Down Sendromu ve Gebelik Tarama Testleri

Paylaş

Down Sendromu_kucukDown’s Sendromu Nedir?

Down’s Sendromu fetüsün hücrelerinde fazladan bir 21 numaralı kromozomun varlığıyla tanımlanır. Tarama yapılmayan bir toplumda yaklaşık her 500 bebekten biri Down’s Sendrom’lu olarak doğar. Genellikle kalıtımsal değildir; bu nedenle ailede Down’s Sendromu öyküsü olmasa bile bebek bu hastalıkla doğabilir.

Down’s Sendromu şiddetli öğrenme bozukluğunun en yaygın sebeplerinden biridir ve genellikle kalp yetmezlikleri ya da görme veya işitme bozuklukları gibi başka fiziksel problemlerle de ilişkilendirilir. Bebek doğmadan önce özrün derecesini belirlemek mümkün değildir. Yaklaşık 10 Down’s Sendromlu bebekten 9’u ilk yıllarında hayatta kalır ve bu bebeklerin neredeyse yarısı 60’lı yaşlara ulaşırlar.

 

Açık Nöral Tüp Defektleri Nelerdir?

Nöral tüp defektlerinin (NTD’ler) iki ana tipi spina bifida ve anansefalidir.

Spina bifida’lı bebeklerin omurgalarındaki kemiklerinde bir boşluk vardır ve bu boşluk vücudun alt tarafını kontrol eden sinirlerde bir hasara neden olabilir. Bu da bacakların zayıflamasına, felce, ve bazen de bağırsak ve mesane problemlerine sebep olur. Spina bifida’lı bebekler aynı zamanda beyinlerinde su toplanmasına, yani hidrosefaliye daha yatkındırlar. Hidrosefali cerrahi müdahaleyle tedavi edilebilir ama duyma bozukluklarına sebep olabilir.

Anansefali’li bebeklerde kafatasının büyük bir kısmı eksiktir ve bu nedenle beyin olması gerektiği gibi oluşmaz. Bu bebekler her zaman doğmadan ya da doğduktan hemen sonra hayatlarını kaybederler.

Spina bifida’lı yaklaşık her 5 bebekten birinde omurgadaki boşluk deri ya da kalın doku tabakasıyla örtülür. Buna kapalı spina bifida denir ve kan testleriyle tespit edilemez. Bu durum genellikle açık spina bifida’dan daha az şiddetlidir.

 

Kombine Test Neleri İçerir?

Kombine test en doğru şekilde gebeliğin 11. haftasında yapılır, ama 10 ve 13. haftalar arasındaki herhangi bir zaman da kabul edilebilir. Kanınızdan bir örnek alınır ve aynı zamanda bir ultason taraması yapılır. Kanınızdaki iki adet Down’s Sendromu markerı ve bir adet ultrason markerı ölçülür.

Bu iki kan markerı şunlardır:

(i)                Gebelikle ilintili plazma protein-A (PAPP-A)

(ii)              Serbest ß insan koryonik gonadotropin (serbest ß–hCG)

Ve ultrason markerı şudur:

(iii)            Ense kalınlığı(NT)

Down’s Sendromlu gebeliklerde PAPP-A düşme eğilimi gösterirken, NT ve serbest ß-hCG yükselme eğilimi gösterirler.

Bu üç markerın değerleri yaşınızla birlikte gebeliğinizdeki Down’s Sendromu riskinin tahmininde kullanılır.

 

Entegre Test Neleri İçerir?

Entegre test iki aşamada uygulanır. Birinci aşamanın en doğru şekilde gebeliğin 11. haftasında yapılır, ama 10 ve 13. haftalar arasındaki herhangi bir zaman da kabul edilebilir. İkinci aşama en doğru şekilde 15 veya 16. haftalarda ve maksimum 22. haftaya kadar yapılır.

Birinci aşamada yapılanlar:

(i)                Gestasyonel yaşı kesin olarak belirlemek ve nükal saydamlık  (NT) kalınlığını (bebeğin boyununun arka kısmındaki bir alan) ölçmek için ultrason taraması

(ii)              Gebelikle ilintili plazma protein-A (PAPP-A) konsantrasyonunun belirlenmesi için kan örneği alınması

(iii)            Size bir kan örneği kiti verilmesi ve testin ikinci aşaması için tekrar bir kan örneği alınması amacıyla bir tarih önerilmesi

İkinci aşamada yapılanlar:

(i)                Aşağıdaki markerların konsantrasyonlarının belirlenmesi için ikinci bir kan örneği alınması:

i.      Alfa-fetoprotein (AFP)

ii.      Serbest ß insan koryonik gonadotropin (serbest ß-hCG)

iii.      Birleşmemiş oestriol (uE3)

iv.      İnhibinA

(ii)              Birinci ve ikinci aşamalardaki ölçümlerin tek bir tarama sonucuna entegre edilmesi. NT ölçümü ve kanınızdaki beş markerın seviyeleri yaşınızla birlikte kullanılarak Down’s Sendrom’lu gebelik riski belirlenir.

Down’s Sendromlu gebeliklerde PAPP-A, AFP ve uE3 seviyeleri düşme eğilimi gösterirken,  NT ölçümleri, serbest ß-hCG ve inhibin seviyeleri yükselme eğilimi gösterirler.

İkinci kan örneğindeki AFP seviyesi aynı zamanda artmış açık spina bifida veya anansefali risklerinin belirlenmesi için kullanılır.

 

Riski Belirlemek İçin Neden İkinci Aşamaya Kadar Beklenir?

Çünkü her iki aşamada elde edilen bilgilerle bulunan sonuç yalnızca tek bir aşamada elde edilen bilgilerle bulunan sonuçtan daha güvenilir ve daha etkilidir. Bu yolla sorunlu ve sorunlu olmayan gebelikler daha etkili bir şekilde ayırt edilebilir, Down’s Sendrom’lu bir gebeliğin belirlenememe riski azalır, ve amniyosentez ya da koryonik vilüs örnekleme (CVS) gibi invaziv tanı testleri gereksinimi olasılığı düşer.

 

Dörtlü Test Neleri İçerir?

Hamileliğinizin 14. ila 22. haftaları arasında kan örneğiniz alınır (açık nöral tüp defektlerini taramak için en erken zaman 15. haftadır). Hamileliğin safhası en gerçekçi olarak ultrason ile belirlenir.Kanınızdaki dört hormonun seviyesi ölçülür ve hamilelik döneminizin ortalama seviyeleriyle karşılaştırılır. Bu maddeler:

(i)                Alfa-fetoprotein (AFP)

(ii)              Serbest Estradiol

(iii)Serbest ß insan koryonik gonadotropin (serbest ß–hCG)

(iv)inhibinA

Bu dört maddenin konsantrasyonu yaşınızla birlikte hamileliğinizdeki Down Sendromu riskinin tahmini için kullanılır.

Down’s Sendromlu gebeliklerde AFP ve uE3 seviyeleri düşme eğilimi gösterirken, serbest ß-hCG ve inhibin seviyeleri yükselme eğilimi gösterirler.

AFP seviyesi aynı zamanda artmış açık spina bifida veya anansefali risklerinin belirlenmesi için kullanılır.

 

‘Risk’ Nedir?

Risk bir olayın gerçekleşme olasılığıdır. Örneğin, 100’de 1 Down’s Sendromu riski demek, bu testi yaptırıp bu sonucu alan her 100 kadından birinin bebeği Down’s Sendrom’lu iken, kalan 99 bebekte Down’s Sendromu gözlenmeyeceği anlamına gelir. Bu başka bir deyişle bebeğin %1 Down’s Sendrom’lu olacağı, %99 Down Sendrom’lu olmayacağı demektir.

 

Test Sonuçları Ne Kadar Zamanda Belli Olur?

Sonucunuz genellikle örneğinizin laboratuvara ulaşmasından itibaren üç iş günü içinde hazır olur ve doktorunuza gönderilir.

Test sonucu tarama-pozitif ya da tarama-negatiftir.

 

Down’s Sendromu İçin Tarama-Pozitif Sonucu Ne Anlama Gelir?

Tarama-pozitif sonucu Down’s Sendromlu bir bebek sahibi olma bakımından yüksek risk grubu içerisinde olduğunuz anlamına gelir. Yüksek risk grubundaysanız, size tanı amaçlı amniyosentez ve ya büyük ihtimalle koryonik villüs örneklemesi (CVS) önerilecektir.

Down’s Sendromu riski 200’de 1 ve üzerindeyse sonuç tarama-pozitiftir. Tarama yapılan yaklaşık her 20 kadından biri bu gurubun içinde yer alır.

Tarama-pozitif sonucu alan çoğu kadının bebeği Down’s Sendrom’lu değildirÖrneğin, Down’s Sendromu sonucu tarama-pozitif olan 20 kadından yalnızca bir tanesinin bebeği Down’s Sendrom’ludur.

 

Açık Nöral Tüp Defektleri İçin Tarama-Pozitif Sonucu Ne Anlama Gelir?

Tarama-pozitif sonucu açık nöral tüp defektli bebek sahibi olma bakımından artmış risk grubunda olduğunuz anlamına gelir.  Eğer sonuç tarama-pozitifse gebeliğinizin 18 ila 22. haftalarında ultrason taramasından ve muayeneden geçmeniz ve büyük olasılıkla amniyosentez yaptırmanız önerilecektir.

AFP seviyesi iki veya daha yüksekse ve gebelik evrenizin normal seviyesinin yarım katıysa sonuç tarama-pozitiftir.

 

Tarama-Negatif Sonucu Ne Anlama Gelir?

Eğer dörtlü test sonucunda Down’s Sendromu riski 200’de 1’in altındaysa, ya da AFP seviyesi ikinin altında ve gebelik evrenizin normal seviyesinin yarım katıysa, sonuç tarama-negatif’tir ve tanı amaçlı testler genellikle önerilmez.

Tarama-negatif sonucu Down’s Sendromlu ya da açık nöral tüp defektli bebek sahibi olmanızın az olduğu anlamına gelse de, bu anomalilerden birinin mevcut olması olasılığını tamamen yok sayamaz.

 

Tarama Testi Tüm Sorunlu Gebelikleri Ortaya Çıkarabilir mi?

Hayır. Yaklaşık 5 Down’s Sendromu vakasından 4’ü ortaya çıkar (tarama-pozitif olarak sınıflandırılır). Bu her 5 Down’s Sendromlu gebelikten birinin belirlenemediği anlamına gelmektedir (tarama-negatif olarak sınıflandırılmıştır).

Yaklaşık 5 açık spina bifida vakasından 4’ü açığa çıkarılırken, 5 vakadan biri gözden kaçırılır. Neredeyse anansefalili tüm vakalar tespit edilir.

 

Neden Tarama-Negatif Sonuç Bulunan Kadınlar zaman zaman Down Sendrom’lu ya da Açık Nöral Tüp Defektli Bebek Sahibi Olurlar?

Bir kadının, özellikle tarama-negatif sonucu almış bir kadının Down’s Sendrom’lu ya da açık nöral tüp defektli bir bebek sahibi olması alışılagelmiş bir durum değildir; ama bu bazen gerçekleşir.

Bu tarama testinin sorunlu ve sorunlu olmayan gebelikleri tamamen ayırt edememesinden kaynaklanmaktadır. Risk ne kadar küçük olursa olsun, bu test Down’s Sendrom’lu ya da açık nöral tüp defektli bir bebek doğması olasılığını tamamen ortadan kaldıramaz.

 

Başka Anormaliler de Tespit Edilebilir Mi?

Evet, dörtlü testte kullanılan ölçümlerin bir kısmı aynı zamanda Edwards’ Sendromu (trizomi 18) bakımından yüksek risk taşıyan gebelikleri de tespit edebilir.

Edwards’ Sendromu nadir (7000’de bir doğumda) ve genellikle öldürücü bir anomalidir. Fetüsün hücrelerinde fazladan bir 18 numaralı kromozomun varlığı nedeniyle ortaya çıkar. Eğer riskiniz 100’de 1 ya da daha fazlaysa, bir başka ultrason muayenesinden geçmeniz ve amniyosentez yaptırmanız önerilecektir. Dörtlü test 10 Edwards’ Sendrom’lu gebelikten 6’sını belirleyebilmektedir.

 

Yaş Neden Önemlidir?

Herhangi bir kadın, yaşı ne olursa olsun, Down’s Sendrom’lu bir bebek sahibi olabilir; fakat bunun gerçekleşme olasılığı kadının yaşı ilerledikçe artmaktadır. Bu nedenle yaş, gebelikte Down’s Sendromu riski belirleme sırasında önemli bir faktördür. Bu aynı zamanda yaşı daha ileri bir kadının yüksek risk grubunda (tarama-pozitif) bulunması olasılığının ve dolayısıyla başka tanı testleri yapılması gerekliliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Maternal Yaş Grubu (Yıl)

Tarama-Pozitif Sonuç Olasılığı

Down’s Sendrom’lu Gebelik Belirlenme Oranı (%)

25’in altı

25-29

30-34

35-39

40-44

45 ve üstü

60’da 1

50’de 1

30’da 1

10’da 1

4’te 1

3’te 1

63

66

74

86

94

97

Hepsi

20’de 1

82

(erken mid-trimester tahminleri)

 

hamileTanı Testleri Nelerdir?

Eğer sonucunuz tarama-pozitifse, size bir tanı testi önerilecektir. Bu test genellikle amniyosentez ya da koryonik vilüs örneklemesi (CVS) olabilir. Tanı testi gebeliğinizde gerçekten bir anomali olup olmadığını tespit edecektir.

Amniyosentez: Amniyosentez basit ve yaygın olarak kullanılan bir prosedürdür. Gebeliğin yaklaşık 16. haftasında uygulanır ve abdominal duvardan bir iğne ile geçilerek bebeğin etrafından küçük bir amniyotik sıvı örneği alınması yoluyla yapılır. Bu sıvı bebeğin hücrelerini içerir.

Down’s Sendromu kantitatif floresan polimeraz zincir reaksiyonu (QF-PCR) denen bir teknik kullanılarak teşhis edilir. Bu teknik hızlı bir Down’s Sendromu teşhisi sağlar (amniyosentezden itibaren 48 saat içinde), ve aynı zamanda trizomi 18 ve 13 ile bazen de seks kromozomu anomalilerini teşhis eder. Bazı durumlarda tüm kromozomlar incelenir. Bunun sonuçlanması iki hafta kadar sürebilir.

Koryonik Vilüs Örneklemesi (CVS): Bu test amniyosenteze alternatif olarak önerilebilir. CVS gebeliğin erken döneminde (11 hafta civarı) önerilir ve uygulanması yalnızca birkaç dakika alır. CVS için abdominal duvardan bir iğne ile ya da serviksten sivri bir aletle geçilerek plasental dokudan (lokal anestezi ile) örnek alınır. İğne ultrason taraması rehberliğinde geçirilir. Amniyosentezde olduğu gibi Down Sendromu’nun, trizomi 18 ve 13’ün, ve bazen de seks kromozomu anomalilerinin hızlı teşhisi için QF-PCR kullanılır. Bazı durumlarda tüm kromozomlar incelenir. Bunun sonuçlanması iki hafta kadar sürebilir.

Küçük bir olasılıkla (yaklaşık 100’de 1), CVS nihai bir teşhis sağlayamayabilir. Böyle bir durumda amniyosentez yaptırmanız gerekmektedir.

Bu tanı testleri bebeğimde hiçbir doğum bozukluğu olmadığını garanti edebilir mi?

Hiçbir test bebeğinizde hiçbir doğum bozukluğu olmadığını garanti edemez; ama eğer amniyosentezin ya da CVS’in sonucu negatifse, bebeğinizde Down’s Sendromu, trizomi 18, 13, ve seks kromozomu anomalileri olmadığı neredeyse kesin olarak söylenebilir.

Amniyosentez ya da CVS testleri güvenli midir?

Amniyosentez ve CVS yıllardır yapılmakta olan prosedürlerdir. Güvenlikleri dikkatlice incelenmiştir ve amniyosentez ya da CVS olan her 100 kadından yalnızca 1’inde prosedür nedeniyle düşük gerçekleşebileceği belirlenmiştir.

Detaylı Ultrason Taraması:

Anansefali ve Spina Bifida: Detaylı tarama anansefali ve açık spina bifida’nın teşhisi için kullanılır.

Down’s Sendromu: Ultrason taraması ile Down’s Sendromu’nu teşhis etmek mümkün değildir. Fakat Down’s Sendromu ile ilişkilendirilebilecek bir takım fiziksel özellikler 18 ve 22. haftalar arasındaki ultrason taramalarında görülebilir. Eğer bu özelliklerden biri görülürse bu bir tanı testi yapılması gerekliliğini gösterebilir ama bu özelliklerin gözlenmemesi Down’s Sendromu riskini tamamen göz ardı edemez.

 

Eğer Problemli Bir Gebeliğim Yoksa, Sonucum Neden Tarama-Pozitif Çıkar?

Tarama testi sonuçları yaşınız ve kan marker seviyelerinizle bağıntılıdır. Dolayısıyla, eğer yaşınız ileriyse, AFP veya uE3 düzeyleriniz düşükse, ve eğer inhibin veya serbest ß-hCG seviyeleriniz yüksekse, tarama-pozitif sonucu alma olasılığınız daha fazladır. Fakat, bu dört maddenin seviyelerinin doğal olarak her kadında değiştiği göz önüne alındığında, genellikle bir kadının düşük ya da yüksek seviyelere sahip olmasının belirgin bir sebebi yoktur. Bu nedenle, tarama-pozitif sonucu alan çoğu kadında problemli gebelik gözlenmez. Tarama-pozitif sonucu yalnızca kişinin yüksek risk grubu içerisinde olduğunu gösterir ve bir tanı testine ihtiyacımız olduğunu bilmemizi sağlar.

 

Bebeğimde Down’s Sendromu ya da Nöral Tüp Defekti Varsa Ne Olur?

Unutulmamalıdır ki, dörtlü test sonuçlarınız tarama-pozitif olsa bile, bebeğinizde Down’s Sendromu ya da açık nöral tüp defekti olmama olasılığı daha yüksektir. Eğer bebeğinizde bu anomalilerden biri varsa, bunun sonuçlarını öğrenmek ve opsiyonlarınızı değerlendirmek üzere bir danışmana yönlendirileceksiniz. Eğer gebeliğinizi sürdürmeye karar verirseniz, bebeğinizle doğru şekilde ilgilenmek için özel yardım ve destek almak üzere birilerine danışabilirsiniz. Eğer gebeliğinizi sonlandırmaya karar verirseniz, doktorunuz gerekli işlemleri sizin için yapabilir.

234 Comments

 • fatma günaydın Posted 07 Ocak 2015 23:38

  20 haftalık hamileyim dün bebeğimizin kalbinde ve bagırsağında beyazlık göründü sorunlu gebelıklere bakan doktora gittik o da aynı şeyi gördü fakat anne karnından sıvı alınacak kadar bi şey görmüyorum gerek yok ama isterseniz yaptırın dedi fakat hala endişeliyim bebeğim sıkıntılı doğar mı yada yüzde kaç? lütfen yardım edin :'(

 • admin Posted 09 Ocak 2015 11:58

  Merhaba Fatma Hanım,

  Sizinle ilgilenen ve hamileliğinizin başlangıcından itibaren gelişimini takip etmiş olan doktorunuz size bu konuda en doğru öneriyi verebilecektir. Böyle bir tavsiyede bulunmak yetkimiz dahilinde değildir. Ancak doktorunuzun karnınızdan sıvı alınmasını gerekli bulması durumunda memnuniyetle yardımcı olmak isteriz.

  Sorunsuz bir doğum ve bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz.

  Saygılarımızla.
  Denge Tıp Laboratuvarı ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi

 • yuksel çkır Posted 24 Şubat 2015 16:25

  Merhaba, 37 yaşındayım ve 13 haftalık hamileyim 2 li test yapıldı sonuçlarım ;

  PAPP-A 4300 mIU/L
  1.TRİMESTR (DOWN SENDROMU) TARAMA, TEKİL
  .
  .
  SERBEST BETA-HCG 42.35

  sonuçlarım çıktı bu değerler normal mi?

  • Gizem topal Posted 11 Temmuz 2016 22:06

   Merhaba bugun ikili test sonucumuzu aldik uultrason muayenemizde hersey normal cikti doktorumuz ikili teste bakinca duskte olsa risk var gb dedi fakulteye yonlendirdi sonuclarim PAPP-A 231.1 mom 0.38, T-hcg 132.2 mom 1.87,nt 2.30 mom 1.41 dowm riski 1.253 sinir deger 1.250 sadece yas 1:1390 trisomi 18/13 1:11300 sinir deger 1:101 sonuclarda cutoff degerinin altindadir yaziyor doktor yok gb dedi ama genede bi danisin fakulteye dedi sizce sonuclarim nasil

 • müşerref yz Posted 13 Nisan 2015 19:59

  iyi günler 36 yaşındayım.13.haftalık hamileyim önceki gebeliğimde cvs uygulaması ile down sendoromu teşhisi konuldu şu andada riskim yüksek görüldüğü için cvs uygulaması tekrarlandı. sonucumuzda trizomi 18 ve 21 normal 13.kromozom için incelenen 8 marker de 1:1 speaker gözlendi diye ifade var bu kısa zamanlı çıkan test sonucu.uzun süreli olanda 1 aya kadar çıkacak doktor ultrason bulguları normal dedi.ama yinede sonucumuzu beklememiz gerekiyor dedi. yinede endişelerim çok fazla bu ifadde trizomi 13 ün varlığından bahsedilmektemi yoksa olasılığından mı bahsediyor cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • admin Posted 14 Nisan 2015 10:22

   Merhaba Müşerref Hanım,

   Bu ifadede yalnızca olasılıktan bahsedilmektedir. Doktorunuzun da bahsettiği üzere uzun süreli test en doğru sonucu verecektir.

   Sağlıklı bir gebelik ve sorunsuz bir doğum gerçekleştirmenizi dileriz.

   Saygılarımızla.

 • Münevver Çeltikci Posted 27 Nisan 2015 22:41

  Merhaba benim ikili testimde 1.74 çıktı ve bana doktorum su aldırmam gerektiğini söyledi emin olmak için ben çok korkuyorum ve psikolejim bozuldu ne yapmam gerekiyor lütfen bana yardımcı olun şimdiden teşekkürler:(

  • admin Posted 02 Mayıs 2015 06:04

   Merhaba Münevver Hanım,

   Klinik geçmişinizi bilen ve sizi muayene eden doktorunuz bu konuda en doğru kararı verecektir. İkili test sonucunuz kesinlikle kötü bir durum olduğunu göstermiyor. Su aldırdıktan sonra en doğru sonucu alacaksınız. Bu arada endişelenip bebeğinizi üzmeyin. Sağlıklı bir gebelik dileriz.

   Saygılarımızla.

 • Semra coşkun Posted 13 Mart 2016 01:30

  İi günler biz cvs yaptırdık çocuğumuz down sendromu olduğu tespit edildi ama aldırmadık. Sonucun olumsuz çıkma ihtimali varmı biz allahtan ümidimizi hiç kesmedik ama kendimizi bunada hazırlıklı hale getirmeyw çalıştık nasıl yetişeceği eğitimi sağlığı ve bütün konularda eşimle birlikte ayrıntılı araştırmalar yaptık bazı gözlemlediğimiz down sendromlu çocukların aileleriyle iletişime geçtik ama içimizde hala bir ümit var.

  • admin Posted 14 Mart 2016 18:16

   Merhaba Semra Hanım,

   CVS yapıldığı zaman sonucun doğru olmama ihtimali ne yazık ki çok çok düşüktür. Sizin yaptığınız gibi ön araştırmaları yapıp hazırlıklı olmak en doğrusu. Ancak yine de biz de ümidinizi paylaşıyoruz ve sizin için dua ediyor olacağız.

   Saygılarımızla.

 • gizem topal Posted 12 Temmuz 2016 12:50

  merhaba ben 24 yasındayım ve 12 haftada 2 li test yaptırdım ultrason muayenemde hersey normal cıktı 2 li teste doktor bakınca düşük risk var dedi fakülteyede sormam gerektiğini söyledi sizce sonuclaım nasıl

  PAPP-A 231.1 MOM 0.38
  T-HCG 132.2 MOM 1.87
  NT 2.30 MOM 1.41
  CRL 63.4 MM

  RİSK DEGERLENDİRMESİ

  DOWN SENDORMU RİSK 1:253 SINIR DEGER 1:250
  SADECE YAŞ 1:1390

  TRİSOMİ18/13 1:11300 SINIR DEGER 1:101

  DOWN SENDROM RİSKİ CUTOFF DEGERİNİN ALTINDADIR.
  DOWN SENDROM İÇİN BİYOKİMYASAL RİSK :1.98

  TRİSOMİ 18/13 RİSKİ CUTOFF DEGERİNİN ALTINDADIR

  SİZCE SONUCLARIM NASIL ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM .

  • admin Posted 17 Temmuz 2016 13:15

   Merhaba Gizem Hanım,

   Sonuçlarınız riskli görünmese de risk sınırına çok yakın bulunduğundan doktorunuzun yaklaşımını son derece titiz ve etik bulduğumuzu bildirmek isteriz. Ancak,bu test bir tarama testidir.Yani tespit edilen riskin doğruluk payı %60 civarındadır. Amacı, test riskli oran verirse, bir sonraki kesin aşamaya doktorunuzu yönlendirmektir. Risk görünmüyorsa, tamamen göz ardı edilmese de, doktorunuz gebeliğinizi normal olarak izlemeye devam eder. Riskli göründüğü zaman ise mutlaka bir sonraki kesinleştirme aşamaları olan anne kanında genetik fetal DNA üzerinden %99.9 kesin saptama testlerine veya anne karnından sıvı alarak bu sıvıda genetik bebek kromozom analizlerine bakılır. Bu testler pahalıdır. Amniosentez de bir miktar risk taşıdığından bu ilk yaptırdığınız testle takibe başlanmaktadır. Bu verdiğimiz bilgilere göre sizin riskiniz 1/250 olması gerekirken 1/253 tür. Yani sizin durumunuzdaki 253 gebeden birinin sorunlu bebek dogurma olasılıgı vardır demektir. Normal sınır 250’de 1 gebeliktir; bizim genelde aldığımız sonuçlar ise 1/500 ve üzeridir. Sınıra yakın olmanız nedeniyle doktorunuz emin olabilmek adına ikili test önermiştir. İkili testin bir sonraki aşaması 3lü testtir ve 18-22. haftalarda yapılır. Burada da risk görülürse o zaman bir sonraki aşamaya geçilebilir; veya bir hastane ortamında amniosentez yaptırıp şimdiden kesin sonuca varılabilir. Bu karar sizindir.

   Umarız tatmin edici bilgiler verebilmişizdir. Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • aysel Posted 22 Temmuz 2016 08:40

  merhaba ben dortlu tes yaptirdim sinara fazla dayanmis dedi doktor 200yuzlerde dedi ama ben fazla annamadim yani yuzde 40 oraninda dedi karnindan su aldirmam gerektigini soyledi sonuc icin ama bebeyinizin dusme ve olme riski olabilir su alirsakdedi herseyi gozunuzun onune alin dedi eger ben fazla merak ediyorum derseniz suyu alirim dedi ben razi gelemedi karnimda hareket ederken 4bucuk aylik hamileyim birsey okursa kendimi affedemem diye ne yapmam gerekiyo bilmiyorum eger birsey varsa ne yaparim bilmiyorum

  • admin Posted 01 Ağustos 2016 15:03

   Merhaba Aysel Hanım,

   Yaptırılan test sonucu %55-60 oranında sağlıksız bebek riski göstermektedir. Doktorunuz kesin olup olmadığını ancak anne karnında yapılan fetal DNA testi veya karından sıvı alarak söyleyebilir. Tabii sıvı alımı ehil ellerde yapılmalıdır, ancak sağlıksız bebek doğurmanın da riski büyüktür. Günümüz teknolojisinde bu yöntem sırasında düşük riski çok azdır. Yine de konu ile ilgili endişeniz varsa doktorunuzun yönlendirmesi ile karından sıvı alımına alternatif olarak genetik analiz yolunu seçebilirsiniz. Sağlıklı bir gebelik dileriz.

   Saygılarımızla.

 • esra Posted 01 Ağustos 2016 22:39

  Hocam merhaba, 37 yaşındayım,18 haftalık hamileyim 2li testim normAl çıktı yas riski 169 çıkınca 4 lu istedi drum yine yas riski cikti , 235 . Amniyosentez yada kan testi dei kafam karıştı ve çok korkuyorum ….

  • admin Posted 02 Ağustos 2016 14:59

   Merhaba Esra Hanım,

   İkili ve dörtlü testler tarama testleridir. Test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki ikili teste göre 169, dörtlü teste göre 235 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Ayrıca, tarama testlerinde tespit edilen riskin doğruluk payı ikili testte %60, dörtlü testte %75 civarındadır. Bu testlerin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül ikili ve dörtlü tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   Günümüz teknolojisinde amniyosentez sırasında düşük riski çok azdır; ancak sıvı alımı mutlaka ehil ellerde yapılmalıdır. Yine de konu ile ilgili endişeniz varsa doktorunuzun yönlendirmesi ile karından sıvı alımına alternatif olarak daha pahalı olan kandan genetik analiz yolunu seçebilirsiniz.

   Umarız tatmin edici bilgiler verebilmişizdir. Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Kelebek124 Posted 14 Ağustos 2016 19:01

  Benim sonuclarim down sendrom riski1:28
  Trisomi 13/18 riski: 1;99000 yas riski 1:1090 pApA 0.42 mom thcg 3.72 mom biyokimyasal risk 1/24

  • admin Posted 17 Ağustos 2016 15:26

   Merhaba Burcu Hanım,

   Test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. Testin doğruluk payı %60-70 civarındadır. Bu testlerin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül testlere ihtiyaç duyarız.

   Ancak sizin test sonuçlarınız yüksek risk göstermekte ve sizin durumunuzdaki 28 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söylemektedir. Bu doğrultuda doktorunuz ile hemen iletişime geçip bir sonraki adım olan amniyosentez ya da genetik testler için bilgi almanızı öneririz.

   Saygılarımızla.

 • Ayşe Posted 19 Ağustos 2016 19:34

  Merhaba ben 32 yaşındayım 18 haftalık hamileyim dörtlü tarama testi sonuçlarım yaş riski1 :622 Nöral tüp defekt afp 1,01. Trimsomy 18 riski 1:88 ue3 0,43 ayrıntılı ultrason önerdi doktorum sıvı alınmasına gerek varmı risk taşıyonuyum

  • admin Posted 19 Ağustos 2016 21:34

   Merhaba Ayşe Hanım,

   Test sonucunuzun anlamı sizin durumunuzdaki 88 gebeden birinin Trisomy 18 sorunu taşıyan bir bebek doğurma olasılığı olduğunu söylemektedir; ancak bu sonuç kesinlikle sağlıksız bir bebek taşıdığınız anlamına gelmez. Dörtlü testte tespit edilen riskin doğruluk payı %75 civarındadır. Tarama testlerinin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   1:88 yüksek bir risk oranı olduğu için doktorunuzun sizi bir sonraki, daha yüksek doğruluk payı ile sonuç veren testlere yönlendirmesi doğru bir yaklaşımdır. Detaylı ultrasonda bir risk görülmesi durumunda yine doktorunuzun sizi karından sıvı alımı, ya da alternatif olarak daha pahalı olan kandan genetik analiz yoluna mutlaka yönlendirecektir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Canan öztürk Posted 02 Eylül 2016 13:13

  Ben 16+3haftalık hamileyim 2 li test sonucum biraz riskli cıktı yani 1/250 olması gereken sınır bende 1/150 cıktı bana amniyosentez yada anneden kan alıp yurdısına yollamayı onedıler bende amnıyosentezden korktugum için kan aldırıp yurtdısına yollattık gelen sonuç 10000/1 bu sonuç iyimi kafam okadar karısıkkı

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:36

   Merhaba Canan Hanım,

   2’li testlerin doğruluk oranı düşüktür ve amaçları herkesin daha pahalı olan genetik veya daha riskli olan amniyosentez testlerinin yaptırmasındansa bir ön risk taraması yapmak, ön taramada yüksek risk oranı görülen kişileri bu testlere yönlendirmektir. Sizin de ikili taramanızda yüksek risk çıkmış, bu doğrultuda doktorunuz sizi yapması gerektiği şekilde daha yüksek doğruluk oranına sahip testlere yönlendirmiş. Doğruluk oranı %99 olan genetik test sonucunuz riskinizin oldukça düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu nedenle içiniz rahat olsun.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz.

   Saygılarımızla.

 • Canan öztürk Posted 02 Eylül 2016 13:14

  Acil cvp lütfennn???

 • Dilan simsek Posted 02 Eylül 2016 18:38

  merhaba 18 haftalik gebeyim uclu tarama testi oldum cuma gunu ultrasonla baktilar hersey yolunda dediler kanı persembe yani 5 gun sonra aldilar fakat iki kolumdan ayri ayri alindi damar bulamadiklari icin ve iki ayri alinan iki tup kani bir tupte birlestirdiler.kan degerlerimde nöral tüp defekti 1:166 cikti yasim 23 ikili taramamda temiz cikmisti endiselenilecek bir sonuc mu acaba ?

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:42

   Merhaba Dilan Hanım,

   İki kolunuzdan alınan kanın birleştirilmiş olması başka bir kişinin kanı ile karıştırılmamış olduğu sürece sonucunuzu etkilemez. Üçlü tarama testi sonucunuzun risk oranı yüksek görünüyor. Ancak bu henüz endişelenmeniz gereken bir sonuç değil; test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. İkili testin doğruluk payı %60, dörtlü testin doğruluk payı %75 civarındadır. Bu testlerin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül testlere ihtiyaç duyarız.

   Ancak, test sonucunuz kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmese de, riskinizin yüksek olduğunu ve sizin durumunuzdaki 166 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söylemektedir. Bu doğrultuda, daha kesin sonuçlar almak için doktorunuz ile iletişime geçip bir sonraki adım olan amniyosentez ya da genetik testler için bilgi almanız doğru olacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz.
   Saygılarımızla.

 • Seçil Posted 04 Eylül 2016 09:27

  Merhaba, test sonuclarim:
  Yas: 31
  Kilo:51
  Sigara: evet
  Hcg : 155 3.58 duzeltilmis miom
  Papp_ A 1.61 0.76 duzeltilmis mom
  11+4 haftalik
  Crl 46.9mm
  Nt 1.20 mm
  Nasal bone mevcut
  Kombine risk 1/559 cutt of degerinin altinda
  İkili test 1/111 cutt of degerinin uzerinde
  Yas 1/759
  Trisomy <1/10000 cutt of degerinin altinda

  Doktorum normal dedi ama 1/111 cutt of degeri uzeri yaziyor, sizin yorumunuz nedir? Cocuk Doktoru bir yakin perinatologa gorun dedi.. Tesekkurler

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:48

   Merhaba Seçil Hanım,

   İkili test bir tarama testidir. Test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki 111 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. İkili testte tespit edilen riskin doğruluk payı %60 civarındadır. Bu testin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   Bu nedenle, doktorunuzun önerdiği şekilde test sonucunuzun bir perinatalog tarafından değerlendirilmesi ve daha kesin sonuçlar almak için bir sonraki adım olan amniyosentez ya da genetik testler için bilgi almanız doğru olacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • duygu Posted 04 Eylül 2016 22:13

  Free bhcg : 62.25
  Bhcg mom : 1.6
  PAPP a : 5.821
  PAPP a mom : 1.93

  • admin Posted 09 Eylül 2016 09:49

   Merhaba Duygu Hanım,

   Verdiğiniz bilgiler sonuçlarınızı değerlendirmek için yeterli değildir. Formun alt kısmında yer alan risk oranlarını da bilmemiz gerekmektedir.

   Teşekkür ederiz, saygılarımızla.

 • Selin Akca Posted 08 Eylül 2016 22:06

  Merhaba ben 36 yaşında 117 kg.14 haftakık gebeyim ikili testim down sendrome pozitif 1:178 çıktı şimdi harmony test yapılacak bu
  Bebeğim down sendromlu mu demektir?lütfen ilginizi rica edeceğim…

  • admin Posted 09 Eylül 2016 10:37

   Merhaba Selin Hanım,

   İkili test bir tarama testidir. Test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki 178 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. İkili testte tespit edilen riskin doğruluk payı %60 civarındadır. Bu testin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Harmony test de bu genetik testlerin ticari adıdır.

   Sizin de ikili test risk sonucunuz yüksek göründüğü için, daha doğru sonuç almak ve kesin tanı için bundan sonraki aşamada genetik testler ile ilerlenmesi doğru bir yaklaşımdır. Ancak yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle Harmony test sonucunuz gelmeden endişe etmenize gerek yok.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • figen a. Posted 20 Eylül 2016 17:21

  Merhaba, doğum yapacağım yaş 35 ikili tarama testimde kombine risk 1/650 çıktı. sadece yaş:1/429 Ultrasonda ense kalınlığı 1,5 ve burun gelişimi mevcut. Papp-a:1560,70ng/ml, HCG(T1) :181,3 IU/ML

  Doktorum 1000 in altı risk dedi ve 2 hafta önce fatal dna testi yaptırmamı söyledi. Testi yaptırdım ve bugün hastaneden aradılar ve kanımda taranması gereken dnanın tespit edilmediği gerekirse tekrar kan vermem gerekeceği söylendi.( yada amniyosentez) Ve ben artık kafayı yemek üzereyim. Bu konuda yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler..

  • admin Posted 22 Eylül 2016 11:16

   Merhaba Figen Hanım,

   Kanınızdan alınan örnekte genetik laboratuvarı örnek alımında hata olmuş ise, ya da başka bir nedenle bebeğinizin hücrelerinden testi yapmaya yetecek kadar dna bulamamış olabilir. Bu bir risk olduğu anlamına gelmez. Yeniden kan aldırmanızda hiçbir sakınca yok. Kan sonucunuz çıkmadan da amniyosentez yaptırmanıza gerek yoktur.

   Genel çizgileri ile verdiğiniz sonuçlara baktığımızda, tarama testlerinizde ciddi bir risk görmüyoruz.

   Tarama testleri yaklaşık %60-70 oranında doğru sonuç verdiğinden ancak DNA veya amniyosenteze göre daha düşük maliyetli olduğundan genellikle önce tarama testleri yaptırılır. Daha sonra, bu tarama testlerinde risk görülmesi durumunda, %99 oranında doğruluk payı bulunan daha pahalı olan DNA analizi veya daha riskli olan amniyosenteze başvurulur. Siz tarama testlerinde ciddi bir risk görünmemesine rağmen sanıyoruz daha emin hissetmek için DNA testi yaptırma kararı aldınız.

   Yine de yalnızca buradan yazışarak ve klinik öykünüzü bilmeden doktorunuzun görüşlerinin önüne geçmemizin mümkün olmadığını bilmenizi isteriz. Bu doğrultuda en doğrusu sonuçlarınızın gebeliğinizi takip eden doktorunuz tarafından değerlendirilmesidir.

   Sağlıkl bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

   • figen a. Posted 07 Ekim 2016 15:29

    merhabalar, 1 aylık sıkıntılı bekleyiş sonunda malesef fetal dna testinden sonuç alamadım. Kanda testi yapacak yeterli dna mevcut değilmiş. şu an 18+5 im ultrason kontollerimde herşey normal. doktorum kesin amniyosentez yaptır yada yaptırma demiyor bana bırakıyor. bu konuda bana yol göstermeniz rica olunur. bu arada 18+5 oldum.

    doğum yapacağım yaş 35 ikili tarama testimde kombine risk 1/650 çıktı. sadece yaş:1/429 Ultrasonda ense kalınlığı 1,5 ve burun gelişimi mevcut. Papp-a:1560,70ng/ml, HCG(T1) :181,3 IU/ML

    • admin Posted 07 Ekim 2016 17:46

     Merhaba Figen Hanım,

     Genetik test en az risk taşıyan ve en doğru sonuç veren yöntemlerden biri olsa da, gebeliğin erken dönemlerinde yapıldığında henüz bebek kanı anne kanına yüksek oranda karışmamış olduğunda uzun bekleyişlere ve maliyetine rağmen maalesef bu şekilde sonuçsuz kalabilmektedir.

     İkili test sonucunuz riskli görünmüyor, ancak bu testin doğruluk payı %60. Amniyosentez veya yaptırdığınız ancak sonuç alamadığınız fetal dna testi ise %99 doğruluk oranına sahip. İkili test sonucu riskli bulunduğunda mutlaka bir sonraki test aşamasına yönlenmek gerekir. Ancak risk düşük olduğunda, amniyosentez de bir miktar risk taşıdığı için doktorunuzun kararı size bırakması normal. Bizim de bu bağlamda bir yol göstermemiz oldukça zor. Amniyosentez yaptırmanın artı ve eksilerini teraziye koyarak (düşük miktarda da olsa risk alarak kesin sonuç almak veya risk almadan daha düşük doğruluk oranına sahip olan ikili test sonucu ile yetinmek) kararı siz vermelisiniz.

     Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Rabia çağan Posted 23 Eylül 2016 11:20

  Kombine riskim 1.360 ne yapmalıyım :(((((

  • admin Posted 24 Eylül 2016 11:25

   Merhaba Rabia Hanım,

   Kombine testte 250 ve altı riskli kabul edilir. 360 sınırın üzerindedir. Ancak yine de sınıra yakın bir olduğu değerlendirilerek sizi takip eden doktorunuzun görüşlerini almanız en doğrusu olacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • eylem ozdemir Posted 27 Eylül 2016 10:42

  kombine risk1/269 ıkılı test 1/77 yas 1/186 tromsy 13/8+NT<1/10000

  • eylem ozdemir Posted 27 Eylül 2016 10:43

   YARDIM EDİN COKMU KÖTÜ

  • admin Posted 27 Eylül 2016 21:28

   Merhaba Eylem Hanım,

   Sonuçlarınız NT (nöral tüp defekti) açısından riskli görünmese de kombine test ve ikili test sonuçlarınız risk sınırına yakındır. Ancak bu aşamada endişeye kapılmanıza gerek yok, çünkü sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki ikili teste göre 77, kombine teste göre 269 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler.

   Tarama testlerinde tespit edilen riskin doğruluk payı %60-70 civarındadır. Bu testlerin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Genelde de ikinci aşama testlerde bulgular negatif çıkar.

   Doktorunuz ile görüşüp sonuçlarınızı klinik bulgularınız ile birlikte değerlendirmenizi, bir sonraki test aşaması olan anne kanında bebek genetiği ile ilgili bulgu aranması ve /veya amniyosentez ile kromozom analizi yaptırmanızı tavsiye ederiz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Sena Ulus Posted 29 Eylül 2016 20:45

  Iyi günler ikili taramam 1;180 cikinca cvs yaptirdim sonucu yorumlayabilirmisiniz”koryon villus materyalinden hazirlanan direkt preparasyondan elde edilen metafazlarda bant düzeyi 400/500 bant olup herhangi bir anomali saptanmamistir. Bu test ile fetusteki tek gen hastaliklari, konjenital malformasyonlar, mikrodelesyon ve duplikasonlar ile ancak özel incelemeler ile gösterilebilecek kromozom anomalileri ve düşüş oranli mozaisizm ve maternal hücre kontaminasyonu dislanamaz”
  Kusura bakmayin cok uzun oldu ama merak ettigim 400/500 orani nedir ve benim kromozomum karışmış olabilecegine dair bilgi var midir? Guvenilir bir test olmuş mu amniyosenteze gerek var mi? Çok çok teşekkür ederim

  • admin Posted 02 Ekim 2016 21:37

   Merhaba Sena Hanım,
   Genetik test sonucunuza göre anomali saptanmamıştır. Bu testte ikili veya üçlü test sonucunuz doğrultusunda araştırılan, yani sizi bu testi yaptırmaya yönlendiren anomaliler ile ilgili bilgi verilmektedir. Bunun dışındaki genetik veya doğuştan form bozuklukları ile ilgili bir bilgi yoktur; zira araştırma konusu bu değildir. Testte anne kanından alınan örnekte bebek hücresi çok az olduğunda nadiren rastlanamama ya da anne hücresiyle karışma riski de vardır, raporda da bundan bahsedilmektedir, ancak raporunuzda negatif yorumlanacak bir sonuç yoktur. Bu format tüm bu tür raporların genel ifadesidir. Bir önceki testin amacına uygun, risk göstermeyen bir sonuçtur. Amniyosentez konusundaki karar ve yorum ise doktorunuza aittir. Biz bu rapor ile ilgili yorumuzu paylaştık, ancak doktorunuz bu sonuçları klinik bulgularınız ile birleştirecek ve size en doğru yönlendirmeyi yapacaktır.
   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Ayse kazan Posted 01 Ekim 2016 00:49

  Merhabaa yas 38 kombine risk >1:50 trisommy 13/18 +Nt <1:10000 yas riski 1:97 down sendromu riski yuksek ama amnio sentezi ile kesinlesir dediler amniosentezi yapilmadan yorum yapilsa nasil olur yani kesin down sendromlumu dogum olur yoksa yanilma payi nasil olur nolur yardim ??

  • admin Posted 01 Ekim 2016 09:35

   Merhaba Ayşe Hanım,

   Her iki testte de riskiniz risk sınırına yakın görünüyor ancak bu sonuçlar kesin olarak sorunlu bir bebek sahibi olacağınız anlamına gelmez. Bunlar tarama testleridir ve doğruluk payları %60-70 seviyelerindedir. Test sonuçları doğru olsa dahi, sizin kesinlikle sorunlu bir bebek sahibi olduğunuzu değil, sizin yaşınızdaki kombine riske göre 50, trisommy 13/18’e göre 97 kişiden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Ancak bu yüksek bir risk oranıdır. Tarama testlerinin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   En doğru öneriyi klinik geçmişinizi takip eden doktorunuz yapacaktır, ancak bizim önerimiz daha kesin sonuç almanız ve içinizin rahat etmesi için bir sonraki aşama olan genetik fetal DNA testine, ya da amniyosenteze yönlenmektir. Eğer amniyosentez tercih edecekseniz ehil ellerde yapıldığından emin olmanız önemlidir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Ayşe Kaya Posted 05 Ekim 2016 17:09

  Lütfen acil cevap 🙁

 • Ayşe Kaya Posted 05 Ekim 2016 17:15

  Merhabalar benim yaş 25
  13+2 haftalık hamileyim
  İkili test sonuçlarım
  Nasal bone:mevcut
  Nt:1.09mm
  Kombine risk 1:2101 cut off değ.altında
  İkili test 1:353 cut off değ.altında
  Yaş riski 1:1313
  Trisomy 13/18+ NT <10000 cut off değ.altında
  Doktor sınırın altında ama sınıra yakın o yüzden 16.haftada 4lü test istedi.ama kafam karıştı sizce down sendromu riski varmı?

  • admin Posted 07 Ekim 2016 16:44

   Merhaba Ayşe Hanım,

   İkili test sonucunuz doktorunuzun da belirttiği gibi sınıra bir miktar yakındır. Ancak test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki ikili teste göre 353 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. İkili ve dörtlü testler tarama testleridir. Tarama testlerinde tespit edilen riskin doğruluk payı ikili testte %60, dörtlü testte %75 civarındadır. Bu testlerin amacı, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. İkili testte normalde 1/250 civarı risk sınırı olarak kabul edilir. Gebelerde genellikle 1/500 civarı bir sonuç alırız. Sizin sonucunuz bu iki değerin arasında olduğundan, doktorunuz olması gerektiği şekilde size dörtlü test yaptırmanızı önermiştir. Dörtlü testiniz de riskli çıksa dahi, bunun anlamı halen kesin olarak sağlıksız bir bebeğiniz olduğu anlamına gelmeyecektir. Böyle bir durumunda, doktorunuz sizi muhtemelen bir sonraki aşama olan, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine yönlendirecektir. DNA ve amniyosentez testleri pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül ikili ve dörtlü tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Dörtlü test riskinizin düşük bulunması durumunda bu testlere gerek kalmayacaktır.

   Umuyoruz faydalı bilgiler verebildik. Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Özlem Onursal Posted 06 Ekim 2016 11:24

  Merhaba ben 19 haftalik hamileyim. Ultrason da her şey normal çıktı. Iki li testte ise yaş riski: 1/212 biyokimyasal trisomy 21 riski:1/466 kombine trisomy 21:1/2579 trisomy 13/18 +NT: 1/10000
  Amniosentez için geç mi kaldım. Amniosentez sonucunda normal bir çocuğa down sonucu çıkma ihtimali var mı?

  • admin Posted 07 Ekim 2016 17:38

   Merhaba Özlem Hanım,

   Amniyosentezin kromozom analizleri için genellikle hamileliğin daha az riskli bulunan 16-18, en geç 20. haftalarında yapılması tercih edilir. Ancak herhangi bir sorun olduğunda, doktorunuzun uygun görmesi durumunda doğuma kadar yapılması yüksek risk taşısa da mümkündür. Amniyosentezin doğruluk payı %99’un üzerindedir. Bu anlamda amniyosentez sonucunda normal bir çocuğa down sonucu çıkma ihtimali neredeyse yok denecek kadar azdır.

   İkili testte standart olarak belirlenen yaş riskiniz sınırın altında görülse de, laboratuvar bulgularınız riskli görünmemektedir. Elbette bu testin doğruluk oranı %60 civarındadır ve daha kesin sonuçlar almak üzere %75 doğruluk payona sahip 4’lü test veya %99 doğruluk payına sahip amniyosentez ya da anne kanından genetik analiz yaptırabilirsiniz. Ancak bu konuda en doğru yönlendirmeyi klinik geçmişinizi de bilen doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz.
   Saygılarımızla.

 • AYŞE ISTIK Posted 12 Ekim 2016 10:44

  merabalar oktorum bebeğin ense uzunluğunun kalın olduğun söledi ve amnosentez önerildi ikili taramada
  down sendrow riski : 1:14
  anne yaşına bağlı down sendrom riski: 1:536
  edwards patau sendrom riski : 1:5 .çıktı bunun düşük risk : 1:250 doğruluk payı nedir lütfen yardımcı olun bebeğin göbeginde sıvı varmış buda down sendromuna işaret olabilirmiş

  • admin Posted 14 Ekim 2016 10:31

   Merhaba Ayşe Hanım,

   İkili test sonucunuz down sendromu riskinizin yüksek olduğunu, sizin durumunuzdaki 14 gebeden birinin down sendromlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söylemektedir. Ancak bu sonuç kesinlikle sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. İkili testin doğruluk oranı %60 civarındadır. Amniyosentez veya anne kanından yapılan genetik testler ise %99 doğruluk payına sahiptir. Bu testler pahalı, amniyosentez bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerinde risk gördüğümüz gebeleri bir sonraki test aşamasına yönlendiririz. Bu doğrultuda bu aşamada erkenden endişelenmemenizi, doktorunuzun önerisini dinleyerek amniyosentez yaptırmanızı ve kesin sonucunuzu öğrenmenizi öneririz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz.
   Saygılarımızla.

 • Zeynep Aksu Posted 12 Ekim 2016 15:01

  İyi günler bn 23 yaşındayım 17. Haftamda 4lü test yaptırdım sonuçları
  AFP 0.56
  Ue3 0.47
  Hcg 1.85
  Inh-a1.76
  Normaldeki yaş riski 1498de bir bnm se 57de 1 çıktı sonuç Dr amniosentez dedi bnde 4. Düzey ultrasona girsem bebegimin sağlıklı olup olmadığı belli olurmu yoksa amniosentezimi onerirsiniz

  • admin Posted 14 Ekim 2016 10:34

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Dörtlü testin doğruluk oranı %75 civarındadır. Amniyosentez veya anne kanından yapılan genetik testler ise %99 doğruluk payına sahiptir. Bu testler pahalı, amniyosentez bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerinde risk gördüğümüz gebeleri bir sonraki test aşamasına yönlendiririz. Ultrason ile de bir takım bulgulara ulaşılabilse de, kesin sonuç almanız mümkün olmayacaktır. Bu bilgiler ışığında klinik bulgularınızı da takip eden doktorunuzun önerisini dinleyerek amniyosentez yaptırmanız sonuçtan emin olmak için doğru bir yaklaşım gibi görülmektedir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz.
   Saygılarımızla.

 • eylem ozdemir Posted 14 Ekim 2016 16:41

  aff 38,5 düzeltilmiş mom0,96 hcg 30264 düzeltilmis mom 1,42 ue3 0,603 düzeltilmiş mom 0,58 hesaplanan trisomy18 riskı <1 / 10000 risk tespit edilmemiştir riskler biyo kimyasal risk 1/194 yas riski 1/263 noral tup defekt<1/10000 hocam 2 li testimide yazmıştım 2 liye göre dahaiyi her halde ultrasyon normal demistı ne olu bunu açıklarmısınız

 • mehmet ozdemir Posted 14 Ekim 2016 16:47

  aff 38,5 düzeltilmiş mom0,96 hcg 30264 düzeltilmis mom 1,42 ue3 0,603 düzeltilmiş mom 0,58 hesaplanan trisomy18 riskı <1 / 10000 risk tespit edilmemiştir riskler biyo kimyasal risk 1/194 yas riski 1/263 noral tup defekt<1/10000 hocam 2 li testimide yazmıştım 2 liye göre dahaiyi her halde ultrasyon normal demistı ne olu bunu açıklarmısınız

  • admin Posted 17 Ekim 2016 13:24

   Merhaba Eylem Hanım,

   Biyokimyasal riskiniz bir miktar düşündürücüdür. Tarama testlerinin doğruluk payı %60-70 seviyelerinde olsa da sonucu göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle, kesin sonuç almak adına bir sonraki aşama olan amniyosentez ya da anne kanında serbest DNA analizi yaptırmayı değerlendirebilirsiniz. Ancak, sadece bu yorumu baz alarak bir karar almamanızı, gerekli yönlendirmeyi almak üzere sonuçlarınızı doktorunuza göstermenizi rica ederiz.

   Teşekkürler, saygılarımızla.

 • zahide tepecik Posted 24 Ekim 2016 09:27

  22 haftalık gebeyim.4 lü test sonuçlarım :NTD 1:8630 ,DOWN SENDROMU 1:104,SADECE YAŞ 1:368,TRİSOMİ 18 1,37200 Doktorum detaylı ultrason için üniversite hastanesine yönlendirdi.Sonuçlara göre gebeliğim riskli midir? Detaylı ultrasonda problem tespit olasılığı nedir.

  • admin Posted 24 Ekim 2016 16:21

   Merhaba Zahide Hanım,

   Dörtlü test sonucunuza göre down sendromu riskiniz bir miktar yüksektir. Ancak test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki 104 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Dörtlü test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %75 civarındadır. Bu testin amacı, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Doktorunuz da sonucunuz doğrultusunda size ultrason yaptırmanızı önermiştir. Ultrasonda da risk görülmesi durumunda doktorunuz sizi muhtemelen bir sonraki aşama olan, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine yönlendirecektir. DNA ve amniyosentez testleri pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • merve yayla Posted 04 Kasım 2016 10:43

  benim ikili tarama sonucum sınırda çıktı ancak dörtlü taramam yüksek çıktı bunun sonucunda hemen amniyosentez yaptırdık bugün öğrendim down sendromu gibi bir sıkıntı yok dedi doktor normal dedi ancak kromozomal anomaliler 1 ay sonra çıkacakmış amniyo sıvısında bir sıkıntı yoksa bu kromozomal anomaliler riskli çıkma ihtimali nedir acaba?

  • admin Posted 07 Kasım 2016 14:06

   Merhaba Merve Hanım,

   Amniyosentez sonucu zaten kromozomal anomalileri gösterir. Doktorunuz normal dediyse konunun bitmiş olması gerekir. 1 ay sonra çıkacağını söyledikleri tetkikler muhtemelen amniyosentez testinize ait olanlar degil başka analizler olabilir. Sonuçları görmeden bizim bu platform üzerinden yorum yapmamız yanlış olur. Doktorunuz size en doğru bilgiyi verecektir.

   Sağlıkı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Semra ay Posted 07 Kasım 2016 14:09

  Merhaba ben suan 15 haftalik hamileyim ikili testest sonuclarimda ense kalinligi 2.5 nt cikti kan degerlerim normal cikti risk oranim 480 kiside 1 cikti. Biz istege bagli olarak kandan bakilan prenatal test yaptirdik isvicrede calisildi malesef sonucum trizomi 21 goruldu olarak geldi. Simdi sorum su onumuzdeki hafta aminosentez yapilacak bu yaptirdigim kan ttesti ile aminosentezin guvenirligi aynimidir. Yani aminosentezin negatif cikma olasiligi nedir. Tesekkur ederim

  • admin Posted 07 Kasım 2016 17:06

   Merhaba Semra Hanım,

   Amniyosentez en son başvurulan ve direkt olarak bebek kromozomlarını analiz ettiği için en kesin sonuç veren testtir. Bu doğrultuda halen test sonucunuzun negatif çıkma olasılığı bulunmaktadır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • aysen yılar Posted 08 Kasım 2016 09:47

  merhaba
  yaşım 32 ikili test sonuçlarım aşağıdaki gibidir

  gebelik yaşı:11 hafta 6gün
  doğumda annenin yaşı:33

  PAPP-A: 241.0/ng ML mom:0.34
  T-hCG 77.9 IU/ ML mom: 0.71
  NT: 1.4 mm mom: 1.01
  down sendromu riski: 1/4660
  sadece yaş: 1/609
  trizomi 18/13 : 1/13000

  dr.um sonuçların normal olduğunu söyledi ancak testin altında gebelik haftasına göre papp-a değerinin düşüklüğü dikkat çekmektedir yazıyor.Ultrasondaki burun kemiği ve ense kalunlığı ölçümleri de normal çıkmışken sadece bu değerin düşüklüğü bir şey ifade edermi?

  • admin Posted 21 Kasım 2016 13:58

   Merhaba Aysen Hanım,

   Test sonuçlarınız normaldir. Testin son yorumu belirlenen risklerle özetlenmiştir. Testin doğruluk oranı dikkate alınarak risk düşük görülmüştür. Yine de PAPP-A değeri sizin gebelik haftanızdaki diğer gebelere göre düşük olduğu için kullanılan tarama programı bunu genel değerlendirmeye almıştır. Sonuçta bu değer kullanılarak yapılan risk çalışmasında riskli sonuç saptanmamış. Gebeliğinizi takip eden doktorunuzun yapığı yorum bu şekilde online yapılacak bir yorumdan çok daha doğru olacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • zehide Posted 11 Kasım 2016 15:11

  yarım lutfen dowmsendromu oranı1.350 cıktı bıte bagırsaklarda beyazlık var bebegımın

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:29

   Merhaba Zehide Hanım,

   1/350 bir risk degeri değildir. Çok kapsamlı ve kritik bir test sonucunun bir parametresini yazıp klinik bir yorum istemeniz doğru olmaz. Lütfen bu sonucu bir kadın doğum uzmanına götürünüz ki çalışma sonuçlarını tümüyle değerlendirsin. Bağırsaklarda beyazlık ne demek bunu anlayamadık. Tıbbi tahlillerde böyle bir klinik durum yoktur.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • zehide Posted 11 Kasım 2016 15:12

  nasıl dowm sendromu olma olasılıgı ne

 • Emel MUSLU ÇAKIR Posted 14 Kasım 2016 09:35

  Merhaba öncelikle verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim Dörtlü tarama testimin değerlendirme sınırı 1/270 benim değerim 1/335 çıktı. Doktorum sınıra yakın olduğundan ayrıntılı ultrason için tıp fakültesinde bir Prof. yönlendirdi.Sizce risk nedir?

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:27

   Merhaba Emel Hanım,

   Test sonucunuz risk sınırının üzerinde olmasına rağmen sınıra yakın görünmektedir. Ancak test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki 335 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Dörtlü test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %75 civarındadır. Bu testin amacı, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Doktorunuz da sonucunuz doğrultusunda size ultrason yaptırmanızı önermiştir. Ultrasonda da risk görülmesi durumunda doktorunuz sizi muhtemelen bir sonraki aşama olan, %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine yönlendirecektir. DNA ve amniyosentez testleri pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • hatice akar Posted 17 Kasım 2016 20:37

  Yaş 36 ilk gebeliğim,21+4 haftalık.Üçlü test sonuçlarım trisomy 18 1:10000 trisomy 21 1:1336 yaş riski 1:311 nöral tüp defekti 0,96.Ayrıca perinatologun yaptığı detaylı USG incelemesinde herşey normal.Bu durumda ne önerirsiniz.

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:35

   Merhaba Hatice Hanım,

   Tarama testlerinizin sonuçları normal görünüyor. Doktorunuz da normal olduğunu bildirmiş. Genetik testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan genellikle bu öncül tarama testleri yapılır ve risk düşük bulunması durumunda ek bir işlem yapılmaz. Yine de içiniz rahat değilse %99 civarında emin olmak adına amniyosentez veya anne kanından yapılan genetik testlere başvurabilirsiniz. Karar sizin.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Şükrüye başal Posted 20 Kasım 2016 11:13

  Mrb hocam kardeşimin sonucları…fakülteye yönlendirdiler o yorum yaparmısiniz

  • admin Posted 21 Kasım 2016 14:42

   Merhaba Şükrüye Hanım,

   Bir sonuç göremiyoruz? Bu nedenle yardımcı olamıyoruz.

   Teşekkürler, saygılarımızla.

 • Elif gel Posted 24 Kasım 2016 20:21

  Mrhb hocam 25 yasindayim 3lu test yaptirdim hesaplanan trisomy 18 riski <1:10000 dir.tr.21 riski dogumdaki 1:369 yas riski 1:1368 ckti! Ve nöral tup defekt icin duzeltilmis AFP MoM degeri (0,57)risksiz bolgede bulunmaktadr dio! Vede hesaplanms trisomy 21 riski cut off degerinin altindadr ve bu deger risksiz bolgede bulunmaktadr! Anlamadgm riskim war mi yok mu demk istio! Ve doktorum amniosentez onerdi gittigim hastanede baska bi doktor amniosentez yapmam icin yuksek bi riskin yok dedi gereksiz dedi ne yapcagimi bilmiorum kafam cok karsti lutfen yardmci olurmusnz tsk!

  • admin Posted 25 Kasım 2016 18:12

   Merhaba Elif Hanım,

   Üçlü test maliyeti düşük bir tarama, yani ön bilgi testidir. Doğruluk payı %55-60 civarındadır. Amniyosentez ise %99 doğruluk payı ile sonuç verir; ancak bu işlem bir miktar riskli olduğundan herkese yapılması tercih edilmez. Ön tarama test sonuçlarının riskli çıkması durumunda dahi kesinlikle bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu koşullarda kesin sonucu öğrenmek adına kişiler bir sonraki daha kapsamlı teste yönlendirilir. Bu doğrultuda, sizin sonuçlarınızda risk rapor edilmediği için kadın doğum uzmanları genellikle amniyosenteze yönlendirmez. Ancak tercih doğrultusunda emin olunmak adına risk düşük olsa dahi kişi amniyosentez yaptırmak isteyebilir. Bu kararda sizi izleyen doktorun görüşü ve sizin görüşünüz önem taşımaktadır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • halime koc Posted 25 Kasım 2016 19:39

  merhaba bende ikili test yaptırdım ulrasyon sonuçlarım iyiydi ama kan testi sonuçlarım riskli bulundu 1/180 riskli çıktı benim sizden öğrenmek istediyim kan testi sonuçlarımı daha günilirdir yoksa ultrasyon sonuçlarımı.siz hiç rasladınızmı kan testi sonucu kötü çıkıpta bebeyin sağlıklı doğduğuna lütfen bana cevap yazabilirmisimiz teşekürler

  • admin Posted 28 Kasım 2016 12:12

   Merhaba Halime Hanım,

   İkili test sonucunuzda risk oranınız doktorunuzun da belirttiği gibi yüksek görülmektedir. İkili testte normalde 1/250 civarı risk sınırı olarak kabul edilir, sizin sonucunuz ise 1/180 bulunmuştur. Ancak test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki 180 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. İkili test bir tarama testidir ve testte tespit edilen riskin doğruluk payı %60 civarındadır. Tarama testlerin amacı, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Ultrasonda da bir takım bulgular görüntülenebilse dahi ultrasonun da down sendromu ile ilgili %100 doğru sonuç vermesi söz konusu değildir. Bu durumda, doktorunuz sizi yüksek ihtimalle %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine yönlendirecektir. DNA ve amniyosentez testleri pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • ayşee ayşee Posted 27 Kasım 2016 16:49

  4 lü tarama testi sonucum
  afp (alfa-fetoprotein) 22,30
  total hcg 64
  sebest estripl (UE3) 2,77
  inhıbin A 341,7

  Risk oranı down sendromu 1:274 cutoff 1:350

  bu ne anlama geliyor risk oranım çok yüksek mi ? dr beni perinalotoji bölümüne gönderdi. sizce endişe edilecek bir durum söz konusumudur ? yardımcı olursanızçok sevinirim. şimdiden teşekkürler.

  • admin Posted 28 Kasım 2016 12:16

   Merhaba Ayşe Hanım,

   Dörtlü test sonucunuz doktorunuzun da belirttiği gibi sınıra bir miktar yakındır. Ancak test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuzdaki ikili teste göre 274 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Dörtlü test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %75 civarındadır. Bu testlerin amacı, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Tarama testlerinde normalde 1/250 civarı risk sınırı olarak kabul edilir. Gebelerde genellikle 1/500 civarı bir sonuç alırız. Sizin sonucunuz bu iki değerin arasında olduğundan, doktorunuz sizi perinatolojiye yönlendirmiştir. Bundan sonraki aşamada, muhtemelen %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine yönlendirme yapılacaktır. DNA ve amniyosentez testleri pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül ikili ve dörtlü tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Ancak dediğimiz gibi şuan için endişe edilecek bir durum söz konusu değil.

   Umuyoruz faydalı bilgiler verebildik. Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Nazli nazli Posted 28 Kasım 2016 23:20

  Mrb 3 lu tarama testimde HCG duzeltilmis momlar 0.35 cikti tr21 icin biyokimyasal riskim 1:8643 yas riski 1:965 ve hesaplanmis tr21 riski cutoff degerinin altindadir ve dusuk hcg seviyesi suphelidir yazisi icin bana aminosentez yapilabilir denildi 20 haftalik gebeyim ne yapmaliyim bilmiyorum bilgilendirirseniz cok sevinirim.

  • admin Posted 30 Kasım 2016 09:19

   Merhaba Nazlı Hanım,

   3’lü test bir tarama testidir ve sonuçlarının doğruluk oranı %60-65 civarındadır. Amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Sizin hesaplamalarınız sonucu riskli verilmemiştir. Ancak hCG’deki bulgu sizin gebelik haftanızda bakılan aynı özellikteki gebelerin değerine göre düşüktür. Doktorunuz bu sonucu muayene bulgularınızla birleştirip sizi bir sonraki test aşamasına (anne kanında fetal DNA aranması veya amniyosenteze) yönlendirmeyi değerlendirmiştir. Bu bilgiler ışığında sonuçtan emin olmak adına amniyosentez yaptırıp yaptırmama kararı doktorunuz ile birlikte sizin tarafınızdan verilmelidir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • emine kara Posted 30 Kasım 2016 23:40

  Merhaba hocam ben 25 haftalık hamileyim uclu testim trimosy 21 1.2900

  • admin Posted 06 Aralık 2016 13:36

   Merhaba Emine Hanım,

   3’lü test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %55-60 civarındadır. Üçlü testinizin sonuçları risk oranınızın düşük olduğunu göstermektedir. Test sonuçlarınız ve muayene bulgularınıza göre doktorunuz size en doğru yönlendirmeyi yapacaktır.

   Saygılarımızla.

 • dwkeziban Posted 01 Aralık 2016 13:03

  slm hocam ben dun doktora 3 lu tarama testi yaptirdim kanda down senderomu tehsisi koydular yasim daha 21 ilk cocogum trioms 21 riski altinda dediler karindan sivi alcaz cocuk engelli diyorlar dunden beri gozume bi gram uyku girmedi yardimci olun genelikle 32 yas ustu cikarmis down sndromu tehsisi

 • dwkeziban Posted 01 Aralık 2016 13:04

  Kesin down zendromumu hocam yasim daha cok genc

  • admin Posted 06 Aralık 2016 15:50

   Merhaba,

   Üçlü test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuza benzer özelliklere sahip gebelerin test sonucunda belirtilen oranda sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Üçlü test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %55-60 civarındadır. Bu ve benzeri tarama testlerinin amacı, herhangi bir sonuç riskli çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Sonraki testler, riskin tespiti için %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizidir. DNA ve amniyosentez testleri pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız.

   Uzun lafın kısası şuan için endişe edilecek bir durum söz konusu değil, riskiniz yüksek ancak hiçbir sorun olmaması mümkün. Bebeğinizin down sendromu olup olmadığı amniyosentez sonrasında net olarak anlaşılacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • eylem ozdemir Posted 09 Aralık 2016 15:25

  hocam 50 grseker 157 referans 140diyo aciklarmisiniz

  • admin Posted 12 Aralık 2016 13:48

   Merhaba Eylem Hanım,

   Referans değerine göre şekeriniz bir miktar yüksektir. Ancak çok korkulacak bir sonuç söz konusu değildir. Diyabet takibini doktorunuz yapacak ve sizi en doğru tedaviye yönlendirecektir.

   Saygılarımızla.

 • merve erdogan Posted 09 Aralık 2016 18:44

  3 lü tarama test sonuçlarım AFB 21 HCG 19341 UE3 0.216 TRİSOMY18 riski 1.2537 trisomy 21 sonuç 1.125 yas riski 1.814 nörol tüpdefekt 1.10000 dotoum riskli oldgunu söyledi bana yardmc olurmusunuz ne anlama gelior tesekkürederim simdiden yasım 31

  • admin Posted 12 Aralık 2016 13:47

   Merhaba Merve Hanım,

   Yazdığınız sonuçlar size verilen sonuç kağıdındaki noktalamalara göre farklı yazılmış. Anladığımız kadarıyla Trisomy 21 yönunden risk görünüyor. Ancak üçlü test sonucunuzun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – sizin durumunuza benzer özelliklere sahip 125 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Üçlü test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %55-60 civarındadır. Bu ve benzeri tarama testlerinin amacı, herhangi bir sonuç riskli çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Sonraki testler, riskin tespiti için %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizidir. DNA ve amniyosentez testleri pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Sizin sonucunuzda risk göründüğü için, kesin sonuç almak adına ya amniyosentez ile kromozom analizi veya anne kanında fetal DNA testi yaptırmanız doğru olur. Doktorunuz test sonuçlarını muayene bulgularınız ile birleştirdikten sonra mutlaka en doğru yönlendirmeyi yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz. Saygılarımızla.

 • Nurcan Posted 15 Aralık 2016 12:13

  Merhaba 40 yaşındayım çikolata kistim çar doktorum Doğum yapmamı önerdi. Geçen sene hamile kaldım; fakat bebeğim 6 haftalıkken düşük yaptım. Tekrar hamile kaldım bebeğim 17 haftalık. Geçen hafta özel bir hastanede 4lü tarama testi yaptırdım dün sonucu öğrendim pozitif dedi doktor. Ne yapacağımı şaşırdım. Karnımdan su alınarak aminosentez uygulamasının yapılmasını önerdi. Dün devlet hastanesinden yarın için randevu verdiler. Çok korkuyorum hem bebeğim sağlığı için hem de kendi açımdan tedirginliklerim var.
  4lü tarama testi sonuçlarım: AFP 26.10
  Total uCG 28 IU/mL
  Serbest Estriol(UE3) 1.78
  İnhibin A 173.4

  Risk Assessment (at term) Cutoff
  Down Syndrome 1:129 1:350
  Ago alone 1:77

  OSB. 1:14500 1:104(2.59 MoMs)
  Trisomy18 1:483 1:100

  Down Syndrome Screen Pozitive
  Open Spına Bıfıda Screnn Negative
  Trisomy18 Screnn Negative

  • admin Posted 15 Aralık 2016 18:07

   Merhaba Nurcan Hanım,

   4’lü test bir tarama testidir ve sonuçlarının doğruluk oranı %65-70 civarındadır. Sonuç doğru olsa bile, bu kesinlikle sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez, sizin durumunuzdaki farklı bakış açıklarına göre 1:x, yanı x sayıdaki gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Amniyosentezin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu test pahalı, bir miktar da riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosenteze yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Sizin hesaplamalarınız sonucunda risk oranınız yüksek göründüğü için doktorunuz doğru bir şekilde amniyosenteze yönlendirme yapmıştır. Anlattığımız üzere, henüz sorunlu bir bebeğe sahip olduğunuz kesinleşmediği için amniyosentez sonucu gelene kadar endişe etmenize gerek yoktur.

   Amniyosentez sonucunuzun gönlünüze göre çıkmasını ve sağlıklı bir gebelik geçirmenizi dileriz, saygılarımızla.

 • Nurcan Posted 15 Aralık 2016 20:50

  Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim hocam.
  Benim umudum da duam da güzel sonuç çıkması için… Teşekkürler.

 • saliha Posted 16 Aralık 2016 07:19

  4 lu test yaptirdim hic bir sorun cikmadi fakat kizim down olarak dünyaya geldi ?

  • admin Posted 20 Aralık 2016 13:43

   Merhaba Saliha Hanım,

   4lü test aslında bir tarama testi ve doğruluk oranı %70 civarında. Yani sonuç negatif görünse bile, bu kesinlikle sağlıklı bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmiyor, sizin durumunuzdaki gebelerin down sendromlu bebek doğurma olasılığının yüksek olup olmadığına dair bilgi veriyor. Tarama testinde risk çıkması durumunda doktorlar genellikle %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez ve anne kanından yapılan genetik analizlere yönlendiriyor. Genetik testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için tarama testlerinin risksiz çıkması durumunda bu testler yapılamıyor. Bu nedenle de bazen sizin durumunuzda olduğu gibi down sendromu tespit edilemeyebiliyor maalesef.

   Bebeğiniz eminiz çok güzeldir. Ona ailesiyle birlikte mutlu ve güzel bir ömür diliyoruz.

   Saygılarımızla.

 • Miray Aselnur Posted 16 Aralık 2016 18:19

  33 yaşındayım 18 haftalık gebeyim.
  Bu testi 15 haftalık kendi yaptırdım
  AFP 15,63 de 0,49MOM
  Hcg beta 28443 de 1,08Mom
  Unconjugated oestriol (E3) 2,67 de 1,14mom çıktı.
  T.21 Riski 1/397
  T.21 için Anne yaşı riski1/687
  T.18-13 riski 1/ 21871
  Neural tube defect risk düşük

  Bu sonuçlara göre amniyo sıvısı alınmalı dedi.

  • admin Posted 20 Aralık 2016 13:47

   Merhaba Miray Hanım,

   Bu bir tarama testi ve doğruluk oranı %55-70 civarında. Yani sonuç riskli çıksa dahi bu kesinlikle sorunlu bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Amniyosentez ise %99 doğruluk payı ile sonuç verir; ancak bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerinde az da olsa riskli sonuç görülmesi durumunda amniyosentez yönlendirmesi yapılabilir. Doktorunuz da test sonuçlarınız ve muayene bulgularınız doğrultusunda amniyosentez yapılmasını uygun bulmuştur.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • duygu Posted 21 Aralık 2016 10:45

  Previous NTD : None
  Previous Down’s : None
  Prev. Pre-eclampsia : No
  Insulin dependent diabetes : None
  Smoker : No
  Maternal age at EDD : 38 years
  Scan measurement (BPD) : 36 mm on 17.12.16
  Gestation at date of sample : 17 weeks 0 days (by dates)
  16 weeks 5 days (by BPD scan)
  Gestation used : Scan estimate (BPD)
  Weight : 52 kg
  MS-AFP level : 36.45 iu/mL ; 0.68 MoM
  uE3 level : 1.0 ng/mL ; 0.46 MoM
  Total hCG level : 20132 miu/mL ; 0.78 MoM
  Inhibin-A level : 164.6 pg/mL ; 0.45 MoM

  INTERPRETATION
  Screening result : Screen negative
  Risk of Down’s : 1/650 (at term)
  Risk of NTD : 1/16,000
  Comment : Down’s risk due to maternal age alone is 1/150
  Comment : Not in the high risk category for trisomy 18
  (risk < 1/100)
  Comment : Since a BPD was recorded, anencephaly has
  been excluded and the risk of NTD given is for
  spina bifida alone

  down riski var mı? amiyo sentez yapılmalı mı?

  • admin Posted 22 Aralık 2016 10:09

   Merhaba Duygu Hanım,

   Yaptırmış olduğunuz bir tarama testidir ve kesinlikle sağlıklı ya da sağlıksız bir bebeğiniz olup olmadığına dair bir sonuç vermez. Sizin durumunuzdaki 650 gebeden birinin down’s sendromu olma riski olduğunu, sizin yaşınızda bu oranın 150’de 1’e çıktığını, Trisomy 18 için yüksek risk grubunda olmadığınız gibi olasılıklardan bahseder. Bu testlerin doğruluk oranı %55-70 civarındadır. Amniyosentez ise %99 doğruluk oranı ile sonuç verir ancak bir miktar riskli olduğu için tüm gebelere yapılmaz, tarama testlerinde riskin yüksek görüldüğü durumda önerilir.

   Bu doğrultuda emin olmak adına amniyosentezin riskini alıp almamak tamamen sizin kararınızdır ve sizi takip eden ve klinik bulgularınızı da bilen doktorunuzun yönlendirmesi doğrultusunda yapılmalıdır. İnternet üzerinden sadece kağıt üzerindeki sonuçlarınıza bakarak bizim yaptırmanız ya da yaptırmamanız gibi bir öneride bulunmamız doğru olmaz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Ayşe baska Posted 25 Aralık 2016 00:27

  Merhaba ben 21 haftalık hamileyim 2li testi doktorum sayesinde yapilmadi islemişlemeyi unutmuş 4lu tarama testi düşük risk çıktı AFP 23.6 ng/mL mom 0.61 uE3 1.19ng/mL mom 1.07 hCG 104053ml/U/mL mom 2.74 DIA 284.0 PG/mL mom 1.57 ayrıntılı ultrason için üniverste ye yönlendirdi orasi 2test olmadolmadığı icin bakmadı özel bi hastaneye gittik orasida ultrasonda bi sorun görünmüyor dedi aminosentez yaptirmalimiyim

  • admin Posted 26 Aralık 2016 14:10

   Merhaba Ayşe Hanım,

   2’li ve 4’lü testler tarama testleridir ve 2’lü test sonuçlarının doğruluk oranı %55-60, 4’lü testin ise %65-70 civarındadır. Amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Sizin hesaplamalarınız sonucu riskli verilmemiştir. Ancak yine de %100 kesinlikte bir sonuç almak isterseniz amniyosentez yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Bu karar doktorunuz ile birlikte sizin tarafınızdan verilmelidir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Ayşe baska Posted 25 Aralık 2016 00:29

  23 yasindayim

 • Emel Posted 25 Aralık 2016 19:54

  Mrb.dortlu test yaptirdigimda. Dr ,um degerlerimin cok iyi oldugunu soyledi sorun yok ddedi. Fakat baska bir doktora gosterdigimde yas riskini yuksek buldu. Ve perinatolojiye git dedi .sizce degeeler risk oranini yuksek mi gostgosteriyor.
  Afp 27 ıu/ml 0.86 duzeltilmis mom
  uE3 1.11ng/ml 1.61 duzeltilmis mom
  Hcg 12389 mlU/ml 0.61 duzeltilmis mom
  Inh-A 75.6 ıU /ml 0. 55 duzeltilmis mom
  Tr.21 riski dogumdaki 1:5450
  YAŞ Riski dogumdaki 1:298
  Test 17+1 haftalikta yapildi

  • admin Posted 26 Aralık 2016 14:32

   Merhaba Emel Hanım,

   Sonuçlarınız hormon ve Mom degerleri açısından normal. Yaş riski ise kan değerlerinizden hesaplanmamakta, dünya geneline göre belli standart tablolardan alınarak size verilmektedir ve sizin yaşınızdaki tüm kadınlar için aynıdır. Ayrıca yaş riskiniz de risk sınırı altında değildir, cut-off değerine göre sadece riske yakın görünmektedir. Ancak 4’lü test bir tarama testidir ve sonuçlarının %65-70 civarında doğruluk payı vardır. Bu nedenle sonuçlarınız riskli görünmese de bebeğimizin tamamen bu test parametrelerindeki genetik hastalıkların olmadığı konusunda kesin kararları verdirmez. Doktorunuz bu konuda kararı size ve bir perinatoloğa bırakmıştır. Tercihiniz kesin emin olmak ileri görüşler almak ise ve ileri tetkiklere yöneltebilmesi açısından bir perinatoloğa danışmak açısından karar tamamen size aittir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

   • Emel Posted 27 Aralık 2016 22:52

    Verdiginiz bilgiler icin cok tesekkur ederim.

    • admin Posted 29 Aralık 2016 13:51

     Biz teşekkür ederiz.

 • Eylem Posted 26 Aralık 2016 21:19

  hocam 7 haftalik hamileyken denize girdim herhalde üşüttüm ertesi günü 1 defa istifa ettim 3 günde ses kisikligi yasadim 1 hafta sona küçük olduğu için alttan muayene oldum herşey uyumlu dedi ama 1 kac gun sona kanama oldu size sorum acaba denizden dolayı bebeğime bir sorun olmuşumdur şimdiden teselkurler

  • admin Posted 27 Aralık 2016 17:06

   Merhaba Eylem Hanım,

   Hamilelikte denize girmenin bir sakıncası yoktur ancak bu şekilde hiçbir muayene bulgusu olmadan bebeğiniz ile ilgili bir yorum yapmamız mümkün ve doğru değildir. Muayene olduğunuz doktorunuz mutlaka size en doğru bilgiyi vermiştir. Kanama ile endişeniz varsa yeniden sizi takip eden doktorunuzu ziyaret etmenizi ve görüşlerini almanızı öneririz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • gülcan dnç Posted 27 Aralık 2016 23:13

  dr.amniyosentez yapsan şüphe kalmaz dedi.tehlikesi varmi cok korkuyorum..durumum nedir .cokmu kotu.saygilar

  sendrom 1:99 sadece yaş 1.521
  ntd .137300 eş.yaş riski 41.0
  trisomi18-1:50100

  sonuclar mom
  afp..14.6ng/ml 0.56
  uE3..0.96ng/ml 1.05
  hcg..49914.0 2.02

  • admin Posted 29 Aralık 2016 13:56

   Merhaba Gülcan Hanım,

   Bu bir tarama testidir ve doğruluk oranı %55-60 civarındadır. Amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Sonuçlarınız kesinlikle sağlıksız bir bebeğiniz olduğu anlamına gelmiyor, sizin durumunuzdaki 99 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söylüyor. Kesin bir sonuç almak ve şüphelerinizden tamamen kurtulmak isterseniz doktorunuzun da söylediği üzere amniyosentez yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Bu karar doktorunuz ile birlikte sizin tarafınızdan verilmelidir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Şerife Posted 03 Ocak 2017 14:37

  Hocam 15 haftalık hamileyi.2’li test sonucum:PAPP-A 0,625 mlU/ml Mom:0.28
  fb-hCG 28,3 ng/ml Mom:0:75
  Yaş riski:1:1064
  Biyokimyasal Trisomy 21 riski:1:415
  Kombine Trisomy 21 riski:1:2225
  Trisomy 13/18+NT:1:5722
  Risk=Cut-off:1:253

  • admin Posted 10 Ocak 2017 14:00

   Merhaba Şerife Hanım,

   Test sonuçlarınız sizinle benzer koşullara sahip gebelerin sorunlu bebek doğurma olasılıklarını göstermektedir. Örneğin, yaş riski 1:1064 değerini sizin yaşınızdaki 1064 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma ihtimalinin olduğu şeklinde okuyabilirsiniz. Cut-off değerinin altında olan sonuçlarınız normal, üzerinde ya da sınıra yakın olan sonuçlarınız yüksek risk grubunda olduğunuz anlamına gelmektedir. Örneğin Biyokimyasal Trisomy 21 cut-off değerini ya da yaşınızı vermemişsiniz ancak 415 yüksek ihtimalle sınıra yakın olarak değerlendirilecektir. Ancak yüksek riskli değerler bile kesinlikle sorunlu bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. İkili test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %55-60 civarındadır. Bu testlere alternatif olarak yapılan amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Doktorunuz sonuçlarınızı klinik durumunuz ile birlikte değerlendirerek gerekli görmesi durumunda mutlaka sizi bir sonraki test aşamalarına yönlendirecektir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Zahide krhn Posted 04 Ocak 2017 18:37

  Kombine risk 1:1420 ikili test 1:308 yas riski 1:1072 trisomy 13/18+NT 1:1513 ne demek oluyor bilgi verirmisiniz lutfen

  • admin Posted 10 Ocak 2017 14:02

   Merhaba Zahide Hanım,

   Test sonuçlarınız sizinle benzer koşullara sahip gebelerin sorunlu bebek doğurma olasılıklarını göstermektedir. Örneğin, yaş riski 1:308 değerini sizin yaşınızdaki 308 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma ihtimalinin olduğu şeklinde okuyabilirsiniz. Cut-off değerinin altında olan sonuçlarınız normal, üzerinde ya da sınıra yakın olan sonuçlarınız yüksek risk grubunda olduğunuz anlamına gelmektedir. Örneğin ikili test cut-off değerini ya da yaşınızı vermemişsiniz ancak 308 yüksek ihtimalle sınıra yakın olarak değerlendirilecektir. Ancak yüksek riskli değerler bile kesinlikle sorunlu bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. İkili test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %55-60 civarındadır. Bu testlere alternatif olarak yapılan amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Doktorunuz sonuçlarınızı klinik durumunuz ile birlikte değerlendirerek gerekli görmesi durumunda mutlaka sizi bir sonraki test aşamalarına yönlendirecektir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Şebnem Posted 05 Ocak 2017 22:23

  Merhaba; ben 11+1 gebelikte yim ikili test test sonucuna göre doktor riskli sonuçların var dedi.
  Sonuclarim yormlarsaniz sevinirim;
  Yaş riski: 1:420
  Biyokimyasal Trisomy 21 riski:1:129
  Kombine trisomy 21 riski:1:728
  Nt:0,74
  Gecen hafta Ultrason sonuçlarına göre ense kalınlığı gayet iyi ve nazar kemiği oluşmuş dedi bu da bizim istediğimiz bir sonuç olarak belirtti ancak ikili tarama testi sonuçlarında pek iç açıcı konusmadi.

  • admin Posted 10 Ocak 2017 14:04

   Merhaba Şebnem Hanım,

   Test sonuçlarınız sizinle benzer koşullara sahip gebelerin sorunlu bebek doğurma olasılıklarını göstermektedir. Örneğin, yaş riski 1:420 değerini sizin yaşınızdaki 420 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma ihtimalinin olduğu şeklinde okuyabilirsiniz. Cut-off değerinin altında olan sonuçlarınız normal, üzerinde ya da sınıra yakın olan sonuçlarınız yüksek risk grubunda olduğunuz anlamına gelmektedir. Sonuçlarınızın bazıları doktorunuzun da yorumladığı üzere risk sınırına yakındır. Ancak yüksek riskli değerler bile kesinlikle sorunlu bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. İkili test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %55-60 civarındadır. Bu testlere alternatif olarak yapılan amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Doktorunuz sonuçlarınızı klinik durumunuz ile birlikte değerlendirerek gerekli görmesi durumunda mutlaka sizi bir sonraki test aşamalarına yönlendirecektir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Sonay Çağlayan Posted 08 Ocak 2017 14:44

  Merhaba yaşım 25 ilk hamileliğim 11+ 5 de ikili test yaptırdım ultrason sonuçlarım CRL 55 mm NT 3.2 NB 2.58 mm FHR 154bpm kan sonuçlarım PAPP-A 1294.00 ng\mL HCG5d 161.0 UI /ml down sendromu 1:502 age alone 1:1340 trisomy 18 1:61600 doktorum ya sıvı aldır yada dna testi yaptır dedi biz de dna testi yaptırdık 2 gün önce fetal dna testi amniyosenteze ve cvs ye göre daha kesin sonuç verir mi dna sonucumuz pozitif çıkarsa amniyosentez ya da cvs ye gerek var mı

  • admin Posted 10 Ocak 2017 14:08

   Merhaba Sonay Hanım,

   Down sendromu riskiniz sınıra yakın görülmektedir. Bu sonuç, sizinle benzer koşullardaki 502 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söylemektedir. Ancak ikili tarama testlerinin doğruluk oranları %55-60 civarındadır. Anne karnından sıvı alarak yapılan amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. DNA sonuçlarınızda herhangi bir problem çıkmaması durumunda yüksek ihtimalle amniyosentez yaptırmaya ihtiyacınız kalmayacaktır. Ancak en doğru yönlendirmeyi doktorunuz sonuçlarınızı klinik durumunuz ile birlikte değerlendirdikten sonra yapacak, gerekli görmesi durumunda mutlaka sizi amniyosenteze yönlendirecektir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Merve Posted 09 Ocak 2017 13:12

  Kombine risk 1:926 cut off degerinin altinda
  Ikili test 1:207 cut off degerinin uzerinde
  Yas riski1:232
  Trimsoy 13/18+nt 1:10000 cut off degerinin altinda bunun sonucu ne cok endiseliyim :((

  • admin Posted 10 Ocak 2017 14:12

   Merhaba Merve Hanım,

   Test sonuçlarınız sizinle benzer koşullara sahip gebelerin sorunlu bebek doğurma olasılıklarını göstermektedir. Örneğin, ikili test 1:207 değerini sizin yaşınızdaki 207 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma ihtimalinin olduğu şeklinde okuyabilirsiniz. Cut-off değerinin altında olan sonuçlarınız normal, üzerinde ya da sınıra yakın olan sonuçlarınız yüksek risk grubunda olduğunuz anlamına gelmektedir. Sonuçlarınız doğrultusunda ikili test değerinizi riskli görülmektedir. Ancak yüksek riskli değerler bile kesinlikle sorunlu bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. İkili test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %55-60 civarındadır. Bu testlere alternatif olarak yapılan amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Doktorunuz sonuçlarınızı klinik durumunuz ile birlikte değerlendirerek gerekli görmesi durumunda mutlaka sizi bir sonraki test aşamalarına yönlendirecektir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • fatma yıldız Posted 13 Ocak 2017 19:33

  Mrb hocam ikili test sonuçlarım kombine risk 1.10000 ikili test 1.3434 yaş 1.400 trisomy 1.10000 çok mu risk li yaş 33 papp 2.90 düzeltilmiş 0.87 nt 0.70 cevabınızı bekliyorum

  • admin Posted 16 Ocak 2017 02:19

   Merhaba Fatma Hanım,

   İkili test sonuçlarınızda yaş haricinde yüksek risk görülmemektedir. Sadece yaş riskiniz sınıra yakındır, o da kan değerlerinizden hesaplanmaz, standart bir değer olarak verilir. Ancak ikili test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %55-60 civarındadır. Bu testlere alternatif olarak yapılan amniyosentez ya da anne kanından yapılan genetik testlerin ise doğruluk oranı %99 civarındadır. Bu testler pahalı, amniyosentez de bir miktar riskli olduğundan öncül tarama testlerine ihtiyaç duyarız. Tarama testlerin amacı, herkesi amniyosentez veya genetik testlere yönlendirmektense, herhangi bir sonuç risk sınırına yakın çıktığında bir sonraki test aşamasına geçilmesi ve daha doğru sonuç alınmasını sağlamaktır. Sizin sonucunuz yüksek riskli görülmediği için doktorunuz yüksek ihtimalle bu testlere yönlendirme yapmayacaktır. Ancak sonuçlarınızdan tamamen emin olmak istiyorsanız, bütçeniz de uygun ise genetik test yaptırmayı doktorunuzun da uygun görmesi durumunda değerlendirebilirsiniz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Erdin bozbakar Posted 22 Ocak 2017 22:18

  Merhaba,

  Umarim yardimci olabilirsiniz. 13. haftada yapilan ikili testimde Papp-a 0.4375mom, free hcG 0.3067mom cikti, NT 1.2. Triz 13/18 biokimya riskim 1:86 ciktigi icin, 2 gun sonra bir perinatolaga gittim ve NT’yi 2.3 olctu (oldukca vakit harcadi perinatalog, defalarca olctu)CRL 73.2. Ultrason muaynesinde baktigi diger bulgularda hersey normal gozukuyor. Perinatalog bebekte triz 13/18 olmadigini soyledi. Kendi doktorumun NT olcumu yanlis oldugu icin su an elimde var olan risk olasiliklarinin pek bir anlami kalmadi. Panorama testi yaptirdim, yeterli fetal DNA’ya ulasilamadigi icin tekrar kan vermem gerekti. Oldukca karisik ve stresli bir durumdayim. Su an 15 hafta 2-3 gunlugum. Panorama test sonucunun gelmesi 1 haftadan fazla surecek, sizce amniyosentez 16. haftanin baslamasiyla ne kadar erken yapilirsa o kadar iyi mi? Panorama sonuclarini bekleyip daha da gecikmekten korkuyorum. Vakit ayirdiginiz icin tesekkur ederim.

  • admin Posted 25 Ocak 2017 11:45

   Merhaba Erdin Hanım,

   Down sendromu testlerinde en yüksek olasılıkla doğru sonuç veren testler (%99 doğruluk oranı) anne kanından yapılan genetik testler (Panorama testi) ve amniyosentezdir. Amniyosentez bir miktar riskli olduğundan kişinin maddi durumu uygunsa, tarama testlerinde de yüksek risk görülmüşse genetik testler öncelikli olarak önerilir. Bu doğrultuda doktorunuzun yönlendirmesi yerinde görünüyor. Amniyosentezin yapılması için bir hafta sınırı yok. 16-19. haftalarda risk oranı daha düşük olacağı için öncelikli olarak bu haftalarda yapılması tercih edilir ancak doktor isterse doğum anına kadar amniyosentez yapabilir. Bu nedenle amniyosentez öncesinde genetik test sonucunuzu beklemenizde bir sakınca görünmüyor; ancak en doğru yönlendirmeyi gebeliğinizi takip eden doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • ASLIHAN Posted 25 Ocak 2017 10:24

  merhana,

  benim ikili test sonucum aşağıdaki gibidir, bu sonuçlara göre 3 test yada amiyosentez istenir mi? değerlendirmelerinizi rica ederim. Tşk.

  GEBELİK YAŞI: 12 HAFTA 3 GÜN
  DOĞUMDA ANNE YAŞI : 37
  ANNENİN AĞIRLIĞI : 83 KĞ
  PAPP-A : 567.4
  T-HGC :106.7
  NT : 1,40mm
  NB :mevcut

  risk değerlendirme :
  DOWN SENDROMU 1:4460
  SADECE YAŞ 1:274

  TİRİSOMİ 1:99000

  BİYOKİMYASAL RİSK 1:467

  • admin Posted 26 Ocak 2017 22:13

   Merhaba Aslıhan Hanım,

   Test sonuçlarınız cut-off dediğimiz risk sınırına göre riskli olarak yorumlanmamaktadır. Ancak sonuçların sınıra biraz yakın olması ve ikili test doğruluk oranının %60 seviyelerinde olması nedeniyle doktorunuzun da önerisi ile bir sonraki test adımına geçilmesi değerlendirilebilir. Kendisi bu bilgi ve sizin muayene bulgularınızla gerekliliğini değerlendirecek ve sizi bilgilendirecektir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • SEVDA ALAN Posted 03 Şubat 2017 15:11

  Merhaba ben Sevda ALAN
  4’lü test sonuçlarım aşağıdaki gibidir. yardımcı olabilir misiniz?
  doktorum bana bebekta bel boşluğu sırt açıklığı olduğunu radyaloji bölümüne gitmemi söyledi.
  Yaş:27
  ağırlık:67,5kg
  AFP:64,2
  uE3:036
  HCG:59047
  Inh:330
  Örnek alınma tarihindeki gebelik yaşı:15+5
  BPD mm:30,9
  TR.21 Doğumdaki riski:1:5307
  Doğumdaki yaş riski:1:1235
  DÖROL TÜP DEFECT:Nöral tüp defekt içi düzeltilmiş AFP MoM değeri (2,44) risksiz bölgede bulunmaktadır.
  NTD Risk- 1 94
  TRİSOMY 18: Hesaplanan Trisomy 18 Riski <1:10000 dir.Trisomy 18 içi istatisriksel risk tespit edilmemiştir.

  • admin Posted 04 Şubat 2017 15:47

   Merhaba Sevda Hanım,

   NTD risk oranınız sizin gebelik haftanızdaki 94 gebeden birinde Nöral Tüp Defekti olabileceğini gösteren ve doğruluk payı %55-60 civarında olan bir tarama testidir. Bu risk kriteridir. Kesin sonuç değildir. AFP Mom değeriniz ve ultrasonografik bulgularla doktorunuzun yaptığı yorum en önemlisidir. Böylesine hassas bir konuda internetten yorum yapmak yanlıştır. Lütfen doktorunuzun önerilerini ve takibini dikkate alınız.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Melis Devrim Posted 04 Şubat 2017 19:36

  Merhaba HOcam. Ben 22 haftalık gebeyim. 2li 4şü test sonuclarım normal 12.haftada nt 2mm fakat ayrıntılı ultrason muayenesınde prınatolog nf yı 8.6 mm olçtu.hemen fetal dna testi dedi baska yapısal problemimiz yok şükür.2 gun sonra baska bır kadın dogum uzmanı ense pilisini 7 mm olçtu ben cok degıl mi dedim bu hafta 10 mm e kadar normal benegınız de cok saglıklı dedı. Ne yapacagımızı sasırdık.Acil tavsiyenize ihtiyacımız var

  • admin Posted 12 Şubat 2017 14:19

   Merhaba Melis Hanım,

   Perinatolog anne karnındaki bebeğin sağlıklı doğumu için özel ihtisas yapan kişidir. Bu kişi sizi en doğru şekilde yönlendirecektir. İnternet yoluyla böyle bir klinisyenin bulgularını reddetmek doğru değildir. Siz tedbiri elden bırakmamak adına doktorunuzun muayene ve ultrasonografi bulgularını dikkate alınız. Doktorlar arasında görüş farklılıkları olabilir. Belki her iki doktoru da görüştürerek fikir birliği oluşturmanız doğru olabilir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • burcu aras Posted 16 Şubat 2017 22:43

  merhaba hocam 18+2 haftalık hamiletim.4 lü test sonuçlarım dan ikisi süpheli çıktı.
  hcg 10.0 IU/ml mom 0.49
  bu değer için aşırı düşük hcg düzeyi hamile olmama durumu diyor ama bebeğimi görüyorum ultrasona gayet iyi.zaten benim gebeliğimin başından beri hcg düzeyimin düşük olduğunu söylüyolardı.
  Bir diğer sonuç trizomi 18 1/120 çıktı amiyosentez önerdiler fakat riskinden dolayı kabul etmedim.2. düzey ultrasonda önerdiler ben gittim detaylı ultrasonda bebeğim gayet sağlıklı çıktı.Sizin düşünceleriniz nedir ultrason yeterli olurmu sizce.

 • burcu aras Posted 17 Şubat 2017 16:55

  kan ölçümümde beta hcg dğerim 6177.38 çıkmış.çokmu düşük sizcede

  • admin Posted 22 Şubat 2017 11:50

   Merhaba Burcu Hanım,

   Yaptırdığınız test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %70 civarındadır. Sonuç kesin riskli demek değilse de bu ihtimali göz ardı etmemenizi öneririz. Sonuçlarınıza göre sizinle benzer koşullara sahip 180 gebeden en az birinde Trisomy 18’li bebek doğabilir demektir. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA Testi ile bebeğin durumunu kesinleştirebilirsiniz. Amniyosentez bir miktar risklidir, bu doğru ancak ehil ellerde yapıldığında risk oranı oldukça düşüktür. Genetik test ise riskli değil ancak bir miktar pahalıdır. Bebeğin bu dönemde ultrasonda iyi çıkması genetik anomalisini bertaraf etmeyebilir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • nur Posted 23 Şubat 2017 16:55

  merhaba hocam:

  yaş: 37
  kilo: 63

  4 lü test sonucum
  ntd:1:31300
  down sendromu: -1:28
  sadece yaş: 1:274
  trisomi 18 : -:1692

  dün amniyosentes yaptırdım. ön tanı sorumun cevabını verir mi?

  • admin Posted 24 Şubat 2017 15:35

   Merhaba Nur Hanım,

   Değerlerinizde Down Sendrom riskli gibi görünse de (-) ile yazılan bir sonuc olamaz. Böyle kritik bir sonucu ya doktorunuza göstermeli veya bilgilendirebilmemiz için bize raporun aslını iletmelisiniz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • nur Posted 24 Şubat 2017 16:42

  merhaba hocam

  bende sizin gibi (-) değeri anlayamamıştım. az önce ön sonuçları aldık. gayet sağlıklı ve normal çıktı sonuçlar.

  teşekkürler..

 • Eda eda Posted 01 Mart 2017 13:29

  Merhaba 21 yaşindayim 17+6 günlük gebeyim 61 kiloyum değerlerim, yaş riski 1:1507 Trisomy 18 riski 1:10000 nöral tüp defekt AFP mom değeri 0,41 Hcg 240030 düzeltilmiş mom 1,15

  • admin Posted 01 Mart 2017 18:13

   Merhaba Eda Hanım,

   Paylaştığınız tarama testi sonuçlarında riskli bir bulgu görülmemektedir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Nihal Posted 09 Mart 2017 11:53

  Merhaba Hocam,
  son adet tarihi:12/12/16
  gebelik yaşı 12hafta+1 gün
  PAPP-A:930.50 ng/ml
  T-HCG:85512.0 IU/ml
  NT:2.00
  NK:mevcut

  PAPP_A MoM:1.22
  T-HCG MoM:0.83
  NT MoM:1.31

  risk değerlendirmesi dogumda

  Down Sendromu 1:34800
  sadece yaş 1:1170
  Trisomi 18/13 1:99000

  sonuclar bu sekıldedir değerlendirme için yardımınızı rica ederiz.

  Şimdiden cok tesekkurler

  • admin Posted 09 Mart 2017 22:48

   Merhaba Nihal Hanım,

   Yaptırdığınız test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %60-70 civarındadır. Sonuçlarınızı sizinle benzer koşullara sahip 34.800 gebeden en az birinde Down Sendrom’lu, 99.000 gebeden birinde Trisomy 18’li bebek doğabileceği, sizin yaşınızdaki 1.170 gebeden birinde sorunlu bebek doğabileceği ve benzeri şeklinde okuyabilirsiniz. Genel olarak sonuçlarınıza bakıldığında riskli bir durum görülmemektedir. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA Testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, ancak ehil ellerde yapıldığında risk oranı oldukça düşüktür. Genetik test ise riskli değil ancak bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testler öncesinde öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Sizin sonuçlarınıza göre risk oranınız düşük gözlendiğinden doktorunuz yüksek ihtimalle amniyosentez veya genetik test yoluna gidilmeden gebeliğinizi izlemeye devam edecektir. Ancak bu konudaki nihai karar ve görüş doktorunuza ve size aittir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Fatma Nur k Posted 10 Mart 2017 12:18

  merhaba kolay gelsin ben 23.02.17 tarihinde ikili tarama yaptırdım doktorum herhangi bir sıkıntı görünmüyor dedi. Fakat ben size de sormak istedim.
  KLİNİK SONUÇLAR
  TEST SONUÇLAR MoM
  PAPP-A = 1143.10 ng/ml = 1.32
  hCG(T1) = 90920.0 mlU/ml = 0.69
  NT = 0.9mm = 0.61

  RİSK DEĞERLENDİRMESİ(doğumda)
  Down Sendromu = -1:50000
  1:1510

  Trisomi18/13 = -1:99000

  YORUM (sağlanan kısmi bilgilere göre)

  DOWN SENDROMU NEGATİF TARAMA
  Down sendromu riski tarama cutoff değerinin ALTINDADIR.

  TRISOMI18/13 NEGATİF TARAMA
  tRİSOMI 18 riski tarama cutoff değerinin altındadır.

  • Fatma Nur k Posted 10 Mart 2017 12:55

   bu arada yaşım 21 1996 doğumluyum ilk gebelik. mail adresimi yanlış girmiş olma olasılığıyla burdan tekrar gönderiyorum teşekkürler.

  • admin Posted 13 Mart 2017 12:56

   Merhaba Fatma Nur Hanım,

   Yaptırdığınız test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %60-70 civarındadır. Sonuçlarınızı sizinle benzer koşullara sahip 50.000 gebeden en az birinde Down Sendrom’lu, 99.000 gebeden birinde Trisomy 18’li bebek doğabileceği, sizin yaşınızdaki 1.510 gebeden birinde sorunlu bebek doğabileceği ve benzeri şeklinde okuyabilirsiniz. Genel olarak sonuçlarınıza bakıldığında riskli bir durum görülmemektedir. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA Testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, ancak ehil ellerde yapıldığında risk oranı oldukça düşüktür. Genetik test ise riskli değil ancak bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testler öncesinde öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Sizin sonuçlarınıza göre risk oranınız düşük gözlendiğinden doktorunuz yüksek ihtimalle amniyosentez veya genetik test yoluna gidilmeden gebeliğinizi izlemeye devam edecektir. Ancak bu konudaki nihai karar ve görüş doktorunuza ve size aittir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep kahraman Posted 14 Mart 2017 19:38

  Kolay gelsin hocam yas 37 mom 1.69 Papp-a 914.30 hcg5d 124 mom 1.55 NT 1 mom 0.83 Down syndrome 1:9960 age alone 1:205 Trisomy 1:99000 sonuç down negatif Trisomy negatif çok çok tesekkurler

  • admin Posted 15 Mart 2017 11:51

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Sonuçlarınızı sizinle benzer koşullara sahip 9.960 gebeden en az birinde Down Sendrom’lu, 99.000 gebeden birinde Trisomy 18’li bebek doğabileceği, sizin yaşınızdaki 205 gebeden birinde sorunlu bebek doğabileceği ve benzeri şeklinde okuyabilirsiniz. Genel olarak sonuçlarınıza bakıldığında riskli bir durum görülmemektedir. Yaş riskiniz yüksek görünse de bu sizin kan değerlerinizden hesaplanmaz, yaşınız için standart olarak verilir. Sonuçlarınızın negatif, yani risksiz olduğu da raporun sonunda belirtilmiştir. Ancak şunu bilmelisiniz ki yaptırdığınız test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %60-70 civarındadır. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA Testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Tarama testlerinde risk görülmesi durumunda bu testlere yönlendirme yapılır. Sizin sonuçlarınıza göre risk oranınız düşük gözlendiğinden doktorunuz yüksek ihtimalle amniyosentez veya genetik test yoluna gidilmeden gebeliğinizi izlemeye devam edecektir. Ancak bu konudaki nihai karar ve görüş doktorunuza ve size aittir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Dilek taş Posted 18 Mart 2017 20:09

  Crl 6.31mm
  PAPP-A 561.0ng/ml Mom 0.71
  T-HCG 180.5OU/ml MOM 2.18
  Nt 1.20 mm Mom 0.74
  NB mevcut
  down Sendromu riski 1:1640 sınır değer 1:250
  Sadece yaş 1:735
  Trisomi 18/13 risk 1:99000 sınır değer 1:1101
  Down sendromu riski tarama cut offf değerinin altındadır
  Down sendromu için biyokimyasal risk 1:155
  Trisomi 18\13 riski tarama cut off değerinin altındadır.
  Merhaba hocam 31 yaşındayım ikili test sonucunu değerlendirir misiniz

  • admin Posted 20 Mart 2017 11:19

   Merhaba Dilek Hanım,

   Sonuçlarınızı sizinle benzer koşullara sahip 1.640 gebeden en az birinde Down Sendrom’lu, 99.000 gebeden birinde Trisomy 18’li bebek doğabileceği, sizin yaşınızdaki 735 gebeden birinde sorunlu bebek doğabileceği ve benzeri şeklinde okuyabilirsiniz. Genel olarak sonuçlarınıza bakıldığında riskli bir durum görülmemektedir. Zaten rapor da risklerin cut-off değerlerinin altında olduğunuza dair bilgilendirme sağlamaktadır. Ancak şunu bilmelisiniz ki yaptırdığınız test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %60 civarındadır. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Sizin sonuçlarınıza göre risk oranınız düşük gözlendiğinden doktorunuz yüksek ihtimalle amniyosentez veya genetik test yoluna gidilmeden gebeliğinizi izlemeye devam edecektir. Ancak bu konudaki nihai karar ve görüş doktorunuza ve size aittir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Dilek taş Posted 21 Mart 2017 01:24

  Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim

  • admin Posted 21 Mart 2017 10:55

   Biz teşekkür ederiz.

 • ece yılmaz Posted 21 Mart 2017 13:18

  merhaba,ikili test sonucuma göre papp-a 446.00 mom:0.89 hcg(T1) 140.0 MOM:1.00 NT:1.0 mm burun kemıgı mecvut down sendromu rıskı 1/13400 yaş:1/766 trisomi 18/13 :1/99000 çıkmış.risk dusuk yazıyor ancak hcg bıraz yuksekmı aynı zamanda 20 haftalıkken yapılan detaylı ultrasonda bebegın kalbınde ekojen odak goruldu 2 tane perınatolog down sendromlu bebeklerde goruldugunu ancak tek basına onemlı degıl dedı bız yınede dna testı yaptrmak konusunda tereddutte kaldık çok buyuk bır rıskmı var

  • admin Posted 21 Mart 2017 16:39

   Merhaba Ece Hanım,

   İkili test sonuçlarınızı sizinle benzer koşullara sahip 13.400 gebeden en az birinde Down Sendrom’lu, 99.000 gebeden birinde Trisomy 18’li bebek doğabileceği, sizin yaşınızdaki 766 gebeden birinde sorunlu bebek doğabileceği ve benzeri şeklinde okuyabilirsiniz. Genel olarak sonuçlarınıza bakıldığında riskli bir durum görülmemektedir. Ancak şunu bilmelisiniz ki yaptırdığınız test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %60 civarındadır. İkili testin riskli çıkması durumunda 4’lü test, tüm tarama testlerinin riskli çıkması durumunda ise bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Sonuçlarınıza göre risk oranınız düşüktür, ancak ultrasondaki bulgunuz değerlendirilerek doktorunuz sizi 4’lü teste yönlendirebilir. Bu testte de risk çıkmaması durumunda doktorunuz amniyosentez veya genetik test yoluna gidilmeden gebeliğinizi izlemeye devam edecektir. Ancak bu konudaki nihai karar ve görüş doktorunuza ve size aittir. Doktorunuzun şüpheli bir görüşü olması tamamen onun önerilerine uymanızı gerektirir. Buradan yapılacak yorum sizi doğru yönlendiremez. Yine de bu tür büyük risklerde kesinlikten kaçılmamalı ve riski uzaklaştıracak her analizin yapılması düşünülmelidir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • eslin Posted 24 Mart 2017 17:03

  merhaba, 2’li tarama sonucu

  ultrason verisi:

  gebelik yaşı: 13+1
  nuchal translucency: 1.33
  CRL ölçümü: 72.5

  PAPP-A : 2.44 mlU/ml
  hcg : 63 ng/ml

  Biyokimyasal Trisomy 21 riski: 1:139
  Kombine Trisomy : 1:194
  yaş riski: 1.406

  yardımcı olur musunuz. şimdiden teşekkürler.

  • admin Posted 27 Mart 2017 16:09

   Merhaba Eslin Hanım,

   İkili test sonuçlarınız Trisomy 21 açısından risk sınırının üzerinde görülmektedir, ancak bu aşamada endişe etmenize gerek yoktur çünkü tarama testleri kesinlikle sorunlu bir bebeğiniz olduğunu göstermez; yalnızca böyle bir risk olduğunu söyler ve doğruluk payı %60 civarındadır. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Test sonuçlarınızda risk oranının yüksek olması dolayısıyla, %60 doğruluk oranı olsa da, kesin sonuçlar için daha detaylı ve daha yüksek doğruluk oranına sahip test yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu konuyla ilgili doktorunuzdan fetal DNA testi mi amniyosentez mi ya da başka genetik analizlerin yapılması konusunda görüş almanızı öneririz.

   Bir sonraki testlerinizde duymak istediğiniz sonuçları almanızı dileriz, saygılarımızla.

 • Selda Posted 28 Mart 2017 03:01

  İyi günler doktor bey benim sonuçlar bhcg 18,61ppapp_A 2453 nt 1.6mm down sendromu riski 1:3198 yaşa bağlı down sendromu riski 1:107 rica etsem bu sonuçları açıklayabilir misiniz

  • admin Posted 30 Mart 2017 10:53

   Merhaba Selda Hanım,

   Bu bir tarama testidir doğruluk payı %60 civarındadır. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur.

   Hormon test sonuçlarınıza göre yüksek bir risk saptanmamıştır. Hormon değerleriniz riskli çıksaydı yukarıda bahsettiğimiz üzere daha detaylı analizlere gitmek gerekirdi. Genel eğilim bu testte risk olmazsa gebeliğin ilerleyen aylarında 4’lü testle bu sonuçları teyid etmek ve yine risksiz görünür ve doktorunuz da gerekli görmezse gebeliğin sonunu beklemek ve muayene bulgularını sürdürmektir.

   Yaşa göre risk ise, kan değerlerinizden bağımsız olarak, dünya çapında benzer yaşlardaki gebelikler baz alınarak istatistiksel olarak hesaplanır. Yaşa bağlı down sendromu riskinizin 1:107 olması, sizin yaşınızdaki her 107 gebeden birinin bebeğinde bu hastalık görülmüş anlamına gelir. Buna göre sizin yaşınızdan dolayı riskiniz yüksektir. Bu doğrultuda, doktorunuzun önerisiyle daha detaylı bir test ile bertaraf etme konusunda düşünmeniz ve doktorunuzla birlikte karar vermenizi öneririz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • evrim Posted 31 Mart 2017 17:39

  merhaba
  2 li test sonucuma göre :

  fb-hcg 59,1 ng/ml 1,80 düzeltilmiş mom
  PAPP-A 2,41 mlU/ml 0,78 düzeltilmiş mom

  crl : 66,8 mm
  crl ye göre gebelik yaşı 12+ 6
  serum alma tarihine göre gebelik haftası 12+ 6

  nuchal translucency 1,20 mm

  kombine risk : 1:1000
  cut off değerinin altında

  ikili test : 1:173
  cut off değerinin üzerinde

  yaş riski : 1:195

  trisomy 13/18 + nt

  < 1:10000
  cut off değerinin altında

  yaş : 36,5

  ilk gebeliğimde de risk vardı daha yüksekti hatta aminosentes yaptırdık negatif çıktı ve sağlıklı bir çocuğum oldu …

  test sonucuna göre ne yapmallıyımm
  yardımcı olursanız sevinirim..

  • admin Posted 03 Nisan 2017 14:53

   Merhaba Evrim Hanım,

   Bu bir tarama testidir doğruluk payı %60 civarındadır. Bu doğrultuda cut-off değerinin üzerinde olan testler kesinlikle sorunlu bir bebeğiniz olduğu anlamına gelmez. İlk gebeliğinizde de bunu yaşamışsınız zaten. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Ancak bunlar kesin sonuç veren testlerdir. Siz de ilk gebeliğinizde benzer bir yol izleyerek amniyosentez ile kesin sonucu öğrenmişsiniz.

   Hem hormon test sonuçlarınıza göre yüksek bir risk saptanmış, hem de yaş riskiniz yüksektir. Bu nedenle yine daha detaylı analizlere gitmeniz doğru olabilir. Genel eğilim 4’lü testle bu sonuçları teyid etmek ve yine risk görülür, doktorunuz da gerekli görürse amniyosentez ya da genetik test yaptırmak olacaktır. Bu doğrultuda, doktorunuzun önerisiyle daha detaylı bir test ile riski bertaraf etme konusunda düşünmeniz ve doktorunuzla birlikte karar vermenizi öneririz.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Selda Posted 31 Mart 2017 21:58

  Zaman ayırıp cevap verdiğiniz ve bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim

  • admin Posted 03 Nisan 2017 14:48

   Biz teşekkür ederiz. Umuyoruz verdiğimiz bilgiler faydalı olmuştur. Sağlıklı bir gebelik dileriz.

 • dilek baş Posted 03 Nisan 2017 08:36

  Benim de ikili taramam da down sendromu r iskim 1/250 çıktı detayli ultrosan da bebeğin
  %99 normel olduğunu söyledi ler 22 haftalik hamileyim bana amniyosentez önerdi doktor yaptırdım ama sonuçlar çıkmadı daha sizce boşuna mi yaptırdım

  • admin Posted 03 Nisan 2017 14:56

   Merhaba Dilek Hanım,

   İkili test tarama testidir doğruluk payı %60 civarındadır. Bu nedenle risk oranınızın yüksek çıkması kesinlikle sorunlu bir bebeğiniz olduğu anlamına gelmez, yalnızca olasılıklardan bahseder. Ultrason da bu anlamda kesin bir sonuç vermez. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Ancak bunlar kesin sonuç veren testlerdir. Sizin de risk oranınızın yüksek olması nedeniyle, doktorunuz riski bertaraf etmek için olması gerektiği şekilde amniyosenteze yönlendirme yapmıştır. Test sonuçlarınız geldiğinde kesin bebeğinizin sağlıklı olduğundan %99 oranında emin olmanız mümkün olacak.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • dilek baş Posted 03 Nisan 2017 08:40

  Lütfen cevap

 • serap taskin Posted 19 Nisan 2017 11:12

  hocam cevap bekliyorum sizlerden.

  • admin Posted 26 Nisan 2017 12:24

   Merhaba Serap Hanım,

   Ne için cevap bekliyorsunuz yardımcı olabilir miyiz? Başka bir yorumunuzu göremedik.

   Saygılarımızla.

 • Emine Kar Posted 22 Nisan 2017 17:59

  Merhaba,

  Üçlü Tarama Testi (b-HCG+AFP+SE3)

  b-HCGM 53329
  AFPM 29,73
  FE3M 1,179

  Bu verilere göre neler söyleyebilirsiniz bana?
  Teşekkürler.

  • admin Posted 25 Nisan 2017 15:38

   Merhaba Emine Hanım,

   Sonuçlarınız bu şekilde değerlendirmemiz mümkün değildir. Bu bir tarama testidir ve sonuçları sizin yaş, diyabet, sigara kullanımı, gebelik sayısı ve benzeri bilgilerinizle bir bütün olarak, özel bir programda, hormon değerleriniz de girilerek elde edilen verilerle raporlanır. Tek başına anlam ifade etmez. Tüm raporunuzu ulaştırabilirseniz bilgi vermek mümkün olabilir. Ancak en doğrusu klinik durumunuzu takip etmekte olan doktorunuza danışmanızdır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Selin kula Posted 24 Nisan 2017 15:04

  4lü test sonucumu yorumlarmısınız. Yaşım 28. Gebelik 21 hafta AFP 42.9 ngl/ml 0.90 Mom uE3 1.369 mg/ml 0.92 Mom Hcg 95344.0 mlU/mL 3.24 Mom Dıa 215.7 pg./ml 1.30 Mom NTD: 1:44500 Down sendromu 1:747 Sadece yaş 1:1180 Trisomi 18 < 99000 .ayrıntılı ultrasonda bir problem görülmedi. Hcg Mom değerinin 3.24 Mom yüksek olması ne anlama gelir. İlla down sendromu anlamınamı geliyor.

  • admin Posted 25 Nisan 2017 15:50

   Merhaba Selin Hanım,

   Bu tarama testidir ve sonuçlar sizinle ilgili diğer bilgiler ile birlikte, özel hazırlanmış bilgisayar programından, sizin gebelik haftanızdaki diğer gebelerin hormon degerleriyle (MoM) karşılaştırmalı risk analizi yapılarak raporlanır. Raporlanan sonuçların tek başına değil, kombine olarak değerlendirilmesi gerekir. Tek başına olan yükseklikler gebeliğin takibi ile ilgili bilgi amaçlıdır. Muayene ve ultrasonografi bulgularıyla birleştirilip değerlendirilmek üzere doktorunuzun yorumuna bırakılmalıdır. Test sonuçları riskinizin cut-off dediğimiz normal sınırları aşmadığını, yani down sendromu riskinin düşük olduğunu göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, tarama testlerinin doğruluğu %60-70 civarındadır. Sonuçlar doktorunuzla tartışılmalı ve son görüş mutlaka doktorunuza ait olmalıdır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Demet Topcu Posted 26 Nisan 2017 17:26

  Merhaba lar 12 haftalık hamileyim 34 yaşındayım ikili test sonucum orta düzeyde çıktı endişe etmelimiyim

  • admin Posted 27 Nisan 2017 15:01

   Merhaba Demet Hanım,

   Sonucunuzu görmeden bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ancak genel olarak bilgi vermek gerekirse, ikili test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %60 civarındadır. Bu nedenle, ikili testte risk oranınız yüksek dahi çıksa hemen endişelenmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tarama testlerinin riskli çıkması durumunda bir sonraki aşama olarak önerilen ve %99 oranında doğru sonuç veren amniyosentez veya fetal DNA testlerine yönlendirme yapılır. Amniyosentez bir miktar risklidir, genetik test ise bir miktar pahalıdır. Bu nedenle bu testlere yönlendirme yapılmadan önce öncül tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Sonuçlarınızda risk oranınız düşük gözleniyorsa doktorunuz yüksek ihtimalle amniyosentez veya genetik test yoluna gidilmesini önermeden gebeliğinizi izlemeye devam edecektir. Orta-yüksek riskte ise bir sonraki test aşamalarına devam etmeniz önerilecektir. Bu konudaki nihai karar ve görüş doktorunuza ve size aittir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Ferda Posted 28 Nisan 2017 07:33

  Merhaba ben 12 hafta +6 günlük iken 2 li taramantesti yaptırdım down sendromu 1:5390 yaş 1:997 trizomi 18/13 1:99000 raporun altında down sendromu tarama riski cutoff değerin altındadır diyor aynı trizomi dede. Fakat 3. Tarama yaptırdım 18 haftalik iken dün test sonucu doktorum a telefon ile sordum beta hcg hormonu yüksek biraz dedi ppa yanlış anlamadiysam o normal dedi yani korkulacak bir durum yok dedi internet araştırmalarım sonucunda endişelendim Yardımınızi rica ederim .

  • admin Posted 02 Mayıs 2017 16:18

   Merhaba Ferda Hanım,

   Bu testte tek tek hormon değerinizden çok testin Mom değerleri ve programda hesaplamalar sonucu çıkan risk değerlendirmesi önemlidir. Doktorunuz yorumunda zaten sorun olmadığını belirtmiş; onun görüş ve takibi en geçerli yorumdur.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Ferda Posted 30 Nisan 2017 14:31

  Merhaba yorumunuzu rica ederim

 • Ferda Posted 03 Mayıs 2017 08:53

  Merhaba Mom değeri beta hcg 3.63
  AFP Mom değeri 0.89
  Ue3 Mom değeri 1.27
  Bu şekilde yorumlaya bilirmisiniz

  • Ferda Posted 05 Mayıs 2017 09:54

   Merhaba 3 tarama da Mom değeri beta hcg3.63
   AFP Mom değeri 0.89
   Ue3 Mom değeri 1.27
   Bu şekilde yorumlaya bilirmisiniz

   • admin Posted 05 Mayıs 2017 12:04

    Merhaba Ferda Hanım,

    Daha önce de ilettiğimiz üzere burada önemli olan Mom değerleri ile hesaplanan risk analizidir. Testin amacı tek tek hormon veya Mom değerlerini yorumlamak değil, bunlardan çıkan risk analizini değerlendirmektir. Yani tek başına bu değerler bir anlam ifade etmez. Yalnızca yayınlarda bu testin geliştirilmesi sırasında teste ilave edilen hormonların bu programa dahil edilip edilmemesi konusunda bazı istatiksel değerlendirmeler yapılmış, bHCG yüksekliğinin kayda değer bir parametre olabileceği yönünde karar alınmıştır. Doktorunuz bu araştırmalardan hareketle risk analizinin yanında bHCG değerinizi de gebelik takibiniz açısından mutlaka değerlendirmiştir. En geçerli olan kendisinin yorumudur; o da sorun olmadığını belirtmiş. Lütfen klinik geçmişinizi bilmeden internetten yapılan yorumlardan ziyade kendisinin takip ve görüşlerini dikkate alın.

    Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Zeynep güneş Posted 03 Mayıs 2017 12:12

  Merhaba benim 2li test sonuçu da risk 235 cıktı dr um da 4lü test yapalım eğer onda da risk cıkarsa ona göre başka alternatif bakariz dedi.4lü testim de OSB risk:1:5000 downs risk:1.1200. Dowsn age risk.1:1000.trisomy18 risk 1:5000 cıktı dr sonuç iyi dedi.sonrasında dsadece ayruntılı ultrasyon istedi onda bişey cıcıkmadı ve 32 hafta ya kadar geldik.sormak ististediğim son yaptırdığıMesaj 4lü test mi geçgecerli oluyo

  • admin Posted 03 Mayıs 2017 17:58

   Merhaba Zeynep Hanım,

   İkili ve dörtlü testler tarama testleridir. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – paylaştığınız dörtlü test sonucunda göre, sizin durumunuzdaki 5000 gebeden birinin OSB veya trisomy18’li, 1200 gebeden birinin Down sendromlu, sizin yaşınızdaki 1000 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. Ayrıca, tarama testlerinde tespit edilen riskin doğruluk payı ikili testte %60, dörtlü testte %75 civarındadır. Bu testlerin amacı, herhangi birinde riskli sonuç bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçmektir. Sizin ikili testinizde yüksek bulunan risk dörtlü test sonucunuz ile bertaraf edilmiştir. Dörtlü test sonucunuz da riskli çıksaydı bile yine kesinlikle sağlıksız bir bebeğiniz olduğu anlamına gelmeyecek, doktorunuz sizi %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine doktorunuzu yönlendirecekti. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül ikili ve dörtlü tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor. Ancak söylediğimiz üzere dörtlü testin de doğruluk oranının %75 civarında olduğu bilgisi ışığında, bu doğrultuda sonraki aşamalara devam edip etmemek sizin ve doktorunuzun kararındadır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Alev Altunkaya Posted 08 Mayıs 2017 13:33

  Merhabalar;
  Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum.Şuan 20 haftalığız.İkili test sonucum temiz çıkmıştı üçlü testte yapıldı ve bana risk var demedi doktorum.Cinsiyet tahmini için gittiğim özel hastanedeki doktor üçlü testime baktı ve trisomy 21 değeri 1:76 oranında olduğunu ve risk olduğunu söyledi.Amniyosentez yaptırmamı önerdi ben hiçbir şekilde yaptırma taraftarı değilim dörtlü test yaptırıcam son olarak. Öğrenmek istediğim risk oranı çok mu yüksek ? Şimdiden teşekkürler. İYİ ÇALIŞMALAR.

  • admin Posted 09 Mayıs 2017 15:20

   Merhaba Alev Hanım,

   İkili, üçlü ve dörtlü testler tarama testleridir. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – paylaştığınız test sonucuna göre, sizin durumunuzdaki 76 gebeden birinin trisomy21’li bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. 1:250’nin altındaki değerler bu testte yüksek riskli olarak kabul edilir. Ancak, tarama testlerinde tespit edilen riskin doğruluk payı ikili testte %60, dörtlü testte %75 civarındadır. Yani yaptıracağınız dörtlü test riskli çıksa bile yine kesinlikle sağlıksız bir bebeğiniz olduğu anlamına gelmez; test %25 hata payı barındırır. Bu testlerin amacı, herhangi birinde riskli sonuç bulunması durumunda %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için (ehil ellerde yapıldığında risk oranı oldukça düşer) öncül tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor. Tarama testleriniz doğruluk oranının %60-75 civarında olduğu bilgisi ışığında, dörtlü test ile ilerleyerek bunun sonucuna güvenmek ya da sonraki aşamalara devam edip etmemek sizin ve doktorunuzun kararındadır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Yasemin Posted 10 Mayıs 2017 16:42

  Merhaba , benim ikili testimde sorun çıkmadı Dörtlü testimde tr21. riski 1/186 çıktı perinataloji uzmanına gittim hemen detaylı ultrason yaptırdım. Orda da bir sıkıntı çıkmadı bebeğimde …Uzman bebeğinizde sağlık açısından sorun olmadığını belirtti. Kendi dr inceledi. Sorun yok dedi ama kafanız rahat olsun isterseniz kan testi yaptırın dedi.

  • Damla Can Posted 15 Mayıs 2017 10:20

   Merhabalar, (Yaş 34)
   Benim ikili test sonuçlarımda down sendromu riski çok yüksek geldi(1.64) ve bizde nifty test yaptırdık. Nify sonucu ise 1.20 geldi.geçen hafta Cvs yaptırdık. Cvs de down çıkmama ihtimali var mıdır. İnsan küçücük te olsa bir umuda ihtiyaç duyuyor. Cvs sonucunu bekliyoruz şu anda. ,Teşekkür ederim.

  • Damla Can Posted 15 Mayıs 2017 10:22

   Merhabalar, (Yaş 34)
   Benim ikili test sonuçlarımda down sendromu riski çok yüksek geldi(1.64) ve bizde nifty test yaptırdık. Nify sonucu ise 1.20 geldi.geçen hafta Cvs yaptırdık. Cvs de down çıkmama ihtimali var mıdır çok merak ediyorum. Benim sonuçlarıma yakın olup ta sağlıklı bebek doğuran örnekler görüşlmüş müdür acaba? İnsan küçücük te olsa bir umuda ihtiyaç duyuyor. Cvs sonucunu bekliyoruz şu anda.
   Teşekkür ederim.

   • admin Posted 15 Mayıs 2017 13:37

    Merhaba Damla Hanım,

    İkili test bir tarama testidir ve doğruluk oranı %60 civarındadır. Riskin yüksek çıkması kesinlikle sağlıksız bir bebeğiniz olduğu anlamına gelmez, riskin sizinle aynı koşullara sahip gebeler ile kıyaslandığında yüksek olduğunu söyler ve daha kesin sonuç veren testleri yaptırmanız için sizi yönlendirir.

    NIFTY testi kesin sonuca çok yakındır ancak anne kanında çok düşük olan bebek DNA’sı bulunup bunun yapısı üzerinde çalışıldığı için çok uzak bir ihtimal de olsa sonuçta hata olabilir.

    CVS en doğru ve kesin sonuçtur. Kesin karar için bu sonucu bekleyip dikkate almanız gerekir.

    Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

  • admin Posted 15 Mayıs 2017 13:28

   Merhaba Yasemin Hanım,

   Dörtlü test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %75 civarındadır. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez – paylaştığınız test sonucuna göre, sizinle benzer koşullara sahip 186 gebeden birinin trisomy21’li bebek doğurma olasılığı olduğunu söyler. 1:250’nin altındaki değerler bu testte yüksek riskli olarak kabul edilir. Bu testlerin amacı, herhangi birinde riskli sonuç bulunması durumunda %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor.

   Ultrasonografide perinatoloğunuz görüşleri tabii ki önemlidir. Ancak görüntüde algıladığı nasal bone’u kesin bir görüş olarak bildirmesi mümkün olmaz ve bu doğrultuda sorumluluğu tamamen üzerine almak istememesi doğaldır. Ne doktorunuz ne de biz size risk yok diyemeyiz. Ancak doktorunuz USG bulgularını da görmüş olması dolayısı ile mutlaka bizden daha doğru bir görüş sunacaktır. Biz USG bulgularınızı görmemiş bir laboratuvar olarak ve sadece dörtlü test sonucunuza bakarak, ancak daha kesin sonuç veren ileri testlerin değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgi verebiliriz.

   Özet olarak test sonucunuzda yüksek risk görülmesi kesinlikle sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmemesine rağmen bir uyarı niteliğinde olduğu için ileri aşama testlerinin yaptırılması değerlendirilebilir. Ancak final karar perinatoloğunuz ve sizindir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Eylem Posted 12 Mayıs 2017 15:49

  hocam benimde 77 gebeden birinde risk ciktmisti simdi oglum 2 ayik cogunlukla bebekler saglikli onlar bize allahin bir lutfu lutfen bebekleri riske atmasinlar sizlerede tesekkur ederim beni bilgilendirdiginiz icin bu arada bebegim saglikli saygilar

  • admin Posted 15 Mayıs 2017 13:31

   Merhaba Eylem Hanım,

   Çok sevindik. Umuyoruz bebeğinizin bundan sonra da çok sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olur.

   Saygılarımızla.

 • Yasemin Posted 15 Mayıs 2017 10:28

  Öğrenmek istediğim çıkan risk çok mu yüksek ?

 • Damla Can Posted 15 Mayıs 2017 14:54

  Geri dönüşünüz için çok teşekkür ederim. Allah’tan bir mucize bekleyeceğiz o zaman.

 • gizem Posted 25 Mayıs 2017 12:30

  Merhaba hocam,
  yaş 29 12+2 de yapılan ikili test sonuçlarım aşağıdaki gibi
  bhcg 116ng/ml 3,08 düzeltilmiş mom
  papp-a 2,49mla/ml 0,75 düzeltilmiş mom
  nt:1,40mm
  kombine risk: 1:1124
  ikili test: 1:199
  yaş riski: 1:975
  trisomy 13/18+NT
  <1:10000
  sonuçlarımla ilgili yorumunuzu öğrenebilir miyim lütfen

  • admin Posted 26 Mayıs 2017 11:16

   Merhaba Gizem Hanım,

   Test sonuçlarınızı kombine riske göre, sizinle benzer koşullara sahip 1124 gebeden birinin, ikili test riskine göre 199 gebeden birinin, yaş riskine göre 975 gebeden birinin, trisomy 13/18+NT’ye göre 10000 gebeden birinin sorunlu bebek doğurma olasılığı olduğu şeklinde okuyabilirsiniz. 1:250’nin altındaki değerler bu testte yüksek riskli olarak kabul edilir. Bu doğrultuda 1:199 olan ikili test değeriniz yüksek riskli olarak yorumlanabilir. Ancak ikili test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %60 civarındadır. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu testin amacı, herhangi birinde riskli sonuç bulunması durumunda öncelikle daha ileriki aşamalar olan üçlü veya dörtlü testlere yönlendirmek; bu testlerde de yüksek risk görülmesi durumunda %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor. Sonuçlarınızı doktorunuza gösterdiğinizde size en doğru yönlendirmeyi yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Merve Posted 23 Kasım 2017 12:02

  Hocam merhaba,
  İkili testimde çok az da olsa bir risk çıkmıştı,
  üçlü teste hocamız risk kalmamış dedi.
  Ayrıntılı ultrason da sağ ventrikülde hiperekojen odak çıktı. Bebeğimin vücudunda başka bir sorun görülmedi.
  Ama bu hiperekojen odak down sendromu riski olma riski içeriyormuş sanırım yorumlarınızı öğrenebilir miyim
  ve de bu aşamadan sonra ne yapmamızı önerirsiniz?
  teşekkürler şimdiden

  • Denge Posted 24 Kasım 2017 01:25

   Merhaba Merve Hanım,

   Bu sonuçlar dahilinde size bir sonraki aşamalar için yönlendirme yapabilecek tam donanımlı ve yetkili kişi bebeğinizin ultrasonografisini yapan ve gelişimin izleyen doktorunuzdur. Böyle hassas bir konuda biz sadece testlerinizin ne anlama gelebileceği ile ilgili bilgi verebiliriz. Herhangi bir teşhis koymak veya sizi yönlendirmek internet yoluyla yanıltıcıdır ve yetkimiz dışındadır. Tek söyleyebileceğimiz ikili, üçlü test gibi tarama testlerinin doğruluk oranlarının %50-60 civarıdna olduğu, kesin teşhis koymanın bu testler ile mümkün olmadığı, bu testlerin sonuçların riskli çıkması durumunda %99 civarında doğru sonuç veren noninvaziv fetal trizomi testi, amniosentez veya koryon villus testi gibi sonraki aşama testlerine yönlendirme kararını alabilmesi için doktorunuza bilgi sağlama amacı ile yapıldıklarıdır. Bu konudaki net karar doktorunuz ve size aittir.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • demet demet Posted 27 Kasım 2017 17:11

  Hocam kolay gelsin
  Doktorum yurtdışına çıktığından ve haftaya kadar sabredemediğimden biochem risk + Nt 1:3896 , biochem risk 1:1145. , age risk 1:162 , trisomy 1:10000 , Papp-a 4,90 corr mom 1,46 , fbhCG43,6 corr.mom 1,31 yazan test ne demek istiyor acaba ? 13+O da yapıldı. Test şu anda 13+3 deyim ve kanamam var korkudan ölüyorum gittiğim başka bir dr progestron iğnesi yaptırdı ve hap verdi ? Kanama ile testin bir bağlantısı var mı ? Teşekkürler

  • Denge Posted 27 Kasım 2017 22:19

   Merhaba Demet Hanım,

   Test sonuçlarına göre Trisomy 21 riskiniz sadece yaş grubunuz nedeni ile riskli görünmektedir. Ancak bu değer kan değerlerinizden hesaplanmaz, genel popülasyon istatistiklerine göre sizin yaşınızdaki herhangi bir gebenin sahip olduğu risk oranını gösterir, yani standart bir değerdir ve yani sizin yaşınızda olan tüm gebelerde aynıdır. Kan değerlerinizden hesaplanan marker sonuçlarınız ise risk limitinin oldukça üzerindedir – yani risk görülmemektedir.

   Ancak unutulmamalıdır ki bubir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %60 civarındadır. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu testin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor.

   Ancak özet olarak, sonuçlarınızda yüksek risk bulunmadığından şu anki kanama durumunuzun bu testin sonuçları ile direkt ilişkili olması beklenmez. Zaten gittiğiniz doktor da bu doğrultuda bir tedaviye yönelmiştir. Doktorunuz bize ilettiğiniz sonuçlarla ilgili bir risk görseydi daha kesin sonuç almak için amniyosentez veya benzeri ileri genetik testler isterdi.

   Yine de internet üzerinden yapılan yorumlar hiçbir zaman baz alınmamalıdır. Bizim amacımız yalnızca testin ne anlama gelebileceği ile ilgili sizi bilgilendirmektir. En doğru yorumu yine gebeliğinizi takip eden doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Sabriye BuLut Posted 30 Aralık 2017 12:27

  Taştım bu şekilde çıktı doktorum salı günü riskli gebelik bölümünde ultrasyona girmen gerekiyor dedi bakıp yardımcı olur musunuz risk ne ile alakalı anlamasim

 • Seyhan Posted 15 Ocak 2018 16:26

  Merhaba yaşım 36 ve 15 haftalık gebeyim. 4lü test sonucum yorumlarsanız sevinirim. Yazılar yabancı gelen mailimden kopyaladım çünkü.

  Gaussian markers
  Level of Alpha-fetoprotein 44,09 IU/ml at 10.01.2018 : 2,13 MoM. (Truncated to 2 MoM in trisomy
  21 Risk calculations). (Truncated to 2 MoM in trisomy 18-13 Risk calculations).
  Level of hCG + beta 43108 mIU/ml at 10.01.2018 : 1,56 MoM.
  Level of Unconjugated Oestriol 2,5 nmol/l at 10.01.2018 : 0,97 MoM.
  Level of Inhibin A 234 pg/ml at 10.01.2018 : 1,52 MoM.
  Marker values have been corrected by, weight (75 Kg).
  Down’s syndrome Risk; 1 : 1741 calculated as Risk at delivery date. Low Risk. The maternal age
  related risk for Down’s syndrome is 1: 291 .
  Edwards’ and Patau’s syndrome Risk; 1 : 143454

  • Denge Posted 17 Ocak 2018 16:19

   Merhaba Seyhan Hanım,

   Test sonuçlarına göre yalnızca yaş grubunuz nedeni ile riskli görünmektedir. Ancak bu değer kan değerlerinizden hesaplanmaz, genel popülasyon istatistiklerine göre sizin yaşınızdaki herhangi bir gebenin sahip olduğu risk oranını gösterir, yani standart bir değerdir, yaşa göre bu genetik bozukluklarla bebek doğurma riskinin arttığını anlatır ve sizin yaşınızda olan tüm gebelerde aynıdır. Kan değerlerinizden hesaplanan marker sonuçlarınız ise risk limitinin üzerindedir – yani risk görülmemektedir.

   Ancak unutulmamalıdır ki bu bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %70-75 civarındadır. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu testin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor.

   Ancak özet olarak, sonuçlarınızda yüksek risk bulunmadığından şu anki kanama durumunuzun bu testin sonuçları ile direkt ilişkili olması beklenmez. Zaten gittiğiniz doktor da bu doğrultuda bir tedaviye yönelmiştir. Doktorunuz bize ilettiğiniz sonuçlarla ilgili bir risk görseydi daha kesin sonuç almak için amniyosentez veya benzeri ileri genetik testler isterdi.

   Yine de internet üzerinden yapılan yorumlar hiçbir zaman baz alınmamalıdır. Bizim amacımız yalnızca testin ne anlama gelebileceği ile ilgili sizi bilgilendirmektir. En doğru yorumu yine gebeliğinizi takip eden doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Sema Atçı Posted 19 Ocak 2018 22:49

  Hocam 4lu tarama testimi yorumlar mısınız bu testten sonra bebgimi kaybettim 4 aylık iken dün karnımda kalbi durdu bu testle alakası varmı kalbi durmasının

  • Denge Posted 20 Ocak 2018 13:32

   Merhaba Sema Hanım,

   Test sonucunuz yüksek Nöral Tüp Defekti riskini işaret ediyor. Bu testler tarama testleri olduğu için %100 doğruluk oranı ile sonuç vermezler. Yalnızca risk oranı gösterirler. Yani sonuç riskli bile çıksa bebeğin sağlıklı olması ya da tam tersi mümkündür. Ancak, sonucunuzdaki yüksek risk oranı doğru ise ve bebeğinizde nöral tüp defekti var ise, maalesef sağlıkla dünyaya gelme olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle sorun bu olabilir.

   Kaybınız için sabır diliyor, sonraki denemelerinizin size sağlıklı bir bebek vermesini diliyoruz.

   • Sema Atçı Posted 21 Ocak 2018 01:10

    Öncelikle beni çok güzel bir sekilde bilgilendirdiginiz için teşekkür ederim. Size bir sorum daha olacak;
    Nöral tüp defekti anneden kaynaklanan bir rahatsızlık mı ? 18 aylık bir oğlum var çok hareketli onula çok fazla ilgilendim hamileligim boyunca hep kucagimdaydi kendimi cok yordum bulantilarim yüzünden dengeli beslenemedim ve evdede sürekli temizlik yaptım dinlenemedim doğru düzgün kendimi suçlu hissesiyorum . benim yüzümden mi bebegimi kaybettim acaba.

    • Sema Atçı Posted 21 Ocak 2018 01:12

     Bu rahatsızlık daha sonraki hamileligimdede tekrarlanır mı?

     • Denge Posted 26 Ocak 2018 14:51

      Merhaba Sema Hanım,

      Bu tür şeylerin maalesef her gebelikte tekrarlanma şansı var. Ancak bu risk her anne için geçerli. Özellikle kendiniz için endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok.

      Saygılarımızla.

    • Denge Posted 26 Ocak 2018 14:50

     Merhaba Sema Hanım,

     Biz teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize.

     Endişelenip kendinizi suçlamayın. Bu tür sorunlar maalesef genetik faktörler veya bilinmeyen herhangi bir gelişim sorunuyla şans eseri karşımıza çıkabilir. Eğer annenin düşük yapma riski yoksa, hiçbir anneye bir aktivite sınırlaması getirilmesine gerek duyulmaz. Spor bile yapabililer. Bebekte herhangi bir sorun yoksa bu tür durumların nöral tüp defektine neden olabileceğine dair bir görüş / bulgu yoktur.

     Saygılarımızla.

 • esra_ygn Posted 01 Şubat 2018 16:50

  https://uploads.disquscdn.com/images/066940222ba8d3cd1d4bcd7d343e30b12383f682da86f16f3b4933659286cf90.jpg
  Merhabalar,
  ikili tarama testin sonucunda doktorum risk oranın orta olduğunu belirterek, kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizini yaptırmam da fayda olduğunu belirtti.
  gerçekten yaptırmam gerekirmi, yatırmasambi sorunla karşılaşırmıyım. bilemedim. Bu testler pahalı olduğundan karasız kaldım.

  • Denge Posted 19 Şubat 2018 10:19

   Merhaba Esra Hanım,

   İkili test bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %60 civarındadır. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu testin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor.

   Test sonuçlarınız risk sınırına görünmektedir. Doktorunuz bu nedenle genetik test önermiştir. Bizim amacımız yalnızca testin ne anlama gelebileceği ile ilgili sizi bilgilendirmektir. En doğru yorumu yine gebeliğinizi takip eden doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

 • Emine Y Posted 04 Mart 2018 17:19

  Merhabalar,
  Annem 43 yaşında ve 5 aylık hamile tarama testleri yüksek çıkıyor perinatoloji bölümüne gitmiştik ayrıntılı ultrasona girdiğinde doktor bir sıkıntı yok demişti ama son kontrolde kendi doktorumuz down sendromlu olma olasılığı çok yüksek olduğunu söyledi. Bebekten su aldirabilmek gibi bir seçeneğimiz olduğunu söyledi. Sonuçları buraya atıyorum yorumlayabilir mısınız? https://uploads.disquscdn.com/images/79a35f317518f3182b5f7bbae943468af9429163a912b1a9fa6d1e12bb00f497.jpg

  • Denge Posted 07 Mart 2018 16:38

   Merhaba Emine Hanım,

   Paylaymış olduğunuz sonuçlara göre down sendromu riski doktorunuzun da belirttiği üzere riskli görünmektedir. Yaş riski kan değerlerinizden hesaplanmaz, genel popülasyon istatistiklerine göre annenizin yaşındaki herhangi bir gebenin sahip olduğu risk oranını gösterir, yani standart bir değerdir, ileri yaşlarda bu genetik bozukluklarla bebek doğurma riskinin arttığını anlatır ve annenizin yaşınızda olan tüm gebelerde değer aynıdır. Ancak kan değerlerinden hesaplanan marker sonuçları da riskli göründüğünden (raporunuzda serum tarama diye geçen) daha ileri tarama testlerinin yapılmasında fayda bulunmaktadır.

   Unutulmamalıdır ki bu bir tarama testidir ve tespit edilen riskin doğruluk payı %70-75 civarındadır. Test sonucunuz riskli bile çıksa bunun anlamı kesin olarak sağlıksız bir bebeğe sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu testin amacı, riskli sonuç bulunması durumunda %99 civarında doğruluk payı ile kesin sonuç veren, anne karnından sıvı alınarak yapılan amniyosentez ile ya da kan alınarak yapılan genetik fetal DNA, yani bebek kromozom analizlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair doktorunuzu yönlendirmektir. Bu testler pahalı ve amniyosentez de bir miktar riskli olduğu için öncül tarama testlerine ihtiyaç duyuluyor.

   Sonuçlarınız riskli olduğundan doktorunuz da bu doğrultuda sizi karından sıvı alımı, yani amniyosenteze yönlendirmiştir.

   Yine de internet üzerinden yapılan yorumlar hiçbir zaman baz alınmamalıdır. Bizim amacımız yalnızca testin ne anlama gelebileceği ile ilgili sizi bilgilendirmektir. En doğru yorumu yine gebeliğinizi takip eden doktorunuz yapacaktır.

   Sağlıklı bir gebelik dileriz, saygılarımızla.

   • Emine Y Posted 07 Mart 2018 17:14

    Çok teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. İyi günler

 • Gamze Yalçın Posted 15 Mart 2018 11:57

  Merhabalar , 23 yaşındayım ve şuan 18 haftalık hamileyim . test sonuçlarımı değerlendirir misiniz ?

  https://uploads.disquscdn.com/images/311721ab4bfa1e571a508ec6a55f0765fe210c41e2253e38532abe7d5ad15782.jpg

 • Gamze Yalçın Posted 15 Mart 2018 13:32

  merhabalar 23 yaşındayım ve 18 haftalık hamileyim . test sonuçlarıma bakabilir misiniz ?
  https://uploads.disquscdn.com/images/311721ab4bfa1e571a508ec6a55f0765fe210c41e2253e38532abe7d5ad15782.jpg

 • Abdurrahim Güler Posted 28 Mart 2018 17:49
 • M S. Posted 13 Nisan 2018 19:17

  https://uploads.disquscdn.com/images/15c410742072709f6422eabac2f0851d93e4ee19e1fba452607511e474d5d83f.jpg
  Merhaba, Doktor riskli gördüğünü belirtti, ileri tetkik gerektirir bilgisini verdi. Sizlerde kontrol eder misiniz.
  Riski arttıran neden nedir,

 • sadiye sadiye Posted 10 Mayıs 2018 19:29

  Merabalar ,21 yaşındayım 3 lü tarama test sonuçumu değerlendirirmisiniz

 • sadiye sadiye Posted 10 Mayıs 2018 19:32

  Meraba ben 21 yaşındayım 3 lü tarama sonuçumu değerlendirirmisiniz https://uploads.disquscdn.com/images/6f466a9160a0cfeed1c0da7c6dd6d2ef3954a7006aaec275facc28ebb18f67d7.jpg

 • ceylan yılmaz Posted 21 Mayıs 2018 18:03

  Merhaba 3lü tarama testini yorumlarmisiniz lütfen.. doktorun beni çok endişelendirdi perinatoloji bölümüne sevk etti ayrıntılı ultrason için mi gideceğim yoksa amniyosentez mi olacak yardımcı olun lütfen. Teşekkürler

 • Özkan Görül Posted 19 Haziran 2018 23:10

  Merhaba esim e 23 haftalıkken cocukun böbrek inde buyume var dediler biri 3 mm biride 4.5 mm mis down sendromu olma ihtimali vat dedilrr acaba ne yapmak gerekiyor https://uploads.disquscdn.com/images/a6d2db944731b8b631b13754a148518fb3bb7b7cec228c0d09b804ad135838cc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bac1f520ec1368171c2cdb59b3665399f861a5d2c18fc5a3a110cc83ab2d7a1f.jpg

 • Emine Y Posted 25 Haziran 2018 14:12

  Merhaba, nst çektirdik doktorumuz operasyondaydı o yüzden gösteremedik. Yorumlayabilir mısınız? https://uploads.disquscdn.com/images/6c2e31c3840e4255cb1dfdf7b17d7dab9f45e47d9845c55e767b0ff14291e531.jpg

 • Toplu Güral Derya Posted 04 Mart 2019 16:13
 • Özge Posted 28 Nisan 2019 09:28

  Merhaba, internetten araştırdığım kadarıyla ikili test sonucum risk pozitif çıktı, birde siz bakabilir misiniz? Yaş:23,3 Gebelik yaşı: 12+4. CRL: 64.5 NT MoM 0.85 Nazal Kemik Var.
  PAPP-A 0.83 mIU/ml, Düzeltilmiş MoM 0,26.
  fbeta-hCG 59.6 ng/ml. Düzeltilmiş MoM 1,63.
  Yaş Riski: 1:1022
  Biyokimyasal Trizomi 21 Riski: 1:58
  Kombine Risk: 1:417
  Trizomi 13/18 + NT: <1:10000

 • sincan nakliyat Posted 17 Mayıs 2019 18:33

  ıyı gunler down sendromu için biyokimyasal risk: 1:5722 PAPP-A : 3111.00 MoM: 2.53 hCG:144782.0 MoM: 1.08 LÜTFEN SONUCU DEGERLENDİRİRMİSİNİZ?

 • Ayşe Posted 12 Haziran 2019 12:20

  Merhaba down sendromu testi değerleri pozitif tarama cutoff değeri üzerindedir
  Trısomi 18/13 negatif tarama cutoff değeri altındadır
  Papp 241.50 009
  Hcg 139902.0. 1.34
  Nt. 1.2 mm. 0.75
  1:185 down sonucu 1:2010 trisomi
  Bu sonuçlar ne demek oluyor

 • Sevgi Posted 30 Haziran 2019 12:37

  İyi günler 17 haftalık gebeyim sonuclarim çok karışık görünüyor ve

 • Naziker Posted 02 Temmuz 2019 12:19

  Ben dörtlü tarama yaptırdım ayrıntılı usg de.yağ de bişey çıkmadı kusur ama kan testinde %1ihtimal daum mu olabilirmiş.doktor büyük ihtimal yok ama garantiye alalım sıvı alınsın dedi.risk doktorlara göre %1–200/1–300/1dendi üç doktor farklı konuştu.tr21 rikim 1/155.nazar kemik 6.1mm.nuchal gold 5 mm.çıktı.sizce m sendromu olma riski nedir.22 haftalık hamileyim şu anda.sıvı aldırmalı miyim.

 • Gamze Posted 18 Temmuz 2019 21:58

  Merhaba ikili test sonucum:
  fb-hcg .72,8 mom 2,17
  Papp-a.7,5 mom 2,27
  Burun kemiği mevcut
  Yaş 38
  Nt .3,17 yazılmış fakat ultrason çıktısı olarak ta elimde mevcut söylediğini de iyi hatırlıyorum 1,61 gerçek değer
  Nt degerinin yanlış girilmiş olması sonucumu çok etkiledi mi dr dan henüz net bir cevap alamadım guvenilirligini de sorguluyorum şu anda.

 • Gülnur Posted 22 Kasım 2019 16:37

  Merhaba,
  Ben ikiz bebek bekliyorum.Şuan hamileliğimin 11+3 haftasındayım.Hamileliğim çok kötü geçtiği için hastanin aciline serum almak için gitmiştim muayenemi yapan doktor bebeklerin ense kalınlıklarında tuhaflık olduğunu ve doktorumla paylaşmamı istedi.Neyseki ben konuyu araştırdığımda 2 li taramam yapılmamış olsada soluğu perinatoloji uzmanın yanında aldım.Baktığında ultrasonda o da farklılığı tespit etti bir bebeğimin ense kalınlığı 5 mm diğeri ise 3mm olduğunu iletti ve sadece yapılacak durumun amniosentez olduğunu iletti.Genetik bölümüne yönlendirdi şuan 25 aralığa verilmiş randevum var aminiosentez için.Tabi şuan benim dünyam mahvolmuş durumda süreç çok uzun nasıl bekleyeceğim bilmiyorm.Başka yapılabilecek bir durum varmı yorumlarmısınz yada sonuçlarımın kötü çıkma olasılığı nedir yardımcı olurmusunuz

 • Nuray Posted 04 Aralık 2019 17:48

  Merhaba benim test sonucu.m papp a 3.49 beta hcg 19.2 buna bağlı ne demek oluyor acaba yardımcı olur musunuz şimdiden teşekkürler

 • Melek Posted 28 Aralık 2019 13:47

  Merhaba bnde 24 yaşındayım 14 haftalık hamileyim ikili tarama sonucum
  Biyokimyasal trisomy 21 riski 1:148
  Kombine trisomy 21 riski 1:941
  Trisomy 13/18 +NT 1:10000
  Doktorum farklı bi hastaneye yönlendirdi riskanaliz işlemi yapılabilmesi için cut/off sonucu değerin altında olduğu söyleniyor ancak Bn endişeliyim sonuç nasıl sizce

 • zeynep Posted 05 Ocak 2020 20:58

  merhabalar, 33 yaşındayım 21 haftalık hamileyim.
  2 test sonuçlarım: PAPP-A 1763.70 ng/ml mom: 2.59
  hCG(T1) 250.0 IU/mL mom: 2.44
  NT 1.5 mm mom: 0.98
  Down SENDROMU 1:3580
  Sadece YAŞ 1:491

  Trisomi 18/13 1:99000

  4. test sonuçlarım:
  AFP 17.8ng/mL MOM: 0.52
  uE3 0.61 ng/ml mom: 0.60
  hCG 148.4 IU/ML MOM: 3.78
  DIA 378.2 pg/ml mom: 2.15

  CUTOFF
  Down Sedromu 1:279 1:250
  Sadece yaş 1.491

  NTD: 1:33400 1.721()1.95 MOMS
  Trisomi 18/13 1:99000 1.100

  sonuçlarım böyle çıktı. Doktorum Down Sendormu değerinde biraz düşük olduğunu renkli ultrason için Prof.Dr. gitmemizi önerdi bizde gittik doktor bir sıkıntının olmadığını çocuğun organlarında bir sıkıntının olmadığını söyledi. ama benim yine içimde sıkıntı kaldı. sizce sonuçlar nasıl? şimdiden tesekkür ederim.

 • Yağmur Posted 14 Şubat 2020 18:51

  Merhabalar ikili testsonuçlarım bugün aldım ve sonuçlara göre doktorum fetal DNA önerdi sonuçları bekliyoruz inşallah temiz gelir . Sonuçlarım sizinde yorumlamanızı isterim
  FB-hcg: 70.03. – 1,57 düzeltilmiş Mom
  Papp-a 0,342 – 0,17 düzeltilmiş Mom
  Crl 49 mm
  Kombine risk 1:124
  İkili test 1:50
  Yaş riski 1:1335
  Trisomy 13/18 + Nt. 1:3402
  Burun kemiği mevcut

 • Feride Posted 05 Mart 2020 14:26

  Merhaba
  yaş:31 ikiz gebelik. Paap-a 2691,50 mom 6,17.. HCG(T1) 264000 mom 2,16
  Fetus A Crl 41,0 NT 1,4mm , mom 1,21
  Fetus B Crl 43,6, NT 1,5mm, mom 1,25
  Dön sendoromu 1:50000
  Durum nedir teşekkürler

 • Gamze Posted 06 Mayıs 2020 00:51

  Mrb 26 yaşndaym ilk gebelğm 3lü taramamda trisomy 21 <1:50 çıktı yorumunuzu alablr miyim ? Acil !

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *