2016 13:36

   Merhaba Hanife Hanım,

   Sonuçlarınızın ifade ediliş şekli eksiktir. Size yorum yapabilmemiz için bu şekilde değil sonucu taratarak ya da tekrar düzenli yazarak göndermeniz doğru olur. Anladığımız kadarıyla lökosit 14.5 yüksek ve lenfosit de yüksektir. Bunlar vücudun savunma sistemine ait hücrelerdir.Yükselmeleri bir enfeksiyona veya vücudunuzun bir etkenle savaştığına delalettir. Sonuçları doktorunuza göstermenizi ve önerdiği tedaviyi uygulamanız gereklidir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • HANİFE tsr Posted 07 Aralık 2016 16:43

  Bu arada yaşım 30

 • HANİFE tsr Posted 07 Aralık 2016 16:51

  Luc değeri de 14.5

 • Zeynep sezer Posted 09 Aralık 2016 01:33

  Mrhb hocam
  Bugün aldığım sonuçlarım
  Wbc 10.8
  Rbc 4.42
  Rdw 17
  Mono# 0.8
  Demir 42
  Demir bağlama 385
  Urik asit 2.1
  Fosfor 5
  Tsh 5.32
  Sedimentasyon 10
  Teşekkür ederim

  • admin Posted 12 Aralık 2016 13:42

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Lökosit, yani iltihap hücrelerinizde hafif yükselme var ve demiriniz bir miktar düşük. Ayrıca tiroidle ilgili olan TSH hormon değeriniz yüksek. Bu tahlilleri ilk defa yaptırıyorsanız ağrılarınızın ve halsizliğinizin nedeni bu sonuçlar kaynaklı olabilir. Doktorunuzun görüşüyle daha ileri tahliller ya da tedaviniz gerekebilir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep sezer Posted 09 Aralık 2016 01:37

  Yoğun halsizlik ve vücutta özellikle bacaklarımın ağrısı için çıkmıştım.. 3 yıl boyunca sınır boyutta yaygin lenf nodulu takibi yapılmıştı.. acaba bu sonuçlar normal mi

 • meltem Posted 09 Aralık 2016 20:03

  mrb bugun kan sayım testi yaptırdım.herşey normal aralıkta ancak BASO % 2.2 çıkmış bunun kötü bir sebebi varmıdır? şimdiden teşekkürler

  • admin Posted 12 Aralık 2016 13:53

   Merhaba Meltem Hanım,

   Bu bazofil enfeksiyonla ilgili bir hücredir, ancak diğer sonuçlarınızın hepsi normalse tek başına bazofil yüzdesi yüksekliğinin cihazın çalışma tekniğinden kaynaklı göreceli bir yükseklik olabilir. Testi tekrarlayarak, sonucu doktorunuzun diğer test sonuçları ile birlikte yeniden değerlendirilmesini, yüksek çıkmaya devam ederse o zaman tedaviye yönlenmenizi öneririz.

   Saygılarımızla.

 • Zeynep sezer Posted 09 Aralık 2016 21:35

  Yaşım 26

 • Yavuz Posted 12 Aralık 2016 20:08

  Wbc 12.4. Rbc 6.55. Hgb.17.9. Hct 55. Mch. 27.3. Mcgc 32.5. Rdw. 13.8

  • admin Posted 14 Aralık 2016 15:15

   Merhaba Yavuz Bey,

   Sonuçlarınız bir enfeksiyonunuz olduğunu gösteriyor. Bağışıklık (koruma) sisteminize ait hücreler yüksek görünüyor. Sonuçlarınızı doktorunuza göstererek uygun tedavi önerisini almanız gerekmektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • celal guder Posted 14 Aralık 2016 10:05

  bnm esim hamile olabilirsin demis doktor kan testi istemi bu degerler cikmis acaba nedir bu degerler tesekurederim 0,12-0,5-5

  • admin Posted 14 Aralık 2016 13:47

   Merhaba Celal Bey,

   Hamileliği tespit etmek için genellikle anne adayının kanındaki Beta Hcg değerlerine bakılır. Gebe olmayan bir kadında bu değerler 0-10 mlU/ml iken hamilelikte ise yumurtanın döllenmesinden yaklaşık bir hafta sonra hızlı bir şekilde artmaya başlar. Doktorunuzun istediği test bununla ilgili olabilir ancak bu yazdığınız rakamların hangi testin değeri olduğunu bilmeden bir yorum yapmamız mümkün olmayacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Merve Şenkardeşler Posted 14 Aralık 2016 10:25

  Hocam merhaba ben 19 yasindayim.
  NEUT oranı 80,40 Referans degeri 45-78
  NEUT mutlak sayisi 7,58 10*3/uL referans degeri 2-7,15 yaziyor tahlil sonucumda. Hocam kotu birsey varmidir?

  • admin Posted 14 Aralık 2016 15:19

   Merhaba Merve Hanım,

   NEUT, yani nötrofil beyaz kan hücrelerinin bir türüdür. Yüksekliği bir enfeksiyona işaret eder. Doğru tedavinin belirlenmesi için sonuçlarınızın doktorunuza gösterilmesi ve muayene bulguları ile birleştirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Alim Şahin Posted 14 Aralık 2016 20:51

  Hemogramdaki tüm değerler aşağıdakiler dışında normal aralıklarda.

  RDW-SD 40,0 fL Referans 363-473
  P-LCR 23,1 % Referans 179-437
  BASO % 0,3 % Referans 0,4-1,4
  MONO # 0,60 X10^3 CE Referans 2,3-6,8

  Ne anlama geldiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

  Teşekkürler

  • admin Posted 15 Aralık 2016 18:40

   Sayın Şahin,

   Yazdığınız değerler ve bazı normal değerler arasında muhtemelen bir birim tutarsızlığı var. Sonuçların tamamını görmeden yorum yapmamız doğru olmayacaktır. Değerlerin yüksek olması önemlidir. Düşük olması ise ancak kemoterapi veya bazı kan hastalıklarında olabilir ki diğer test sonuçlarınızın normal olduğunu ifade ettiğiniz için sonuçlarınız böyle bir olasılığı da düşündürmüyor. En doğru yorumu sonuçlarınızın tamamını gören ve muayene bulgularınız ile birleştiren doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Mustafa Yurtseven Posted 15 Aralık 2016 08:38

  Hocam ben 70 yaşındayım. Son senelerde PLT değerlerim 130-145 arasında çıkıyor.Yorumlanabilir misiniz.Teşekkürler.

  • admin Posted 15 Aralık 2016 18:41

   Merhaba Mustafa Bey,

   Bunlar platelet, yani pıhtılaşma hücreleridir. Bu sonuçlar yaşınız ile değerlendirildiğinde bir sorun olduğunu düşündürmemektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • emre keser Posted 15 Aralık 2016 17:09

  yaş 37… MPV 5.0 RDW.sd40.6 EO H5.1 DEĞERLERİ NORMALMİ…

  • admin Posted 15 Aralık 2016 18:43

   Merhaba Emre Bey,

   Test sonuçlarını paylaşırken referans değerler yazılmamıştır. Sonuçlarınızın doktorunuz tarafından bu değerler, diğer sonuçlarınız ve klinik muayene bulgularınız ile değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Ercan canyakan Posted 16 Aralık 2016 11:04

  merhaba yasim 42 kan test sonuclarim. AP(60-220) 77 BSG1 (1-10) 3 BSG2(10-20) 9 BZ(70-110) 88 WBC(4-10)6,3 RBC(3,8-5,2) 6,3 HGB (12-16) 16,7 HCT (35-47) 52,0 MCH(27-35)26,4 MCHC(29-36) 32,1 PLT(130-440)176 SEG(40-70)63 LYMPH(20-45)32,8MONO(2-10)4,2 CHOL(100-200)132 HDL(42-100) 27 LDLC (0-155) 67 QUOT(0-3,3) 4,9 TG (0-200)148 GGT(0-55) 5 GOT(0-35) 25 GPT (0-45)27 CRS(0,47-0,95) 0,98 HS (3,4-7)8,5 NAS(135-150) 141 KS(3,5-5,3)4,5 TSH(0,47-3,5) 1,19 dereglerim böyle bu kan sonuclarindan ne cikaririz simdiden teserkür ederim saygilarimla.

  • admin Posted 20 Aralık 2016 14:02

   Merhaba Ercan Bey,

   Testlerinizin yazılışları çoğunlukla doğru değildir. Sonuçlarınızı taratıp gönderirseniz daha doğru değerlendirme yapılabilir. Ancak doğru yazılanlar ya da yanlışlarla yorumlayabildiğimiz kadarıyla HDL kolesterol dışında rahatsız edici bir bulgu görünmemektedir. HDL halk arasında iyi kolesterol olarak bilinir; yani damarlardan kolesterolü toplayıp birikimini önleyen bir proteindir. Bunun yüksek olması istenirken sizinki düşüktür; ancak diğer kan yağlarınız da düşük olduğu için ciddi bir sorun teşkil etmemektedir. Yine de sonuç kağıdınızı olduğu gibi bir doktorun muayene bulgularınız ile birlikte değerlendirmesi daha doğrudur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

  • murat özer Posted 27 Aralık 2016 20:04

   Merhaba bugun dr gitik 2 yasinda kizim var kandaki mikrop orani 208 ve sen wbc orani 24.2 gibi cikti acaba ne olabilir ust solunum yolu enfeksiyonu dendi ama whit bloond c degerinin yuksek olmasi baska seyleride isaret esiyorumş

   • admin Posted 29 Aralık 2016 15:14

    Merhaba Murat Bey,

    Kanda mikrop oranı adında bir test bulunmamaktadır, bu nedenle neden bahsettiğinizi tam olarak anlayamasak da, WBC, yani Lökosit değeri yüksektir. Bu değer kızınızda şu an bir enfeksiyonu olduğuna işarettir. Bu enfeksiyon herhangi bir nedenle olabilir, ancak doktoru üst solunum yolu olduğuna karar verdiyse muhtemelen muayene bulguları doğrultusunda bu şekilde karar vermiştir ki en doğru karar da kızınızı muayene eden doktorunuzun görüşü olacaktır.

    Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • eyüp okut Posted 16 Aralık 2016 15:00

  HEMOGLOBİN 8,7 L
  HEMATOKRİT 25,5 L
  LÖKOSİT 6,13 BIN/mm3
  ERİTROSİT 2,92 L MILYON/m
  MCV 87,1 fL
  MCH 29,9 pg/HUCRE
  MCHC 34,3 g/dL
  TROMBOSIT 454 H BIN/mm3
  RDW 13,9 %
  NOTROFİL % 11,1 L %
  LENFOSİT% 72,5 H %
  MONOSİT% 6,2 %
  EOSİNOFİL% 4,8 H %
  BASOFİL% 0,6 %
  MPV 9,3 fL
  NOTROFİL 0,68 L BIN/mm3
  LENFOSİT 4,44 H BIN/mm3
  MONOSİT 0,38 BIN/mm3
  EOSİNOFİL 0,29 BIN/mm3
  BASOFİL 0,04 BIN/mm3 0 – 0,2
  LUC 0,30 BIN/mm3 0 – 0,4
  LUC% 4,9 H % 0 – 4
  PDW 35,9 % 25 – 65
  oğlum 2 aylık nötrofil eritrosit ve hemoglobin değeri düşük doktorlar nötrofil enjekte ettiler değerleri bir miktar yükselmişti şimdi tekrardan düşüşe geçti 2,92 eritrositte kalıyor ve 500 bin/mm lerde kalıyor ne kadar sakıncalı sizce

  • admin Posted 20 Aralık 2016 14:08

   Merhaba Eyüp Bey,

   Nötrofil vücudun enfeksiyon; yani yabancı organizmalarla savaşan hücreleridir. Eritrosit ve hemoglobin ise dokulara oksijen taşınmasından sorumlu hücrelerdir. Bebeğinize muhtemelen bir hematoloji uzmanı tarafından birtakım tedaviler yapılmış. Bu tür komplike değerlendirmelerin internetten yapılması bizi de sizi de yanılgıya götürür. Muayene ve klinik bulgularıyla doktorunuzla direkt tartışmanız en doğrusudur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Tugba habil Posted 17 Aralık 2016 00:21

  İyi qeceler kizim 1 yasina qirecek ve doktora qittik idrar az yaptiqindan test istediler kanka alindi kanda doktorun isatetlediqi yerler neu% 18 neu# 1.87 lym%70,7 lym# 7,35 viral enfeksiyon dedi korkulacak bosey var mi

 • Tugba habil Posted 17 Aralık 2016 00:25

  Neu% 18 referans 45-78
  Neu# 1.87 referans 1.56-6.13
  Lym% 70.7 referans 10-48
  Lym# 7.35 referans 1.18-3.74

  Kizim 1 yasina qirecek ve doktor viral enfeksiyon dedi korkulacak bisey var mi aca hemoglobin enfeksiyondan dolayi duser mi 3 qun once polikinlikte 44 du referansi 18 e dusmus

  • admin Posted 20 Aralık 2016 14:18

   Merhaba Tuğba Hanım,

   Bu test sonuçlarının 1 yaşındaki bebekte kan alım zorlukları ve hidrate ya da dehidrate (yani bebeğinizin kan alım sırasındaki su miktarının az yada çok olması) ile yakın ilgisi vardır. Sonuçlar doktorunuzun enfeksiyon yorumunu haklı göstermektedir. Hemoglobin ise dokulara oksijen taşıyan bir proteindir ve dolaylı olarak enfeksiyonla ilgisi olabilse de, bu tür hassas değerlendirmelerin bu şekilde internet ortamından değil; kendi doktorunuzun klinik bulgular ile birleştirerek yapması daha doğru olacaktır.

   Bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Yaser kılıç Posted 22 Aralık 2016 19:28

  Merhaba hocam plt değerim 6. Ayda 93 çıkmıştı bu ay 90 bin çıktı doktor preferik test istedi. Bir de bu hücrelerde kümeleşme olacağını o yüzden büyük gözükebilir dedi. Diğerleri normal görüşünüz nedir?

  • admin Posted 26 Aralık 2016 14:05

   Merhaba Yaser Bey,

   Doktorunuzun görüşüne katılıyoruz. Bir önceki sayım metodunda böyle bir risk vardır. Preferik yayma doğru bilgiyi verecektir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Elveda akyol Posted 23 Aralık 2016 22:05

  Iyi aksamalar hocam oğlum 7 yaşında test sonuçları şöyle HGB,11,1 NEUT,26,7 EO 0,7 CRP,24,3 DEMIR 39 SEDMENTASYON 63 IDRAR TAHLILINDE ISE PROTEIN CIKMIS DEGERLENDIRSENIZ SEVINIRIM.COK SIK GRIP OLUYO VE UZUN SURUYO SIMDIDEN TESEKKUR EDERIM.

  • admin Posted 26 Aralık 2016 14:14

   Merhaba,

   Sonuçlarınızda nötrofil ve eozinofil rölatif ve absolü sayım olmak üzere iki adet olmalıdır. Ayrıca sonuçların birim değerleri farklıdır. Bu nedenle bu değerlerin yüksek mi düşük mü olduğunu anlayamadık. Ancak demir alt sınıra yakın, sedimantasyon yüksek ve idrarda protein görülmemesi gereken bir değerdir. Sonuçlarınızı doktorunuza klinik bulgularıyla değerlendirilmek üzere götürmeniz doğru olur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • FARUK KÜÇÜKALİ Posted 27 Aralık 2016 13:00

  Merhaba 1 yaşında test sonuçları aşağıdaki gibidir. Lütfen yorumda bulunabilirmisinz?

  WBC- 11,50
  RBC- 4,96
  HGB- 11,3
  HCT- 33,8
  MCV- 68,1
  MCH- 22,8
  RDW-SD 36,1
  MPV- 8,3
  P-LCR 13,6
  LYM 6,07
  MON 1,04

  Limit üstü değerleri yazdım. Teşekkürler

  • admin Posted 27 Aralık 2016 17:20

   Merhaba Faruk Bey,

   Her yaş için bu parametrelerin normal değerleri farklıdır. Yazdığınız değerlerin bazıları 1 yaş bebek için normal kabul edilen sınırlar içerisinde görülmektedir. Herhangi bir değerlendirme yapmadan önce testi yaptığınız laboratuvar / sağlık kuruluşuna tekrar başvurarak tüm sonuçların 1 yaş bebek için yazılan normal değerleri kontrol etmelerini talep etmenizi öneririz.

   Bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Merve köseoğlu Posted 27 Aralık 2016 17:28

  Merhaba hocam.oğlum 5. Ayinı yeni bitirdi.bugunku kan degerlerimiz şu şekilde:
  Ly: 5.62
  Ly%: 65.5
  Ne%: 22.6
  Hgb: 11.9
  Hct: 36.7
  Mcv: 79.3
  Mch: 25.7
  Pdw: 9.1
  Rdv sd: 33.0
  Rdv cv: 11.5

  Folat: 21.80
  B12: 358
  değerlerimiz bu şekilde yorumlar misiniz lutfen.

  • admin Posted 29 Aralık 2016 15:11

   Merhaba Merve Hanım,

   Sonuçlarınız oğlunuz için bu parametreler yönünden endişe edilecek bir bulgu olduğunu düşündürmemektedir; ancak bunlar muayene bulguları ile birlikte değerlendirilmesi gereken sonuçlardır. Bu doğrultuda son görüş her zaman bu testleri sizden isteyen ve sonuçları oğlunuzun muayene bulguları ile birleştirecek doktorunuzdan alınmalıdır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Mustafa demiröz Posted 29 Aralık 2016 01:32

  Merhaba.1.5 yaşında oglum var 10 gündür ateşi 39 larda seyrediyordu NOVETEK antibiyotik kullanıyoruz.şimdilşk ateş normalde seyrediyor.kantesti yaptırdık 27 aralıkta.WBC 24.6 cıktı.GRA 20.5 cıktı.CRP altında serum 24 bunlar ne anlama geliyor tehlikeli bir hastalıklı yardımcı olursanız sevinirim

  • admin Posted 29 Aralık 2016 15:15

   Merhaba Mustafa Bey,

   Oğlunuzun bir enfeksiyon geçirdiği aşikardır ancak önemli olan doktorunuzun izlediği tedavi sonucu bu bulgularda normale dönüş görülmesidir. Doktorunuzun önerdiği zaman bu tahlilleri tekrar ettiğinizde kendisi size tedavinin başarısı konusunda gerekli bilgiyi verecektir.

   Acil şifalar dileriz, saygılarımızla.

 • Turgut Demir Posted 30 Aralık 2016 17:48

  Üre 14.2 Wbc 10.68 LYM%15.95 NEU#8.51 NEU%79.73 MONo% 2.66 MONO# 0.28 sonuçlarımı degerlendirebilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim

  • Turgut Demir Posted 30 Aralık 2016 17:50

   Bu arada yaşım 35 teşekkür ederim

  • admin Posted 02 Ocak 2017 09:42

   Merhaba Turgut Bey,

   Sonuçlarınız bir enfeksiyon geçirdiğinizi düşündürüyor. Çok yüksek ve ciddi olmamakla beraber doktorunuzla görüşüp tedavi olmanızda yarar vardır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • rabia gül Posted 03 Ocak 2017 20:03

  EO% sonuç 10.32 birim 0.6 burda verilen değer nedir acaba normalde eo% değerlerinin 500 üzerinde yüksek çıktığını biliyorum burada kaç çıkmış anlayamadım yardımcı olrmusunuz

  • admin Posted 10 Ocak 2017 16:05

   Merhaba Rabia Hanım,

   Eozinofil sayım yüzdesi 0-0.6 arasındadır. Bu değer kandaki toplam lökosit hücrelerinin sayısının içindeki yüzdesidir. Eozinofil sayımı ise bu yüzdenin toplam lökosit ile çarpımıdır; normal değerler 30-350 arasında kabul edilebilir. Absolü (gerçek sayı) değer olarak adlandırılır. Bu değer laboratuvarlar ve cihazlar arasında hafif değişebilir. Yaşa göre de farklıdır. Laboratuvarınızın yaşınız ve cihazına göre sonucunuzun karşısında size normal değerleri de vermiş olması gerekir. Sonucunuzu yanında verilen bu değerler ile karşılaştırarak normal sınırların içerisinde olup olmadığını anlayabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 • Aynur Can Posted 05 Ocak 2017 01:34

  Merhaba ,
  24 yaşındayım . Normalde sapasağlamken birden baygınlık geçirir gibi oluyorum. Ellerim ayaklarım dizlerim titriyor ve tutmuyor hiç bir yerim. Aynı anda her yerimi ateş ve ter basıyor tansiyonum düşüyor gibi oluyor falan ölçtüğümüzde çıkmıyor. Baş ağrısı midede hafif bulantı ağrı kalbe kadar baskı hissediyorum.kendimi aynı gün toparlayamıyorum ve bir iki gün baş ağrısı kemiklerim dökülür gibi ağrı hissediyorum. Kan tahlili yapıldı ve sonuçları şu şekilde ;
  Trombositte: 186 /referans: 140-440
  Mpv:11.6 /referans : 7.4-10.4
  Hemoglobin :12.4 /referans: 12.5-16.0
  Testte özellikle mpv alanı işaretlenmişti .
  Araştırdığım bir çok sonuç ilikle ya da kalple ilgili olabileceğini vurgular . Sizce sıkıntılı bir durum var mı?

  • admin Posted 11 Ocak 2017 10:25

   Merhaba Aynur Hanım,

   MPV (Mean Platelet Volume) trombosit; yani kanın pıhtılaşmadan sorumlu hücrelerinin hacim olarak ortalama değeridir. Testin yapıldığı sıradaki sıvı alımınız veya cihazın sayım tekniği ile hafif değişiklikler gösterebilir ve cihaz bu değeri hafızasına girilen normal değerlere göre yüksek gördüğü için karşısında işaret ile size gösterir. Trombosit sayımınız normal sınırlardadır. MPV ise çok düşük bir fark göründüğü için dikkate almaya gerek yoktur. Ancak belirttiğiniz şikayetler birçok nedene bağlı olabilir. Tiroid, demir, mineral eksikliği, başka hormonal veya hematolojik nedenler vb. araştırılmalıdır. Yaptırdığınız test en basit başlangıç testidir; ancak yönlendirme için yetersizdir. Bu nedenle ancak bir iç hastalıkları uzmanına başvurup muayene, şikayet öykünüz ve doktorunuzun isteyeceği tetkiklerle birlikte doğru teşhise ulaşabilirsiniz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Elif Posted 15 Ocak 2017 12:10

  Mrb.
  4 aylık Bir kızım var.
  ne# .991 olarak çıktı. 15 gün ilaç kullanımı sonrası tekrar kan testin de 1,25 olarak gözüktü. Normal değeri 2 olmalıymış. Acaba bu değerler normal seviyeye gelirmi…
  Teşekkürler…

  • admin Posted 16 Ocak 2017 19:34

   Merhaba Elif Hanım,

   Kızınızın ikinci sonucunun 1.25 olması 4 aylık bireylerin normal değerlerine göre alt sınır civarında. Bu tür değerlerde bu yaş grubunda ufak sapmalar olması normaldir. Çok düşük olmadığı sürece önemli bir problemi işaret etmez. Bu değerlerin yüksek olması ise risklidir; zira nötrofiller savunma hücreleridir. Yükselirse bir enfeksiyonu gösterir. Bu düşüklük önemsiz olarak değerlendirilebilir ancak bu testleri isteyen ve kızınızın klinik geçmişini bilen doktorunuz en doğru değerlendirmeyi yapacaktır.

   Kızınızla birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Yasemin Posted 16 Ocak 2017 08:20

  Merhaba,7 yasindaki oglumun Demir:236 Klor: 109 Ferritin:23.2 Serbest demir baglama 143 Mcv:87.8 Mch:30.6 cikti.enfeksiyon yok.daha onceki testtede demir ast alt mcv ve mchyuksek cikmisti.hocam karacigerle ilgili yada kan hastaliklariyla ilgili bir saglik sorunu ihtimali varmi,tesekkurler

  • admin Posted 16 Ocak 2017 19:37

   Merhaba Yasemin Hanım,

   Demir değeri 236 mı yoksa 23.6 mı anlaşılmıyor. Eğer yazdığınız gibi 236 ise bu yüksek bir değer. Ferritin ise düşük görünüyor. AST ALT ise karaciğer fonksiyon testidir. Yüksekliği bir çok nedene bağlı olabilir. Bu tür sonuçların bir çocuk hematoloğu tarafından değerlendirilmesi ve periferik yayma gibi onun önereceği testlerle incelenmesi doğrudur. Bu aşamada korkulacak bir şey olmasa da sonuçlarınızın internet yoluyla değil, klinik geçmişinizi bilen ve bu testleri isteyen doktorunuzun muayene bulgularıyla birleştirerek değerlendirmesi doğrudur.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • sevilay Posted 16 Ocak 2017 13:30

  MERHABA BEN TESADÜF OLARAK ARALIK VE OCAK AYINDA TAHLİL YAPTIRDIM VE ŞU DEĞERLER DİKKATİMİ ÇEKTİ.

  19.12.2016
  LYM% 32.1
  LYM# 3.92
  NEU% 32.1
  NEU# 2.22

  06.01.2017
  NE% 32.8
  LY% 55.8
  LY# 2.90
  NEU# 1.71

  DİĞER TEST SONUÇLARIM OLAĞAN DEĞERDEDİR. HİÇBİR ŞİKAYETİM YOKTUR .22 YAŞINDA BAYANIM KULLANDIĞIM TEK İLAÇ VİSANNE 2 MG (ÇİKOLATA KİSTİ İÇİN). HERHANGİ BİR ŞEY İÇİN ENDİŞLENMELİ MİYİM?

  • admin Posted 18 Ocak 2017 10:35

   Merhaba Sevilay Hanım,

   Değerleriniz arasında normal değerlerden çok büyük farklılık görülmemektedir. Gönderdiğiniz parametreler vücudun savunma sistemiyle ilgili hücrelerdir. Bu değerler testin yapılma şekli ya da kan alınma şekli, kan alımını sırasında sizin su alım miktarınız gibi etkenler doğrultusunda ufak değişimler gösterebilir. Testin tamamını görmemizde yarar olsa da, hiçbir enfeksiyon şikayetiniz olmadığı için değerleriniz dikkate değer bir sorunu düşündürmemektedir. Aldığınız ilacın bu parametrelerde bir değişim yaptığına dair bir çıkarım da yapılamamaktadır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • ÖZLEM SAZAK Posted 17 Ocak 2017 19:03

  Merhaba,
  2013 yılından önce LUPUS teşhisimden dolayı 2 yıl boyunca plequanil ilaç kullandım. Sonra evlenip bebek istediğim için ilacı bıraktım. ve tam 3 yıldır bebek sahşbi olmaya çalışıyorum. En son tüp bebekle 7 haftalık gebeliğim oldu. 7. hafta kalp atışı durdu. bunu öğrenmeden önce romotolojiden yaptırdığım test sonuçlarımda yüksek ya da düşük olan değerler şöyle:

  Keratin 0.50
  ALT 46
  RBC 3.94
  HCT 35.9
  MCH 31.9
  LY% 27.8
  MO% 5.2
  EO% 2.7
  LY# 2.2
  NE# 5
  SEDİMENTASYON 1. SAAT 53

  • ÖZLEM SAZAK Posted 17 Ocak 2017 19:06

   TÜP BEBEK TEDAVİSİ SIRASINDA KULLANDIĞIM İLAÇLARDAN BÖYLE YÜKSELME YA DA AZALMA OLMUŞ OLABİLİR Mİ. ÇÜNKÜ TEMMUZ AYINDA KANSIZLIK NEDENİYLE KAN İĞNESİ YAPTIRDIM TAM 25 GÜN. TAVSİYENİZ NEDİR?

   • admin Posted 19 Ocak 2017 10:17

    Merhaba Özlem Hanım,

    Sedimantasyon çok geniş bir parametredir. Birçok nedenle yükselmiş olabilir. Bebeğinizi kaybetmenizin nedeni ya da sonucu da olabilir. Temelde yatan sorunu öğrenmek için birçok test daha yapmak gerekir. Tüp bebek tedavisinin klinik boyutuyla ilgili sorularınız internet yoluyla cevap alınacak veya yorum yapılacak kadar basit değildir. Tüp bebek uygulayan doktorunuz bunlarla ilgili tüm bilgilere ve deneyime sahip olmalıdır. Bu tür sorularda cevap yetkisi tamamen kendisine aittir. Bizim burada yapacağımız yorum yersiz ve gerçeklerden uzak olur.

    En kısa zamanda bebeğinize kavuşmanızı dileriz, saygılarımızla.

 • HULYA KOLDAS Posted 18 Ocak 2017 15:36

  MERHABA BENİM DE BİR SORUM OLACAKTI
  GRA# 1,6
  LYM% 55,5 %
  GRA% 30,2 %
  HGB 10,6
  MCHC 31,8
  MCH 24,5
  MCV 77,0
  RDW -SD 31,1
  PLT 389
  CEVAPLARSANIZ COK SEVİNİRİM İYİ GÜNLER

 • HULYA KOLDAS Posted 19 Ocak 2017 11:11

  Bu arada yaşım 23 mide iltihabım var ilginiz için şimdiden tesekkur ederım

  • admin Posted 26 Ocak 2017 22:10

   Merhaba Hülya Hanım,

   Bize yazdığınız sonuçlarda enfeksiyona ait bir bulguya rastlamadık ancak sonuçlarınızın tamamını göremediğimiz için net bir yorum yapılması mümkün değil.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • HULYA KOLDAS Posted 19 Ocak 2017 11:14

  test sonuçlarım bu sekılde
  GRA# 1,6
  LYM% 55,50
  GRA% 30,2
  HGB 11
  MCHC 31,8
  MCHC 24,50
  MCV 77
  RDW-SD 31,1
  PLT 389

 • Yucel cetin Posted 20 Ocak 2017 15:49

  Wbc 5.35, hct 30.6, lymph 14.8, baso 0.00, mono 15.9 bugun yuksek atesle gittigimiz hastanede bebegimizin tahlil sonuclari boyle cikti kan damlasi kullanmalimiyiz

  • admin Posted 26 Ocak 2017 10:11

   Merhaba Yücel Bey,

   Bebeğinizin yaşı bu tür kan sonuçlarının yorumlanması açısından önemli ve gereklidir. Bu bilgiye sahip olmadan yorum yapmamız mümkün olamaz. Her halükarda, bu tur sonuçların bu tahlilleri isteyen ve bebeğinizi muayene ederek klinik öyküsünü bilen çocuk doktorunuz ile görüşülmesi daha doğru olacaktır. Bu bilgiler olmadan internet üzerinden yapılacak bir yorum yanlış karar almanıza neden olabilir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • melda Kozuk Posted 23 Ocak 2017 20:26

  Merhaba iyi günler benim bir sorum olucaktı babam kan değerlerini ölçtürdü doktor beyaz kan düşük dedi .Ölçğmü 77 ydi sizce ne olur?

  • admin Posted 26 Ocak 2017 10:08

   Merhaba Melda Hanım,

   Beyaz kan hücreleri lökosit dediğimiz iltihap hücreleridir. Lökosit sayısının değerlendirmesinde 77 diye bir kavram tıp terminolojisinde bulunmamaktadır. Tahlillerinizin tamamını görmeden bir yorum yapmamız söz konusu olamaz. En doğrusu sonuçlarınızı değerlendiren doktorunuza daha detaylı bir değerlendirme için yeniden başvurmanızdır.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Büşra pamukcu Posted 24 Ocak 2017 13:03

  Benim sedimantasyon degerim 1 saatte 30 cikti raporumda koyu renkle yazilmis anlamini ogrenebilirmiyim

  • admin Posted 26 Ocak 2017 10:05

   Merhaba Büşra Hanım,

   Sedimantasyon çok genel bir analizdir. Yüksekliği bir enfeksiyon ya da herhangi bir başka maddenin kanınızda yükselmesinden kaynaklanabilir. Yani bir çok etkene bağlıdır. Yüksek bulunduğunda doktorunuz sizi muayene ederek hangi ihtimale odaklanması gerektiğine karar verir. Nedeni çok basit veya komplike olabilir. Bir iç hastalıkları uzmanı ile görüşmenizi öneririz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • aykut özdilek Posted 26 Ocak 2017 00:40

  kraetının kan 0.73
  RBC: 6.11
  HGB: 16.4
  MCH: 26.9
  PCT: 0.291
  MAGNEZYUM KAN: 2.6
  Sizce kan değerlerim nasıl

  • admin Posted 26 Ocak 2017 22:14

   Merhaba Aykut Bey,

   Sonuçlarınız sorunlu olarak yorumlanmamaktadır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Pinar Yamur Posted 27 Ocak 2017 01:28

  Merhabalar ben son 1 aydir gecmeyen bas agrim bulantim ve gorme bozuklugum oldugu icin noroloji bolumune basvurdum kan tahlilive beyin mr istendi kan tahlilini aldim fakat mr sonucunu bekliyorum kan tahlilimde wbc 11.6 neu 7.88 crp 5.02 degerleri olarak yuksek gozukuyor bunu yorumlarsaniz sevinirim simdiden tesekkurler

  • admin Posted 31 Ocak 2017 16:40

   Merhaba Pınar Hanım,

   Değerleriniz çok yüksek olmamakla beraber immün (bağışıklık/savunma) sisteminizin aktive olduğunu ve bir etkenle savaşmakta olduğunu düşündürüyor. Diğer sonuçlarınızla ve muayene bulgularınızla doktorunuz bu etkenin kaynağını bulacak ve tedavisine geçecektir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Sema taş Posted 29 Ocak 2017 01:44

  3 yasinda oğlumun b12 değeri 274,ferritin degeri 20,2 vitamin d ise 22.75 çıktı.Doktor B12 için haftada bir kez yapilacak 5 doz iğne verdi.Birde demir ilaci verdi.sizce değerleri düşük mü ilaç kullanacak kadar?

  • admin Posted 31 Ocak 2017 16:44

   Merhaba Sema Hanım,

   3 yaşındaki oğlunuzun testleri yaş normallerine göre sınır içinde görünüyor, ancak doktorunuzun bu tedaviyi uygulamasının mutlaka kendisinin muayene bulgularıyla bir bağlantısı vardır. Bizim internet yoluyla ve laboratuvar bulgularıyla bu değerlendirmeyi yapmamız uygun değildir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Sema taş Posted 29 Ocak 2017 01:57

  Bu arada hgb:11,5 hct:34,7 demir (serum):76
  Demir bağlama:280

 • ebru Posted 30 Ocak 2017 15:14

  Oğlum 9 yaşında iki aydan beri boynunun heriki tarafında 2, 7cm buyuklüğünde yarısert hareketli ağrısız kızarıklık yok antibiyotiğe duyarsız lenf bezlerinde şişlik var
  Kan sayımı sonuçları:
  Lökosit :9, 7
  Lenfosit: 49, 2
  Monosit: 5,15
  Eozinofil: 1, 67
  Bazofil: 1, 61
  Eritrosit: 4, 75
  hemoglobin: 13, 7
  Hematokrit: 39.4
  Trombosit: 307
  Plateletkrit: 0, 243
  Eritrosit sedimentasyon: 8
  Ürikasit: 2, 9
  Laktat dehidrogenaz: 205

  • admin Posted 31 Ocak 2017 16:47

   Merhaba Ebru Hanım,

   Bize ilettiğiniz sonuçlarda kayda değer bir sorun görülmüyor. Oğlunuzun antibiyotiğe duyarsız olması da bunu doğruluyor. Ancak bu muayene bulguları yeni ise (daha önce böyle bir şikayetiniz yoktu ise) immün sistemin herhangi bir nedenle aktivasyonu söz konusu olabilir. Doktorunuz bu nedenle birçok kan analizi ve görüntüleme testleriyle nedenini bulmaya çalışmaktadır. Bilinen çok kan testi vardır. Talep ettiği testleri hangi muayene bulgularına istinaden istediğini buradan söylememizin mümkün olmaması ile beraber doktorunuzun sizi rahatlatıcı bilgileri mutlaka daha doğru şekilde verebileceği kanısındayız.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • ebru Posted 30 Ocak 2017 15:28

  Biraz endişheliyim mazur görün…ayrıca parmak ucundan kanörneği alındı ve akciğer filmi istendi sizce neyden şüphelenilmiş olabilir

 • ebru Posted 30 Ocak 2017 15:56

  Ve de kilo kaybı halsizlik deride döküntü kızarıklık iştahsızlık gece terlemesi ve yüksek ateş gibi belirleyici herhangi bir şikayetimiz yok ..teşekkür ederim.

 • Özlem Posted 31 Ocak 2017 22:58

  Merhaba hocam..33 yaşındayım..sonuçlarım şu şekilde
  WBC 6.5 (3.50-10.0)
  RBC 4.09 (3.00-5.80)
  HGB 12.8 (11.16.5)
  MCV 91 (80-97)
  MCH 31.4 (26.5-33.5)
  PLT 319 (150-390)
  %MON 9.9 (4.0-10)
  #MON 0.7 (0.3-08)
  PLT yüksek mi hocam yüksekse tehlikeli mi?
  Birde monositler sınırda..endişelenmeliyim?
  Şimdiden teşekkürler..

  • admin Posted 02 Şubat 2017 18:01

   Merhaba Özlem Hanım,

   Tam kan analizi kan alım sırasında kanınızdaki sıvı miktarı ile çok ilgilidir. Sınıra yakın ya da sınırdan ufak miktarlarda sapan değerler dikkate değer değildir. Tüm sonuçlarınız normal görülmektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Pinar tekin Posted 01 Şubat 2017 00:27

  Merhaba hocam 3 yasinda oğlumun kani çok yüksek 8 aylik tan beri hemetolojide tedavi goruyoduk hhic bir netice alamadik ve geçen sene bıraktık şimdi gine kani yüksek ciyor PLT si 430 ne yapmamız gerek acaba yardim edermisiniz.

  • admin Posted 02 Şubat 2017 18:03

   Merhaba Pınar Hanım,

   Kan tahlillerinin binlerce çeşidi bulunur. Tıbbi terminolojide kanı yüksek diye bir tanım ile ne demek istediğinizi bu doğrultuda anlayamadık. Hangisi analiz sonuçları yüksektir? PLT ise kanın pıhtılaşmasından sorumlu hücrelerdir. Bebeğiniz küçük olduğu için kan alımı sırasındaki değişimler (su alımı, kan alım şekli, vb.) sonuçlarda bu kadar küçük farklılıklar yaratabilir. Ancak bu değer diğer sonuçlarınız ve doktorunuzun muayene bulguları ile birleştirildiğinde en doğru teşhisin konulması mümkün olabilir. Bu nedenle buradan bir yorum yapmamız doğru değildir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Arzu Günaydın Posted 01 Şubat 2017 21:00

  Tahlil sonuçlarımı yorumlarsanız sevinirim. Trombosit değerinin yüksekliği sorun mudur?
  Lökosit 9,5
  Eritrosit 4,68
  Hemoglobin 13,3
  Hematokrit 40,1
  Mcv 85,8
  Mchc 33,1
  Rdw 14,1
  Trombosit 439
  Mpv 8,3
  Lenfosit% 24,8
  Monosit%7,6
  Nötrofil %61,1
  Eozinofil% 5,9
  Bazofil%0,6
  Bazofil#0,1
  Eozinofil#0,6
  Lenfosit#2,3
  Monosit#0,7
  Nötrofil#5,8
  Platelektrit 0,37
  Pdw 16,1

  • admin Posted 02 Şubat 2017 18:08

   Merhaba Arzu Hanım,

   Trombosit, diğer adıyla plateletler, kanın pıhtılaşmadan sorumlu hücreleridir. Kan alımı sırasındaki açlık ve sıvı alımındaki değişiklikler ve cihazın ölçüm tekniği bu kadar küçük farklılıklar yaratabilir. Bu tahlili bir süre sonra yaptırdığınızda tekrarlayan yükseklik olursa değerlendirmemiz daha doğru olur. Diğer sonuçlarınız normaldir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Mahmut aydin Posted 03 Şubat 2017 17:11

  8.5 ve 9 aylık daha doğmamış yigenimin
  Rbc=3,78
  Hgb=9,0
  Hct=29,1
  Mcv=77,0
  Mch=23,8
  Mchc=30,9
  Lym=21,7
  Lökosit(leu)=+++
  Wbc=398

  • admin Posted 04 Şubat 2017 15:48

   Merhaba Mahmut Bey,

   Sorunuzda 8.5 ve 9 aylık daha doğmamış yeğeninizin kan sonuçları bilgisi anlaşılamamıştır. Lütfen durumunuzu daha net açıklayınız, muhtemelen yanlış bir anlatım söz konusudur.

   Saygılarımızla.

 • gülşah leblebici Posted 03 Şubat 2017 22:57

  merhaba, benim 2 düşüğüm oldu bu nedenle kan tahlili yaptırdım. sonuçlarım ve referans değerleri şu şekilde: Proteın S-65.2 (52-118) Lupus Antıkoagulon DT-1.13 (0.9-1.2) Antıtrombın III-100.12 (83-118) TSH-2.428 (0.350-4.940) AST-16 (11-25) Tam Kan Sayımı-0.426 (0.20-0.95) ALT-12 (7-28) Proteın C-90.74 (70.0-140.0)…. yorumlarsanız sevinirim. yorumunuz için şimdiden teşekkürler. iyi günler..

  • admin Posted 04 Şubat 2017 15:49

   Merhaba Gülşah Hanım,

   Burada yazdığınız sonuçlara göre normal algılansa da düşük birçok kritere bağlıdır ve bunlar doktorunuzun aradığı kriterlerden bir kısmıdır. Muhtemelen onun sonuçları değerlendirmesiyle daha ileri araştırmalara gerek duyulacaktır.

   Saygılarımızla.

 • Zeynep Özgül Posted 05 Şubat 2017 09:38

  GRA% 67,7 MID%3,6 17 yaşındayım ve hipotroidizm hastasıyım demir eksikliğimde var GRA nın yüksek MIDin düşük çıkması neden olmuş olabilir şimdiden teşekkürler

  • admin Posted 12 Şubat 2017 14:21

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Granülosit enfeksiyon ile savaşan hücrelerimizin bir tipidir. Demir eksikliğini bu hücrelere direkt olarak bağlamak doğru olmasa da metabolik olarak birçok duruma sekonder gelişmiş olabilir. Bu kadar bilgi çerçevesinde bazı bulguları çok net değerlendirmemiz mümkün değil. Bu sonuçlarınızı diğer sonuçlarınız ile birlikte sizi muayene eden doktorunuz ile paylaşırsanız en doğru klinik görüşü kendisi verecektir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • YEŞİM BİLGİN Posted 06 Şubat 2017 10:19

  Mrb hocam,
  monosit 12,70
  monosit mutlak sayısı 0,80
  Eritrosit(RBC) 4,03
  Plateletkrit(PCT) 0,14

  Değerlendirmenizi rica ediyorum.

  • admin Posted 22 Şubat 2017 11:30

   Merhaba Yeşim Hanım,

   Monosit değerinizin yüksek olması bir enfeksiyon olasılığını göstermektedir; ancak tam kan değerlerini tek parametre olarak değil, toplu olarak değerlendirmek uygundur. Bu nedenle bizim bu şekilde bir yorum yapmamızdansa sonucunuzu diğer kan değerlerinizle birlikte doktorunuzun değerlendirmesi daha uygun olacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Yasemin aynacı Posted 13 Şubat 2017 19:31

  Mrb benim 2 yas 3 aylık oğluna kan tahlili yaptırdık ve akdeniz anemisi taşıyıcılığı dedi doktor ben ve esimde yok kan değerleri RBC H 5.67 hcb L 10.3 hct L 32.9 plt H 644 ne% L 45.3 lym% H 43.4 mono% H 11.1 mono# H 1.3 MCV L 58.1 mch L 18.2 mchc L 31.4 rdw H 21.2

  • admin Posted 22 Şubat 2017 11:33

   Merhaba Yasemin Hanım,

   Doğru bir yorum yapabilmek için tahlillerinizin tamamını birlikte görmemiz gereklidir. Bu tahliller tam olarak bu tanıyı koymak için yeterli değildir. Doktorunuz muhtemelen sadece bu tahlillere bakarak bu tanıyı koymamış, sizden aldığı muayene ve öyküyle böyle bir ihtimal olabileceğini düşünmüştür. Muhtemelen sonraki aşamada daha ileri tetkikler isteyecek ve kesin teşhisi koyacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Sadi Nergizdal Posted 16 Şubat 2017 11:24

  Merhaba;
  2 yıl önce B12 eksikliği tanısı kondu. İğne tedavisi gördüm. 4 aydır kol eklem ve kol kaslarında ağrılar başladı. 11 Şubat akşamı kalbimde birden fazla tekleme oldu. Kardioloji ye gittim. EKG çekildi, kan değerlerime bakıldı. Bir şey bulunamadığını, kolestrolün biraz yüksek çıktığını, yiyeceklerime dikkat edip, kızartma türü yiyecekler tüketmemem gerektiği söylendi.
  Uygulanan testleri yorumlarsanız sevinirim.
  Glukoz (tokluk) 90.00
  BUN 15
  Kreatinin 0,82
  CKD-EPI 99,55
  Sodyum 140,00
  Potasyum 4,10
  AST 17,00
  ALT 16,00
  Total kolesterol 268,00
  HDL-Kolesterol 53,90
  LDL-Kolesterol 171,00
  Trigliserid 161,00

  Tam kan sayımı
  Hemoglobin 14,60
  Hematokrit 44,00
  Eritrosit 4,62
  Lökosit 7,11
  MCV 95,30
  MCH 31,60
  MCHC 33,10

  Trombosit 218,00
  RDW 11,30
  Nötrofil 3,20
  Lenfosit 3,00
  Monosit 0,59
  Eozinofil 0,25
  Bazofil 0,08
  Eozinofil% 3,47
  Bazofil% 1,06
  Nötrofil% 45,00
  Lenfosit% 42,20
  Monosit% 8,25
  MPV 7,18

  TSH 1,07

  • admin Posted 22 Şubat 2017 11:36

   Merhaba,

   Sonuçlarınızda hastaneye başvurduğunuz şikayetlerinize cevap verecek bir bulgu tanımlamak çok da mümkün değil. Muhtemelen geçici bir şikayet söz konusudur. Kol eklem ve kas ağrılarının birçok nedeni olabilir. Kalbinizle ilgili şikayetiniz ve yüksek kolesterolünüz için bir kardiyolog kontrolüne girmeye ihtiyacınız olabilir. İnternet üzerinden belirli bir güne ait bulgularınız ile ilgili yorum yapmamız doğru olmaz. Mutlaka kardiyolojik diğer tetkikler ve muayeneden sonra doktorunuz size en doğru tavsiyelerde bulunacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Ayfer taşkın Posted 16 Şubat 2017 15:16

  Kizim 6,5 yaşında mide bulantısı şikayetiyle doktora götürdüm tahlilleri WBC 20,6 NEU#18,1 NEU%87,9 LYM%9,2 üre 15,1 yorumlar misiniz şimdiden teşekkürler

  • admin Posted 22 Şubat 2017 11:37

   Merhaba Ayfer Hanım,

   Kızınızın vücudun savunma sistemi ile ilgili hücrelerinde yüksek değerler görülmesi bir enfeksiyonu olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Gecikmeden doktorunuzun tavsiye ve tedavisini alınız.

   Kızınızla birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Gamze Özmen Posted 18 Şubat 2017 00:39

  Merhaba ben 26 yaşındayım wbc sonuç 10.8 birim 10^9/L sizce normal değer mı

  • admin Posted 22 Şubat 2017 11:51

   Merhaba Gamze Hanım,

   Lökositinizin, yani iltihap hücrenizin yüksek olması bir enfeksiyonunuz olduğunu ve tedavi olmanız gerektiğini düşündürüyor.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Sevinç Demir Posted 23 Şubat 2017 14:47

  Merhaba 9 aylık oğlumun normal olmayan kan değerleri aşağıdaki gibi Neu% ort.değerin çok altında, lenfosit değeride çok üstünde ne anlama gelir?

  Lökosit-12.33 (4-10.5)
  Hemoglobin-11.9 (13.5-18)
  Hematokrit-33.7 (42-52)
  MCV-74.6 (78-99)
  MCH-26.3 (27-31)
  NEU%-19.6 (50-80)
  Lenfosit-72.5 (15-45)
  Lenfosit-8.94 (0-3.5)

  • admin Posted 24 Şubat 2017 15:34

   Merhaba Sevinç Hanım,

   Lenfositler immün sistem, yani vücudumuzun koruma hücreleridir. Birçok nedenle yükselebilir. İltihap hücreleri olan lökositler de yüksek görünmektedir. Muayene sonucu doktorunuz klinik bulgularınızı bu ve diğer değerleriniz ile birlikte değerlendirerek bu yükselmenin kaynağını bularak mutlaka size uygun tedaviyi önerecektir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Nazan hallaç Posted 26 Şubat 2017 18:32

  Merhaba 22 yaşındayım tahlil sonuclarimi yorumlar mısınız,?WBC:7.1(3.5-10)LY#3.3(0.60-3.2)MO#0.7(0.3-0.8)GRA#3.1(1.2-6.8)LY%46.1(10-50)GRA%43.8(43-76)MO%10.1(0-12)RBC5.39(3.8-6.13)HGB14.4(11-18.10)HCT45.1(35-53.7)MCV83.7(80-97)MCH26.7(26.5-33.5)MCHC31.9(31.05-35)RDWR12.3RDWA55.6PLT261(142-424)MPV 8.1(6.5-11)PDW10.3PCT0.21LPCR15.0 biyokimya glukoz88 (75-115) ÜRE27(10-50)BUN12.6KREATİNİN1.1(0.61.1) KOLESTEROL179(0-200) TRİGLİSERİD 66(0-150)HDL59(42-88)LDL108(0-130)ALT18(0.4)AST16(0-31)SODYUM140(135-145) POTASYUM 4.2(3.5-5.5)

  • admin Posted 01 Mart 2017 14:17

   Merhaba Nazan Hanım,

   Sonuçlarınız sizin de gözlemlediğiniz gibi normal sınırlar içindedir. Bu tahlilleri ilgilendiren bir metabolik rahatsızlık bulgusu görülmemektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Fatih çelen Posted 01 Mart 2017 22:12

  Merhaba kızımın tahlil.soniclari söyle yorumlarsaniz sevinirim.wbc 2.74
  Ly% 63.4
  Mo% 10.9
  Eo% 0.054
  Plt 191
  MPV 6.55

  • admin Posted 02 Mart 2017 07:19

   Merhaba Fatih Bey,

   Bu parametrelerin normal değerleri yaşa göre farklılık göstermektedir. Kızınızın yaşını ya da testleri yaptırdığınız laboratuvar tarafından verilen referans aralıklarını bilmeden yorum yapmamız mümkün olmaz.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • burak Posted 04 Mart 2017 20:18

  merhaba ;
  kardesim gecen gun hastanede tahlil yaptirdi. tahlil sonucunda
  WBC: 1.73 referans degerleri: 3.98-10.04

  RBC: 4.7 refenrans degerleri: 3.92-5.22

  HGB: 13.6 referans degerleri: 11.2-15.7

  HCT: 40.7 referans degerleri: 34.1-44.9

  PLT: 134 referans degerleri: 182-369

  LYM#: 0.55 referans degerleri: 1.16-3.18

  MCH: 28.9 referans degerleri: 25.6-32.2

  NEUT#: 1 referans degerleri: 2.0-7.15

  MCV: 86.6 referans degerleri: 79.4-94.8

  PCT: 0.14 referans degerleri: 0.19-0.41

  RDW: 12.8 referans degerleri:11.7-14.4

  PDW: 11.3 referans degerleri: 9.7-15.1

  NEUT%: 57.8 referans degerleri: 34.0-71.1

  LYM%: 31.8 referans degerleri:19.3-51.7

  MONO%: 9.2 referans degerler: 4.7-12.5

  BASO%: 1.2 referans degerleri: 0.0-0.7

  MONO#: 0.16 referans degerleri: 0.29-0.71

  yardimci olursaniz sevinirim.
  tesekkurler

 • burak Posted 04 Mart 2017 20:19

  21 yasinda

 • burak Posted 04 Mart 2017 20:22

  ferritin:273 referans degerler : 15-150

  • admin Posted 07 Mart 2017 16:33

   Merhaba Burak Bey,

   Kardeşinizin sonuçlarında WBC, PLT, LYM# gibi bazı değerlerin sınırın altında olması beklenen bir durum değildir. Bu değerlerin üst sınırın üzerinde olması durumu daha önemli bir problem olsa da, bu düşüklüklerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Düşük değerler ölçülmesinin sebebi teknik bir problem, kanın mayi giden koldan alınmış olması veya kardeşinizin kan alım öncesinde çok fazla sıvı almış olmasıyla ilgili de olabilir. Korkulacak bir durumdan söz etmemekle birlikte net bir tanı arayışına girmeden önce tam kan testinin tekrarını öneririz.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • HÜLYA KOLDAŞ Posted 06 Mart 2017 16:24

  merhaba kolay gelsin test sonuçlarım bu sekılde yardımcı olursanız sevinirim iyi günler
  GRA# 1,6
  LYM% 55,50
  GRA% 30,2
  HGB 11
  MCHC 31,8
  MCHC 24,50
  MCV 77
  RDW-SD 31,1
  PLT 389

  • admin Posted 07 Mart 2017 16:57

   Merhaba Hülya Hanım,

   Yaşınız ile ilgili herhangi bir bilgi iletmediğiniz için değerlerinizi erişkin olduğunuzu varsayarak yorumluyor olacağız. Lenfosit ve granülosit yüzdenizdeki, MCHC, RDW değerleriniz sınırı çok küçük farkla geçmektedir. Bu tür küçük farklılıklar tam kan sayımı yapan cihazın ölçüm tekniğinden kaynaklanan göreceli sapmalar olabilir. Bize bildirmediğiniz diğer değerlerinizin muhtemelen normal sınırlarda olduğunu varsayarak, bu aşamada korkulacak bir durum görülmemektedir. Ancak testleriniz kısa bir süre sonra tekrar ettirmenizi, benzer sonuçlar çıkması durumunda doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Şeyma germiyanoglu Posted 07 Mart 2017 09:40

  Acilde tam kan sayim da wcb gra gr% ne sayunlarim referans araligin cok üstünde çıktı? 446 yaşındayim bilgi verirseniz çok sevinirim.

  • admin Posted 07 Mart 2017 16:59

   Merhaba Şeyma Hanım,

   Acile başvurma nedeniniz muhtemelen bir enfeksiyondu. Bulgularınız da vücudunuzun savunma hücrelerinin aktif olduğunu doğrulamaktadır. Doktorunuz bu konuda gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • cagla aslan Posted 14 Mart 2017 02:02

  merhaba 4 yas erkek cocuk icin kan sonucunda merak ettiklerim lenfosit 60.2 ve aclik kan sekeri 106 yorumunuzu ohrenebilirmiyin

 • cagla aslan Posted 14 Mart 2017 02:06

  merhaba 4 yas erkek cocuk icin kan sonucunda
  kalsiyum 10.5
  lenfosit 60.2
  aclik kan sekeri 106
  trombosit 420
  mpv 6.8
  diger degerler normal
  yorumunuzu ogrenebilirmiyim

  • admin Posted 14 Mart 2017 16:29

   Merhaba Çağla Hanım,

   Çocuğunuzun kalsiyum ve şekeri sınırdadır, tehlikeli bir yükseklik değildir. Lenfosit vücudun savunma sistemine ait hücrelerdir. Trombosit ve MPV de pıhtılaşma ile ilgili hücrelerdir. Bunlar optik okuma yapan tam kan sayım cihazındaki teknik özelliklere ve 4 yaşındaki bir bebeğin sıvı alımı, kan alımındaki zorluklar gibi durumlara bağlı olarak göreceli olarak yüksek çıkabilir. Ancak internet yoluyla 4 yaşındaki bir çocuğun sonuçlarını tartışmak ancak yüzeyel bilgiler sağlayacaktır. Doktorunuz sonuçları muayene bulguları ve diğer tam kan parametreleriyle birlikte değerlendirerek en doğru görüşleri sunacaktır.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • irem irem Posted 16 Mart 2017 17:53

  Merhaba 3 yasinda kizimin kan değerleri
  Wbc 7 3,7-10,4
  Nötrofil% 30.8 40-74
  Lenfosit% 56,9. 16,1-48.7
  Hgb. 10.35. 12-18
  Hct. 31.5. 32.7-52
  MCV 53. 78-100
  Mch 17.38. 25.4-33.4
  Rdw 18.4. 11.3-17.1
  Plt 208. 130-400
  Demir serum 50. 50-120
  Ferritin düzeyi serum 7.85. 13-150
  Folat düzeyi serum 3.12. 4.60-18.70

  Yorumlarsaniz sevinirim. Çok tesekkur ederim

  • admin Posted 17 Mart 2017 16:26

   Merhaba İrem Hanım,

   Tam kan sayımı değerlerinde bazı parametreler sınır dışında görünüyor. Ancak kan alımı sırasında yaşanan zorluklar ve bebeğin kan alındığı sıradaki sıvı alımına bağlı olarak biraz sapma olmasını doktorunuz doğal karşılayabilir. Net karar verilmeden önce testin tekrar edilmesi faydalı olacaktır. Tekrar durumunda da benzer sonuçlar görülürse doktorunuz bunu muayene bulgularıyla birlikte değerlendirip sizi en doğru şekilde yönlendirecektir. Bunun yanında demir ve depo demirinin bir miktar düşük olması nedeniyle yine doktorunuzun önereceği bir tedavi uygun olacaktır. Her koşulda, 3 yaşındaki bir bebeğin sağlığıyla ilgili internet yoluyla herhangi bir yorum almak çok da sağlıklı değildir. En doğrusu doktorunuzun muayene bulguları ile birleştirerek vereceği bilgilerdir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Elif gunduz Posted 18 Mart 2017 15:20

  Hocam kizimin disleri hala cikmadi 1,5 yasina girecek doktorumuzun yaptigi testte alp.287 fosfor.5.0 mono#1.22 rbc.5.23 hct.39.2 mchc.36.2 kan hastaligi olabilir dedi dogrumu?

  • admin Posted 20 Mart 2017 12:15

   Merhaba Elif Hanım,

   Kızınızın değerleri normal görünüyor. Gönderdiğiniz tam kan parametrelerinde cihazların ölçüm tekniği, bebeğinizin kan alındığı sıradaki sıvı alımı ya da kan alma sırasındaki zorluklar nedeniyle göreceli olarak bazen sınırdan ufak sapmalar görülebilmektedir. Böyle bir karar vermeden önce bu testlerin tekrarı ve raporunuzdaki diğer parametrelerle birlikte değerlendirilmesi uygun olur. Sadece şu anda bize gönderdiğiniz bu parametrelerle kan hastalığı gibi bir tanı konmamış olmalıdır. Doktorunuz ya başka bir tanısal değerlendirmeler de yapmış, ya da başka tahliller de yapacaktır. Bu nedenle sadece bu bulgularla bebeğiniz için bizim buradan yorum yapmamız yetersiz olabilir. Lütfen doktorunuzla tekrar konuşunuz.

   Bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Sevil Genc Posted 21 Mart 2017 15:08

  Benim marta gün verdi sezeryan
  Icin fakat pl 99 çıktı sizce bi problem
  Olurmu lütfen bilgilendiriseniz sevinirim

  • admin Posted 21 Mart 2017 16:40

   Merhaba Sevil hanım,

   Platelet kanın pıhtılaşmadan sorumlu hücreleridir. Düşük olması kanama riski demek olsa da testin çalışma tekniğinden dolayı bazı durumlarda (o anki sıvı alımı, kanın alınma şekli, cihazın durumu, vb.) bu tür küçük farklılıklar olabilmektedir. Testi tekrarlatıp aynı sonucu alıyorsanız doktorunuza durumu bildirmeniz yerinde olur. Sezeryanı yapacak ve sorumluluğunu alacak cerrahın bu klinik durum için kendi kararı esastır.

   Sağlıklı bir doğum dileriz, saygılarımızla.

 • Dila Barın Posted 22 Mart 2017 15:15

  Merhaba kolay gelsin.
  Kızım 8 yaşında bu alerjik şikayetlerinden dolayı tahlil yapıldı bazı değerlerinde anormallik var rica etsem yorumlarmısınız.
  NeuT % 35,6. 39-76,9
  Eo% 9,94. 0-7
  Eozinofil mutlak sayı. 0,82. 0-7
  PLT 460 142-424
  MPV 5,4. 6-11
  PDW 17,5. 18-22
  IgE 1485. 90

  • admin Posted 22 Mart 2017 16:29

   Merhaba Dila Hanım,

   Kızınızın sonuçlarında alerji ile ilgili savunma hücreleri ve alerjik durumlarda yükselen savunma proteinlerinin yükseldiği görülmektedir. Bu sonuçları doktorunuza gösterirseniz kendisi gereken tedaviyi önerecektir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep kara Posted 23 Mart 2017 15:46

  Merhaba ben 26 yasindayim kan tahlili sonuçlarımda
  Sonuç referans aralığı
  NE% 62.3 35-80
  NE# 3.6 1.1-9.6
  LYM% 25.7 15-50
  LYM# 1.5 0.5-6.0
  MONO% 6.5 2-12
  MONO# 0.4 0.1-1.4
  Demir 78 37-145
  VB12 232 126.6-505
  Bu degerlerimin birkaçı birhastalik söz konusumü acaba yardımcı olursanız çok sevinirim

  • admin Posted 27 Mart 2017 16:01

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Sonuçlarınız sizin de gözlemlediğiniz gibi normal sınırlar içindedir. Bu tahlilleri ilgilendiren bir metabolik rahatsızlık bulgusu görülmemektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • kürşat demirci Posted 23 Mart 2017 16:52

  merhaba

  Aşağıdaki değerlerden sadece PLT sınır dışında, düşüklük var. Önceki senelerde de benzer , sınıra yakın düşüklük kaydedilmişti.

  tek başına PLT’nin düşüklüğü ciddi bir soruna işaret eder mi?

  çok teşekkürler, Saygılarımla
  RBC 5,5
  HGB 16,3
  HCT 47,5
  MCV 86,4
  MCH 29,6
  MCHC 34,3
  RDW 13,8
  PLT 126
  MPV 9,9

  • admin Posted 27 Mart 2017 16:02

   Merhaba Kürşat Bey,

   Platelet pıhtılaşma ile ilgili hücrelerdir. Tam kan testlerinde bazı koşullarda göreceli olarak farklı çıkabilir; ancak birkaç testte aynı sonucu aldıysanız çok acil olmasa da değerlendirme için bir uzmana danışmanız uygun olacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Gülsel Posted 27 Mart 2017 22:08

  Merhaba annemin kan değerlerinde lökosit 3.26 nötrofil 1.59 lenfosit 1.22 çıktı sizce bu neden olabilir. Şimdiden teşekkürler

  • admin Posted 30 Mart 2017 10:27

   Merhaba Gülsel Hanım,

   Bu parametrelerin normal değerleri yaşa göre farklılık gösterebilmektedir. Annenizin yaşını belirtmemiş olduğunuz için net bir yorum yapılması mümkün değil. Ancak özel bir tedavi görmüyorsa veya bir hematolog takibinde değilse bu değerlerin düşüklüğü kanın mayi giden koldan alınmış veya anneniz çok fazla sıvı aldıktan sonra bu testin yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yine de aynı testteki diğer parametrelerle karşılaştırılması ve testin tekrarından sonra bir doktor görüşünün alınması daha uygun olacaktır.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Özlem Posted 28 Mart 2017 20:44

  Merhaba. Bende lenf bezi büyümesi var. Lenfomadan endişeleniyorum ağrı yok ama. Bu tip durumda göze çarpacak en önemli kan değerleri nelerdir

  • admin Posted 30 Mart 2017 12:05

   Merhaba Özlem Hanım,

   Tam kan analizinde total lökosit, lenfosit ve platelet sayımları ve formül lökosit testleri yaptırılabilir. Test sonuçlarının özellikle bir hematolog tarafından değerlendirilmesi, burada bir şüphe varsa kanda ilgili anemi bulguları, beta 2 mikroglobulin testleri, immunolojik testler yapılarak tanının güçlendirilmesi gerekir. Kesin tanıyı ise ancak etkilenmiş lenf nodüllerinden alınacak biyopsinin ve kemik iliği biyopsisinin patolojik değerlendirilmesi ile CT görüntüleme ve PET değerlendirmesi koydurur.

   Sonuçlarınızın size güzel haberler getirmesini dileriz, saygılarımızla.

 • Gamze Özmen Posted 04 Nisan 2017 16:24

  Bebeğim sekiz ayını doldurdu ve Dr kan testi yaptırdık değerleri
  WHC : 11.4
  PCT : 0.146
  %NEUT : 23.8
  %LYMPH :68.1
  %MONO. : 3.5
  LYMPH : 7.77
  Yorumlarda iz çok memnun olurum değerler yüksek ve düşük olarak görünüyor ama sebebi ne olabilir

  • admin Posted 06 Nisan 2017 17:15

   Merhaba Gamze Hanım,

   Bebeğinizin değerleri aynı aydaki bir bebeğin istatistiksel ortalamayla belirlenen değerleri ile kıyaslandığında çok ufak farklılıklarla sınırdan yüksek veya düşük görülmektedir. Ancak cihazın çalışma prensibine göre normal değerleri değişebilir. Bu nedenle size verilen sonuç kağıdındaki normal değer aralıklarını görmeden yorum yapmamız doğru olmaz. Ancak bu aydaki bebeğin kan alımındaki zorluklar, cihazın milimetrik ölçüm yaptığı sırada doğabilecek farklılıklar ve bebeğin kan alım sırasındaki sıvı alımı doğrultusunda küçük farklılıklar oluşabilir ve bunlar rahatsız edici değildir. Kesin bir yorum yapılmadan önce testlerin tekrarlanması önerilir. Tekrar sonrasında yine farklılıklar görülürse ve sınırlar büyürse o zaman dikkate alınabilir. Tabii ki doktorunuzun muayene bulguları ile bu testleri yorumlaması en doğrusu olacaktır; ancak yukarıdaki teknik bilgiler doğrultusunda ciddi bir problem olduğunu düşünmüyoruz.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Aysun yagci Posted 05 Nisan 2017 16:53

  9aylik bebegimin kan tahlili sonucu
  WBC 11.5
  LY# 6.6
  LY% 57.7
  NE% 31.1
  PCT 0.333
  DIGER değerler normal sınırlarda. Sizce bir problem var mı?

  • admin Posted 06 Nisan 2017 17:15

   Merhaba Aysun Hanım,

   Bebeğinizin değerleri aynı aydaki bir bebeğin istatistiksel ortalamayla belirlenen değerleri ile kıyaslandığında çok ufak farklılıklarla sınırdan yüksek veya düşük görülmektedir. Ancak cihazın çalışma prensibine göre normal değerleri değişebilir. Bu nedenle size verilen sonuç kağıdındaki normal değer aralıklarını görmeden yorum yapmamız doğru olmaz. Ancak bu aydaki bebeğin kan alımındaki zorluklar, cihazın milimetrik ölçüm yaptığı sırada doğabilecek farklılıklar ve bebeğin kan alım sırasındaki sıvı alımı doğrultusunda küçük farklılıklar oluşabilir ve bunlar rahatsız edici değildir. Kesin bir yorum yapılmadan önce testlerin tekrarlanması önerilir. Tekrar sonrasında yine farklılıklar görülürse ve sınırlar büyürse o zaman dikkate alınabilir. Tabii ki doktorunuzun muayene bulguları ile bu testleri yorumlaması en doğrusu olacaktır; ancak yukarıdaki teknik bilgiler doğrultusunda ciddi bir problem olduğunu düşünmüyoruz.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Zekeriya Arslan Posted 13 Nisan 2017 14:50

  Merhaba hocam.tahlil sonucumda WBC:3.69 lenfosit:0.89 Bazofil%:2.5. T3,t4, tsh değerleri normal……wbc değerim yaklaşık 10-12 yıldır düşük..daga evvelini bilmiyorym.2 sene kadar evvel hematolıjşde periferik yayma, kemik iliğinden sıvı numune alımı, hormon tahlilleri vs. Bir çok test yapıldı.sonuç idiopatik denildi.düşüklüğün sebebi belli değil dediler.bazofil% yüksekliği(2,5) bu şartlarda normal midir?ilaç olarak notta 10, aferin sinus ve bactrim forte kullanıyorum 1

  haftadır.saygılarımla.

  • admin Posted 17 Nisan 2017 11:27

   Merhaba Zekeriya Bey,

   Hematoloji çok derin bir bilim dalıdır. Yaşınızı da belirtmemişsiniz. İnternet yoluyla size buradan bu tür bir cevap vermemiz doğru olmaz. Şu kadarını söylemek mümkün olabilir: gerekli tahlillerin yapılıp idiopatik sonucuna varıldığı anlaşılıyor, ki bu mümkündür. Ancak Bactrim’i neden kullandığınızı anlamadık. Muhtemelen doktorunuzun gerekli gördüğü klinik bulgularınız vardır. Yapılan analizler doğru ve yerindedir. Sonuçlarınızı doktorunuza göstererek onun önerilerini takip etmeniz en uygunu olacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Esra gülesci Posted 14 Nisan 2017 16:19

  Kan tahlilimde bir sorun var mı acaba doktordan detaylı bilgi alamadığım için merak ediyorum nefes darlığından ve uzanınca boğuluyor gibi olmaktan dolayı doktara başvurmuştum
  Lym%40 20.00-44.00
  Lym# 2.1 0.80-4.00
  Eos% 5.9 0.5-5.0
  Eos# 0.3 0.02-0.50
  Neu% 45.2 50.0-70.0
  Neu# 2.4 2.00-7.00
  Ferritin10.91 13-150
  Üre 16.4 16.6-48,5
  Hdl 73 45-65

  • admin Posted 17 Nisan 2017 12:20

   Merhaba Esra Hanım,

   Kan tahlillerinizde alerji ile ilgili bir savunma hücresi olan eozinofil yüzdesi yüksek görünmektedir. Ancak bu hücrenin mutlak değeri normal sınırlar içindedir. Normal koşullarda ikisinin birbirini doğrulaması gerekse de, tahlilin teknik analiz özelliğinden dolayı ve şikayetlerinizin alerjik bir reaksiyonu düşündürmesi sebebiyle doktorunuz muhtemelen daha detaylı olarak periferik yaymada eozinofil ve Ig E tahlilini sizden isteyebilir. Demir depolarınız (ferritin) düşüktür. Bununla da ilgili doktorunuzla tekrar görüşmenizi tavsiye ederiz. Muayene bulgularınız olmadan, yalnızca internet yoluyla sonuç değerlendirerek bir şikayetinize dair cevap vermek mümkün değildir. En doğrusu doktorunuzun kararıdır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Şükrü Kal Posted 21 Nisan 2017 01:11

  Merhabalar kan tahlili sonucu da lenf 48.1 çıktı olması gereken 20-40 diyor. Korkulacak bir durum var mı?

 • Şükrü Kal Posted 21 Nisan 2017 01:22

  İş yerinde iş güvenliği ve sağlığı tarafından yapılan kan tahlil sonuçları
  Lenf# 4.9 0.8 -4.0
  Orta# 1.0 0.1 – 0.9
  Lenf % 48.1 20 – 40
  Gran% 43.5. 50 – 70
  Pct 0.35 0.108 – 0.282 tahlil sonuçları bunlar da ciddi sıkıntı var mı ?

  • admin Posted 25 Nisan 2017 15:35

   Merhaba Şükrü Bey,

   Tam kan sonuçlarınızda bazı parametrelerde farklılık görünse de bu test diğer değerlerle birlikte dikkate alınmalıdır. Farklı testlerin uyumsuz bulgular işaret ettiği durumlarda test tekrarlanmalıdır. Yine aynı sonuçlar elde edilirse doktorunuzla görüşülmelidir. Şu an icin kaygılandıracak bir ilişki görülmemektedir.

   Sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Asuman tasdan Posted 22 Nisan 2017 15:52

  Merhaba bebeğimiz sadece anne sutu ile besleniyor 5 aylık ve kiz kakada nokta ve ip gibi kan gördük ve tahlil yaptirdik.
  Wbc:11.9 yuksek
  Hgb:10.8 düşük
  Hct:33.7 düşük
  MCV:79 düşük
  Mch:25.2 düşük
  Lenfosit:76.0 yüksek gran:19.9 düşük
  Lenfosit#:9.0 yüksek
  Çıktı.ayrıca kakada 1.2 lökosit 2.3 eritrosit görüldü ve gizli kan pozitif
  Ne anlama geliyor acaba Teşekkürler.

  • admin Posted 25 Nisan 2017 15:31

   Merhaba Asuman Hanım,

   Gaitada gizli kan pozitifliği sindirim sisteminde bir patolojiyi gösterir. Bebeklerde anne sütüne alerji veya poposundaki çatlaklar nedeniyle de olabilir. Bunun dışında doğuştan hemorajik; yani kanama ile ilgili hastalıklar, veya polip dediğimiz yapısal anomaliler de kanamaya neden olabilir. Ancak anüs bölgesindeki çatlaklardan kaynaklanması daha yaygındır. Lökosit yüksekliği ise bunlardan herhangi birinde vücudun reaksiyonu olarak yükselmiş olabilir. Ancak bu tür bebek hastalıklarında kesin kanılara varmadan önce daha ileri tahliller yaptırmak ve mutlaka bir çocuk doktoruna danışmak gerekir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • cagla aslan Posted 25 Nisan 2017 01:00

  merhaba daha oncede yazmistim 4 yasindaki oglumun aclik kan sekeri kan tahlilinde 106 cikti. 1 ay sonra parmaktan olcumde tekrar 106 cikti ve doktor kan alip bakalim dedi. 10 dk sonra kan alindi. sonuc: glukoz (aclik): 70 , insulin : 3.99 , HbA1C : 4.6 cikti. sonuclarda 106 ve 70 arasinda cok fark var. yorumunuzu ogrenebilirmiyim ve testi tekrar yaptirmalimiyim yanlislik olma ihtimali nedir? tesekkurler

  • admin Posted 26 Nisan 2017 12:23

   Merhaba Çağla Hanım,

   Çocuğunuzdan arka arkaya alınan kanların bu kadar farklı olması imkansızdır. Belli ki bir ölçüm hatası var. HbA1C yaklaşık 6 aylık kan glukoz durumunun göstergesi olan bir proteindir. Glukoz ölçümlerindeki açlık, tokluk veya diğer etkenlerden bağımsız olarak kan şekeri hakkında daha tutarlı bilgi verir. Bu değer çocuğunuzda normal olduğundan münferit seker ölçümleri tek başına endişe edilecek bi durumu göstermeyecektir. Ancak bu konuda en doğru bilgiyi çocuğunuzun klinik durumunu takip eden doktorundan alabilirsiniz.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Asude ozturk Posted 27 Nisan 2017 19:04

  MCV 101
  Mch 34.7
  Rdw. 12.5
  B12 354.2
  Hgb 13.9
  Uzun süredir MCV değerim yüksek çıkıyor.belli bir hastalığı gösterir mı?

  • admin Posted 02 Mayıs 2017 16:08

   Merhaba Asude Hanım,

   Tek başına MCV değerinin yüksek olması bir hastalık kriteri değildir. Paylaştığınız MCV değeri üst sınırda görülmektedir. Cihazın okuma tekniğiyle ilgili olabilir. Ancak en doğru yorumu mutlaka ki klinik durumunuzu takip eden ve bu testleri sizden isteyen doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Sevda Korkmaz Posted 30 Nisan 2017 08:17

  Kreatin 0.48 mg/dl(0.66-1.09)
  Üre 14.5 L(17-43)
  Hemogram Ly (3.86) H(1.18-3.57)
  Hemogram Mo (0.62) H(0.24-0.36)
  Hemogram Eo (0.8) H(0.7-5.8)
  25 hidroksi vitamin D( 8.29) L(30-100)

 • Sevda Korkmaz Posted 30 Nisan 2017 08:18

  Kreatin 0.48 mg/dl(0.66-1.09)
  Üre 14.5 L(17-43)
  Hemogram Ly (3.86) H(1.18-3.57)
  Hemogram Mo (0.62) H(0.24-0.36)
  Hemogram Eo (0.8) H(0.7-5.8)
  25 hidroksi vitamin D( 8.29)L(30-100)
  Bu sonuçların neticesini merak ediyorum rica etsem yardımcı olur musunuz

  • admin Posted 02 Mayıs 2017 16:21

   Merhaba Sevda Hanım,

   Kreatinin ve ürenin sınır altında olması değil, sınır üstünde olması sorundur. Hemogram sonuçlarınız ise çok ciddi olmayan bir enfeksiyonu ve alerjik bir durumu düşündürmektedir. Ancak sınırda yükseklikler testin çalışma tekniği ile ilgili veya sizin kan alımı sırasında o günkü sıvı alımınızdan kaynaklanabilir. Bu küçük etmenler nedeniyle sonuçlar farklı günlerde farklı değerler gösterebileceğinden testin tekrarlanıp aynı sonuç alınıyorsa o zaman bir görüş almanız daha uygun olur.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Mustafa Ozkul Posted 02 Mayıs 2017 17:13

  Merhaba,

  65 yaşında babam için aşağıdaki sonuçlar neyi ifade ediyor:

  WBC 2,88 / 4,8-10
  RBC 4,21 / 4,7-6,1
  HGB 12,4 / 14,0-18,0
  HCT 37,1 / 42-52
  LYM 0,56 / 1,0-4,8
  NEU 1,68 / 1,8-7,7
  MON 14,2 / 4,4-12,7
  CRP 5,7 / 5,00

  • admin Posted 02 Mayıs 2017 18:20

   Merhaba Mustafa Bey,

   Bu testlerin düşüklüğünden çok yüksek olması klinik bir durumu ifade eder. Düşüklük bazı kan hastalıklarında olabilir; ancak babanızın sonuçlarındaki düşüklüğün kan alımı sırasındaki fazla sıvı alımından, ya da cihazın ölçüm sisteminden kaynaklanıyor olması mümkündür. Kesin bir kanıya varılmadan önce testlerin belirli bir süre sonra tekrarlanması, ısrar eden düşüklükler olur ise bir hematologla görüşülmesi uygun olacaktır.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

   • Mustafa Ozkul Posted 03 Mayıs 2017 09:01

    çok teşekkür ederim.

    • admin Posted 03 Mayıs 2017 17:51

     Biz teşekkür ederiz.

 • Elanur soydan Posted 06 Mayıs 2017 15:53

  Merhaba hocam
  Gebelik düşündüğüm için gerekli tahlilleri yaptırdım sonuçları yorumlarsanız sevinirim.
  wbc 6,364 / 4-10,
  Rbc 5,356 / 3,43-5,21
  Hgb 15,43 / 10,5-15,
  Hct 47,41 / 31,5-46,
  Plt 252,6 / 142- 424
  Mch 28,81 / 25 -33
  Mchc 32,55 / 30- 35,

  Glukoz 96 /70 –
  Kolesterol 156
  Trigliserit 50 /-150
  Ldh 219 / 125-220
  Alt 12 / — 55
  Ast 15 / 5 -34
  Total bilirubin 1,3 /0,2 – 1,3
  Direk bilirubun 0,51 /0,5

 • Elanur soydan Posted 06 Mayıs 2017 15:58

  Merhaba hocam
  Gebelik düşündüğüm için gerekli tahlilleri yaptırdım sonuçları yorumlarsanız sevinirim.
  wbc 6,364 / 4-10,6
  Rbc 5,356 / 3,43-5,21
  Hgb 15,43 / 10,5-15,5
  Hct 47,41 / 31,5-46,5
  Plt 252,6 / 142- 424
  Mch 28,81 / 25 -33
  Mchc 32,55 / 30- 35,

  Glukoz 96 /70 – 115
  Kolesterol 156 / – 200
  Trigliserit 50 /-150
  Ldh 219 / 125-220
  Alt 12 / — 55
  Ast 15 / 5 -34
  Total bilirubin 1,3 /0,2 – 1,3
  Direk bilirubun 0,51 /0,5

  • Elanur soydan Posted 06 Mayıs 2017 16:56

   Total bilirubin 1,3 /0,2 – 1,2
   Direk bilirubun 0,51 /0,5

   Şimdiden teşekkürler

  • admin Posted 09 Mayıs 2017 15:30

   Merhaba Elanur Hanım,

   Tahlillerinizde gebeliğinizi riske sokacak herhangi bir sonuç görülmemektedir. Üst sınırda gördüğünüz değerler muhtemelen kan alındığı sırada sıvı alımınızın az olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu aşamada dikkate alınmaya değer değildir. Testler tekrarlandığında yeniden yüksek çıkarsa veya daha da yükseldiği saptanırsa o zaman mutlaka doktorunuzla görüşmeniz ve yönlendirmelerini almanız gerekir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep özcan Posted 12 Mayıs 2017 05:05

  Merhaba hocam oğlum 20 9 2013 doğumlu demir eksikliği olduğunu söylüyor doktorumuz üç gün önce yeni tahlil yaptırdım sizdende yorumlamanizi rica ediyorum
  Demir 41.17
  Demir bağlama kapasitesi 376.08
  Total demir bağlama kapasitesi 417.25
  Transferrin saturasyonu 9.86698621929299
  Ferritin 31.49
  hgb 11.6
  Hct 33.5
  Mcv 76.8
  Lym 50.0
  Vitamin B12 554

 • Zeynep özcan Posted 12 Mayıs 2017 05:15

  doktorumuz sadece ferrum surup verdi başka bi uzman doktora mı gostermeliyim oğlumda aşırı solgunluk var bunun yanında iştahsızlık ağlarken morarma eklem ağrısı terleme de var ne yapmalıyım bana bir yol gösterin çok endişeliyim

  • admin Posted 15 Mayıs 2017 13:30

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Bir önceki yorumunuzda paylaştığınız çocuğunuzun değerleri yaşına göre normal görünmektedir. Şikayetleriniz muhtemelen bu sonuçlarla ilgili değildir. Bir çocuk doktoru muayene ve farklı tetkiklerle şikayetlerinize tanı koyabilir. Bizim sadece internet yoluyla sonuçlarınıza bakarak bir çözüm önermemiz mümkün değildir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla.

 • Nurten Posted 13 Mayıs 2017 12:36

  Merhaba hocam wbc değerim 3,7 normal aralıklar 4_10 33 yaşındayım korkuyorum

  • admin Posted 15 Mayıs 2017 13:34

   Merhaba Nurten Hanım,

   WBC değeri lökosit, yani iltihap hücrelerini gösterir. Bu değerin yüksek olmamasını isteriz ki, sizde de yüksek değildir. Bir miktar düşük olması da muhtemelen test yapılırken sıvı alımınızın çok olmasındandır, veya başka sebeplerden kaynaklı geçici bir düşüklüktür. Bu aşamada endişe edilmesine gerek yoktur. Ancak test tekrar edildiğinde yine düşüklük devam ederse kan hastalıklarına dair daha ileri analizler yapılması değerlendirilebilir. Test tekrar edildiğinde de düşüklük devam ederse bir hematoloğa görünmeniz sizi rahatlatacaktır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • EmelÇopur Posted 19 Mayıs 2017 11:19

  Merhaba
  50 yaşındayım.2 çocuğum var. Yeni emekli oldum.
  Aktif olarak spora başlayacağım, bireysel antrenör ile.Düzenli olarak yürüyüş yapmaya çalışıyorum, sigara hiç kullanmadım.
  Kan tahlili sonrası sadece LY# high çıktı. Benim profilimde 1,3-2,9 arası normal iken bende 3,1.

  Bir de HDL Kolesterol normal sınırlar >65 mg/dl iken bende Hihg (38).

  Bana bu ikisini yorumlamanızı rica edeceğim.
  Teşekkür ederim.

  • admin Posted 26 Mayıs 2017 11:12

   Merhaba Emel Hanım,

   LYM değeriniz normal sınırların çok az üzerinde. Tüm diğer parametreleriniz normalken bir tek bu değerdeki ufak yükseklik kayda değer değildir. Cihazın ölçüm tekniği, kan alım şekli, kan alım sırasında vücudunuzdaki sıvı miktarı gibi etmenler böyle ufak bir farklılığa neden olabilir. Ancak testi tekrar yaptırdığınızda süregelen bir artış ve diğer parametrelerde de aynı korelasyon görülürse, bir doktora görünmenizde yarar olabilir. HDL iyi kolesterol olarak bilinir. Yüksek olmasını isteriz. Yükselmesi için doktorunuzun tavsiye edeceği beslenme ve yaşam şekline uymanız gerekmektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Ayşe Posted 25 Mayıs 2017 16:34

  Merhabalar vücudumda özellikle ellerimin üstü kol dirseğini üstü ve bacaklarda diz üstü aşırı kendiliğinden morarma ve uzun sürmesi sebebiyle yapılan kan sayımında;
  WBC: 11 H
  NEUT+: 9 H
  PDW: 22 H
  LYM,MON,EOS,BAS,PLT DEĞERLERİ DÜŞÜK SINIRDA,DİĞER DEĞERLERDE YÜKSEK SINIRDA GELDİ.LÖSEMİ OLMA İHTİMALİM YÜKSEK Mİ, UADA BAŞKA NE OLABİLİR

  • admin Posted 26 Mayıs 2017 11:19

   Merhaba Ayşe Hanım,

   Bu tahlillerin sonuçlarıyla lösemi ihtimaline karar verilemez. Tam kan sayımı bir ön testtir ve yüksek olan değerleriniz sadece hafif bir enfeksiyonu düşündürmektedir. Ayrıca tam kan sayımında bu tür ileri ve kesin teşhisler konulmadan önce mutlaka testlerin tekrarı gerekir. Çünkü sonuçlar mikro düzeydeki kan damlaları analiz edilerek elde edilir ve kan alım şekli, cihazın çalışma tekniği, kan alımı sırasında vücudunuzdaki sıvı alım miktarı gibi faktörler sonucu etkileyebilir. PDW degeriniz ise basit bir hücre dağılım göstergesidir. PLT sayımınızla korele olmalıdır.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Elif Posted 26 Mayıs 2017 17:35

  Merhaba lar
  Ben de demir eksikliğine bağlı anemi var ferritinim 19.25 çıktı kan sayım ise
  W bc 10.73 ly# 3.9 ve ba# 0.12 ile yuksek okla gosterilmis tahlilde mch 26.36 mchc 31.23 ile düşük okla gosterilmis mp v ise 11.8 Benim asıl sorum şu ly# yuksekligi falan net te lösemi die okudum sizce kansizlikla ilgili olabilir mi endiselenecek birşey var mi ly% ise 36 normal değerde BIRDE herhangi bir enfeksiyon geçirmedim grip falan gibi ? Teşekkürler

 • onur kaya Posted 27 Mayıs 2017 17:15

  merhaba. bende haşimato var.yorgunluk var. ayrıca idiyopatik ürtiker var. bu değerler ne işaret ediyor?

  LY% 42.9 (yüksek)
  MO% 6.8 (düşük)
  LY# 2.9 (yüksek)
  EO% 2.6 (yüksek)

 • gülnur Posted 28 Mayıs 2017 00:29

  Merhaba,
  Kızım 13 Aylık Kan tahlilini yorumlar mısınız?
  WBC için max değer 10 mu 35 mi anlayamadım?
  LYM yüksek mi?

  WBC:11.9 Min D-D2:3.5-1.5 Max D-D2:10-35
  LYM%:65.1 Min D-D2:17 Max D-D2:48
  LYM#:7.77 Min D-D2:1.2 Max D-D2:3.2

 • Denge Posted 23 Kasım 2017 15:21

  Merhaba Şükran Hanım,

  Hgb, HCT, MCV, MCH birbirine bağımlı olarak kırmızı kan hücresi ile ilgili değerlerdir. PLT, MPW, PDW pıhtılaşma ile ilgili hücrelerle, Lym ise immun sisteminize ait savunma hücreleridir. Değerleri bilmediğimiz için yorum yapmamız zordur. Sonuç kağıdınızı bu testi yaptırma nedeninizi bilen doktorunuzun değerlendirmesi uygun olur.

  Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Denge Posted 23 Kasım 2017 15:29

  Merhaba Filiz Hanım,

  CRP enfeksiyona veya herhangi bir toksik bulguya karşı vücudun ilk reaksiyonudur. Nötrofil yüzdesi dışında tüm tam kan değerleriniz normal sınırlardadır. Nötrofil hücre sayısı olarak normal sınırlarda olduğundan nötrofil yüzdesindeki yükseklik dikkate değer değildir. Normal sınırların hafif dışındaki diğer değerlerin ise testin çalışma şekli, kan alımı sırasındaki sıvı alımınız ve benzeri dış faktörlerden kaynaklanması muhtemeldir. Bu doğrultuda önemli bir sorun görülmese de en doğru bilgiyi sonuçları klinik bulgularınızla değerlendiren doktorunuz verecektir.

  Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

  • flzgncr Posted 27 Kasım 2017 14:03

   Cevabınız için çok çok teşekkürler. Sağlıklı,mutlu günler diliyorum.

   • Denge Posted 27 Kasım 2017 22:00

    Biz teşekkür ederiz Filiz Hanım. Size de sağlıklı, mutlu günler dileriz.

 • Yuşa Şahin Posted 24 Kasım 2017 09:27

  Merhabalar hocam wbc 6, 72 cikti yasim 17

  • Denge Posted 28 Kasım 2017 00:45

   Merhaba Yuşa,

   WBC kanınızdaki iltihap hücrelerinin sayımıdır. Vücudumuzun herhangi bir yerinde farkında olduğumuz ya da olmadığımız bir enfeksiyon (bakteri ya da virüs kaynaklı), alerjik ya da sistemik bir reaksiyon olup olmadığını, kısaca vücudumuzun romatizma, kanser, ateşli hastalıklar, otoimmun hastalıklar gibi bir hastalıkla savaşmakta olup olmadığının genel göstergesidir. Bu değerin normal olması bir enfeksiyonunuz olmadığına, normal değerlerin üzerinde olması ise bir enfeksiyon geçiriyor olabileceğinize işarettir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

  • Muharrem Çalışmış Posted 16 Ocak 2018 14:45

   Merhaba hocam kan sonuclarima bakar mısınız rica etsem

  • Denge Posted 17 Ocak 2018 16:21

   Merhaba Muharrem Bey,

   Testleri hangi şikayetle yaptırdığınız bilmeden doğru bir yorum yapmamız mümkün olmasa da, testlerin genelinde sağlığınız açıdından negatif bir bulgu görülmemektedir.

   En doğru değerlendirmeyi klinik muayenenizi yapan ve bu testleri isteyen doktorunuz yapacaktır. Lütfen internet üzerinden yapılan bu tür değerlendirmeleri dikkate almayınız.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Funda Doğan Posted 24 Ocak 2018 00:44

  merhaba hocam benim 09 11 2012 doğumlu kızımın kan sonuçları nötrofil 38 lenfosit 50 rbc 3,41 hgb 10,1 hct 30,8 rdw 10,8 mpw 6,9 pdw 10,5 crp serum 1,01 ferritin düzeyi serum ise 197,6 çıktı testlerin yapılma nedeni ten renginin sarı olması idi yardımcı olabilirmisiniz

  • Denge Posted 26 Ocak 2018 15:20

   Merhaba Funda Hanım,

   Kızınızın yaşının normal değerlerine göre sararmaya neden olabilecek önemli bir demir eksikliği görülmüyor. Bu değerleri çocuk doktorunuzun değerlendirmesi daha doğrudur. Ancak çocuklarda kan alımı sırasındaki olası zorluklar, kan alımı sırasındaki açlık/tokluk ve ölçüm teknikleri gibi nedenlerle bir teşhis konulmadan önce bu tür testlerin bir kez daha tekrarlanması genel olarak önerilmektedir.

   Ailenizle birlikte sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

   • Funda Doğan Posted 01 Mart 2018 22:43

    çok teşekkür ederim

 • Fatma Özkaya Posted 24 Ocak 2018 13:30

  Hocam iyi günler kolay gelsin. Dün akşam acil polikliniğinde muayene oldum. Vitamin serumu verdiler içine de 4 ilaç kattılar. Kendimi çok halsiz hissediyorum sürekli uyumak istiyorum boğazım yanıyor. Normalde sıcağı çok severdim şimdi duramıyorum. Doktor kanda enfeksiyon vur dedi 3 ilaç yazdı sağ olsun. Ama kanda enfeksiyon var deyince çok korktum. LYM# :1 LYM%: 15.6 GRAN%: 81.1 HGB: 11.9 HCT:35.3

  • Denge Posted 26 Ocak 2018 14:58

   Merhaba Fatma Hanım,

   Şu anda salgın olan virüs türü sözünü ettiğiniz şikayetleri yaratabilir. Bu virüsle savaşabilmek icin kanınızdaki savunma hücrelerinin artması doğaldır. Siz bu dönemde dinlenerek ve vitamin desteğiyle savunma sisteminize destek olduğunuzda savunma sisteminiz bu virüsü yenecek, bu hücrelerin sayısı kendiliğinden düşecektir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

   • Fatma Özkaya Posted 26 Ocak 2018 15:08

    Çok teşekkür ederim hocam,içimi rahatlattınız. 😊

    • Denge Posted 26 Ocak 2018 15:21

     Biz teşekkür ederiz, en kısa sürede virüsü yenmenizi dileriz. Saygılarımızla.

 • Yunus Çiçek Posted 01 Şubat 2018 23:09

  İyi günler hocam ben ve nişanlım evliilk için hem talasemi hem de başka sonuçlar icin kan testi yaptırdık.sonuçlarda Hb F ‘ nin karşısında ” 0,3 hemogram uyumsuzluğu nedeniyle 6 ay sonra talasemi testi zorunludur ” yazıyor.
  Bir digerinde ise Hb A2 ‘ nin karşısında 2,9 polisitemisi vardır. RBC yüksek , MCH düşük, hemogram uyumsuzluğu vardır yazıyor. Bu sonuçlar neyi ifade ediyor ciddi bir problem var mı acaba merak ediyorum. Nişanlım da herhangi birşey çıkmadı.? Cevabınızı merakla bekliyorum teşekkür ederim

  • Denge Posted 21 Şubat 2018 12:24

   Merhaba Yunus Bey,

   Lütfen sonuçlarınızı taratıp bize gönderiniz ya da doktorunuza danışınız – ki bu en doğrusudur. Bu şekilde kısıtlı bilgi ile böyle önemli bir hematolojik sonuç hakkında internet yoluyla değerlendirme yapmamız doğru değildir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Ahmet Türel Türeller Posted 02 Şubat 2018 16:55

  Merhaba 57 yasindayim
  WBC sonucu PIHTILI yaziyor.önceki4.03 dű.pıhtılı ne demek őnemli bir şey varmi

  • Denge Posted 21 Şubat 2018 12:27

   Merhaba Ahmet Bey,

   Pıhtılı olması kan alımı sırasında ya da kan alınan tüpteki herhangi bir sorun nedeniyle alınan kanın bu test için uygun koşullarıda (sıvı halinde) tutulmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Tekrar kan alınarak testin tekrarlanması gerekmektedir.

   Sağlıklı günler dileriz, saygılarımızla.

 • Barış Devrim Uzun Posted 22 Şubat 2018 00:49

  Hocam merhaba. 29 yaşındayım, aşağıdaki test sabah saatlerinde yapılmıştır, yaklaşık 13 saat su alımı olmamıştı. Ayrıca yaklaşık 4 yıldır kullandığım Paxil 20mg antidepresan ilacı bırakma sürecindeyim 20 gündür, bu test iki günde bir yarım doz aldığım son dönem içindedir. Nötrofil değeri hariç hepsi normal sınırlarda seyretmekte. Yorumlarsanız minnettar olurum:

  WBC 5,9 ref. 4,3 – 10,3
  RBC 4,9 ref. 4,4 – 5,7
  HGB 15,1 ref. 13,6 – 17,2
  HCT 43,7 ref. 41 – 53
  MCV 89,1 ref. 80,7 – 95,5
  MCH 30,8 ref. 28 – 33
  MCHC 34,6 ref. 33 – 36
  RDW 13,1 ref. 11 – 15
  PLT 251 ref. 155 – 375
  MPV 8,4 ref. 7 – 11,5
  PCT 0,2 ref.
  PDW 15,9 ref.
  NEUT# 2,4 (L) ref. 2,8 – 11
  LYMPH# 2,6 ref. 1,2 – 3,6
  EO# 0,2 ref. 0 – 0,8
  BASO# 0 ref. 0 – 0,2
  MONO# 0,7 ref. 0,1 – 1
  NEUT% 40 ref. 40 – 74
  MONO% 12,3 ref.
  EO% 2,7 ref. 0 – 8
  BASO% 0,4 ref. 0 – 1
  LYMPH% 44, 6 ref.

 • Suzan Sahyun Posted 09 Mart 2018 12:42

  WBC 14,23
  RBC 4,16
  HGB:10,1
  HCT 30,7
  MCV 73,8
  MCH 24,3
  MCHC 32,9
  RDW 16
  PLT450
  MPV 9,6
  PCT 0,43
  PDW 10,7
  NEU % 34,9
  LYM % 55,2
  MONO %7,9
  EOS %2
  BASO %0,3
  NEU:4,97
  LYM 7,86
  9 AYLIK OĞLUMUN SONUÇLARI YORUMLAR MISINIZ?

 • Mehmet Raşit Bulut Posted 17 Mart 2018 14:26

  Hocam mail adresiniz varsa söyler misiniz size bir çıktı yollamak istiyorum .

 • Hacı Ahmet çakır Posted 17 Temmuz 2018 16:38

  Merhaba, 54 günlük kız bebeğimizin rutin kontrolüne götürdüğümüzde doktorumuz cildindeki hafif sarılıktan şüphelenip tam kan sayım testi istendi. Ve test sonucunda Fenobarbital etken maddeli bir ilaç almamızı istedi. İlaç yeşil reçete ile veriliyor ve içeriğine baktığımızda bizi endileşendirdi. Tam kansayım sonucunun fotoğrafını https://uploads.disquscdn.com/images/73d44ab47827cfbaf832d177a0d55ef81a0aa2ef3116b583e6ec0b6196131b14.jpg sizle paylaşıyorum. Yorumunuz ile bize destek olur musunuz lütfen.

 • Ceyhun Eker Posted 20 Mayıs 2019 09:59

  Merhabalar,
  Eşim 30 yaşında geçen hafta kan tahlili yaptırdığımızda WBC değeri 2.01 çıktı bizi biraz endişe ettirdi doktor bey sonra tekrar test alındı 1 gün sonra aynı değer 2.51 çıktı. Düşük olmaması lazım bunu falan diye epey korkuttular bizi. Bu hafta tekrar tahlil yapılacak. Öncesinde bir nebze rahatlamak için aşağıdaki değerleri yorumlarsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.
  WBC – 2.51 – 4,0-10,0
  NEU# – 1.07 – 2,50-7,50
  LYM% – 42.7 – 25,0-40,0
  MONO% – 14.5 – 3,0-7,0
  LYM# – 1.07 – 1,30-4,00
  MONO# – 0.36 – 0,15-0,70

 • Yıldız Posted 20 Mayıs 2019 14:01

  Aso türbidimetrik 298 crp 25.6 sedimantasyon 42 WBC 14.42 Ldl kolesterol 106. 13 yaş kız

 • Berivan Posted 22 Mayıs 2019 11:15

  Merhaba Hdl kolestrol 36.7 yaşım 17 normalmi

 • Merve ÖZDOĞAN Posted 25 Mayıs 2019 04:18

  Merhaba
  Kızım 15 aylık doktor rutin kan tahlili istedi ve sonucunda bu değerler normal sınırların dışında yorumlarsanız çok sevinirim. Pesi gidicem doktora ama telaş yaptım. NE% [D] 26,3 50,4 – 74,7 41,3
  LYM% [Y] 65,2 19,3 – 42,5

 • SEVDA Posted 09 Temmuz 2019 14:38

  MERHABALAR
  OĞLUM 8 AY 10 GÜNLÜK BUGÜN HASTANE KAN TAHLİLİNDE DÜŞÜK VE YÜKSEK DEĞERLER GÖRDÜM. BİR DE SİZ YORUMLARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.
  HGB 11.2 L 12 – 16
  HCT 33.6 L 37 – 50
  MCV 71.8 L 78 – 102
  PDW 8.5 L 10 – 17
  MPV 8.6 L 9.4 – 12.4
  P-LCR 13.6 L 18.5 – 42.3
  NEUT# 0.70 L 1.78 – 7
  NEUT% 10.4 L 34 – 70
  LYMPH# 5.25 H 1 – 4
  LYMPH% 77.8 H 20 – 50

  TEŞEKKÜR EDİYORUM. İYİ ÇALIŞMALAR

 • sss Posted 23 Temmuz 2019 15:25

  iyi günler oğlum 18 aylık sonuçları degerlendirirmisiniz teşekkürler
  BC 8,16 K/uL 6-14
  LYM# 4,83 10³/µl 1,3-4
  MON# 0,68 10³/µl 0,05-0,7
  GRA# 2,66 10³/µl 2,5-7,5
  LYM% 59,1 % 25-40
  MON% 8,3 % 1-16
  GRA% 32,6 % 50-75
  RBC 4,69 10^6/µl 4-5,3
  HGB 11,4 g/dl 12-14
  HCT 33,82 % 36-52
  MCV 72 fl 70-86
  MCH 24,2 pg 23-31
  MCHC 33,6 g/dl 30-36
  RDWc 15,7 % 10-16
  PLT 645 10^9/L 217-497
  PCT 0,52 % 0-0,5
  MPV 7 fl 6,5-10,5
  PDWc – % 7-21
  EOS% – 0-0
  EOS# – 0-0
  BAS% – 0-0
  BAS# – 0-0

 • RABİA Posted 09 Ağustos 2019 14:26

  merhaba,yiğenim dün öğlen 12 de sezeryanla dünyaya geldi. 40. haftasını doldurmuştu. Yapılan kan testleri sonucu WBC=23,2 LYM=5,4 MID=2,8 GRA=15,0 MCV=101,8 MCH=35,3 MPV=7,0 olarak sonuçlandı. Kendi dışkısının vücuduna girdiği için kuveze almaya karar verdiler. Sonuçlar konusunda çok acil yardımcı olur musunuz?

 • Onural Durmaz Posted 02 Ekim 2019 10:24

  Hocam monosit yuksekliği için antibiyotik gerekli midir? 34 erkek. Değerlerim:
  WBC 8,9
  LYMF 3,2
  GRAN 4,5
  LYMF% 36,4
  GRAN% 49,8
  RBC 4,87
  HGB 15,5
  HCT 44,6
  MCV 91
  MCH 31,9
  MCHC 34,9
  RDW% 13,4
  PLT 233
  PCT 0,16
  PDW 17,7
  MPV 6,9
  MID% 13,8
  MID 1,2

  Sadece MID değerleri sınır dışında. Ayrıca:
  ALT(SGPT) 40
  AST(SGOT) 15

  Yorumlamanızı rica ederim.

 • Hamdi Posted 11 Ekim 2019 19:42

  Hocam merhaba oğlum altı aşına girecek şiddetli karın ağrısı ve kusma vardı kan ve idrar sonuçları bu şekilde NORMAL DEĞERLERİN ÜZRİNDEKİLER eilgilenirseniz sevinirim teşekkürler
  HEMOGRAM SONUÇLARI
  WBC 17,20 NE% 78,5 EOS 13,51 MONO 1,18 RBC 5,92 13,5 HCT 43,2
  DÜŞÜK DEĞERLER MCV 73 MCH 22,8 MCHC 31,3

  BİOKİMA SONUÇLARI
  GLUKOZ 100,8

  İDRAR SONUÇLARI
  DANSİTE 1,031

  burdakiler Yüksek ve düşük olanları Yazdım sadece diğerleri normal

 • Sevda Posted 11 Ekim 2019 22:21

  merhabalar 14 yaşındaki oğlumun NE%45.0/ LY%48.1 /RBC 5.63 /MCV 69.2 MCH 22.5 /MPV 11.3 /Anti HBs 2.00 negatif çıktı sonuçla iyi yardımcı olursanız sevinirim.

 • Tuğba Posted 12 Kasım 2019 22:52

  Merhaba. Kan tahlilinde ly değerim 24,5 çıktı referans aralığı 25,ten başlıyor. Bu düşüklük oranının nedeni ne olabilir acaba sıkıntılı bir durum olabilir mi teşekkür ederim

 • OZAN Posted 20 Kasım 2019 13:35

  74 Yaşındayım sonuclarım bu şekilde yorumunuzu merak ediyorum lösemi hastasıyım
  * NÖTROFİL % 13,6

  * ABSOLÜ NÖTROFİL S. 0.29

  LENFOSİT % 39.2

  * ABSOLÜ LENFOSİT S. 0.83

  * MONOSİT % 41.5

  * ABSOLÜ MONOSİT S. 0.88

  EOSİNOPHİL % 0,5

  ABSOLÜ EOSİNOPHİL S. 0.11

  BAZOFİL % 0.5

  ABSOLÜ BAZOFİL S. 0.01

  * NRBC% 0.5

  NRBC# 0.01

  * IG% 4,2

  IG# 0.09

  * PLT 9

  MPV 11,5

  RDW-SD 67.3

  PCT 0.01

  PDW 13,3

  P-LCR 35.2

  * HGB 10,1

  * HEMATOKRİT 30,5

  * ERİTROSİT 3,3

  MCV 91.9

  MCH 30,4

  MCHC 33.1

  * RDW-CV 19,9

  * LÖKOSİT 12,2

 • Ramazan Posted 01 Aralık 2019 09:32

  7,5 yaşındaki kızımın kan testinde referans aralığı 26-48 olan CD4 degeri ilk önce 10 çıktı. aynı kanla tekrar çalışıldı bu sefer normal değer olarak 38 çıktı. neden böyle bir durum olmuş olabilir birde hangi sonuç doğrudur. saygılar.

 • Hatice Posted 06 Aralık 2019 21:37

  İyi günler 4 yaşındaki kızımın tahlil sonuçlarında wbc lenf EOS pdw değerleri yüksek mpv ıgg ıga değerleri düşük çıktı önemli bişey varmı acaba

 • Sıla Özlem Posted 22 Aralık 2019 01:33

  Trigliserit degerimiz 475 wbc17.25 plt 874 pct 0.70 luc#60 cikti ve oğlum 10 aylık ve surekli gecmeyen atesve 25 gundur gecmeyen isalimiz var bi degerlerimize bakarmisiniz

 • Cns Posted 04 Ocak 2020 19:58

  Merhaba, 29 yaşındayım ve hemogram sonuçlarımda BASO sayı değeri 0.09, RBC 4,99 ve HGB 14,7 çıkmış ve yanında yüksek olduğu için (verilen referans değerlerine göre) yıldızlar var. Folik asit ise 2,9; düşük çıktı. Acaba nasıl yorumlanmalı? Endişe edecek bir durum mudur?

 • sena Posted 18 Ocak 2020 22:36

  Merhabalar, 22 yaşındayım ve MCH 34.89, MONO 0.51, MCV 101.6, LYMPH 21.04, PDW 18.49, RDW 21.62, NEUT 78.45 hemogram testinde referans aralığında olmayan değerler. PDW çok olmasa da diğerlerinde ciddi sapmalar var. Yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkürler.

 • Gözde Esen Posted 06 Şubat 2020 12:39

  Merhabalar,
  Bugün 9.5 aylık kızım için yapılan hemogram testi sonuçlarından yüksek ve düşük çıkan değerleri yazdım. Daha önce yapılan testlerde de LYM yüksek NÖTROFİL düşük çıkmıştı hematolojiye yönlendirildik ve antobiyotik verilmişti enfeksiyon varsa diye. Antibiyotikten sonra dr değerlerinin alt sınıra yakın olduğunu söylemişti ama sorun yok bence demişti. Biz de 6 ay sonra tekrar yaptırdık testi ve sonuçları bu şekilde çıktı. Doktorumuz 1 yaştan sonra tekrar bakalım şimdilik 10 damla kan ilacı verin yeterli dedi. Sizin de görüşünüzü almak istedim sonuçlarla ilgili. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.

  HCT HEMATOKTRİK:45.3 (34.1-44.9)
  RDW-SD: 52.8(36.4-46.3)
  RDW-CD: 16.31(11.7-14.4)
  WBC-AKYUVARLAR: 11.64 (3.98-10.04)
  NÖTROFİL:22.4(34.0-71.1)
  LENFOSİT:57.2(19.3-51.7)
  MONOSİT:12.8(4.7-12.5)
  EOZİNOFİL:7.0(0.7-5.8)
  LENFOSİT:6.66(0.90-5.30)
  MONOSIT:1.49(0.24-0.36)
  EOZİNOFİL:0.81(0.00-0.40)
  PLT-TROMBOSİT:388(182-369)
  PDW:16.1(9.00-15.00)

 • Ercan Gözübüyük Posted 10 Şubat 2020 12:14

  Merhaba 20 yaşında erkeğim MCH değerim 26.2 MCHC değerim 32.5 MCV değerim 80.5. Bu değerler düşük değil mi Demir Eksikliğinden şüpheleniyorum.

 • Sina Posted 17 Şubat 2020 11:21

  Merhabalar, oğlum 9 ayını yeni bitirdi, kan ölçümü yaptırdık sonuçları yorumlama şansınız olur mu teşekkür ederim.

  Eritrosit (RBC) 4,42 10^6/uL 4,1-5
  HGB (Hemoglobin) 11,2 g/dL 10,3-13,4
  HCT (Hematokrit) 33,7 % 30,9-37,2
  MCV 76,2 fL 70,5-83,6
  MCH 25,3 pg 23,2-28,4
  MCHC 33,2 g/dL 31,9-35,1
  RDW 12,8 % 11,5-14,5
  Lökosit (WBC) 6,77 10^3/uL 6,2-14,5
  % Nötrofil 16,9 L % 43-65
  Nötrofil 1,15 10^3/uL 0,5-5,85
  % Lenfosit 68,1 H % 25-40
  Lenfosit 4,61 10^3/uL 1,9-6,8
  % Monosit 8,3 % 0-11,7
  Monosit 0,56 10^3/uL 0,15-1,56
  % Eozinofil 6,1 H % 1-4
  Eozinofil 0,41 10^3/uL 0-1,17
  % Bazofil 0,6 % 0-1
  Bazofil 0,04 10^3/uL 0-0,19
  PLT (Trombosit) 321 10^3/uL 219-459
  PDW 8,3 fL 0-19
  MPV 8,6 fL 8-12
  P-LCR 13,2 L % 15-45
  PCT 0,27 % 0,1-0,41
  %NRBC 0 % 0-0
  NRBC 0 L 10^3/uL 0,03-0,12

 • aysenur Posted 27 Mart 2020 20:21

  Tam Kan Sayımı (Hemogram) 0,1 x10^3 cells/uL 0,01-0,27 sonucun normal dısı olarak gorunmekte e nabızda. tam net bır acıklaması varmı ?

 • Ekin Posted 06 Mayıs 2020 00:33

  Merhaba 2 aydır boğazlarımda agrı var antibiyotik kullandım ama etkisi olmadı tam kan sayımı testimde
  Basofil 0,11 (0-0,1) rdw 10,9 (11-16) mpv 5,8(6-11,5) röntgenim temiz çıktı

 • Nuray salman Posted 06 Mayıs 2020 21:11

  Selam hocam
  Kalsiyum 9.1
  Demir 60
  Serbest demir bağlama 411 yüksek y
  Transferrin 12.7
  Magnezyum 2.3

 • Kardelen Çiçek Posted 13 Mayıs 2020 15:08

  Merhaba
  Benim tam kan testimde
  WBC : 11.53 10^9/L
  MPV : 12,2 fL
  PCT : 0.301 %
  NEU# : 7.87 10^9/L
  P-LCC : 104 10^9/L
  Değerleri sorunlu olarak gözüküyor doktorum izine çıktı gösteremedim. Kalp sıkışması çarpıntısı için gittim ve kalp kapakçığında daralma ve kaçak var dedi sizce bu değerler nasıl?

 • DAMLA Posted 26 Mayıs 2020 22:23

  Hematopoiezis ile homeostazis arasındaki ilişki nedir nasıldır?yardımcı olabilirmisiniz?

 • Sibel Posted 03 Haziran 2020 18:36

  İyi günler 6 haftalık hamileyim
  Hemogram testinde
  Eozinofil K/ul 0,02. Refans değeri 0,03 0,27
  MPV fl 12,2 Refans değeri 6,5 -11
  Nötrofil K/ul 5,2 Refans değeri 1,5 -5

 • Sibel Posted 03 Haziran 2020 18:36

  İyi günler
  6 haftalık hamileyim
  Hemogram testinde
  Eozinofil K/ul 0,02. Refans değeri 0,03 0,27
  MPV fl 12,2 Refans değeri 6,5 -11
  Nötrofil K/ul 5,2 Refans değeri 1,5 -5
  Yardımcı olur musunuz.

 • Sibel T Posted 03 Haziran 2020 18:48

  İyi günler 6 haftalık hamileyim
  Hemogram degerlerim
  EOZİNOFİL K/ul 0,02 referans değeri 0,03-0,27
  MPV fL 12,2 Refans değeri 6,5 -11
  NÖTROFİL K/ul 5,2 Refans değeri 1,5-5
  Yardımcı olur musunuz.
  Teşekkürler

 • DENİZ BİRBEN Posted 11 Haziran 2020 14:09

  Close

  Merhabalar ,
  01.06.2020 10:36 Tarihi itibariyleYaptırmış olduğum kan tahlil sonuçlarım ekteki gibidir.Lütfen benim için yorumlayabilirmisiniz
  Çok teşekkürler
  İyi günler

  Sedimentasyon 1/2 : 2mm
  Sedimentasyon 1 : 4mm

  01.06.2020 10:36 Tam Kan (Hemogram)

  WBC : 6.21 10^3/µL 4.00 – 10.00
  RBC : 4.64 10^6/µL 4.00 – 5.50
  HGB : 148 g/L 120 – 160
  HCT : 43.9 % 40.0 – 54.0
  PLT : 164 10^3/µL 100 – 350
  MCV : 94.7 fL 80.0 – 100.0
  MCH : 31.8 pg 27.0 – 34.0
  MCHC : 336 g/L 320.0 – 360.0
  NE% : 58.4 % 50.0 – 70.0
  NE# : 3.62 10^3/µL 2.00 – 7.00
  MO% : 6.4 % 3.0 – 12.0
  MO# : 0.4 10^3/µL 0.12 – 1.20
  LY% : 26.9 % 20.0 – 40.0
  LY# : 1.67 10^3/µL 0.80 – 4.00
  EO% : 7.3 % 0.5 – 5.0
  EO# : 0.46 10^3/µL 0.02 – 0.50
  BA% : 1 % 0.0 – 1.0
  BA# : 0.06 10^3/µL 0.00 – 0.10
  RDW SD : 42.3 FL 35.0 – 56.0
  RDW CV : 12.7 % 11.0 – 16.0
  PDW : 16.3 15.0 – 17.0
  PCT : 0.16 0.108 – 0.282
  MPV : 10 fL 6.5 – 12.0
  P-LCR : 27 % 11 – 45
  Glukoz : 144 mg/dl
  70 – 100 126 mg/dL Diabet.

  Kan üre azotu (BUN) : 36 mg/dl 17 – 50
  Kreatinin : 0.84 mg/dL 0.51 – 1.17
  Kreatinin : 99 mL/dk /1.73 m²
  Ürik asit : 5.37 mg/dl 3.5 – 7.2
  Aspartat transaminaz (AST) : 16 U/l 0 – 40
  Alanin aminotransferaz (ALT) : 9 U/l 0 – 50
  Gamma glutamil transferaz (GGT) : 13 U/l 0 – 55
  Alkalen fosfataz : 60 U/l 30 – 120
  Kreatin kinaz (CK) : 93 U/I 0 – 171
  Laktik Dehidrogenaz (LDH) : 178 U/l 110 – 250
  Trigliserid : 54 mg/dl
  0 – 200 >150mg/dL Erkek kardiovasküler hast riski! >150mg/dL Kad1n kardiovasküler hast riski!
  Kolesterol : 248 mg/dl
  0 – 200 >200 mg/dL Kardiovasküler hastal1k riski!
  LDL kolesterol : 170 mg/dl 60 – 130
  HDL kolesterol : 67 mg/dl
  0 – 55 <40mg/dL Erkek kardiovasküler hast riski! <50mg/dL Kad1n kardiovasküler hast riski!

  Protein (serum ve vucut sıvıları) (her biri) : 72.89 g/L 66 – 83 BİRİM DEĞİŞMİŞTİR.DİKKAT EDİNİZ!
  Albümin : 42.43 g/L 35 – 52 BİRİM DEĞİŞMİŞTİR.DİKKAT EDİNİZ!
  Kalsiyum (Ca) : 10.01 mg/dl 8.8 – 10.6
  Fosfor (P) : 2.96 mg/dl 2.5 – 4.5
  Bilirubin (total,direkt), her biri : 0.39 mg/dl 0.3 – 1.2
  Demir (serum) : 789 µg/L 500 – 1800 BİRİM DEĞİŞMİŞTİR.DİKKAT EDİNİZ!
  Demir bağlama kapasitesi : 3026 µg/L 2280 – 4280 BİRİM DEĞİŞMİŞTİR.DİKKAT EDİNİZ!
  Demir bağlama kapasitesi : 2237 µg/L 1550 – 3550 BİRİM DEĞİŞMİŞTİR.DİKKAT EDİNİZ!
  Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında) (her biri) : 136 mmol/l 134 – 146
  Potasyum : 5.03 mmol/ l3.5 – 5.1
  CRP, türbidimetrik : 2.05 mg/L 0 – 5
  Magnezyum : 1.82 mg/dL 1.8 – 2.6
  Glikozile hemoglobin (Hb A1C) : 7.26 % 4.8 – 6.2
  TSH : 1.03 mU/L 0.34 – 5.60
  Serbest T3 : 2.94 ng/L 2.5 – 4.37
  Serbest T4 : 9.4 ng/L 6.1 – 11.2 BİRİM VE REFERANS DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT EDİNİZ LÜTFEN
  Vitamin B12 : 202 ng/L 126.5 – 505
  Ferritin : 44.8 µg/L 23.9 – 336.2
  Folat : 7.79 µg/L 3.1 – 19.9
  PSA (Serbest) : 0.32 µg/L 0.0 – 1
  Tiroglobulin : 115 µg/L 0.73 – 84

 • Neşe Posted 11 Temmuz 2020 13:37

  Merhaba hocam benim hemogram test sonuçum lenfosit % 52,5 RDW 9,9 çıktı ama diğer kan sonuçlarım normal çıktı birde hersene yaptırıyorum bu testi hep lenfosit yüzden normalden yüksek çıkıyor bir sorun varmıdır

 • MUSTAFA Posted 22 Temmuz 2020 11:29

  Merhaba ,
  Ablam daha önce kanser tedavisi gördü,çok şükür atlattık,dün tahlil yaptırtık ancak Eozinofil Yüzdesi 46,5 Eozinofil Sayısı 6,61 çıktı,sizden ricam bu degerler korkulacak bir deger midir?
  çok teşekkür ederim

 • Miraç Posted 10 Ağustos 2020 15:24

  Merhaba ben tam kan testi yaptırdım her şey normal ekg girdim her şey normal,akciğer filmi çektirdim o da normal ama hala şöyle bir sorunum var ben de panik atak var ve 3 dakikada bir derin nefes alma hissi yaşıyorum bazen aldığım nefes bana yetmiyor gibi geliyor ama bir sonraki yetiyor 21 yaşındayım ve çıldırmak üzereyim belirtileri okuyup duruyorum lütfen yardımcı olun

 • Gizem Posted 01 Eylül 2020 23:58

  Hocam merhabalar, ben 27 yaşındayım. 4 senedir lenf bezlerim ile uğraşıyorum ama bir teşhis vs. Bir şey yok bir çok ta rahatsızlığım var teşhis konulamayan. bugün başka bir doktor a gittiğimde tahlil yapıldı plt değerim 145 çıkmış doktor tahlillerimin çok iyi olduğunu söyledi ama normal mi acaba bir de size danışmak istedim iyi günler dilerim.

 • Kübra Posted 11 Eylül 2020 04:42

  Merhaba, kan tahlilimde çıkan sonuçlar; Hemogram, HGB:10,2 g/dL HCT:33.2% MCV:75.7 fL MCH:23.1 pg MCHC:30.6 g/dl RDW-SW:16.9

  Bu değerler ne ifade etmektedir?

 • Mine Posted 16 Eylül 2020 11:52

  Mon% değeri 10.2 bir sorun varmı acaba yüksek mi

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *